Орієнтовна циклограма вивчення діяльності педагога на рік

 Контрольно-аналітичну діяльність у ДНЗ здійснюють завідувач та вихователь-методист за постійного психологічного супроводу практичного психолога. Впровадження освітнього моніторингу, врахування інтересів та професійної майстерності педагогів, корегування завдань, повноважень і міри відповідальності кожного з них сприяє створенню мотиваційної основи праці педагогів.

Мета контрольно-аналітичної діяльності - забезпечення якості освітнього процесу і надання кожному педагогу конкретної допомоги, удосконалення педагогічного процесу в усіх вікових групах.

Період

Питання для вивчення

Вересень

-  планування педагогами організації життєдіяльності дітей

-  оснащення розвивального середовища груп

-  організація прийняття нових дітей у групи

-  перебіг адаптації дітей

-  загартування дітей

-  доцільність організації життєдіяльності дітей протягом дня в різних групах

-  обстеження рівня розвитку вихованців у кожній віковій групі

Жовтень-листопад

-  доцільність використання методів і прийомів у певних видах діяльності, форм організації дітей

- особливості впровадження інновацій

- інформованість педагогів щодо батьків вихованців та особливостей виховання дітей у родині

- індивідуалізація та диференціація освітньої роботи

Грудень-січень

- особливості розвитку базових особистісних якостей у дітей

- якість засвоєння дітьми знань, умінь, навичок відповідно до вимог програми

- самоосвіта педагогів

Лютий-березень

- підбиття підсумків роботи щодо атестації педагогічних працівників

- узагальнення перспективного педагогічного досвіду, створення портфоліо педагогів

Квітень-травень

- вивчення рівня розвитку кожної дитини за всіма видами активності

- узагальнення даних всіх груп щодо виконання вимог програми

- підбиття підсумків тематичного (комплексного, підсумкового) вивчення діяльності за навчальний рік

-аналізування результативності впровадження перспективного педагогічного досвіду тощо