Школа ППД – групова форма поширення перспективного педагогічного досвіду, набуття його іншими педагогами

Мета і завдання ШППД: 

 • ШППД створюється для впровадження і поширення перспективного педагогічного досвіду, вдосконалення майстерності педпрацівників (див. додаток 1 "Орієнтовний перелік узагальнених матеріалів ППД для роботи у ШППД");
 • у ШППД вивчають систему роботи педагога (або окремі сторони його педдіяльності), вчаться професійної майстерності.

 Організація та зміст ШППД:

 • ШППД створюється відділом освіти при кращих дошкільних закладах;
 • план роботи складає педагог, досвід якого вивчається;
 • план роботи ШППД затверджує відділ освіти;
 • слухачами ШППД є педагоги, які потребують підвищення своєї педмайстерності;
 • склад слухачів повинен бути постійний (5-12 чол.);
 • ШППД має працювати протягом 1-2 років за певним навчальним планом;
 • кількість занять у ШППД може бути 1-2 р/міс;
 • форми роботи зі слухачами:

1.     Лекції методистів, науковців, викладачів з питань теорії і практики з визначеної теми;

2. Практичний показ занять, інших форм роботи з дітьми керівником ШППД;

2.     Практичний показ занять, інших форм роботи з дітьми слухачами ШППД;

3.     Спільна розробка керівником і слухачами планів навчально- виховної роботи, конспектів занять з визначеної проблеми;

4.     Спільне виготовлення навчально-наочних посібників, розробка методики їх використання;

5.     Аналіз результатів дитячої діяльності (малюнків, розповідей, ігор, поробок тощо);

6.     Виконання слухачами завдань керівника (опрацювання літератури, добір дидактичного матеріалу, складання конспектів занять тощо);

7.     Організація диспутів, круглих столів, тренінгів, вікторин, бліц-ігор, конференцій тощо;

8.     Організація екскурсій, зустрічей з видатними людьми, діячами;

9.Звіти слухачів про свою роботу у ШППД.

 • Впродовж одного засідання ШППД має бути орієнтовно 2-3 форми роботи керівника зі слухачами. Основна з форм - практичний показ своєї роботи керівником; ознайомлення з новою літературою; обмін досвідом чи виступ керівника; презентація свого посібника тощо;
 • Безпосереднє керівництво ШППД здійснює відділ освіти (призначає керівника; надає допомогу у плануванні; проводить консультації, семінари для керівників шкіл; відвідує заняття; висвітлює кращий досвід керівників ШППД у пресі, на конференціях, семінарах);
 • в школі ППД обов'язково плануються домашні завдання для слухачів з детальним аналізом їх виконання.

 Керівник ШППД:

 • керівником може бути лише кваліфікований, досвідчений педагог, в якого склалася певна, апробована протягом тривалого часу система роботи з проблеми;
 • керівник ШППД щоразу ретельно готується до практичного показу заняття, яке повинно обов'язково відповідати сучасним вимогам.

 Документація ШППД:

1.     ППД роботи вихователя, на основі якого створюється ШППД.

2.     Результати діагностики професійної майстерності педагогів ДНЗ району.

3.     Список слухачів ШППД.

4.     Навчальні плани роботи школи на 1-2 роки, затверджені відділом освіти.

5.     Плани семінарів, диспутів, бліц-ігор, круглих столів, конференцій тощо.

6.     Виступи, інформації, анкети, конспекти відкритих заходів.

7.     Список літератури для опрацювання.

8.     Звіти слухачів про свою роботу у ШППД.

Додаток 1.

 Орієнтовний перелік узагальнених матеріалів ППД  для роботи у ШППД

 1.    Опис досвіду роботи з проблеми (теоретичний, методичний, практичний).

2.    Система занять (в межах теми по самоосвіті).

3.    Методичні розробки педагога, виступи на конференціях, семінарах, педчитаннях, педрадах, засіданнях методичного об'єднання, консультації тощо.

4.    Плани роботи педагога з даної проблеми (на квартал, рік).

5.    Відео - , фонозаписи занять.

6.    Творчі роботи автора ППД, його опубліковані праці.

7.    Зразки дидактичного, роздаткового матеріалу, виготовленого педагогом.

8.    Зразки анкетувань, проведених серед педагогів, які відображають діяльність автора ППД.

9.    Фотоматеріали, які відображають діяльність педагога з дітьми.

 Додаток 2.

 Діагностика професійної майстерності педагога

 1.    П.І.Б.

2.    Педстаж.

3.    Яким видам діяльності, формам роботи з дітьми віддаєте перевагу?

4.    Які нові педтехнології, педідеї, сучасні методи і прийоми роботи використовуєте?

5.    Що ви можете запропонувати для перегляду колегам? Якими напрацюваннями можете поділитися?

6.    З яких видів роботи, розділів програми потребуєте методичної допомоги?

7.    Яку тему по самоосвіті ви обрали?

