Оновлена Програма «Я у Світі»: структурні особливості та зміст

Обговорення в загальному колі

Згідно з наказом МОН від 24.06.2014 № 750 Програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція) надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Оновлена Програма повністю відповідає стуктурі Базового компонента дошкільної освіти.

Серед рекомендованих до використання вже у 2014/2015 навчальному році програм є нова редакція Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Свого часу ця Програма викликала широкий та неоднозначний резонанс наукової та педагогічної спільноти України, отримала як позитивні, так і негативні відгуки в процесі її апробації та впровадження. Проте появу програми в новій редакції очікувало чимало практиків. Сьогодні  обміняємось думками щодо концептуальних засад та структурних особливостей Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» з погляду зручності у використанні педагогами дошкільних закладів.

Над оновленням Програми працював авторський колектив під керівництвом Олени Леонтіївни Кононко. Напередодні з  усіх областей, які брали участь в апробації Базової програми «Я у Світі», збиралися пропозиції від практиків щодо її удосконалення, які в переважній більшості були враховані тепер у новій програмі «Я у Світі». Термін «Державна» уже виключено, оскільки всі рекомендовані для використання програми в ДНЗ сьогодні є державними.

Нова Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» складається з двох частин:

Частина І - від народження до трьох років;

Частина ІІ - від трьох до шести (семи) років.

Матеріали обох частин Програми викладено за сімома освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Діяльність дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Увага! В кожній освітній лінії матеріал розподіляється за віковими періодами та роками: ранній вік (2-й рік життя, 3-й рік життя), молодший дошкільний вік (4-й рік життя, 5-й рік життя), старший дошкільний вік (6-й рік життя, 7-й рік життя). Проте показники компетентності дитини (критерії розвитку) запропоновані лише на кінець завершення вікового періоду, а саме: на кінець 3-го року життя (діти другого року життя мають тягнутися до рівня розвитку дітей третього року життя, адже програма є програмою розвитку дітей дошкільного віку), на кінець 5-го року життя, на кінець дошкільного віку.

Освітня лінія «Особистість дитини» включає розділи:

- фізичний розвиток (чітко розкривається зміст валеологічного виховання, безпеки життєдіяльності, виховання культурно-гігієнічних навичок, рухової активності, гендерного виховання, загартування та зміцнення організму);

- розвиток особистості (розкривається зміст формування уявлення про себе, свою поведінку, звички, емоції, інтереси, безпеку життєдіяльності).

Освітня лінія «Дитина в соціумі» включає розділи:

- сім'я, родина (чітко розкривається зміст роботи та методичні поради);

- інші люди (друзі, сусіди, знайомі-незнайомі, люди різних професій);

- дитяче товариство (однолітки, друзі);

- об'єднання людей (вікова група дітей, різні народи, нації, країни, Батьківщина, Україна, український народ, культура життя і харчування  тощо).

Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі» включає розділи:

- рослинний світ (чітко розкривається зміст роботи і завдання; є поданий перелік кімнатних рослин, дерев, кущів, овочів, фруктів, отруйних рослин і грибів);

- тваринний світ (чітко розкривається зміст роботи і завдання з чітким переліком мешканців тваринного світу: домашні та дикі тварини, риби, земноводні і плазуни, птахи, комахи тощо);

- явища природи (стан погоди, ознаки різних пір року, стихійні лиха);

- природні об'єкти (вода, лід, пісок, глина, каміння, корисні копалини, природній матеріал);

- життєдіяльність людини (значення праці для життя людини та бережного відношення до результатів діяльності людини);

- Всесвіт (розкривається чіткий зміст роботи та завдання з формування елементарних знань про Космос, планету Земля тощо).

Освітня лінія «Дитина у світі культури» включає розділи:

- предметний світ;

- світ мистецтва;

- світ музичного мистецтва;

- світ театрального мистецтва;

- світ літературного мистецтва.     

В освітній лінії «Діяльність дитини» розкривається зміст роботи з формування ігрової компетенції дошкільників, розвитку елементів трудової та учбової діяльності.

Увага! Освітня лінія «Гра дитини», яка відповідає БКДО, у новій програмі замінена на освітню лінію «Діяльність дитини» і включає різні види дитячої діяльності: ігрову (на всіх вікових етапах), навчальну (у старшому дошкільному віці), трудову (на всіх вікових етапах).

Отже у новій програмі «Я у Світі» багато уваги приділяється знову трудовій діяльності (трудовому вихованню) дошкільників, яке вже дещо втратило свою актуальність в сучасному дошкіллі.

Дуже добре, що в програмі введений також розділ, який присвячується формуванню у старших дошкільників елементів навчальної діяльності та виведені вікові можливості дітей, організація їх життєдіяльності, показники компетентності дитини на кінець дошкільного віку.

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» включає чіткий зміст і завдання розвитку пізнавального інтересу дитини, сенсорного виховання, логіко-математичного розвитку дошкільників.

Освітня лінія «Мовлення дитини» включає зміст, завдання та методичні поради з розділів:

- фонематичний слух, звуковимова, літературне мовлення;

- словниковий запас;

- граматичні уміння;

- зв'язне мовлення, комунікативні вміння;

- елементи грамоти (старший дошкільний вік);

- інтерес до книжки.

Матеріали Програми структуровано відповідно до психологічного віку. Водночас з урахуванням потреб практиків у кожному психологічному віці виокремлено вікові особливості паспортного віку.

Увага! У батьківські куточки на початку навчального року доцільно розміщувати матеріали щодо вікових особливостей дітей групи, а тому буде досить зручним і практичним використання передбачених програмою відповідних матеріалів.

Матеріали кожної освітньої лінії структуровано за рамкою-схемою, що містить такі елементи:

-  «Вікові можливості» (для кожного року життя);

- «Основні освітні завдання» (чітко окреслені розвивальні, навчальні та виховні завдання, які полегшать механізм складання програмових завдань до занять);

- «Організація життєдіяльності» (включено методичні рекомендації щодо побудови освітньої роботи з дітьми всіх вікових категорій та створення відповідних умов для розвитку дітей);

-«Показники компетентності дитини на кінець кожного вікового періоду» (показники чіткі, конкретні і викладені досить доступно за кожною освітньою лінією).

Підготувала вихователь-методист Семенюк Р.Ф.