Тест для педпрацівників з проблеми "Психічне здоров'я дитини"

 П.І.Б. педпрацівника ______________________

Що таке психічне здоров'я дітей ?

1.      Це стан, коли відбувається оптимальний психічний та фізичний розвиток дитини;

2.      Це стан, коли розвиток дитини відповідає віку;

3.      Це стан, коли відбувається успішна соціалізація та адаптація дитини;

4.      Це повноцінний особистісний та інтелектуальний розвиток дітей на кожному віковому етапі.

Які зовнішні причини загрози психологічній небезпеці дитини ?

1.      Негативна поведінка дитини;

2.      Надмірна опіка дитини;

3.      Незацікавленість дитиною;

4.       Залежність дитини в усьому від дорослого;

5.      Несформованість у дитини уявлень про загальні правила поведінки в колективі;

6.      Демократичність у ставленні до потреб та інтересів дитини;

7.      Коректна, тактовна поведінка дорослих;

8.      Недостатня рухова активність дитини протягом дня;

9.      Одноманітність у навчально - виховному процесі;

10.   Налагоджений режим дня, раціональний розподіл часу на навчання та відпочинок дитини;

11.   Недостатнє загартування дитячого організму;

12.   Інтелектуально - фізичні та психоемоційні перевантаження дитини;

13.     Існування ідеального дорослого як зразка у наслідуванні;

14.     Шумність оточення дитини;

15.     Прояви депресії у дитини.

Які внутрішні причини загрози психологічній небезпеці дитини ?

1.      Нормальний фізичний розвиток дитини;

2.      Неуважність до дитини з боку батьків;

3.      Порушення зору дитини;

4.      Усвідомлення дитиною свого відставання в тому чи іншому виді діяльності порівняно з іншими дітьми - ровесниками;

5.      Нераціональне і малокалорійне харчування дитини;

6.      Правильне виховання дитини в сім'ї;

7.      Переважання позитивних емоцій у дитини;

8.      Вплив на дитину соціально шкідливої інформації з елементами насильства, жахів.

В чому полягає готовність вихователя до роботи з дітьми ?

1.      В науковості та практичності його знань;

2.      В системності та планомірності роботи з дітьми;

3.      В знанні індивідуально - психологічних особливостей кожної дитини;

4.      В доборі раціональних і ефективних методів і прийомів активізації пізнавальної діяльності дітей;

5.      В наявності хорошого позитивного настрою вихователя;

6.      В продумуванні мотиву дитячої діяльності;

7.      В забезпеченні належного предметно - розвивального середовища.

Який мобілізуючий початок заняття вважаєте найдоцільнішим ?

1.      Створення "ситуацій успіху";

2.      Несподіваність;

3.      Запрошення вихователя відкласти свої справи і сісти дітям на заняття;

4.      Наголосити дітям, що настав час заняття;

5.      Зацікавлюючий момент;

6.      Чіткий наказ вихователя.

В чому вважаєте систему засобів стимулювання пізнавальної активності дітей ?

1.      Ігрові методи і прийоми;

2.      Щоденне використання ТЗН;

3.      Яскравий наочний матеріал;

4.      Часта повторюваність тематики занять без ускладнень;

5.      Хвилинки психологічного розвантаження на занятті.

Які заходи попередження перевтоми на занятті ?

1.      Фізкультхвилинки;

2.      Психогімнастика;

3.      Поступове збільшення тривалості занять протягом тижня;

4.      Зменшення тривалості заняття.

Психологічно здорова дитина :

1.      Отримує радість і задоволення від життя;

2.      Інколи заздрить іншій дитині;

3.      Хоче, щоб увага була приділена саме їй;

4.      Розуміє свої вади і комплексує;

5.      Вміє розмірковувати;

6.      Вміє пристосовуватися до змінних умов життя;

7.      Грається наодинці;

8.      Ставить і досягає мети в межах своїх можливостей;

9.      Прагне бути в усьому лідером;

10.  Дбає лише про себе і свої інтереси;

11.  Здатна любити інших, співчувати, ділитися іграшкою;

12.  Творчо ставиться до життя, схильна до експериментування, дослідництва, самостійних відкриттів, роздумів;

13.  Має сформовані базові якості особистості.

Які критерії успішної роботи вихователя ?

1.      Позитивні взаємовідносини в групі;

2.      Активність дітей, їх творчість і самостійність, схильність до відкриттів;

3.      Навчально - дисциплінарна модель дошкільної освіти вихованців;

4.      Багате і різноманітне предметно - розвивальне середовище в групі;

5.      Вміння дітей читати, розв'язувати приклади в межах 20 і більше, складати і розв'язувати задачі на дві дії;

6.      Бажання дітей відвідувати групу;

7.      Рівень його професійної компетентності, здатність до самовдосконалення;

8.      Творчість;

9.      Відкритість інноваціям;

10.  Рівень виконання програми та базових стандартів дошкільної освіти;

11.  Навченість дітей користуватися предметами розвивального середовища у групі лише з дозволу дорослих;

12.  Залученість до виховної роботи з дошкільнятами батьків;

13.  Прагнення дітей до засвоєння системи знань.