З В І Т директора про діяльність Квасилівського ЗДО у 2022/2023 навчальному році

Підготувала директор Ольга ЛИСАК

Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради здійснює діяльність керуючись   Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про  дошкільну освіту»,  Положенням  про  заклад  дошкільної освіти,  іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

        Дата відкриття: 10 листопада 1984р.

        Організаційно-правова форма  -  комунальна організація (установа, заклад).

        Засновником закладу дошкільної освіти є територіальна громада міста Рівне в особі Рівненської міської ради.

        Уповноваженим органом управління закладу дошкільної освіти визначене  Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

        Квасилівський ЗДО є юридичною особою, має реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства та визначений розпорядником коштів місцевого бюджету нижчого рівня.

          Код ЄДРПОУ 25315035.

        Юридична адреса Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради: вул. Молодіжна буд. 26, смт  Квасилів, Рівненський район, Рівненська область, 35350.

        Телефон  20-41-94

        E-mail: kvasuliv_sadok@ukr.net

        Мова освітнього процесу та мова повсякденного спілкування у  Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради  є українська мова.

 Режим роботи: дошкільний заклад працює за п'ятиденним режимом роботи,  12 груп з 10,5 год. перебуванням дітей, 1 чергова група з 12-ти год.

        Кількість дітей у закладі: - 305 ( наповнюваність за ліцензією - 270).

        Приміщення закладу розраховане на 14 груп.

        Кількість груп, що функціонує: 13 груп, з них:

                                      2 групи раннього віку

                                     3 групи молодшого дошкільного віку 

                                     4 групи середнього дошкільного віку

                                     4 групи старшого дошкільного віку

        У Квасилівському  закладі дошкільної освіти (ясла-садок) за штатним розписом станом на 01 січня 2023 року кількість штатних посад:        

                                  всього - 84.37              

                                  адміністративний персонал - 1

                                   педагогічних працівників - 40.07       

                                  спеціалістів - 7

                                  обслуговуючого персоналу - 36.3 

Фактично-працюючих осіб 72 чоловік (1 працівник  у відпустці  по догляду за дитиною до 3 років). З 72 працівників  34 педагогічні працівники.          

У складі педагогічного колективу: директор, вихователь-методист, 25 вихователів, 2 музичних керівники, 1 інструктори з фізкультури, 1 практичний психолог, 1 вчитель-логопед, 2 асистентів вихователя.

 Педагогічний колектив має достатньо високий освітній рівень: 

 • 29 працівників мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр», що складає 85%
 • 2 педагоги - освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», - 6%, які навчаються та здобувають магістерську освіту;
 • 3 педагоги - молодші спеціалісти - 9%

Директор Квасилівського ЗДО формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатних нормативів та типу закладу. У закладі проводиться ефективна кадрова політика та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників.        

        За наслідками атестації: 15 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію, (з них 5 мають звання «Вихователь-методист», 1- звання «Старший вихователь», 1 - практичний психолог-методист) 6 педагогів першу кваліфікаційну категорію,  6 - другу кваліфікаційну категорію та 4 - категорію спеціаліст, 3 - присвоєний тарифний розряд, 5 працівників нагороджені знаком «Відмінник України», 2 педагоги - знаком «Софія Русова».

Дані про педагогічний стаж  працівників:

 

Стаж педагогічних працівників

Кількість педагогічних працівників

До 3 років

Понад 3 роки

Понад

10 років

Понад

20 років

Понад

30 років

Понад

40 років

34

3

5

8

7

8

3

        Директор Квасилівського ЗДО сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників. У закладі дошкільної освіти ввідбувається постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації.                                                                                

        У 2022-2023 навчальному році підвищили кваліфікацію - пройшли курси при РОІППО п'ятеро  педагогів:

 • вихователь, Шум Марія;
 • вихователь, Грухаль Марія;
 • вихователь, Яремчук Валентина;
 • вихователь, Вернюк Світлана;
 • вихователь-методист, Семенюк Раїса.

У 2022-2023 навчальному році  атестовано троє  педагогів   Квасилівського ЗДО:

 • вихователь, Меланчук Лариса;
 • вихователь, Храпко Світлана;
 • вихователь, Гаврильчик Олена.

        У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності працівників.  Простежувалося постійне підвищення професійної компетентності наших колег, ріст їх майстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності освітнього процесу.

        За наслідками атестації за 2022-2023 навчальний рік:

- відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» вихователь Меланчук Лариса;

- присвоєна  кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» вихователю Храпко Світлані;

- відповідає раніше присвоєному 11 тарифному розряду вихователь Гаврильчик Олена.

        Звіт

про проведення атестації педагогічних працівників Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради  у 2022-2023 н.р.  

Загальна кількість працівників, які атестуються

Встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії

Присвоєно кваліфікаційну категорію

Присвоєно педагогічне звання

Встановлено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню

Спеціаліст

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст вищої категорії

Старший учитель

Вчитель-методист

Старший вихователь

Вихователь-методист

Майстер виробничого навчання І категорії

Майстер виробничого навчання ІІ категорії

Практичний психолог-методист

Старший учитель

Вчитель-методист

Старший вихователь

Вихователь-методист

Майстер виробничого навчання І категорії

Майстер виробничого навчання ІІ категорії

Інші (вказати)

 

3

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідає раніше присвоєному 11 тарифному розряду - 1 педагог п.4.11 Положення

        Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради забезпечує реалізацію права дитини, в тому числі дитини з особливими освітніми потребами, на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

        З метою своєчасного виявлення та розвитку обдарувань, здібностей вихованців заклад дошкільної освіти організовує освітній процес за фізкультурно-оздоровчим  пріоритетним напрямом.

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи

    На виконання листа Міністерства освіти і науки України  від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»,  відповідно до наказу по закладу, з метою правильної організації режиму дня, рухового, санітарно-гігієнічного режимів, усіх форм фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми у поточному навчальному році, постійно здійснювався контроль за станом здоров'я та фізичним розвитком дітей.

        Фізичні навантаження, обсяги, дозування фізичних навантажень здійснювалися з врахуванням індивідуальних призначень у руховому режимі.

         Сестра медична старша здійснила комплектацію підготовчої та спеціальної медичних груп та надавала консультативну допомогу педагогам щодо здійснення овітнього процесу з цією категорією дітей.

        У фізкультурній залі, інших навчальних приміщеннях дотримувалися  санітарно-гігієнічні норми та вимоги техніки безпеки.

        Адміністрація закладу постійно здійснювала контроль за:

 • утриманням місць для занять - групових приміщень, фізкультурного і музичного залів, фізкультурного та ігрових майданчиків;
 • стану фізкультурного обладнання та інвентарю в приміщеннях і на майданчиках;
 • стану одягу та взуття дітей для щоденного перебування в групах, прогулянок, для участі в різних формах роботи з фізичного виховання тощо.

       Педагогічні працівники виконували завдання БКДО, чинної освітньої програми «Я у Світі»; забезпечували руховий режим протягом дня; проводили фізкультурно-оздоровчі заходи за системою роботи закладу з даного напряму роботи; у співпраці з інструктором з фізкультури  проводили заняття, ранкову гімнастику, свята, розваги тощо; брали участь у підготовці та проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів у закладі.

        Необхідно відмітити ефективні фізкультурно-оздоровчі заходи для дітей, проведені інструктором  з фізкультури Момоток Тамарою спільно з педагогами:

-         фестиваль ранкової зарядки «Рух заради здоров'я»;

-         музично-спортивна розвага «Не здолає ворог нас, ми в безпеці повсякчас»;

-         музично-спортивна розвага «день українського козацтва»;

-         великий масовий захід фізкультурно-оздоровчого спрямування - спартакіада - 2023 «Наближаємо разом нашу Перемогу». Учасниками заходу були вихованці усіх випускних груп № 4, 8, 13, 14 та їхні батьки.

-         яскраве спортивне свято серед дошкільнят «Веселі старти».

-         спільно з керівниками музичними та вихователями заходи з дітьми: свята для дітей в День захисту дітей, свята до дня Прапора та дня Незалежності України та інші.     

Здійснювався контроль за проведенням фізкультурно-оздоровчих заходів:

 • їх доцільність, систематичність, тривалість та розподіл часу між структурними частинами;
 • зміст, послідовність дібраних вправ та інших засобів, їхнє дозування;
 • методи і прийоми проведення кожного фізкультурно-оздоровчого заходу;
 • раціональність вибору способів організації дітей та використання інвентарю;
 • попередження травматизму у дітей - дотримання правил безпеки, охорони здоров'я, честі і гідності дітей;
 • відповідність теми і змісту заходів окресленим завданням та обраній формі проведення, ступінь реалізації поставлених завдань тощо.

Результати контролю висвітлені у довідках, наказах згідно плану роботи закладу.

        Проводився моніторинг фізичного розвитку вихованців:

 • оцінка впливу різних фізкультурно-організаційних заходів на дитячий організм та ступеня фізичних і психічних навантажень на дитину - візуальна оцінка зовнішніх ознак утоми; підрахунок частоти дихання;

        Проводилася просвітницька робота серед педагогічного колективу, батьків щодо засад здорового способу життя, виховання здорової дитини.

        Педагогічні працівники проводили просвітницьку роботу серед батьків вихованців щодо:

-     дотримання дитиною режиму дня;

-     сприяння збереженню та зміцненню здоров'я дитини засобами фізичної культури та спорту;

-     створення умов для виконання дитиною щоденного обсягу рухової активності відповідно до її вікових психофізичних потреб у рухах;

-     виховання особистим прикладом у дитини звички до систематичних занять фізичними вправами;

-     участі разом з дитиною у фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах закладу дошкільної освіти;

-     забезпечення дитини зручною спортивною формою.

        Вихователь-методист Семенюк Раїса спільно з сестрою медичною старшою:

- здійснювали медико-педагогічний контроль під час занять з фізкультури;

- контролювали проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня, виконання загартовуючих процедур;

- координували діяльність колективу щодо формування у вихованців знань та вмінь, пов'язаних із збереженням та зміцненням здоров'я, навичок здорового способу життя;

- здійснювали педагогічну оцінку організації рухового режиму, змісту, методики проведення в режимі дня різних форм роботи з фізичного виховання;

- розробляли спільно з інструктором фізкультури план фізкультурно-оздоровчих заходів та несли відповідальність за їх організацію та проведення;

 - брали участь в підготовці та проведенні моніторингу фізичного розвитку вихованців;

 - проводили пропаганду серед вихованців, їх батьків, вихователів щодо здорового способу життя.

        Інструктор з фізкультури Момоток Тамара:

- відповідально здійснювала завдання з фізичного розвитку вихованців відповідно  до даного розділу чинної програми;

- спрямовувала свою діяльність на формування у дітей звички здорового способу життя;

 - використовувала засоби для збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров'я вихованців;

 - створювала умови для розвитку нахилів, природних здібностей та талантів вихованців;

 - забезпечувала дотримання санітарно-гігієнічних вимог та вимог техніки безпеки під час проведення занять і фізкультурно-оздоровчих заходів;

- здійснювала систематичний моніторинг фізичного розвитку вихованців;

- використовувала педагогічні методики, які відповідають сучасним вимогам теорії і методики фізичного виховання;

- якісно проводила роботу з навчання дітей основних рухів, розвитку фізичних якостей;

- підтримувала зв'язки з батьками вихованців;

- проводила заняття з дітьми, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи; визначати допуск дитини до занять після перенесення хвороб;

 - надавала методичну допомогу вихователям щодо проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня;

- контролювала технічний стан фізкультурного, спортивного інвентарю та обладнання у фізкультурному залі та на майданчиках;

- організовувала та проводила спортивні змагання, «Дні фізичної культури і здоров'я».

Медико-педагогічний контроль на заняттях з фізкультури

На виконання наказу по ЗДО від 02.09.2022 року № 45 о/д  «Про організацію медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури» у всіх вікових групах здійснювався медико-педагогічний контроль на заняттях з фізкультури - система педагогічних і медичних спостережень, аналіз ефективності використання засобів і методів фізичного виховання, визначення шляхів поліпшення здоров'я та фізичного розвитку дошкільників.

Мета МПК  - визначити результат педагогічного впливу на фізичний розвиток дітей та його відповідність запланованим результатам, сприяти оптимізації рухової активності, забезпечити ефективне розв'язання завдань фізичного розвитку та оздоровлення дітей, тісну співпрацю інструкторів з фізкультури, вихователів та медичного персоналу.

