Порядок вивчення діяльності педагогів

Пам'ятка

Мета контрольно-аналітичної діяльності в ДНЗ - забезпечення якості освітнього процесу і надання кожному педагогу конкретної допомоги, удосконалення освітнього процесу в усіх вікових групах. Цієї мети досягаємо завдяки:

- вивчення стану освітнього процесу та оцінюванню його результатів, виробленню рекомендацій щодо розвитку й саморозвитку особистості педагога, дитини на основі їхніх природних задатків;

виявленню факторів та умов, що позитивно й негативно впливають на освітній процес в ДНЗ;

- виявленню і подальшому узагальненню передового перспективного досвіду.

 Отже, вивчення діяльності педагогів ДНЗ плануємо вже з початку і проводимо протягом цілого навчального року:

1.   Планування вивчення діяльності педагогів у річному плані роботи дошкільного закладу.

2.   Підготовка до тематичного (комплексного, підсумкового) вивчення діяльності педагогів:

 • визначення мети, завдань, методів і форм вивчення;
 • планування вивчення діяльності педагогів, створення робочої групи, делегування повноважень членам робочої групи;
 • розроблення критеріїв оцінювання діяльності педагогів;
 • ознайомлення педагогів із планом вивчення, графіком відвідування різних форм роботи тощо;
 • підбір або розроблення карток, анкет, тестів.

3.   Вивчення освітнього процесу (робота з дітьми та взаємодія з батьками):

 • спостереження;
 • бесіди;
 • анкетування;
 • тестування тощо.

4.  Організація самоаналізування педагогами власної професійної діяльності.

5. Вивчення документації, навчально-методичного забезпечення, організації розвивального середовища.

6.   Узагальнення інформації, наданої членами робочої групи.

7.   Аналізування зібраної інформації та оцінювання діяльності педагогів:

 • робота з картками, анкетами, тестами тощо;
 • зведення даних;
 • узагальнення результатів;
 • надання рекомендацій.

8.   Оформлення результатів вивчення діяльності педагогів - написання довідки.

9.   Визначення форми відображення результатів вивчення:

 • до відома;
 • до наказу;
 • до засідання педагогічної ради.

10.  Підготовка до виступу на засіданні педагогічної ради щодо вивчення діяльності педагогів.

Підготувала вихователь-методист Семенюк Р.Ф.