8.    Які консультації, допомогу хотіли б отримати від педагогів - наставників, педагогів - майстрів, методичної служби у цьому навчальному році?

9.    Чий ППД хотіли б вивчати?

10.     Форми методичної роботи з педкадрами, у яких хотіли б брати участь (вкажіть).

Додаток 3            

Банк даних про слухачів ШППД

п/п

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

 

Категорія

 

 

Педстаж

 

 

Освіта, який навчальний заклад закінчила

 

 

В якому ДНЗ працює

 

 

Проблема, над якою працює

 

Рік початку роботи над пробле-мою

 

Рік заверше- ння роботи над пробле-мою

 

 

Відвідування ШППД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 4

Вимоги до сучасного заняття, яке готує і проводить у ШППД педагог-професіонал, педагог-майстер, автор ППД, керівник школи

1.     Визначити тему заняття з урахуванням вікових особливостей дітей, БКДО.

2.     Вказати тип, вид заняття.

3.     Визначити чітко розвивальні, виховні та навчальні завдання.

4.     Продумати раціональність використаного часу на занятті, логіку побудови його структурних частин, етапів роботи.

5.     Чітко вмотивувати цілі заняття.

6.      Продумати раціональність використання помешкання групи, зміну видів діяльності дітей для підтримання їх інтересу до заняття на всіх етапах роботи (не допускати проведення цілого заняття лише за столами).

7.     Визначити ефективність організованої самостійної роботи дітей.

8.     Продумати творчі завдання для дітей (роботу з індивідуальними картками та завданнями). Підібрати диференційовані завдання.

9.     Забезпечити міжпредметні зв'язки, інтеграцію видів діяльності дітей, науковість, зв'язок із життям.

10.     Створити необхідні умови для проведення заняття: гігієнічні, педагогічні, психологічні, естетичні.

11.Продумати умови для створення "ситуацій успіху" на занятті: доброзичлива атмосфера, навчання радістю, досяжна мета, добрі стосунки, базові завдання, можливість самостійних дій та пошуку, відсутність критики та уваги на недоліках, підтримка та заохочення дорослого, сюрпризні моменти.

12.Забезпечити ефективність використання новітніх технологій, підходів до проведення заняття, методів та прийомів, методології ТРВЗ.

13. Обов'язкова ігрова форма проведення заняття.

14. Дбати про розвиток мовлення дітей в різних видах діяльності, вчити дітей обґрунтовувати свої відповіді, самостійно виправляти помилки. Забезпечити розвиток всіх розумових процесів.

15. Обмежувати в мовленні кількість виразів, що «замикають» дітей на вихователя (ти неуважний; не думаєш; ловиш гав; помовчи; неправильно; сядь на місце і не крутись; як тобі не соромно говорити дурниці та ін.)

16. Уважно вислуховувати всі відповіді дітей, не відповідати за них. Завдання і запитання до дітей повинні передбачати варіативність відповідей.

17. Забезпечити охорону життя та здоров'я дітей.

18. Початок та кінець заняття робити незвичайним, захоплюючим, інтригуючим.

 Орієнтовна схема повного аналізу заняття слухачами ШППД:

 Тип і структура заняття:

1.    Тип, структура заняття, його місце серед занять з даної проблеми.

2.    Мета заняття, дидактичні завдання окремих етапів.

3.    Раціональна витрата часу.

4.    Мотивованість заняття.

Вивчення нового матеріалу:

1.    Вимоги програми, БКДО.

2.    Науковість, зв'язок з життям, систематичність, доступність.

Методи навчання, педтехнології:

1.    Оснащеність заняття наочними посібниками, дидактичними матеріалами, індивідуальними завданнями.

2.    Активізація пізнавальної діяльності. Місце елементам ТРВЗ.

3.    Самостійна робота дітей.

Характер діяльності педагога:

1.    Культура мовлення педагога та загальний стиль його поведінки.

2.    Поєднання фронтальної, індивідуальної, індивідуально-групової, групової форм роботи.

3.    Прагнення до ситуації успіху кожної дитини.

Результати заняття:

1.    Підбиття підсумків.

2.    Виконання плану.

3.    Рівень якості знань, умінь, навичок, виявлених на занятті, рівень розвитку дітей.

 Додаток 5

Модель звіту слухачів про свою роботу у ШППД

 1.    Тема вивчення та впровадження ППД (вказати автора, тему досвіду, дошкільний заклад, що нового дізналися, чому навчилися, що апробували та впроваджуєте тощо).

2.    Опрацювання відповідної літератури (вказати джерела).

3.    Кількість та якість розроблених і апробованих на практиці конспектів занять, інших форм роботи з дітьми.

4.    З якими труднощами стикнулися?

5.    Зміцнення предметно - розвивального середовища з даної проблеми.

6.    Вплив роботи у ШППД на результативність та якість своєї роботи з дітьми і батьками.

7. Висновки.