Основними завданнями МПК було:

 • оцінка стану здоров'я, рівня фізичного розвитку дошкільників;
 • оцінка санітарно-гігієнічних умов для проведення фізкультурних занять;
 • аналіз перспективно-календарних планів роботи інструктора з фізкультури Тамари Момоток;
 • аналіз змісту занять з фізкультури, дотримання методики проведення.

Медико-педагогічний контроль (МПК) на заняттях з фізкультури здійснювали вихователь-методист Раїса Семенюк та сестра медична старша Юлія Решетнік в усіх молодших, середніх і старших вікових групах відповідно до графіку.

    У ході МПК проводилися:

 • контроль за навантаженням дітей, які включені за станом здоров'я до основної, підготовчої та спеціальної груп;
 • аналіз дотримання методики проведення заняття з фізкультури;
 • оцінка санітарно-гігієнічних умов фізкультурної зали (температурний, світловий, повітряний режим, дотримання правил безпеки тощо);
 • аналіз відповідності одягу дітей та взуття умовам проведення заняття;
 • моніторинг відповідності загального навантаження на дітей та особливостей їхнього фізичного розвитку;
 • хронометраж заняття (визначення загальної та моторної щільності).

В результаті проведеного МПК було встановлено, що заняття з фізкультури проводяться у фізкультурній залі з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог, температурний режим сягає 20-22 градусів за С. Одяг та взуття дітей і дорослих відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Зміст занять з фізкультури відповідає вимогам програми «Я у Світі». Дотримується методика проведення занять: змістовна побудова їх структурних частин, тривалість, ігрова форма проведення тощо.

Методично правильно організовується фізичне виховання дітей підготовчої та спеціальної груп. Дотримуються строки відновлення навантаження дітей після перенесених хвороб. Перспективно-календарне планування освітньої роботи з фізичного розвитку дошкільників ведеться з дотриманням сучасних вимог. Відводиться місце індивідуальній роботі з дітьми з фізичного виховання.

Результати хронометражу загальної та моторної щільності занять з фізкультури відображено у таблиці. 

Вікові групи

Загальна щільність

%

Середня оцінка

%

Моторна щільність

%

Середня оцінка

%

Молодша № 6

86%

 

87%

61%

 

61%

Молодша № 9

88%

65%

Молодша № 12

86%

57% 

Середня № 7

86%

 

89%

66%

 

66%

Середня № 10

88%

65%

Середня № 11

87%

65%

Середня № 2

93%

66%

Старша № 4

93%

 

91%

71%

 

70%

Старша № 8

91%

67%

Старша № 13

90%

71%

Старша № 14

90%

71%

Висновок. Фізкультурні заняття проводяться на належному рівні з дотриманням програмових вимог та методичних рекомендацій. Загальна щільність занять з фізкультури достатня у вікових групах: середній № 2;   старших групах № 4, 8, 13, 14 (у межах норми від 90 до 100%).

Оскільки моторна щільність занять у вікових групах вважається оптимальною (у межах норм: молодша група - 55-60%; середня група - 60-65%; старша група - 65-70%), то у результаті МПК було встановлено, що дещо завищена моторна щільність занять з фізкультури спостерігалася у таких вікових групах: молодшій групі № 9 (65%); середній групі № 7 (66%); старших групах № 4, 13, 14 (71%).

Соціальний захист дітей у закладі

        Відповідно до ст. 33 Закону України «Про дошкільну освіту» Квасилівський ЗДО здійснює соціальний захист дітей дошкільного віку. З метою охорони дитинства дітей дошкільного віку, створення умов для всіх вихованців закладу та забезпечення належної організації роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій, на підставі наказу по закладу у Квасилівському ЗДО працювала робоча група з охорони дитинства у складі:

 • голова комісії: практичний психолог Віннічук Юлія;
 • члени комісії: - вихователь-методист Семенюк Раїса;

                        - діловод Федорук Леся;

                        - інструктор з фізкультури Момоток Тамара;

                        - сестра медична старша Решетнік Юлія.

  Робоча група  відповідально виконувала завдання:

  - облік дітей, які потребують соціальної підтримки;

  - сприяння соціальному захисту дітей за категоріями:

   позбавлені батьківського піклування;

ü діти з інвалідністю;

ü з малозабезпечених сімей;

ü з багатодітних сімей (3-є і більше дітей);

ü з сімей, члени яких є учасниками бойових дій;

ü які перебувають на диспансерному медичному обліку;

ü потерпілих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

ü з особливими потребами;

ü в яких батьки з інвалідністю;

ü з неповних сімей;

ü з сімей групи «ризику»;

ü з сімей  переміщених з тимчасово окупованої території України, районів проведення бойових дій та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.

        Робоча група склала соціальний паспорт нашого Квасилівського ЗДО за пільговими категоріями дітей:

-          діти з сімей учасників АТО(ООС) - 15 дітей;

-         діти з числа внутрішньо переміщених- 6 дітей;

-         діти з інвалідністю - 5 дітей;

-         діти з малозабезпечених сімей -  3 дитини;

-         діти з багатодітних сімей - 33 дитини;

-         діти з сімей учасників бойових дій  -  9 дітей;

-         діти з ООП - 7 дітей.

Всього  78 дітей.

За соціальними категоріями дітей у закладі здійснювалася підтримка:

        - проводиллося звільнення від сплати за харчування дітей;

        - зменшувалася на 50 % плата батькам за харчування дітей;

        - забезпечувалося дієтичне харчування;

        - здійснювався соціально-психологічний супровід;

        - здійснювалася корекція фізичного та (або) розумового розвитку;

        - забезпечувалася медична допомога в оздоровленні.

        Також колектив проводив індивідуальні консультації батькам дітей пільгових категорій з питань соціального захисту.

Організація харчування

Організація харчування у Квасилівському ЗДО - приготування та реалізація готових страв здійснювалася самостійно (працівниками, що входять до штатного розпису закладу).

       Харчування здобувачів освіти/дітей  у закладі проводилося за встановленим графіком: у робочі дні, триразово - сніданок, обід та вечеря з інтервалами між прийомами їжі не більше чотирьох години, з тривалістю сніданку і вечері  не менше ніж 20 хвилин, обіду - 25-30 хвилин.

Відповідальною особою за організацію харчування у Квасилівському ЗДО наказом по закладу призначено сестру медичну старшу Решетнік Юлію.

        Відповідальна за організацію харчування Решетнік Юлія:

 - здійснювала координацію та контролювала роботу працівників харчоблоку, зокрема з питань якості харчових продуктів, санітарно-гігієнічного стану харчоблоку тощо;

- надавала керівнику закладу  пропозиції щодо режиму, способу, форми та графіка харчування, графіка роботи працівників харчоблоку, забезпечення питного режиму здобувачів освіти/дітей;

- разом із шеф-кухарем харчоблоку складала щоденне меню-розклад з різною кількістю продуктів відповідно до норм харчування вікових груп здобувачів освіти/дітей з 1 до 4 років та з 4 до 6 (7) років; в меню-розкладі обов'язково зазначала назву страв та її теоретичний вихід для кожної вікової групи, кількість порцій для різних вікових категорій здобувачів освіти/дітей, кількість продуктів харчування, необхідних для виконання меню (вага брутто/нетто): у чисельнику - на одного здобувача освіти/дитину, у знаменнику - на всіх здобувачів освіти/дітей та подавала на підпис директору закладу;

- здійснювала контроль за проходженням працівниками закладу, які виконують посадові обов'язки, що пов'язані з організацією харчування здобувачів освіти/дітей, обов'язкових профілактичних медичних оглядів відповідно до законодавства; дотриманням правил особистої гігієни, наявністю гнійничкових захворювань і гострих респіраторних інфекцій у працівників харчоблоку та інформувала директора закладу;

- здійснювала зняття проби готових страв;

- вела загальний облік здобувачів освіти/дітей, що забезпечуються  харчуванням, у тому числі безоплатним харчуванням, а також здобувачів освіти/дітей з особливими дієтичними потребами;

- здійснювала контроль за умовами та строками зберігання харчових продуктів у закладі освіти; дотриманням примірного чотиритижневого сезонного меню та щоденного меню-розкладу.

- здійснювати контроль за дотриманням норм харчування, вела журнал обліку виконання норм харчування, який заповнюється щодня на підставі меню-розкладу;

- аналіз виконання норм харчування проводила один раз на чотири тижні;

 - результати проведеного аналізу щомісяця доводила до відома керівника закладу;

- здійснювала внутрішній контроль за якістю харчових продуктів та готових страв, організацією харчування, дотриманням вимог санітарного законодавства та законодавства про безпечність та якість харчових продуктів;

- контролювала забезпечення питного режиму здобувачів освіти/дітей;

- вела документацію з організації харчування визначену у додатку до Порядку організації харчування.

        Відповідно до штатного розпису заклад дошкільної освіти повністю  укомплектований працівниками, які забезпечують організацію харчування дітей.

         Стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку, груп задовільний. Заклад у достатній кількості забезпечений кухонним обладнанням, посудом.  У харчоблоці проведений якісний ремонт приміщень.

        У Квасилівському ЗДО зареєстрований паспорт харчоблоку.

        На початку року визначені закупівлі харчових продуктів, укладені договори. Продукти харчування і продовольчу сировину протягом 2022-2023 року постачали регулярно та в повному обсязі відповідно складених договорів з постачальниками та відповідно до заявок на продукти харчування. Продукти приймалися у заклад із супровідними документами, які гарантували їх якість.

        Приготування готових страв здійснюється з дотриманням процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів.

        Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі.

        Постійно здійснювався контроль за організацією харчування дітей у групах, дотримання вимог санітарного законодавства.

        Адміністрація та педагогічний колектив проводили інформування батьків про організацію харчування дітей у закладі.

        З метою організації раціонального харчування дітей у Квасилівському ЗДО  1 раз на чотири тижні проводиться аналіз виконання норм харчування дітей у дошкільному  закладі та підсумково за календарний рік. Питання покращення організації харчування розглядалося на  нараді при директору закладу.

        У закладі забезпечувалося безкоштовне харчування: дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з інвалідністю, дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних закладах (групах) та інклюзивних групах, дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»; дітям, батьки яких є учасниками АТО (ООС); дітям, з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітям, які мають статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітям із числа осіб, визначених у ст.10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

        Звільнені батьки або інші законні представники дитини, від плати за харчування дітей:

        - у сім'ях, сукупний дохід яких на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

        Забезпечувалася  пільгова оплата за харчування в розмірі 50 % для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей.

         З вересня 2022 року звільнені від плати за харчування у закладах дошкільної освіти дітей, батьки яких беруть (брали) участь у бойових діях внаслідок збройної агресії росії, на підставі підтверджуючого документа з військової  частини.

        Питання організації харчування розглядалися на нараді при директору та виробничій нараді.

Медичне обслуговування дітей у закладі

Відповідно до Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. № 826, Положення про медичний кабінет дошкільного закладу та Положення про ізолятор дошкільного  закладу, затверджених спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30 серпня 2005р. № 432/496, на підставі наказу по закладу  з метою забезпечення якісного медичного обслуговування дітей, постійного контролю за станом їхнього здоров'я у закладі здійснювалося медичне обслуговування дітей за затвердженим планом роботи медичного кабінету на 2022-2023 навчальний рік. Медичне обслуговування учасників освітнього процесу у закладі здійснює сестра медична старша. У закладі функціонують медичні приміщення для обслуговування дітей: медичний кабінет суміжний з ізолятором, процедурна. Приміщення забезпечені необхідним обладнанням та матеріалами. Запас лікарських засобів, виробів медичного призначення в медичному кабінеті закладу для надання невідкладної медичної допомоги відповідає нормативно-правовим актам.

        Медичний працівник здійснювала контроль за дотриманням санітарного законодавства, моніторинг стану здоров'я та контроль виконання індивідуального плану щеплень та профілактичних медичних оглядів дітей, надання домедичної допомоги у невідкладному стані, інформування батьків або інших законних представників про стан дитини та організацію заходів для госпіталізації (у разі показань).

        Керівник спільно з сестрою медичною старшою протягом навчального року виконували план заходів щодо зміцнення здоров'я дітей. На постійному контролі були питання забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя дітей у закладі.

Освітня діяльність

        Освітня програма у Квасилівському ЗДО для реалізації інваріативної складової  БКДО  затверджена  педагогічною радою за погодженням з батьками вихованців. В основі освітньої програми ЗДО  - програма розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі».

Упродовж 2022/2023 навчального року проводився процес розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Квасилівському ЗДО відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Квасилівському ЗДО.

        На виконання Програми стратегічного розвитку Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради у 2022-2023 навчальному році колектив реалізовував Проєкт 1 з питання формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти».   

