Положення про порядок загальної електронної реєстрації дітей для поступлення у Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

Додаток

до рішення сесії Квасилівської

селищної ради від 28.02.2014 № 368

зі змінами та доповненнями відповідно рішення 

Квасилівської селищної ради від 15.07.2015 № 584 


1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок загальної  електронної реєстрації дітей для поступлення у Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) (далі Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про доступ до публічної інформації», «Положення про дошкільний навчальний заклад» та визначає порядок електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільний навчальний заклад селища Квасилів.

1.2. Загальна електронна реєстрація дітей для поступлення у Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  (далі -ДНЗ), що є у комунальній власності територіальної громади селища Квасилів здійснюється з метою:

 • забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у

  ДНЗ селища;

 • забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • забезпечення публічного доступу до інформації про ДНЗ, що є в комунальній власності територіальної громади селища;
 • запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ;
 • здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ.

1.3 Дане Положення поширюється на дітей, які зареєстровані та проживають у селищі Квасилів.

1.4. Загальна   електронна  реєстрація  дітей  для  поступлення  у  ДНЗ   - єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про Квасилівський ДНЗ (ясла-садок) та дітей, які мають відвідувати цей заклад, забезпечує її зберігання і захист від несанкціонованого доступу. Держатель єдиної комп'ютерної бази даних - адміністрація ДНЗ.

Адміністрація ДНЗ відповідає за технічне та програмне забезпечення, надання реєстраторам доступу до комп'ютерної бази даних, забезпечує збереження та захист інформації. Реєстратор - особа у повноважена держателем єдиної комп'ютерної бази даних, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до нього, надання інформації.

1.5. Прохідний бар'єр - перелік дітей, кількість яких визначається фактичною наповненістю групи, що відповідає п. 8 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305 (зі змінами).

2. Порядок внесення відомостей про ДНЗ

2.1. Внесення до єдиної комп'ютерної бази даних інформації про ДНЗ є обов'язковим.

2.2. Внесенню до єдиної комп'ютерної бази даних підлягає наступна інформація про ДНЗ:

 • повна назва закладу, тип, адреса, місце знаходження, контактні дані, прізвище, ім'я, по-батькові керівника, кількість груп за віком (гранична наповнюваність груп), режим роботи закладу, основні напрямки освітнього процесу, створені умови, педагогічний склад, проектна потужність закладу;
 • кількість та перелік поданих заяв для зарахування до групи;
 • кількість вільних місць (щомісячно при наявності, травень на наступний навчальний рік).

2.3. Внесення (зміни, виключення) відомостей про ДНЗ здійснюється реєстратором на підставі інформації керівника ДНЗ.

2.4. Заява про зміну (виключення) відомостей в єдиній комп'ютерній базі даних подається реєстратору не пізніше 5-ти днів з моменту виникнення обставин, які привели до необхідності зміни (виключення) відомостей.

2.5. Внесення зміни (виключення) відомостей про ДНЗ здійснюється реєстратором не пізніше наступного робочого дня після подання заяви керівником ДНЗ про внесення зміни (виключення) відомостей.

3. Порядок внесення (зміни) відомостей про дітей, які мають відвідувати ДНЗ

3.1. Наявність в єдиній комп'ютерній базі даних інформації про дітей, які мають відвідувати ДНЗ є обов'язковою умовою зарахування дитини до  навчального закладу.

3.2. Внесенню до єдиної комп'ютерної бази даних підлягає наступна інформація:

а) про дітей: -  прізвище, ім'я, по-батькові;

                     -  дата народження;

                     -  адреса реєстрації місця проживання;

                     -  серія та номер свідоцтва про народження;

                     -  інформація про пільгову категорію (за наявності);

                     -  вікова група, яку хочуть, щоб відвідувала дитина;

б) про батьків:

                     - прізвище, ім'я, по-батькові одного з батьків або осіб, що їх замінюють;

                     -  контактні дані (телефон, електронна пошта) 

3.3. Внесення до єдиної комп'ютерної бази даних інформації про дітей здійснюється реєстратором на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також самостійно батьками через сайт Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) leleka.rv.ua. Реєстратор зобов'язаний надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті закладу.

3.4. Реєстратор відмовляє заявнику у реєстрації відомостей, якщо:

 • заявлена особа вже зареєстрована;
 • порушено порядок внесення (зміни) відомостей, визначений пп. 3.2., 3.3.

