ІНФОРМАЦІЯ про результати конкурсу-огляду дидактичних посібників для формування у дошкільників основ споживчої культури та навичок сталого розвитку

 На виконання Плану роботи ЗДО на 2023/2024 навчальний рік 08-09 квітня 2024 року відбувся конкурс-огляд дидактичних посібників для формування у дошкільників основ споживчої культури та навичок, орієнтованих на сталий розвиток. Конкурс-огляд проводився в усіх вікових групах ЗДО відповідно до розробленого Положення. Конкурс-огляд дидактичних посібників для формування у дошкільників основ споживчої культури та навичок, орієнтованих на сталий розвиток - це форма методичної роботи, яка стимулює мотиваційні та рефлексійні процеси діяльності педагогів, їх професійний розвиток та сприяє удосконаленню розвивального освітнього середовища ЗДО в цілому і кожної групи зокрема.

Метою конкурсу-огляду було створення оптимальних умов для розвитку пізнавальної діяльності та виховання природничо-екологічного світосприйняття дітей у групах в рамках вивчення програми «Дошкільнятам про освіту для сталого розвитку».

Завданнями конкурсу-огляду були:

- стимулювати вихователів до творчої діяльності;

- збагатити природничо-екологічні осередки у групових приміщеннях відповідно до викликів і реалій сьогодення;

- забезпечити ресурсами реалізацію проблеми формування у дошкільників основ споживчої культури та навичок, орієнтованих на сталий розвиток, якісну організацію освітнього процесу з даної проблеми;

- обмін досвідом та підвищення професійної майстерності педагогів;

- залучення батьків вихованців до розв'язання проблем виховання у дошкільників основ споживчої культури та навичок, орієнтованих на сталий розвиток.

Оцінювання дидактичних матеріалів та посібників здійснювалося відповідно до розроблених критеріїв за 4-х бальною шкалою:

  • 4 бали - відмінно (високий рівень наповнення осередку дидактичними матеріалами)
  • 3 бали - достатньо (достатній рівень)
  • 2 бали - посередньо, задовільно (середній рівень)
  • 1 бал - незадовільно (низький рівень)
  • 0 балів - показник відсутній (осередок дидактичних матеріалів не організований)

Результати оцінювання були доповнені вихователям окремих вікових груп заохочувальними балами: за творче втілення ідей. 

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ               

результатів конкурсу-огляду дидактичних матеріалів і посібників зі сталого розвитку та споживчої культури

Групові

осередки

(середній бал)

  

Вікові групи

Оформлення

Обладнання

 

 

Місце розміщення матеріалів та його доступність

Естетичність та змістовність наочності, що розкриває природничо-екологічну тематику

Естетичність та змістовність наочності, що розкриває фінансово-економічну тематику

Оригінальність та новизна матеріалів

Відповідність віку дітей

Наявність дидактичних ігор та наочних посібників за темою «Охорона природи»

Наявність дидактичних ігор та наочних посібників за темою «Збереження ресурсів»

Наявність дидактичних ігор та наочних посібників за темою «Добрі справи для природи»

Наявність дидактичних ігор та наочних посібників за темою «Фінансова грамотність»

Наявність атрибутів для ігор з природнім матеріалом

Наявність матеріалу для дитячого експериментування, праці, виготовлення поробок з природного матеріалу, календарів природи

Наявність ілюстрованого матеріалу для ознайомлення дітей з правилами поведінки у природі, різними порами року, природними явищами

Створення дидактичних матеріалів та обладнання для сортування сміття; наявність схем з поясненнями

Наявність картотеки дидактичних ігор зі сталого розвитку

 

 

 

Наявність картотеки дидактичних ігор зі споживчої культури (фінансово-економічної освіти)

 

Наявність збірки казок та віршів для роботи з дітьми до інтегрованого курсу «Дошкільнятам - освіта для сталого розвитку»

   Заохочувальний бал

   Середня оцінка(бал)

Група р.в. № 1

3

3

2

3

3

2

2

2

2

3

3

3

4

2

0

4

 

2,6

Група р.в. № 3

3

3

2

3

3

2

2

2

2

3

2

3

3

2

0

4

 

2,4

Група р.в. № 13

4

4

4

4

3

4

4

4

3

3

4

4

4

4

2

4

2

3,9

Молодша група № 4

3

4

4

4

3

3

3

3

3

3

4

3

4

4

2

4

 