        Проєкт 1 колектив закладу реалізував через виконання пріоритетних завдань:

- формування мовленнєво-комунікативної компетентності дошкільників засобами інтерактивного розвивального середовища;

- створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей, у тому числі дітей з ООП;

- формування національно-патріотичної свдомості дошкільників у різних видах діяльності;

- самооцінювання діяльності закладу за напрямом «Освітнє середовище».

На виконання річних завдань педагогічного колективу у 2022/2023 навчальному році результативно підготовлені та проведені педагогічні ради:  

 • організаційно-настановна «Особливості організації діяльності ЗДО у новому навчальному році в умовах воєнного стану» (31.08.2022)
 • тематична «Формування мовленнєво-комунікативної компетентності дошкільників» (грудень 2022)
 • тематична «Створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу» (лютий 2023)
 • підсумкова «Атестація педагогічних працівників» (березень 2023)
 • підсумкова «Моніторинг якості дошкільної освіти» (травень 2023).

         Активними у підготовці  і проведенні педагогічних рад були: Семенюк Раїса, Момоток Тамара, Решетнік Юлія, Віннічук Юлія, Левкович Софія. 

        Кожній педраді передувала тематична перевірка за  виконанням одного з пріоритетних річних завдань. За наслідками педрад, перевірок оформлена відповідна документація: накази, інформації, протоколи.

      Складені відповідні довідки про результати комплексного, тематичного та підсумкового вивчення стану освітнього процесу в ЗДО упродовж 2022/2023 навчального року, у тому числі - внутрішнього моніторингу стану освітнього процесу, виконання вимог БКДО та освітньої програми у старших групах № 4, 8, 13, 14 та інших вікових групах. Виконання програми розвитку дошкільників у закладі постійно трималося на контролі.

Здійснено вивчення стану організації освітнього процесу з аналізом за результатами:

 • комплексне вивчення у групі дітей раннього віку № 5 (вихователі Храпко Світлана, Бідюк Віра) - з 06-16 грудня 2022 року;
 • тематичне вивчення «Формування мовленнєво-комунікативної компетентності дошкільників засобами інтерактивного розвивального середовища» в молодшій групі № 9 (вихователі Меланчук Лариса, Вернюк Світлана), середній групі № 11 (вихователі Шум Марія, Гаврильчик Олена) - листопад 2022 року;
 • тематичне вивчення «Створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей і праці, у тому числі дітей з ООП» у вікових групах: раннього віку №3 (вихователь Верема Галина); молодшого дошкільного віку № 6 (вихователі Корнійчук Оксана, Степанюк Ірина), № 12 (вихователі Яремчук Валентина, Павлюк Юлія); середнього дошкільного віку №2 (вихователі Патій Ірина, Нестерчук Аліна), № 7 (вихователі Новосад Тетяна, Малютіна Ольга), № 10 (вихователі Грухаль Марія, Сенюк Ніна) - лютий 2023 року;
 • підсумкове вивчення «Моніторинг якості освітнього процесу» у старших групах: № 4 (вихователі Шевчук Надія, Левкович Софія), № 8 (вихователі Парчук Ольга, Денисюк Ольга), № 13 (вихователі Бернацька Галина, Українець Інна), № 14 (вихователі Круглик Ольга, Рудяк Тетяна).

        Здійснювалося систематичне вивчення умов забезпечення психофізичного    здоров'я та рівнів розвитку вихованців ЗДО відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та програми  розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі». Вивчення стану освітньої діяльності почергово проводилося у всіх вікових групах.        

        На виконання  річного плану роботи у Квасилівському ЗДО на кінець 2022-2023 навчального року проведене самооцінювання за напрямом «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти» за вимогами:

-    створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей та праці;

-    створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;

-    формування інклюзивного, безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору.

Результати висвітлені в аналітичній довідці, внесені пропозиції щодо покращення освітнього середовища закладу.

Усі питання, які розв'язував колектив упродовж 2022-2023 навчального року, обговорювалися з батьківською громадкістю, висвітлювалися на сайті дошкільного  закладу.

Методична робота

        На виконання наказу по закладу від  06 вересня 2022 року № 42 о/д «Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами на 2022-2023 навчальний рік», впродовж навчального року система методичної роботи в дошкільному  закладі спрямовувалася на активізацію творчого потенціалу педагогів, стимулювання їхнього професійного саморозвитку, а відтак і оновлення форм методичної роботи з кадрами, залучення вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізичної культури, практичного психолога до оволодіння технологіями психолого-педагогічного проектування, організації освітньої роботи з дітьми на засадах особистісно-орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного,  інтегрованого підходів і налагодження тісної взаємодії між дітьми, педагогами і батьками.

Провідним напрямом діяльності ЗДО у 2022/2023 навчальному році став напрям -  формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку.                                                                                                                               

        Робота методичної служби ЗДО була спрямована на підвищення   професійного рівня педагогічних працівників. Щомісячно у методичному кабінеті ЗДО проводилися пересувні виставки-презентації нової методичної літератури, кращого розвивального дидактичного матеріалу; огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики. На допомогу педагогічним працівникам у підготовці та проведенні освітнього процесу вихователем-методистом Семенюк Раїсою систематично ведеться каталог періодичної преси та методичної літератури; проводиться виставка кращих матеріалів ППД, педідей та інновацій педпрацівників закладу, дошкільних закладів  м. Рівне та України; ведеться картотека кращих ППД педагогічних працівників Квасилівського ЗДО та ЗДО м. Рівне. Запроваджений у закладі єдиний методичний день - четвер.

З метою ознайомлення педагогічного колективу з особливостями проведення освітнього процесу в умовах воєнного стану, інноваційними педагогічними технологіями, кращим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, фахової преси з питань впровадження оновленого БКДО, програм розвитку дітей дошкільного віку, внутрішньої системи забезпечення якості освіти упродовж 2022/2023 навчального року методичною службою ЗДО проводилися педагогічні години різної тематики (у режимах офлайн/онлайн):

 • Основні напрямки освітньоїроботиу новому навчальномуроці в умовахвоєнного стану (08.09.2022)
 • Підготовка до Тижнябезпекидитини (13.10.2022)
 • Створення умов дляреалізаціїінваріантної та варіативноїскладової БКДО (19.10.2022)
 • Комплексневивченняякостіосвітньогопроцесу в групі: основнізавдання (24.11.2022)
 • Звітпедагогів про підвищеннякваліфікації та участь у різнихметодичних заходах (24.12.2022)
 • План підготовки до Тижнярідноїмови у ЗДО (з проведенням анкетуванняпедагогічних працівників щодо популяризації державної мови: збагачення та активізація словника, розвиток зв'язного мовлення, формування навичок культури мовлення, виховання бажання спілкуватися рідною мовою) (16.02.2023)
 • Оцінкарезультативностіроботи з охоронижиття і безпекижиттєді-яльностідошкільників (30.04.2023)
 • Про план заходів доДня вишиванки - 18 травня, Дня захистудітей - 01 червня 2023 року.

Упродовж 2022/2023 навчального року методичною службою ЗДО вивчено та узагальнено досвід роботи педагогів, які атестувалися. Педагоги, які атестувалися, були активними учасниками методичної роботи у закладі. Провели творчі звіти-презентації, колективні перегляди, виставку-презентацію кращих зразків навчально-методичного та дидактичного матеріалу для провадження освітньої діяльності  тощо.

Проведена декада інновацій педагогів, які атестувалися:

                    - Меланчук Лариси;

                    - Храпко Світлани;

                    - Гаврильчик Олени.

 Відповідно до Плану вивчення професійної діяльності педагогів, які атестувалися, успішно організовані колективні перегляди освітнього процесу та творчі звіти з індивідуальної проблеми самоосвіти педагогів:

 • тематичне заняття з розвитку звукової культури мовлення «Слово і звук» в молодшій групі № 9 (23.02.2023, вихователь Лариса Меланчук);
 • тематичне заняття з розвитку мови і мовленнєвого спілкування «Одягнемо ляльку Катю» у середній групі № 11 (09.03.2023, вихователь Олена Гаврильчик);
 • інтегроване заняття на тему «Ми любимо нашу Україну» у групі дітей раннього віку № 5 (14.03.2023, вихователь Світлана Храпко).

У ході творчих звітів педагогічні працівники презентували цікаві і змістовні матеріали досвіду роботи, узагальнені методичною службою ЗДО, з виставкою-презентацією кращих зразків навчально-методичного та дидактичного матеріалу для провадження освітньої діяльності:

 • «Розвиток мовлення дітей раннього віку засобами пальчикових ігор» (вихователь Олена Гаврильчик)
 • «Навчання дошкільників основ грамоти засобами ігрових технологій» (вихователь Лариса Меланчук)
 • «Розвиток творчого мислення дошкільників засобами мнемотехніки» (вихователь Світлана Храпко)

        За запитами педагогів, які атестувалися, вихователем-методистом Раїсою Семенюк був організований майстер-клас «Технологія створення мультимедійної презентації до творчого звіту (заняття)» з метою збагачення їх практичних навичок у використанні сучасних медіатехнологій;  підвищення   теоретичного і професійного рівня педагогів, розвитку їх творчих та креативних здібностей.

        З педагогами проведене вивчення та аналіз змісту професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти» та вимоги до професійних компетентностей вихователя. Вихователь-методист Семенюк Раїса підготувала для кожного вихователя пам'ятку «Впроваджуємо професійний стандарт».                      

У закладі за попередній 2022-2023 навчальний рік ефективно проведена   система   методичних заходів,   спрямованих    на   розвиток     творчої індивідуальності та творчого потенціалу педагогічних працівників, які були залучені  до активної участі в індивідуальних та групових формах роботи.

        Плідно здійснювалося педагогічне наставництво педагогів-початківців:      

         - Грипич Зінаїди, асистента вихователя в інклюзивній групі;

         - Котяш Марії, асистента вихователя в інклюзивній групі.

Надавалася педагогам-початківцям необхідна консультативна допомога з проблемних питань організації та проведення освітнього процесу з дітьми:

- вимоги БКДО до формування компетентностей дошкільників; 

- інклюзивне навчання у ЗДО;                                              

- психологічна готовність педагогів до роботи з дітьми з ООП;

- документація асистента вихователя;                                

- засоби, методи й форми роботи з дітьми з ООП;            

- особливості моніторингу освітньої діяльності дітей з ООП;

- розроблення ІПР дитини з ООП;

- адаптації, модифікації програм навчальних предметів, допоміжних засобів для навчання, розумне пристосування;           

- допомога вихователю в реалізації освітньої програми;

- взаємодія дитини з ООП з однолітками;

- адаптація дидактичних матеріалів, підготовка індивідуальних карток із завданнями, добір відповідних матеріалів для занять;   

- проведення індивідуальної роботи з вихованцем;            

- сприяння пізнавальному розвитку дитини;                     

- формування та розвиток оргнізаційно-соціальних навичок;

- формування уявлень про об'єкти, предмети та явища, які вивчаються;

     -    динаміка розвитку дитини з ООП;

        Постійно надавалася методична та практична допомога у складанні  планування освітньої роботи з дітьми з ООП, розробці конспектів занять та дидактичного матеріалу.

На допомогу педагогічним працівникам у належному виконанні програми та активному вирішенні основних пріоритетних завдань дошкільної освіти було підготовлено і проведено у закладі в умовах адаптивного карантину ряд методичних онлайн-заходів:

 • інтерактивний семінар-практикум з проблеми «Розвиток мовлення і навчання рідної мови дітей раннього і дошкільного віку: сучасні вимоги»;
 • відкриті покази сучасних занять (Меланчук Ларисою, Храпко Світланою, Гаврильчик Оленою), педагогами, які атестувалися;
 • огляд-конкурс на краще освітнє середовище у групі (березень 2022року);
 • підготовка та проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності дошкільників (2р\рік);
 • підготовка та проведення Тижня рідної мови (лютий 2022року);
 • консультації щодо особливостей організації і планування освітнього процесу в ЗДО тощо (матеріали консультацій періодично розміщувалися на сайті та опрацьовувалися педагогами, батьками);
 • педагогічні години з метою ознайомлення педагогів з особливостями проведення освітнього процесу в умовах воєнного стану, інноваційними педагогічними технологіями, кращим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, фахової преси з питань впровадження БКДО, програм розвитку дітей дошкільного віку, ВСЗЯО.