3.5. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

 • на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють;
 • на підставі інформації керівника ДНЗ, в якій вказується перелік дітей, зарахованих до ДНЗ та перелік дітей, батьки або особи, які їх замінюють, не подали заяви та інші документи для зарахування до ДНЗ у визначений цим Положенням термін (п. 4.1.).

3.6. Присвоєння порядкових номерів здійснюється в порядку черговості за віковою групою  при внесенні (зміні) відомостей про дитину в загальному порядку. Дата  реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

4. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу

4.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу, як правило, здійснюється керівником (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором) упродовж періоду комплектації груп (червня - серпня) поточного року. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад (зі змінами) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

4.2. У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором).

4.3. Заявник постійно стежить за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та прохідним бар'єром на офіційному веб-сайті або безпосередньо у реєстратора.

4.4. Заявник зобов'язаний подати усі необхідні документи, передбачені п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305 (зі змінами від 16 листопада 2011 р. N 1204).

4.5. Завідувач дошкільного навчального закладу проводить прийом документів для зарахування дитини у  дошкільний навчальний заклад лише відповідно до списків, поданих реєстратором.

4.6. Прийом заявників пільгових категорій відбувається відповідно до реєстру заявників пільгових категорій.

4.6.1. Прийом дітей здійснюється відповідно до черговості заявника у реєстрі та відповідно до квоти вільних пільгових місць у дошкільному навчальному закладі (25 % на кожну вікову групу).

4.6.2. Прийом документів заявників пільгових категорій здійснюється відповідно до Положення та поданих документів, що свідчать про наявність пільг.

4.6.3. До пільгових категорій належать:

·        діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і вихованням в сім’ях;

·        діти-інваліди, які не мають протипоказань щодо відвідування дошкільних навчальних закладів;

·        діти батьків-інвалідів І або ІІ групи, або один з батьків інвалід І чи ІІ групи (неповна сім’я);

·        діти батьків, віднесених до першої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

 ·       діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків;

·        діти багатодітних сімей (троє і більше дітей), де є двоє і більше дітей дошкільного віку на момент поступлення у заклад;

·        діти військовослужбовців, працівників прокуратури, судів та правоохоронних органів, що призначені для проходження служби з іншої місцевості;

·        діти учасників АТО та члени сімей загиблих (померлих) Квасилівчан, які брали участь в проведені антитерористичної операції;

·        діти одиноких батьків (вдів і вдівців);

·        діти працівників дошкільного навчального закладу у разі виходу на роботу.

4.7. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм, правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

4.8. Питання ротації дітей в кожному окремому дошкільному закладі здійснює завідувач.

5. Забезпечення доступу до єдиної комп'ютерної бази даних

5.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель єдиної комп'ютерної бази даних та реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень. Реєстратор несе відповідальність за внесення (зміни), збереження та захист персональних даних заявника.

5.2. Публічний доступ до єдиної комп'ютерної бази даних розміщений на офіційному веб-сайті  leleka.rv.ua та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату реєстрації; прізвище, ім'я, по-батькові, дату народження  дитини, а також  приналежність до пільгової категорії, вікову групу та рік вступу.

6. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної  електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільний навчальний заклад

6.1. Контроль за здійсненням комплектації груп покладається на керівника дошкільного навчального закладу.

6.2. Контроль за дотриманням Положення про порядок загальної електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади здійснює Квасилівська селищна рада.

7. Прикінцеві положення

7.1. Внесення (зміни, виключення) відомостей та доступ до єдиної комп'ютерної бази даних здійснюється на безоплатній основі.

7.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до єдиної комп'ютерної бази даних та порядку прийому дітей до ДНЗ, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

У В А Г А !

      Положення поширюється на заявників, які бажають зареєструвати дитину для поступлення у Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) з 01.02.2014 р.

        Прийом дітей, зареєстрованих у Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) до 01.02.2014 року, буде здійснюватися на підставі відомостей, що накопичені в журналі реєстрації дітей дошкільного навчального закладу. Батьки, які зареєстрували дітей повторно, будуть виключені з електронної черги.

        Якщо Ви бажаєте зареєструвати дитину до дитячого садка, перейдіть на дане посилання. В разі виникнення проблем з реєстрацією звертайтеся за телефоном 0989689926 з 9.00 по 15.30 год.

Реєстрація