ПОЛОЖЕННЯ про конкурс-огляд дидактичних посібників для формування у дошкільників основ споживчої культури та навичок, орієнтованих на сталий розвиток

Квасилівський заклад дошкільної освіти                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

(ясла-садок)                                                                                                                  Директор _________ Ольга ЛИСАК

                                                                                                                                          01.04.2024 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс-огляд дидактичних посібників для формування у дошкільників основ споживчої культури

та навичок, орієнтованих на сталий розвиток

1.Загальні положення

1.1. Конкурс-огляд дидактичних посібників для формування у дошкільників основ споживчої культури та навичок, орієнтованих на сталий розвиток (далі - конкурс-огляд)  - форма методичної роботи, яка стимулює мотиваційні та рефлексійні процеси діяльності педагогів, їх професійний розвиток.

1.2. Конкурс-огляд сприяє удосконаленню розвивального середовища  закладу дошкільної освіти (далі - ЗДО) в цілому і кожної групи зокрема.

2. Мета й завдання конкурсу-огляду

2.1. Метою конкурсу-огляду є створення оптимальних умов для розвитку пізнавальної діяльності та виховання природничо-екологічного світосприйняття дітей у групах в рамках вивчення програми «Дошкільнятам про освіту для сталого розвитку».

2.2. Завданнями конкурсу-огляду є:

- стимулювати вихователів до творчої діяльності;

- збагатити природничо-екологічні осередки у групових приміщеннях відповідно до викликів і реалій сьогодення;

- забезпечити ресурсами реалізацію проблеми формування у дошкільників основ споживчої культури та навичок, орієнтованих на сталий розвиток, якісну організацію освітнього процесу з даної проблеми;

- обмін досвідом та підвищення професійної майстерності педагогів;

- залучення батьків вихованців до розв'язання проблем виховання у дошкільників основ споживчої культури та навичок, орієнтованих на сталий розвиток

3. Учасники та строки проведення конкурсу-огляду

3.1. У конкурсі-огляді беруть участь педагоги усіх вікових груп ЗДО.

3.2. Строки проведення конкурсу-огляду 08-09 квітня 2024 року.

3.3. Підбиття підсумків і нагородження переможців відбудеться на педагогічній годині 11 квітня 2024 року.   

4. Критерії оцінювання дидактичних матеріалів

4.1. Оформлення:

- місце розміщення матеріалів та його доступність;

- естетичність та змістовність наочності, що відбиває природничо-екологічну та фінансово-економічну тематику;

- оригінальність та новизна;

- відповідність віку дітей.

4.2. Обладнання:

- наявність дидактичних ігор та наочних посібників за темами: «Охорона природи», «Збереження ресурсів», «Добрі справи для природи», «Фінансова грамотність» тощо;

- наявність атрибутів для ігор з природним матеріалом;

- наявність матеріалу для дитячого експериментування, праці, виготовлення поробок з природного матеріалу, календарів природи;

- наявність ілюстративних матеріалів для ознайомлення дітей з правилами поведінки у природі, різними порами року, природними явищами;

- створення дидактичних матеріалів та обладнання для сортування сміття (допустимого), наявність схем з поясненнями;

- картотеки дидактичних ігор зі сталого розвитку та споживчої культури;

- збірка казок та віршів для роботи з дітьми до інтегрованого курсу «Дошкільнятам - освіта для сталого розвитку».  

4.3. Ефективність використання дидактичних матеріалів протягом дня:

- чи займаються діти з дидактичними матеріалами у вільний час (самостійно, під керівництвом вихователя);

- чи використовують діти у самостійній діяльності атрибути та доступні матеріали зі сталого розвитку та споживчої культури.

5. Порядок оцінювання

5.1. Оцінювання проводить журі конкурсу-огляду. До складу журі входять:

      Лисак Ольга - директор ЗДО;

      Семенюк Раїса - вихователь-методист;

      Віннічук Юлія - практичний психолог;

      Ольга Денисюк - вихователь;

      Аліна Нестерчук - вихователь.

5.2. Оцінювання здійснюється відповідно до розроблених критеріїв за 4-х бальною шкалою:

·     4 бали – відмінно (високий рівень наповнення осередку дидактичними матеріалами)

·     3 бали – достатньо (достатній рівень)

·     2 бали – посередньо, задовільно (середній рівень)

·     1 бал – незадовільно (низький рівень)

·     0 балів – показник відсутній (осередок дидактичних матеріалів не організований)

5.3. Результати оцінювання можуть бути доповнені заохочувальними балами: за творче втілення ідей; за ефективне керівництво самостійною діяльністю дітей, доцільне використання безпосередніх і опосередкованих методів педагогічного впливу.

6. Підбиття підсумків конкурсу-огляду й нагородження переможців

6.1. Підбиття підсумків відбудеться 11 квітня 2024 року на педагогічній годині.

6.2. Нагородження переможців конкурсу-огляду відбудеться на педагогічній годині.

6.3. Переможці нагороджуються грамотами.

Додаток 1

КАРТКА

оцінювання дидактичних матеріалів і змістового наповнення осередку

для формування у дошкільників  основ споживчої культури та навичок, орієнтованих на сталий розвиток

Вікова

група

Критерії оцінювання

(за 4-х бальною шкалою)

Оцінка

 

Примітка

Старша група № ___

 

 

 

 

 

 

Оформлення

Місце розміщення матеріалів та його доступність

 

 

Естетичність та змістовність наочності, що розкриває природничо-екологічну тематику

 

 

Естетичність та змістовність наочності, що розкриває фінансово-економічну тематику

 

 

Оригінальність та новизна матеріалів

 

 

Відповідність віку дітей

 

 

Обладнання

Наявність дидактичних ігор та наочних посібників за темою «Охорона природи»

 

 

Наявність дидактичних ігор та наочних посібників за темою «Збереження ресурсів»

 

 

Наявність дидактичних ігор та наочних посібників за темою «Добрі справи для природи»

 

 

Наявність дидактичних ігор та наочних посібників за темою «Фінансова грамотність»

 

 

Наявність атрибутів для ігор з природнім матеріалом

 

 

Наявність матеріалу для дитячого експериментування, праці, виготовлення поробок з природного матеріалу, календарів природи

 

 

Наявність ілюстрованого матеріалу для ознайомлення дітей з правилами поведінки у природі, різними порами року, природними явищами

 

 

Створення дидактичних матеріалів та обладнання для сортування сміття; наявність схем з поясненнями

 

 

Наявність картотеки дидактичних ігор зі сталого розвитку

 

 

Наявність картотеки дидактичних ігор зі споживчої культури (фінансово-економічної освіти)

 

 

Наявність збірки казок та віршів для роботи з дітьми до інте-грованого курсу «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»

 

 

Загальний середній бал

 

Заохочувальні бали

 

Всього

 

Висновки і пропозиції ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

  • 4 бали – відмінно (високий рівень наповнення осередку дидактичними матеріалами)
  • 3 бали – достатньо (достатній рівень)
  • 2 бали – задовільно (середній рівень)
  • 1 бал – незадовільно (низький рівень)
  • 0 балів – показник відсутній (осередок дидактичних матеріалів не організований)