        Педагогічні працівники Квасилівського ЗДО  взяли активну участь у засіданнях професійної спільноти, організованих центром професійного розвитку  для працівників ЗДО Рівненської територіальної громади:

- тренінгу для вихователів ЗДО «Організація освітньої діяльності в умовах воєнного стану»;

- засіданні супервізійних груп та творчих груп практичних психологів;

- засіданні школи педагогічної майстерності для вихователів «LEGO - технологія в ЗДО»;

- засіданні професійної спільноти вихователів-методистів ЗДО «Професійний стандарт вихователя»;

- засіданні школи педагогічного досвіду вихователів « STREAM - освіта в ЗДО»;

- засіданні професійної спільноти вихователів за освітнім напрямом «Дитина у світі мистецтва»;

- засіданні професійної спільноти вихователів ЗДО за напрямом «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»;

- засіданні професійної спільноти вихователів за напрямом «Гра дитини»;

- засіданні професійної спільноти вихователів за освітнім напрямом «Особистість дитини»;

- засіданні професійної спільноти вихователів за освітнім напрямом «Дитина в природному довкіллі»;

- засіданні професійної спільноти вихователів  за освітнім напрямом «Дитина в соціумі».

- засіданні професійної спільноти вихователів за освітнім напрямом «Мовлення дитини» (грамота).

- засіданні професійної спільноти вихователів за освітнім  напрямом «Гра дитини» (ігри в укритті).

- засіданні  професійної спільноти інструкторів з фізкультури;

- засіданні  професійної спільноти керівників музичних.

Участь у засіданнях було корисним та результативним для педагогів нашого закладу, які знайомилися з перспективним досвідом колег м. Рівне. Ознайомлювалися з цікавими педагогічними ідеями, творчими здобутками педагогів ЗДО, ділилися власним досвідом та вдосконалювали свою професійну майстерність.

        Проводилися пересувні виставки-презентації нової методичної літератури, кращого розвивального дидактичного матеріалу; огляд нормативних документів, новинок методичної літератури та фахової періодики.                                                                       

        Проводилося анкетування педагогічних працівників та батьків з питань забезпечення якості освіти у Квасилівському ЗДО

        Методична робота у 2022-2023 навчальному році була системною і ефективною.

Завдання методичної служби ЗДО на 2023/2024 навчальний рік:

1.  Продовжувати процес розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Квасилівському ЗДО.

2.  При плануванні методичної роботи на новий навчальний рік брати до уваги вимоги професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти».

3.  Спрямувати діяльність методичної служби у новому навчальному році на реалізацію Програми стратегічного розвитку Квасилівського ЗДО - проєкту 2 «Здобувачі дошкільної освіти».

4.  Провести самооцінювання діяльності Квасилівського ЗДО за напрямом «Здобувачі дошкільної освіти».

5.  Збагачувати навчально-матеріальну базу методичного кабінету відповідно до сучасних вимог і реалій сьогодення.

Моніторинг якості дошкільної освіти

        На виконання наказу директора від 08 вересня 2022 року № 48 о/д  «Про проведення моніторингу оцінювання рівня розвитку дошкільників», з метою забезпечення внутрішнього контролю за діяльністю педагогічних працівників, якістю освітнього процесу з дітьми та визначення його результативності, оцінки динаміки розвитку та сформованості життєвої компетентності дошкільників у старших групах № 4, 8, 13, 14 та паралельно в інших вікових групах було здійснено підсумкове вивчення «Моніторинг якості дошкільної освіти»,  яке тривало  з 17 квітня по 14 травня 2023 року з урахуванням особливостей діяльності закладу в умовах воєнного стану.

Мета вивчення - проаналізувати роботу вихователів та інших педагогічних працівників щодо якості надання освітніх послуг, виконання дошкільниками державних стандартів дошкільної освіти та визначити рівень сформованості їх життєвої компетентності згідно вимог освітньої програми.

Підсумкове вивчення проводилося у:

 • старшій групі № 4 (вихователі Шевчук Надія,Левкович Софія);
 • старшій групі № 8 (вихователі Парчук Ольга, Денисюк Ольга);
 • старшій групі №13 (вихователіБернацька Галина, Українець Інна);
 • старшій групі №14 (вихователі Круглик Ольга, Рудяк Тетяна);
 • всіх інших вікових групах (за результатами педагогічноїдіагностики дошкільників).

Питання, які вивчалися:

1. Визначення рівня розвитку дошкільників та виконання вимог освітньої програми з усіх освітніх напрямів Базового компонента дошкільної освіти.

2. Визначення показників фізичного розвитку дошкільників та медичних критеріїв готовності старших дошкільників до шкільних навантажень.

3. Вивчення динаміки музичного розвитку дошкільників.

4. Вивчення результатів психологічної діагностики дітей старшого дошкільного віку.

У ході підсумкового вивчення були використані основні методи моніторингу, а саме:

 • спостереження за дітьми (під час організованої навчально-пізнавальної діяльності, ігрової діяльності, в повсякденному житті, на святах і розвагах);
 • педагогічне обстеження (педагогічна діагностика) рівнів розвитку дітей (вересень, травень);
 • спостереження-експеримент (контрольні зрізи знань);
 • дидактичні ігри і вправи (з різних розділів програми);
 • аналіз продуктів дитячої творчості;
 • перегляд та аналіз підсумкових занять у старших групах;
 • вивчення якості планування та іншої документації педагогів;
 • бесіди з вихователями (обмін думками);
 • бесіди з дітьми;
 • бесіди з батьками;
 • збір статистичних даних.

 У ході підсумкового вивчення якості дошкільної освіти у ЗДО на кінець навчального року проведений аналіз результатів контрольно-діагностичних зрізів з різних освітніх напрямів у ході педагогічної діагностики кожної дитини; індивідуального педагогічного обстеження окремих дітей та спостережень за ними у повсякденні і на предметних та підсумкових заняттях; співбесід з вихователями і батьками тощо. Педагогічну діагностику аналізу стану освітнього процесу проводили всі вихователі і спеціалісти - музичні керівники, інструктор з фізкультури. Психологічну діагностику готовності дітей до школи і шкільних навантажень провела практичний психолог Віннічук Юлія. 

Ключовим етапом моніторингу якості дошкільної освіти у закладі було виявлення динаміки розвитку дошкільників у вікових групах та рівень виконання освітньої програми за усіма освітніми напрямами БКДО.

Повний аналіз результатів педагогічного моніторингу дітей за освітніми напрямами засвідчує позитивну динаміку рівнів розвитку дітей в усіх вікових групах з вересня по травень: низькі показники рівня розвитку дітей змінені на середні та достатні, середні - на достатні та високі.   

Результати моніторингу показують, що найбільш сформованими у старших дошкільників є компетентності за освітніми напрямами: «Гра дитини» та «Дитина в соціумі»; найменш сформованими є компетентності  за освітніми напрямами: «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» та «Особистість дитини». В інших вікових групах варто докладати максимум зусиль вирішенню завдань освітніх напрямів: «Мовлення дитини», (оскільки ще велика кількість дітей мають вади мовлення, недостатній мовленнєвий розвиток) та «Особистість дитини» (формування здоровязбережувальної компетентності та компетентності з безпеки життєдіяльності).

Результати моніторингу занесені у Зведену таблицю результатів моніторингу оцінювання рівня розвитку дошкільників та якості дошкільної освіти у Квасилівському ЗДО за станом на кінець 2022/2023 навчального року. 

 

Освітні   напрями

 

 

 

  Особистість дитини

Дитина в соціумі

  Дитина в природному довкіллі

  Дитина у світі мистецтва

  Дитина в сенсорно-  пізнавальному просторі

  Мовлення дитини

  Гра дитини

 

Середня оцінка рівня виконання програми  у вікових групах (%)

Рівень виконання програми та БКДО за віковими категоріями   

Вікові   групи

Старші групи

 

 

 

№4

83%

86%

87%

88%

87%

86%

92%

87%

високий

№8

72%

73%

72%

75%

71%

73%

82%

74%

достатній

№13

78%

82%

77%

80%

77%

80%

90%

80%

високий

№14

81%

86%

86%

84%

84%

86%

90%

85%

високий

Середні групи

 

 

№2

71%

72%

75%

75%

72%

69%

75%

73%

достатній

№7

73%

74%

72%

74%

75%

72%

78%

74%

достатній

№10

71%

80%

77%

72%

73%

69%

76%

74%

достатній

№11

71%

74%

72%

69%

69%

68%

74%

71%

достатній

 

Молодші

групи

№6

62%

61%

60%

64%

66%

60%

66%

63%

достатній

№9

73%

70%

67%

69%

67%

67%

76%

70%

достатній

№12

67%

66%

68%

67%

68%

65%

72%

68%

достатній

 

 

Групи

раннього віку

№3

46%

43%

39%

48%

45%

40%

63%

 

46%

середній

№5

66%

65%

65%

69%

65%

72%

67%

 

67%

достатній

 


Організація інклюзивного навчання
дітей з особливими освітніми потребами

        У Квасилівському ЗДО створені умови для інклюзивного навчання. У 2022/2023 навчальному році функціонували три інклюзивні групи в яких навчалися семеро дітей з ООП:

- у молодшій групі № 6 (1 дитина - третього рівня підтримки, 1 дитина - четвертого рівня підтримки);

- у молодшій групі № 9 (1 дитина - третього рівня підтримки, 1 дитина - четвертого рівня підтримки);

- у старшій групі № 4 (1 дитина - другого рівня підтримки, 2 дитини - четвертого рівня підтримки). 

        Забезпечувалася підтримка в освітньому процесі здобувачів освіти, які цього потребують, відповідно до нових безпекових умов.  

У ЗДО опрацьовані усі нормативні документи щодо впровадження інклюзивної освіти:

Стаття 19 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти (наказ МОН України від 08.06.2018 № 609)

-  Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти (постанова КМУ 10.04.2019 № 530)

Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти (лист МОН від 25.06.2020 № 1/9-348)

-  Про методичні рекомендації щодо визначення освітніх труднощів та рівнів підтримки у дітей раннього та дошкільного віку (лист МОН від 08.06.2022 № 4/1196-22)

-  Та інші

        Наявні в електронному та паперовому варіантах корекційні програми, рекомендовані МОН України для використання у закладах освіти для навчання дітей з ООП. Достатньо методичних напрацювань щодо роботи з дітьми з ООП (методичні рекомендації, консультації та пам'ятки обговорені в колективі та розміщені на сайті ЗДО у розділі «Інклюзивна освіта»).

Упродовж 2022/2023 навчального року Квасилівський ЗДО  співпрацював з інклюзивно-ресурсним центром (далі - ІРЦ), який забезпечує реалізацію прав дітей з ООП на здобуття освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

Одним із завдань Команд психолого-педагогічного супроводу (далі - КППС) дитини було розроблення індивідуальної програми розвитку дитини з ООП та моніторинг динаміки розвитку дітей з ООП шляхом взаємодії з інклюзивно-ресурсним центром та батьками (законними представниками) дитини.

Індивідуальна програма розвитку дитини - документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з ООП, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов'язковим залученням батьків дитини задля визначення конкретних стратегій і підходів до навчання.

У засіданнях КППС (перше засідання - 15.09.2022; друге засідання - 22.09.2022; третє засідання - 23.12.2022; четверте засідання - 10.05.2023)  брали активну участь фахівці Рівненського ІРЦ № 2 та батьки дітей з ООП, разом з якими розглядались питання:

-        встановлення відповідності індивідуальної програми розвитку особливим освітнім потребам дітей;

-        прогнозування результатів розвитку дитини з ООП відповідно до ІПР;

-        аналіз виконання ІПР, виявлення труднощів у реалізації ІПР та ухвалення рішень щодо їх усунення;

-        надання методичної підтримки педагогічним працівникам ЗДО з організації інклюзивного навчання (офлайн, онлайн);

-        перегляд і уточнення завдань ІПР;

-        виконання рекомендацій ІРЦ щодо корекційно-розвиткової складової ІПР;

-        обговорення та планування співпраці педагогічних працівників та батьків дитини з ООП з фахівцями ІРЦ щодо надання корекційно-розвиткових послуг, методичного забезпечення та корекційного обладнання (за потребою) тощо.

Важливим етапом виконання ІПР дитини з ООП є моніторинг реалізації завдань, цілей, стратегій, які поставлені в ІПР для цих дітей командою психолого-педагогічного супроводу.

На кінець навчального року командою ППС дитини проведений моніторинг динаміки розвитку дітей з ООП та оцінювання їхніх досягнень. Моніторинг - це пролонговане у часі спостереження за дитиною з ООП, поточне оцінювання змін, які відбуваються в її розвитку, і спрямування подальшої роботи на досягнення заданих параметрів розвитку.