3,4

Молодша група № 5

4

4

4

3

3

4

4

3

3

3

4

4

4

4

2

4

2

3,8

Молодша група № 14

3

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

4

2

4

 

2,7

Середня група № 8

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

4

4

 

3,0

Середня група № 9

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

3

 

4

4

 

3,4

Середня група № 12

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

4

3

3

4

4

4

 

3,3

Старша група № 2

3

4

3

3

4

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

 

3,5

Старша група № 7

3

3

4

3

4

3

3

3

4

3

3

3

3

4

4

4

 

3,4

Старша група № 10

3

3

2

3

3

2

2

2

2

3

3

3

2

4

4

4

 

2,8

Старша група № 11

3

3

3

3

4

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

4

 

3,5

Висновки. Конкур-огляд проведений результативно. Більшість вихователів вікових груп ЗДО ретельно готувалися до конкурсу-огляду: створено багато нових матеріалів зі сталого розвитку та споживчої культури. Матеріали сучасні і актуальні, естетично оформлені, заламіновані. Для них відведене спеціальне місце у груповому приміщенні.

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ-ОГЛЯДУ:

  • 1 місце - вихователі групи раннього віку № 13 Галина БЕРНАЦЬКА, Інна УКРАЇНЕЦЬ (середній бал - 3,9)
  • 2 місце - вихователі молодшої групи № 5 Світлана ХРАПКО, Тетяна РУДЯК (середній бал - 3,8)
  • 3 місце - вихователі старшої групи № 2 Аліна НЕСТЕРЧУК, Ірина ПАТІЙ (середній бал - 3,5); вихователі старшої групи № 11 Марія ШУМ, Ольга ДЕНИСЮК (середній бал - 3, 5)

ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ:

1. Рекомендовано оформити у групових приміщеннях осередки зі стікерами для матеріалів з формування навичок, орієнтованих на сталий розвиток. Вихователям усіх вікових груп

2. Перейняти досвід колег, які зайняли призові місця, та провести взаємообмін кращими дидактичними матеріалами і посібниками зі сталого розвитку і споживчої культури. Вихователям усіх вікових груп

3. Забезпечити вільний доступ дітей до матеріалів, які сприяють розвитку їх творчої ініціативи та самостійної діяльності під безпосереднім та опосередкованим керівництвом з боку вихователя. Вихователям усіх вікових груп

4.  Збагатити групові осередки кращими дидактичними матеріалами та посібниками, які були відмічені комісією у:

Вихователів групи раннього віку № 13:

- «Маленькі кроки любові до природи»

- «Тваринні ресурси, земельні ресурси, водні ресурси, рослинні ресурси»

- «Чим багата Земля?»

- «Екозамінники»

- «Де зустрічається вода?»

- «Дерево ресурсів»

- «Збереження тепла у приміщенні»

- «Використовую навіть клаптик паперу»

- «Бережіть воду»

- «Економічні ресурси»

- «Бажання і необхідність».

Вихователів молодшої групи № 5:

-   «Джерела світла»

-   «Економіка в мнемотаблицях»

-   «Експорт - імпорт»

-   «Коли є попит на товар»

-   «Все про економіку. Коректурні таблиці»

-   «Картотека сюжетно-рольових ігор економічного спрямування»

-   «У кого які потреби»

-   «Доходи та витрати моєї сім'ї»

-   «Правила збереження енергоресурсів. Мнемодоріжки»

-   «Секрети Землі - моєї планети»

-   «Що людину зігріває, а що тепло зберігає?»

Вихователів старшої групи № 2:

-   «Збережи Землю»

-   «Природні ресурси»

-   «Природні ресурси»

-   «Як правильно сортувати сміття?»

-   «Економічні ресурси»

-   Посібник «Екологія: Бережемо природу. Сортування сміття. Переробка сміття. Добре Землі, чи погано? Природні стихійні лиха. Бережи природу!»

-   Посібник «Країна сталого розвитку. Коректурні таблиці»

Вихователів молодшої групи № 4:

-   «Ввічливе чаювання»

-   «Економним я росту»

-   «Що потрібно нашій сім'ї? Першочергові потреби»

Вихователів середньої групи № 9:

-   «Знай, люби, бережи! Коректурні таблиці. Сталий розвиток»