Метою моніторингу реалізації ІПР дитини було:

 • встановлення відповідності ІПР особливим освітнім потребам дитини;
 • оцінка рівня відповідності отриманих результатів індивідуальним очікуванням, які прогнозувалися в ІПР;
 • виявлення труднощів у реалізації ІПР та ухвалення рішень щодо їх усунення;
 • уточнення впливу реалізації ІПР на розвиток дитини з ООП;
 • перегляд і уточнення цілей та завдань ІПР.

Під час моніторингу динаміки розвитку дітей з ООП було встановлено чинники, що зумовили відповідний рівень досягнення індивідуальних очікуваних результатів, визначених ІПР:

-      створення КППС, у складі якої профільні спеціалісти та кваліфіковані педагоги;

-      розробка індивідуалізованого освітнього маршруту дитини - ІПР;

-      сприятливий соціум та психологічний клімат у вікових групах з інклюзивним навчанням;

-      доброзичлива комунікація з педагогами та однолітками;

-      постійна взаємодопомога;

-      здійснення освітнього процесу за розкладом групи та додатковим розкладом проведення корекційно-розвиткових занять з практичним психологом та вчителем-логопедом;

-      якісний зміст корекційно-розвиткових занять;

-      володіння новими знаннями та навиками під час щоденних індивідуальних занять з вихователями та асистентом вихователя;

-      здійснення асистентом вихователя супроводу під час інклюзивного навчання; допомога вихователю й участь в організації освітнього процесу  з дитиною  з ООП;

-      адаптація дидактичного матеріалу та обладнання для проведення освітнього процесу з інклюзивним навчанням (створення групових осередків «Крок за кроком»)

-      створення групових осередків - куточків для усамітнення дитини тощо.

Членами команди супроводу було здійснено оцінку динаміки розвитку дітей з ООП за перше півріччя та на кінець навчального року: озвучено інформацію про її успіхи, прогресивний розвиток, рівень досягнень та сформованості соціальних, комунікативних і адаптивних життєвих навичок; проведено аналіз результативності корекційно-розвиткових занять.

Аналізуючи звіти педагогів про проведену освітню роботу з дітьми з ООП на кінець навчального року (Аналітичні звіти педагогів додаються) та протоколи засідань КППС кожної дитини, було встановлено, що рекомендована ІРЦ індивідуальна програма розвитку відповідає індивідуальним особливостям та можливостям дітей з ООП. ІПР для усіх семи дітей з ООП виважені, змістовні, оформлені згідно вимог. Рекомендації фахівців ІРЦ педагогічними працівниками та батьками дітей з ООП (законними представниками) виконуються. А проблеми, які виникали, стосувалися в основному відвідуваності дітьми закладу, яка була недостатньою, та забезпечення корекційної складової (корекційна складова для кожної дитини з ООП забезпечена фаховими спеціалістами: вчителем-логопедом, практичним психологом; не забезпечена лиш та складова, де немає відповідних спеціалістів).

Усі ІПР дітей з ООП на початку навчального року були розміщені на сторінці порталу ІРЦ МОН України і вже на кінець першого півріччя був проведений початковий моніторинг динаміки розвитку дітей. В аналітичних звітах педагогів, які працюють в інклюзивних групах, було оцінено динаміку розвитку дитини з ООП, а саме її сфери розвитку: емоційно-вольову, когнітивну, фізичну, мовленнєву, соціальну та досягнення з усіх семи освітніх напрямів: «Особистість дитини», «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі мистецтва».

У своїх аналітичних звітах на кінець 2022/2023 навчального року вихователі разом з асистентами вихователів узагальнили результати порівняльного оцінювання рівня розвитку дітей з ООП на початок та кінець навчального року за відповідними критеріями/показниками і результати моніторингу внесли у відповідну таблицю ІПР дитини на панелі порталу ІРЦ, що розміщена на сайті МОН України (Див. Таблицю)

Моніторинг та оцінювання досягнень дитини

Критерії оцінювання

за освітніми напрямами

Виконує завдання

(+)

Виконує не систематично

або з допомогою (±)          

Не виконує

(-)

Особистість дитини

 

 

 

Мовлення дитини

 

 

 

Дитина в природному довкіллі

 

 

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

 

 

 

 

Дитина у світі мистецтва

 

 

 

Дитина в соціумі

 

 

 

Гра дитини

 

 

 

Діяльність кожної дитини з ООП оцінювалася КППС не лише з позицій набутих знань, а, передусім з позицій прогресивного розвитку. З цією метою вихователі та асистенти вихователів використовують метод портфоліо (накопичувальну систему оцінювання, що передбачає збір різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку дитини, активне залучення дитини до життя групи тощо).  На належному рівні ведеться ділова документація педагогів, які працюють з дітьми з ООП: перспективний та календарний план роботи, щоденники спостережень за дитиною тощо.

Провівши моніторинг реалізації ІПР було встановлено відповідність пріоритету вибору цілей дитини з ООП: на першому місці - безпека життя дитини та її психологічний комфорт; на другому - система комунікації дитини з дорослими та однолітками; на третьому - навички самообслуговування; і на останок (не менш важливо) - академічні навички дитини з ООП.

Постійний моніторинг успішності обраних педагогічних технологій, інновацій, підходів та інших елементів освітньої діяльності є невід'ємною частиною інклюзивної освіти, тому педагоги знаходяться у постійному пошуку інноваційних ігрових та інших сучасних технологій інклюзивного навчання в умовах ЗДО та сім'ї. Проводять просвітницьку роботу з батьками дітей з ООП.

Таким чином, під час проведення моніторингу аналізувались як динаміка розвитку кожної дитини з ООП, так і організація інклюзивного навчання у ЗДО. Зі сторони батьків висловлювалась подяка за організацію інклюзивного навчання, індивідуальний підхід до дитини, педагогічний такт та компетентність педагогів, які займаються з дітьми.

Забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти

        Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» передбачають безперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визнають  роль дошкільної освіти як обов'язкової первинної її складової.

        На виконання  Листа Міністерства освіти і науки від 19.04.2018 року № 1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», Інструктивно-методичних рекомендацій щодо забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти, річного плану роботи до­шкільного  закладу на 2022-2023 н. р. та з метою забез­печення поступового переходу від попереднього вікового періоду до нового, зближення умов виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів укладена угода про співпрацю освітніх закладів:  Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради та Квасилівського ліцею Рівненської міської ради. Узгоджений план спільних заходів на 2022-2023 навчальний рік.

           Протягом нав­чального року проведено цілий комплекс заходів: семінари-практикуми, консиліуми, обмін  досвідом організації освітньої діяльності старших дошкільників та молодших школярів, взаємне консультування, взаємовідвідування, екскурсії здобувачів освіти тощо.

        Керівники двох закладів ЗДО і ліцею забезпечували на належному рівні взаємозв'язок вихованців, учнів, педагогів обох закладів у 2022-2023 навчальному році.

       Завдяки спільно проведеним заходам відбувається створення єдиного освітнього процесу, що логічно продовжується від дитячого садка до школи. Цей процес допомагає досягти цілісного розвитку особистості та з легкістю адаптуватися до навчання у ліцеї. У дітей формуються базові компетентності - вміння, знання та навички, які необхідні для подальшого навчання та життя загалом. Володіння українською та іншими мовами, математичні навички, знання в галузі природничих наук, техніки або культури - цьому дитина навчається в молодшій школі завдяки тим компетентностям, що сформувались у неї в дитячому садку.                                                                                         

Робота психологічної служби

         На  виконання Плану роботи Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради, наказів  Квасилівського ЗДО та інших документів і нормативно-правових актів, у ЗДО  забезпечувався психологічний супровід освітнього процесу, що сприяв реалізації проблемної теми колективу «В умовах воєнного стану в Україні, спричиненого повномасштабним вторгненням росії в Україну, національне - патріотичне виховання залишаються актуальними у наступному 2022/2023 навчальному році», а також психологічна служба   Квасилівського ЗДО  продовжила роботу з теми «Розвиток емоційного інтелекту, як передумова розвитку інноваційної особистості» та вирішувала поставлені завдання. 

         Упродовж 2022-2023 навчального року практичним психологом Віннічук Юлією здійснювалися:

         - психологічний супровід усіх учасників освітнього процесу у створенні освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;

         - підтримка психологічного комфорту у ЗДО;

         - забезпечення емоційного благополуччя здобувачів дошкільної освіти;

         -  реалізація права дітей з ООП на освіту, їх соціальна адаптація та підготовка до отримання наступного рівня освіти; 

         - продовження роботи з питання  «Розвиток емоційного інтелекту дошкільника як передумова формування інноваційної особистості».

Вирішувалися такі важливі завдання, як:

         1. Повсякденна  психологічна  допомога та емоційна підтримка усіх учасників освітнього процесу.

         2. Забезпечення надання психологічної допомоги усім учасникам освітнього процесу в кризових ситуаціях, тим, що пережили психотравмуючі події: інформування, оприлюднення на веб-сайті, сприяння підвищенню компетентності педагогічних працівників з питань надання першої психологічної допомоги;

         3. Формування стійкості до стресу, розвитку резилієнс у дітей психосоціальної допомоги особам, які пережили психотравмуючі події, попередження професійного вигорання педагогів в умовах воєнного стану;

         4. Здійснення психологічного і соціально-педагогічного забезпечення та супровід інклюзивного навчання дітей  з особливими освітніми потребами, консультативна і просвітницька робота з батьками;

         5. Здійснення профілактичної роботи щодо попередження явищ насильства (домашнього насильства), булінгу (кібербулінгу), торгівлі людьми;

         6. Організація психологічної  та соціально-педагогічної підтримки здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб.

Війна в Україні стала стресом для усіх учасників освітнього процесу.

З огляду на існуючу загрозу психічному здоров'ю учасників освітнього процесу внаслідок збройної агресії російської федерації та оголошення в Україні воєнного стану, зросла роль психологічної служби, яка має забезпечувати своєчасне і систематичне надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки усім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань функціонування системи освіти. Зокрема, психологічна служба Квасилівського ЗДО покликана навчити як дорослих, так і дітей жити в мирі із самим собою та з іншими, вступати у взаємостосунки із світом так, щоб життя приносило задоволення.

Враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 29.03.2022 № 1/3737-22 «Про організацію соціально-психологічної допомоги працівниками психологічної служби», лист Міністерства освіти і науки України від 04.04.2022 №1/3872-22 «Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій», надавалися психологічні послуги в режимі 24/7, налагодила взаємодію з учасниками освітнього процесу за допомогою інформаційно - комунікаційних технологій, проводила консультування через електронний «Кабінет психолога», що створений на веб-сайті закладу освіти, здійснювала інформаційну підтримку щодо джерел консультування, куди саме можна звернутися, розмістивши повідомлення у вайбер-групі Квасилівського ЗДО.

Тематика рекомендацій, ресурсів, порад, швидкої психологічної допомоги для дітей та дорослих, яка надавалася: «Поведінкові реакції дітей із посттравматичним стресовим розладом», «Швидка допомога дітям, що пережили сильну стресову ситуацію», «Різноманітні вправи і техніки, що допоможуть керувати своїми емоціями, тілом, диханням у стресових ситуаціях»,  «Терапевтичні казки, руханки, що сприяють зниженню постійної тривоги, тотального виснаження, ознак депресії», «Як зберегти психологічне здоров'я під час евакуації», «Для чого потрібен стрес», «Де брати ресурси для відновлення», «Що може бути ресурсом?», «Антистресове харчування. Фази стресу», «Рухова активність, як спосіб саморегуляції, синхрогімнастика, як вона допомагає», «Позитив сьогодні. Як мислити позитивно», «Війна триває, як жити далі?», та багато інших.

  У вайбер-групі Квасилівського ЗДО пропонувалися ресурси спрямовані на психологічну підтримку, навчання та достовірне інформування, матеріали  які можуть використовуватись як самими педагогами, так і рекомендуватись для використання батьками для дітей.

        Практичний психолог брала участь у онлайн - вебінарах та інших заходах щодо застосування сучасного науково-обгрунтованого підходу в наданні психологічної допомоги дітям, які пережили психотравмуючі події на війні: «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій», «Як говорити з дитиною про війну. Техніки психологічної допомоги дитині», «Кризове консультування для фахівців психологічної служби освіти в Україні», «Базові основи формування резилієнс (життєстійкості) у дітей» та інших.

         А також у онлайн-семінарі (5 сесій) кандидата психологічних наук Вікторії Назаревич з теми «Корекція травми  іграшкою», з практичним застосуванням іграшки у роботі з дітьми дошкільного віку, подальшим отриманням сертифіката. 

         Отримала сертифікат що підтверджує підвищення кваліфікації за програмою «Емоційний інтелект як передумова розвитку успішної особистості».

Упродовж 2022-2023 навчального року розпочалася реалізація проєкту «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА», це і корекційно-розвиткові заняття за програмою «У пошуках емоцій», ресурсні зустрічі з усіма учасниками освітнього процесу (педагогами, працівниками ЗДО, батьками) з таких тем:

- «Профілактика і подолання стресових станів»;

- «Підтримка й відновлення психічного здоров'я»;

- «Надання першої психологічної допомоги. Алгоритм дій»;

- «Психологічна підготовка дітей до навчання у школі в умовах війни»;

- «Права дитини та забезпечення освітнього середовища вільного від проявів насильства, дискримінації, булінгу (цькування)». 

Здійснювався якісний добір  діагностичного інструментарію,

створювалися анкети , проводилася психологічна діагностика та обстеження стану психологічного здоров'я здобувачів дошкільної освіти. Поповнювалася картотека діагностичних методик із вивчення психічного розвитку дошкільників. Акцент робився саме на емоційно-вольову складову розвитку дошкільників.

Практичним психологом  Віннічук Юлією було проведено діагностику психологічної готовності старших дошкільників  до навчання у школі в квітні-травні 2023 року. Діагностичне обстеження проводилося, серед  дітей старших груп №4, №8, №13, №14. Всього обстежено - 81 дитину. З них 46 (57%) - дівчатка, 35 (43%) - хлопчики. Вік від 5,8-7,5. Середній  вік - 6,5. 

Результати діагностики психологічної готовності старших дошкільників  до навчання у школі такі:

Високий рівень - 5 (6%);

Вище середнього - 32 (40%);

Середній - 30 (37%);

Нижче середнього - 10 (12%);

Низький - 4 (5%).

Низький рівень виявили діти з ООП, які потребують подальших корекційно-розвиткових послуг, психологічного супроводу та взаємодії у інклюзивному середовищі.

Практичний психолог долучалася до формування теки інформаційно-освітніх матеріалів оновленого довідника «У разі надзвичайної ситуації або війни» (добірка порад, як захистити себе у кризовій ситуації), що слугують на допомогу педагогічним працівникам.

         Корегували, обговорювали й реалізовували План заходів із запобігання проявам дискримінації та булінгу у ЗДО, зокрема про права дитини та її захист від проявів будь-яких форм насильства, дискримінації, булінгу (цькування).

Здійснювалася психологічна просвіта педагогів, з питання про права дитини та забезпечення освітнього середовища у ЗДО і сім'ї, вільного від проявів будь-яких форм насильства та дискримінації. 

Проведений психологічний тренінг для педагогічних працівників «Світ емоцій та почуттів дитини» дав можливість сформувати та закріпити у педагогів професійної якості: любов до дітей, повагу, взаєморозуміння; ознайомити з методами і прийомами, які стимулюють появу позитивних емоцій у дітей; розуміти власні емоції, розвивати вміння керувати емоціями.

Проведена робота з дітьми ВПО та їх батьками. Діти були залучені до корекційно-розвиткової роботи.

Проведені консультації для педагогів, працівників ЗДО:

 • Як формувати власну емоційну безпеку в умовах війни.
 • Які права і свободи мають діти - внутрішньо переміщені особи.
 • Якими компетентностями має володіти вихователь, у групі якого є дитина з ООП?
 • Адаптація дітей у воєнний період. Збереження емоційного здоров'я дітей в умовах війни.
 • Як зберігати спокій і рівновагу?
 • Як допомагає рухова активність?
 • Не ігноруємо дитячі емоції.
 • Поведінкові реакції дітей з посттравматичними розладами.
 • Як забезпечити створення у ЗДО безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування)?

        Проведені консультації для батьків:

 • Терапія обіймами та казкою: створюємо для дитини відчуття безпеки та спокою;
 • Розлука із татом: як допомогти дитині не сумувати?
 • Розлука з татом. Як допомогти дитині? Якщо батько чи мати захищає країну.
 • Як зберегти психологічне здоров'я під час евакуації?

Створено Екран настрою (із зображенням, смайликами - символами настрою).

З батьками в онлайн режимі розглядалися питання про права дитини та її захист від проявів будь-яких форм насильства, дискримінації, булінгу (цькування), безпечність та психологічний комфорт освітнього середовища у ЗДО.

Окрім того, проведені:

- психологічна вітальня-майстерня «Арт - світ емоцій дітей та дорослих»;

- майстер-клас  «Ознаки булінгу у дитячому колективі»;

Розпочато проект «Створення інтелектуальної карти «Наші емоції»».

Також упродовж року організована корекційно-розвиткова робота з дітьми з ООП згідно з ІПР. Здійснювався розвиток когнітивної, емоційно-вольової сфери, моніторинг психічного розвитку дітей, психологічний супровід, консультативна, просвітницька робота з педагогами, батьками. Обговорювалися питання забезпечення загального особистісного розвитку дитини.

За сприяння громадської організації «Простір твоїх можливостей»,  відвідала для практичних психологів закладів дошкільної освіти тренінг з теми «Психічне здоров'я для України». Ще раз окресливши рамки розуміння про психічне здоров'я, психічні розлади, алгоритм першого реагування при взаємодії  з людьми з психічними розладами.

Запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у закладі

        У Квасилівському ЗДО проведений моніторинг ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню).

Варто зазначити, що педагогам закладу притаманне позитивне ставлення до усіх дітей і супроводжується емоційно забарвленим спілкуванням. Педагоги супроводжують мовленням свої дії і дії дітей, називають, описують, порівнюють предмети, явища, використовують різні способи для досягнення мовленнєвої взаємодії. Застосовуючи спеціальні прийоми, вони підтримують дитину в різних комунікативних і мовленнєвих ситуаціях. Окремо, варто відзначити врахування вихователями вікових та індивідуальних особистісних, емоційних та поведінкових особливостей дітей, рівнів розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь при виборі способів спілкування з ними.

Діти у групах мають постійні інтереси, надають перевагу певним видам діяльності, ігровим ролям; діти мають свої улюблені іграшки, відстоюють право на власний вибір; радіють успіхам, люблять похвалу, засмучуються при негативній оцінці кінцевих показників діяльності. Упродовж певного часу охоче займаються самостійною діяльністю. Самостійна діяльність носить як індивідуальний, так і груповий характер, діти самі реалізовують власний  задум в обраному виді діяльності, а також об'єднується з іншими дітьми у групки за спільністю бажань, інтересів та за взаємними симпатіями.

Емоційний стан дітей упродовж дня в групі, укритті, загалом врівноважений, спокійний.  Цьому сприяють відсутність надмірної тривоги з боку самих педагогів та інших дорослих, а також впливу надмірних шумових та звукових стресорів, які можливі на сьогодні. Діти під час взаємодії один з одним, з дорослими проявляють широкий спектр емоцій (радіють, співчувають, засмучуються, ображаються, зляться, бояться), емоційні прояви бувають досить бурхливими, однак діти швидко переключаються, у чому їм часто допомагають педагоги.

Педагоги уважні, відкриті, комунікабельні, постійно підтримують контакт із батьками, надають їм поради, консультації, враховують індивідуальні особливості кожної дитини, кожної сім'ї. У цьому напрямку налагоджена взаємодія між батьками, вихователями та практичним психологом. Батьки, зокрема, і за рекомендацією вихователів, звертаються за консультаціями до психологічної служби з таких питань: налагодження внутрішньо сімейного мікроклімату; розвиток емоційного інтелекту дошкільника; важливість участі обох батьків у проведенні дозвілля для становлення особистості дошкільника; налагодження взаємостосунків між дітьми в сім'ї та подолання ревнощів між ними та інші.

Аналіз виконання плану заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у Квасилівському ЗДО, свідчить про те, що діяльність з даного напрямку є системною, спрямованою на реалізацію необхідних способів і методів запобігання виникненню булінгу або потенційних ризиків його виникнення, виявлення булінгу, визначення та реалізацію необхідних заходів, способів і методів вирішення ситуацій булінгу та усунення потенційних ризиків його виникнення. Зокрема, була організована та проведена  нарада з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування): педагогічним, обслуговуючим персоналом. Вкотре обговорили й пригадали  нормативно-інструктивні документи, накази, рішення, методичних рекомендацій МОН України, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти. Розглянули основні принципи, такі як: недискримінація за будь-якими ознаками, ненасильницька поведінка в міжособистісних стосунках,  партнерство та підтримка між педагогічним колективом і батьками здобувачів освіти, особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини, розвитку соціального та емоційного інтелекту учасників освітнього процесу.

Цікаво та нестандартно у ЗДО, групах облаштовані механізми звернення та встановлено конфіденційні інформаційні скриньки довіри, скриньки для повідомлень про випадки булінгу (цькування). 

Практичним психологом створено базу інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в дитячому та педагогічному колективах. Систематично, згідно плану, здійснюється діагностування рівня напруги, тривожності,  проводиться спостереження за міжособистісною поведінкою. Проведене опитування (анкетування) педагогів, працівників ЗДО, батьків з питань  формування соціальних компетентностей і навичок запобігання та протидію булінгу (цькуванню), дало можливість проаналізувати  мікроклімат, згуртованість  колективу та емоційні стани усіх учасників освітнього процесу, наявність референтних груп та відторгнених у колективі й організована подальша робота за потреби.

У Квасилівському ЗДО на достатньому рівні забезпечується інформаційно-просвітницька, профілактична діяльність щодо запобігання та протидію булінгу (цькуванню), усі матеріали розміщені  на сайті закладу.

Належна увага приділяється ранньому виявленню та терміновому повідомленню про випадки булінгу (цькування). Складено банк даних дітей  «групи ризику».

Підготовлені методичні рекомендації, тематичні буклети, порадники  для педагогів:

- «Насилля у дитячому садку: міф чи реальність»;

- «Проблема насилля стосується кожного»

В рамках проекту «Психологічна підтримка» для усіх учасників освітнього процесу, цікаво та змістовно організована «година спілкування» з питання «Толерантність людини - найважливіша умова миру і злагоди в сім'ї, колективі, суспільстві», диспут «Що псує стосунки між людьми?», навчальний семінар - тренінг для педагогів, працівників ЗДО щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування та інші питання, що стосуються безпеки, комфорту, подолання стресів, ПТСР, життя в умовах війни.

Проведені онлайн-обговорення:

 - «Покарання дитини: за і проти»;

- «Як  розпізнати «мобінг»: дії сторін конфлікту з педагогами, помічниками вихователів, батьками»;

- «Моделі міжособистісних стосунків між усіма учасниками освітнього процесу: їх аналіз та взаємодія»

Міні-консультація «Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті»

Педагогами виготовлено чимало дидактичних ігор, схем-моделей для роботи з дітьми на запобігання та протидію булінгу (цькуванню). Зроблено добірку оповідань, казок, енциклопедій, ілюстрацій щодо правового виховання з подальшим їх читанням, розгляданням та обговоренням. 

         В рамках проєкту «Права дитини» були організовані: тематичний тиждень «Я і мої права», тематичне заняття-розвага з старшими дошкільниками «Дітям - про їхні права», «Життя маємо - за нього відповідаємо» Проведені цікаві та змістовні дидактичні ігри: «Права та обов'язки дітей», «Відкритий мікрофон», «Лото настроїв», «Добери почуття», «Порівняй героїв казок», інші.

Під час  тематичних батьківських зборів (онлайн) з батьками обговорено «Порядок реагування на випадки булінгу (цькування)». Проведено анкетування батьків з питань запобігання та протидії булінгу (цькуванню).

Підготовлені пам'ятки для батьків:

- «Порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей»;

- «Насилля в сімї: міф чи реальність»

Проведені бесіди:

- «Що важливо знати про дитину трьох років, щоб розуміти її»;

- «Про правила і стосунки у групі».

Проведені консультації:

- «Насилля та його різновиди»;

- «Булінг у дитячому садку - міф чи реальність?»;

- «Насилля в сім'ї: міф чи реальність»;

- «Жорстоке поводження з дітьми вдома»

З метою підвищення обізнаності педагогів, працівників ЗДО,  усіх учасників освітнього процесу щодо проблеми сексуального насильства над дітьми, виявлення випадків насильства, їх попередження та допомоги дітям, які постраждали від сексуального насильства, сприяння відкритій дискусії про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, недопущення стигматизації жертв і надання їм допомоги, ознайомилися з  листом Міністерства освіти і науки України від 10.11.2022 № 4/3250-22 «Щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства». Оскільки сексуальне насильство над дітьми - прихована проблема, точну кількість потерпілих установити надзвичайно складно. За оціночними даними Ради Європи, кожна п'ята дитина страждає від різних форм сексуального насильства. Сексуальне насильство є болючою темою й у мирний час, проте під час війни проблема загострюється.

         Отже аналізуючи усі заходи спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у Квасилівському ЗДО, питання щодо створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей і праці у групах, можна зробити висновок, що у Квасилівському ЗДО створене безпечне освітнє середовище, в  якому: наявні безпечні умови навчання та праці, комфортна міжособистісна взаємодія, що сприяє емоційному благополуччю дітей, педагогів і батьків, відсутні будь-які прояви насильства та є достатні ресурси для їх запобігання, а також дотримано прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу.

Організація роботи щодо формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності  

        На виконання наказу по закладу «Про затвердження заходів щодо формування та забезпечення політики академічної доброчесності Квасилівського ЗДО на 2022/2023 навчальний рік», з метою формування системи й механізмів забезпечення академічної доброчесності у Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради проведений ряд заходів. Відповідно до розробленого положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу у ЗДО, на початку навчального року розроблений план заходів для реалізації цього питання, який розміщений на сайті закладу. Працювала комісія з питань етики та академічної доброчесності. Виконання норм положення розглядалося на нараді при директору. З педагогами проведений цікавий захід методичний міст-дискусія «Дотримання принципів академічної доброчесності при виконанні посадових обов'язків». Проведене анкетування педагогів щодо їх обізнаності про види порушення академічної доброчесності та форм відповідальності за порушення академічної доброчесності. Проведені консультації для педагогів: «Поняття та принципи академічної доброчесності: важливість посилання на джерела інформації у разі використання ідей, методичних розробок, тверджень, відомостей, узагальнення досвіду роботи, творчих робіт, розпорядчих документів педагогами».

        Забезпечувалася консультативна допомога для батьків з питань академічної доброчесності. Проведені консультації для батьків: «Академічна доброчесність у ЗДО», «Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права, для чого це потрібно», «Важливість об'єктивного та неупередженого оцінювання дитини». Проведений інтерактивний діалог «Чому необхідно дотримуватися правил академічної доброчесності?». Проведене анкетування батьків «Чи знаєте ви про види порушення академічної доброчесності?». Також відповідна робота систематично проводиться з вихованцями, враховуючи вікові особливості дітей дошкільного віку.

Стан виконання заходів, передбачених Концепцією безпеки закладів освіти, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2023 року № 301-р

Реалізація Концепції безпеки закладів освіти, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2023 року № 301-р у Квасилівському ЗДО направлена на створення безпечного освітнього середовища, поліпшення стану пожежної та техногенної безпеки, можливості  організовувати освітній процес в очному режимі, забезпечення комфортного перебування у найпростішому укритті.

       Укриття у Квасилівському ЗДО відповідає вимогам ДСНС щодо облаштування «найпростішого укриття»:

- розташоване у складі основної будівлі закладу;

- місткість укриття у Квасилівському ЗДО - 400 осіб, повністю задовільняє потребу у забезпеченні укриттям усіх учасників освітнього процесу (діти та працівники закладу);

- стіни, стеля виготовлені з бетонних блоків, плит та цегли;

- будівля заглиблена у землю, не має великих отворів;

- забезпечене електроживленням, штучним освітленням, системою водопроводу та каналізації;

- забезпечене двома евакуаційними виходами;

- входи облаштовані посиленими дверима;

- приміщення мають примусову вентиляцію;

- в укритті забезпечується задовільний санітарний та протипожежний стан;

- всі вихованці і працівники забезпечені в укритті ватно-марлевими пов'язками;

- укриття забезпечене питною водою;

- створений запас їжі (сухе печиво);

- наявні альтернативні засоби освітлення;

- проведений телефонний зв'язок та Інтернет;

- забезпечене засобами надання медичної допомоги.

        Облаштовуючи внутрішній простір приміщень укриття  адміністрація та колектив закладу подбали про безпечність, комфортність та розміщення необхідного обладнання для організації освітнього процесу.

        Для усіх вікових груп в укриттях створені належні умови для збереження здоров'я і безпечного перебування дітей.

        Розроблений алгоритм дій працівників ЗДО у разі отримання сигналу про небезпеку.

Формування компетентностей безпеки в учасників освітнього процесу

забезпечується шляхом організації системного навчання учасників освітнього процесу діям в умовах надзвичайних ситуацій.

        Опрацьовані «Методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях (лист МОН від 25.04.2022 № 1/4428-22). Системно проводилася робота з формування компетентностей безпеки в учасників освітнього процесу. 

        Для педагогічних працівників розроблені методичні рекомендації для використання у роботі з дітьми щодо організації діяльності дітей під час перебування в укритті.

        Підготовлені та проведені для педагогічних працівників та інших служб ЗДО, батьків вихованців такі консультації-інструктажі:

-         правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій у період воєнного стану;

-         цільовий інструктаж для педагогічних працівників на випадок надзвичайної ситуації в умовах воєнного стану в Україні;

-                     впровадження алгоритму дій у разі виникнення небезпечних ситуацій, виявлення вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів у закладі освіти;

-         забезпечення мінімальних вимог для належної організації освітнього

 процесу в захисній споруді цивільного захисту закладу освіти;

-         забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладу освіти;

-         що має бути у рюкзачку дитини;

-         цільовий інструктаж для батьків вихованців Квасилівського ЗДО на випадок надзвичайної ситуації в умовах воєнного стану в Україні;

-         інструктаж для батьків вихованців Квасилівського ЗДО з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах НС.

        Оновлено посадові інструкції усіх  працівників з урахуванням вимог правового режиму воєнного стану в Україні та адаптивного карантину;

        Повторно опрацьовано План реагування на надзвичайні ситуації Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради.

        Підготовлено та проведено онлайн-семінар «Заходи щодо безпеки життєдіяльності та профілактики дитячого травматизму».

        Розроблені методичні рекомендації для педагогічних працівників «Обладнання найпростіших укриттів у ЗДО: першочергові вимоги».

        Переглянуті установчі документи з охорони праці, пожежної безпеки:

-         Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у Квасилівському ЗДО;

-         Положення про пожежно-технічну комісію Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради.

         Постійно проводиться робота  у закладі  з охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу (в т.ч. ВПО) під час навчання та робота з урахуванням впливу військової агресії на їх психічне здоров'я:

- ресурсні зустрічі;

- тренінги;

- індивідуальні консультації;

- групові консультації;

- консультації на сайті, стендах, у вайбер-групах.

Змістовий контент освітньої діяльності під час перебування дітей в укритті Квасилівського ЗДО

        Колектив закладу створюючи освітнє середовище в укритті, в якому перебувають дошкільники в нових соціальних умовах воєнного стану, першочергово дбав за безпеку, а ще намагався зробити простір укриття інформативним, цікавим, змістовним для стимулювання когнітивного, емоційно-ціннісного та діяльнісно-поведінкового розвитку дітей. Дбали, щоб було достатньо простору для організації різних видів діяльності та вільної гри.  Провели зонування  на гамірні та тихі зони, облаштування в ньому осередків за інтересами.

        В укриттях нашого закладу облаштовані такі осередки:

- національний, українознавства;

- куточок творчості - СХД;

- пізнавальний (логіко-математичний);

- книжковий (куточок казки);

- безпеки (вуличний рух, пожежна безпека);

- сенсорно-пізнавальний;

- сюжетно-рольових ігор (школа, сім'я, магазин, лікарня);

- будівельно-конструктивних ігор;

- музично-театральний;

- спортивний;

- психологічного розвантаження, усамітнення;

-  куточок особистого  догляду.

       Всі куточки наповнені відповідним обладнанням.  

       Одним із складників освітнього процесу ЗДО є візуальне оформлення простору. Практичну значущість мають розробки наших педагогів: Світлани ХРАПКО та Ольги КРУГЛИК щодо облаштування  в укриттях яскравих розвивальних посібників «Стіни, що говорять, розвивають...»:

- «Це наша Україна» - знання про Батьківщину, символи України;

- «Україна - єдина країна» - назви міст-героїв, символи, обереги;

- «Українці які?» - українознавство, мовленнєві завдання;

- «Народні іграшки» - українознавство, ознайомлення з довкіллям;

- «Воїн який?» - патріотичні почуття, словник, граматика;

- «Пес Патрон» - граматичні завдання;

- «Простори Космосу» -  Всесвіт, планети;

- «Розумні цифри» - математичні поняття;

- «Цифровий букет» - кількісна та порядкова лічба;

- «Правила дорожнього руху» - безпека;

- «Сімейка гномів» - дні тижня;

- «Вітамінний кошик» - овочі, фрукти;

- «Назви емоцію та відтвори» - розуміння емоційного стану людей;

- «Парасольки» - пори року, погодні явища;

-«Веселий потяг» - цифровий ряд, кількість, орієнтування у просторі;

-«Кульки» - геометричні фігури, кольори, форма;

- «Хмаринки емоцій» - мій настрій, та настрій друзів.

В укриттях Квасилівського ЗДО створений сучасний універсальний дизайн, що робить його доступним, безпечним, розвивальним, орієнтованим на особистісний розвиток дитини дошкільного віку.

З метою відвертання уваги дітей від хвилювань, страхів та сприяння зниженню тривожності у період перебування вихованців  в укритті педагогічний колектив залучає дітей до різних видів діяльності.  Заздалегідь планує змістовий контент роботи, використовує технічні засоби навчання, дидактичні, настільно-друковані ігри, різні види театрів, залучає дітей до малювання та поробок з паперу, природного матеріалу тощо.

        Педагоги закладу забезпечують різні види  діяльності дітей, притаманні періоду дошкільного дитинства.

У ранковий час  педагоги передбачають індивідуальну роботу, бесіди, ситуативні спостереження, трудові доручення, різноманітні види самостійної діяльності дітей.

В першу половину дня педагоги забезпечують рухову, ігрову, комунікативну, мовленнєву, здоров'язбережувальну, пізнавально-дослідницьку, господарчо-побутову діяльність дошкільнят.

Під час денного відпочинку - читання казок, спів колискових, бесіди, слухання музичних творів.

        У другу половину дня -  мистецько-творчі види діяльності: читання художніх творів з інсценуванням; малювання, ліплення, аплікація, конструювання; спів, танці, гра на музичних інструментах; самодіяльні вільні ігри (сюжетно-відображувальні, сюжетно-рольові,  театралізовані).

        Під час проведення різних форм організації життєдіяльності дітей в укритті враховуємо стан дітей, їхній настрій.

З метою мінімізації та запобігання виникненню посттравматичного синдрому під час перебування дітей в укриттях пріоритетним завданням є  психологічний супровід.

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

У закладі проводиться систематична робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту.

        Виконаний  план організаційно-технічних заходів щодо поліпшення стану умов охорони праці, здоров'я працівників, вихованців на 2022-2023  навчальний рік .

        Працювала служба з охорони праці у закладі  відповідно до розробленого та затвердженого Положення про службу охорони праці. На постійному контролі були питання:

- впровадження відповідних вимог державних і галузевих нормативних документів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в освітній процес;                                          

- обстеження будівель та споруд, обладнання у приміщенні закладу (з відповідними актами),  з метою запобігання руйнування та пошкодження, задля забезпечення профілактики травматизму серед учасників освітнього процесу;

   -  виконання всіма працівниками закладу заходів щодо створення здорових і безпечних умов освітнього процесу;

- безпека навчального обладнання, приладів, навчально-наочних посібників тощо, які використовуються під час освітнього процесу відповідно до чинних типових переліків і норм, проводити профілактичну роботу щодо запобігання травматизму учасників навчально-виховного процесу.                                              

- внесення пропозицій до колективного договору (угоди) з розділу охорона праці та річного плану роботи з розділу безпека життєдіяльності у закладі дошкільної освіти.

 - дотримання працівниками дошкільного закладу посадових інструкцій у частині забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

 - своєчасне проведення навчання і перевірки знань, інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників дошкільного закладу;

 - проходження працівниками попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів;

 - дотримання працівниками правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва,

 - використання засобів колективного та індивідуального захисту;

 - виконання робіт з підвищеною небезпекою відповідно до вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

На виконання наказу по закладу відповідальними особами  оновлені,   відповідно    до сучасних  реалій,  посадові  інструкції  для 

педагогічних  працівників з комплексом завдань з охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту в умовах правового режиму воєнного стану.

Охорона та зміцнення здоров'я дітей, формування звички до здорового способу житття, цивільний захист були і залишаються актуальними та першочерговими завданнями дошкільного закладу. Проведені:

- цільовий інструктаж для педагогічних працівників на випадок надзвичайної ситуації в умовах воєнного стану в Україні (відповідальна вихователь-методист Семенюк Раїса);

- цільовий інструктаж  для батьків вихованців Квасилівського ЗДО на випадок надзвичайної ситуації в умовах воєнного стану в Україні (відповідальна вихователь-методист Семенюк Раїса );

- цільовий інструктаж на випадок надзвичайної ситуації в умовах воєнного стану в Україні з іншими службами та обслуговуючим персоналом ЗДО (відповідальна директор Лисак Ольга);

- інструктаж для батьків вихованців Квасилівського ЗДО з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах НС (відповідальна директор Лисак Ольга).

Організація роботи з пожежної безпеки та дотримання протипожежного режиму

На виконання Правил пожежної безпеки в Україні затверджених наказом  МВС від 30.12.2014 року № 14-17 та Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2016 року № 974, на виконання наказу по закладу, а також для підтримання необхідного рівня пожежної безпеки у Квасилівському ЗДО  затверджений План заходів для забезпечення пожежної безпеки у закладі  на 2022-2023  навчальний рік.

        Керівник та відповідальна за пожежну безпеку у закладі заступник директора з господарства Ярута Оксана здійснювали контроль за:

 • проводенням заходів щодо запобігання виникнення пожеж;
 • дотриманням вимог пожежної безпеки;
 • виконання обов'язків щодо забезпечення пожежної безпеки;
 • розміщення інформації про пожежну безпеку.

         У закладі створена та працювала пожежно-технічна комісія, яка керуватися нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки, а також Положенням про пожежно-технічну комісію Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради.

        Пожежно-технічна комісія здійснювала завдання:

 • брала участь у проведенні пожежно-профілактичної роботи та здійсненні контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, а також приписів і постанов органів державного пожежного нагляду (ДПН);
 • брала участь в ухваленні рішень щодо здійснення комплексних заходів для забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки, техніки та позитивного досвіду в протипожежному захисті дошкільного закладу і використання коштів на їх реалізацію, а також внесення питань з пожежної безпеки до розділу «Охорона праці» колективного договору;
 • готувала пропозиції (рекомендації) щодо удосконалення протипожежного захисту, відповідно до результатів аналізу стану пожежної безпеки в дошкільному
 • проводила серед працівників дошкільного закладу масову роз'яснювальну роботу та пропаганду заходів щодо забезпечення пожежної і техногенної безпеки;
 • двічі на рік проводила заняття з евакуації дітей та працівників під час гасіння умовної пожежі;
 • здійснювати контроль за використанням у дошкільному закладі пожежної техніки та протипожежного устаткування, що мають сертифікати відповідності.

У Квасилівському ЗДО визначені правила для відповідальних за протипожежний стан та усім працівникам після закінчення робочого дня.

        У закладі заборонено застосування відкритого вогню та паління.

Забезпечення безпечного середовища у закладі залишається пріоритетним завданням для керівника.

Проведення ТБД. Відповідно до наказів по Квасилівському закладу дошкільної освіти (ясла-садок) у жовтні 2022 року та квітні 2023 року були проведені Тижні безпеки дитини. 

Метою Тижнів безпеки дитини було: перевірити та удосконалити у дітей знання і уявлення про можливі небезпечні ситуації техногенного, природного, медичного, біологічного характеру з відпрацюванням стереотипів поведінки дошкільників під час виникнення надзвичайних ситуацій в умовах правового режиму воєнного стану та адаптивного карантину, спричиненого коронавірусом.

Основними завданнями Тижнів безпеки дитини були:

       1.  Підвищити ефективність освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя в умовах воєнного стану.

       2. Формувати у дітей безпечний стиль поведінки в екстремальних ситуаціях в умовах воєнного стану та адаптивного карантину; навчити їх користуватися телефонами служб безпеки (101, 102, 103, 104), вивчити домашню адресу.

      3.  Формувати навички елементарної першої домедичної допомоги, вміння надавати собі та ближньому першу допомогу.

      4.  Продовжувати знайомити дітей із правилами поведінки під час повітряної тривоги, правилами пожежної та мінної безпеки, дорожнього руху, поведінки на вулиці, в укритті, вдома.

      5.  Продовжити знайомити дітей з протиепідемічними правилами в умовах адаптивного карантину.

      6.  Формувати у дошкільників основи здорового способу життя; пропагувати здоровий спосіб життя серед батьків.

      7.  Інтегрувати родинне і суспільне виховання з проблем безпеки життєдіяльності дитини.

Для проведення Тижнів безпеки дитини  створювалися творчі групи, які розробили:

-  плани основних заходів підготовки до проведення Тижня безпеки дитини у Квасилівському ЗДО на період з 24 по 28 квітня 2023 року

-  плани проведення Тижня безпеки дитини у Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) з 24 по 28 квітня 2023 року в умовах воєнного стану.

Під час підготовки до проведення Тижнів безпеки дитини було виконано ряд заходів:

 • підготовлено та ознайомлено колектив закладу із Положеннями:

- Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у Квасилівському ЗДО;

- Положення про пожежно-технічну комісію Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради;

 • опрацьовано Концепцію безпеки закладів освіти (схвалена КМУ від 07.04.2023 № 301-р) з обговоренням заходів щодо удосконалення рівня безпеки та організації безпечного освітнього середовища у ЗДО;
 • проведено для батьків інструктажі:

-  цільовий інструктаж для батьків вихованців Квасилівського ЗДО на випадок надзвичайної ситуації в умовах воєнного стану в Україні;

інструктаж для батьків вихованців Квасилівського ЗДО з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах НС;

- Правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру;

- Алгоритм дій для працівників ЗДО за сигналу «Повітряна тривога»;

- Розлука з татом: як допомогти дитині?;

- Антистресове харчування;

як розповідати дитині про війну;

- Як впоратися з тривогою і панікою;

- Як діяти за повітряної тривоги;

- Що має бути у рюкзачку для дитини;

безпека дитини у дитячому садку та в родині.;

 • підготовлено матеріали для підсумкового моніторингу знань з основ безпеки та норм поведінки під час надзвичайних ситуацій у дітей старшого дошкільного віку;
 • перевірено стан спортивного обладнання у фізкультурній залі та на дитячих ігрових майданчиках;
 • оновлено куточок «Безпека дитини» у кожній віковій групі;
 • обладнано виставку дитячих малюнків у середніх і старших групах на тему «Моя безпека»;
 • перевірено наявність і стан медичного обладнання, поновлено аптечку швидкої допомоги в укриттях ЗДО, в медичному кабінеті та в усіх вікових групах;
 • перевірено стан пожежних щитів та пожежного інвентарю;
 • поновлено картотеку дидактичних ігор з безпеки життєдіяльності дошкільників з активним використання ІКТ-технологій;
 • поновлено папки з практичними матеріалами: «Освітній процес у ЗДО в умовах воєнного стану»;

Упродовж Тижня безпеки дитини у квітні 2023 року, з метою перевірки знань, умінь та відпрацювання практичних навичок, в усіх старших групах ЗДО успішно та результативно проведені підсумкові заняття:

підсумкове заняття з безпеки життєдіяльності «У школі екстремальних ситуацій песика Патрона» у старшій групі №14;

підсумкове заняття з безпеки життєдіяльності «Школа екстремальних ситуацій» у старшій групі № 8;

підсумкове заняття з безпеки життєдіяльності «Пригоди Червоної Шапочки» у старшій групі №13;

підсумкове заняття з безпеки життєдіяльності «Пес Патрон на тренуванні» у старшій групі №4;

У в усіх вікових групах ЗДО відбулася зустріч з працівниками рятувальної служби, з метою ознайомлення дошкільників з професією пожежника та обов'язками пожежників у разі надзвичайної ситуації в регіоні. Діти отримали доступні знання про причини виникнення пожежі та порядок дій під час такої екстремальної ситуації.

Упродовж Тижнів безпеки дитини у Квасилівському ЗДО проведені інші заходи та форми роботи з дітьми.   Серед них: музичні та фізкультурні розваги; тематичні заняття та інші форми роботи з БЖД в усіх вікових групах відповідно до Плану проведення Тижневика відповідно до розділів:

-   «Дитина і побут. Пожежна безпека» - понеділок;

-   «Дитина і вулиця. Правила дорожнього руху» - вівторок;

-   «Дитина і гра. Мінна безпека» - середа;

-   «Дитина і природа. Екологічна безпека» - четвер;

-   «Здоров'я дитини. Особиста безпека» - п'ятниця.

Упродовж Тижневиків педагогічний колектив активно проводив санітарно-просвітницьку роботу серед батьків вихованців, задіюючи онлайн-платформи з посиланнями на актуальні тематичні матеріали та вайбер-групи батьків для ознайомлення з різними формами роботи та діяльністю дітей у ТБД, матеріалами тематичних консультацій, пам'яток, порадників. Вихователі груп зміцнили розвивальне середовище, оновивши його новими навчально-дидактичними матеріалами та посібниками з БЖД, дидактичними іграми (усі вікові групи).

Плани основних заходів з підготовки до проведення Тижня безпеки дитини та Плани проведення Тижня безпеки дитини у Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) виконані, в основному, результативно, про що засвідчують переглянуті заходи та звіти педагогічних працівників про результати проведення Тижневика. Після проведення різних заходів наявні підтверджуючі фотоматеріали і дописи на сайті ЗДО та у фейсбуці.

Під час Тижнів безпеки дитини творчою групою було проведено аналіз виконання педагогічними працівниками та дітьми вимог безпеки життєдіяльності. У ході аналізу встановлено:

 • у закладі облаштовано два укриття відповідно до вимог законодавства;
 • в усіх вікових групах та в укриттях створені належні умови для збереження здоров'я і безпечного перебування дітей;
 • дотримуються вимоги охрони праці та безпеки життєдіяльності усіма працівниками;
 • працівники закладу знають, як діяти на випадок надзвичайної ситуації, повітряної тривоги, пожежі; дотримуються інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей у ЗДО;
 • рівень знань і навичок безпечної поведінки дітей відповідає, в основному, вимогам освітньої програми відповідно до віку дітей;
 • педагоги закладу в офлайн та у змішаному режимі ефективно співпрацюють з батьками, проводять профілактичну роботу щодо пропаганди знань з організації безпеки життєдіяльності: у всіх вікових групах у батьківських куточках розміщений актуальний наочний просвітницький матеріал, використовуються тематичні папки-пересувки, проводяться групові та індивідуальні бесіди, онлайн-консультації, інструктажі тощо;
 • вихователі поновили картотеку дидактичних ігор з БЖД та активно використовували їх в освітньому процесі в умовах групи та в укритті;
 • діти усіх вікових груп отримали та закріпили достатньо необхідних знань, умінь і практичних навичок з безпеки життєдіяльності та на випадок екстремальної ситуації, вміють правильно поводитися в укритті, знають своє закріплене в укритті місце для сидіння;
 • діти старших та середніх вікових груп ознайомлені з номерами телефонів: пожежної служби (101), поліції (102), швидкої допомоги (103), газової служби (104) та вміють користуватися ними у випадку необхідності; свої практичні дії дошкільники закріплювали в дидактичних, театралізованих та сюжетно-рольових іграх, іграх-естафетах.

Адміністративні питання

        У поточному році адміністрація закладу провела роботу з таких питань:

        - подана заява на переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти на рівні дошкільної освіти з ліцензованим обсягом 270 осіб у зв'язку із зміною назви закладу;

        - проводиться поточна технічна інвентаризація та надання інформаційних послуг з внесення відомостей в ЄДЕССБ на господарські будівлі Квасилівського ЗДО за адресою: Рівненська область, Рівненський район, смт Квасилів вул. Молодіжна, будинок 26-А, з метою перереєстрації об'єктів речових прав на нерухоме майно з Квасилівської селищної ради на Рівненську міську раду;

        - перереєстрація об'єктів речових прав на нерухоме майно - земельні ділянки зі зміною власника (із Квасилівської селищної ради на Рівненську міську раду). Цільове призначення земельної ділянки - для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти;

        - проведені зміни до колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради на 2021-2025 роки;

        - проведена зміна Інструкції з діловодства.

Виконання антикорупційних заходів

        Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 28.12.2014  року із внесеними змінами, на виконання наказу  Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради «Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупції на 2022 рік» від 30.12.2021 року № 918, з метою попередження порушень антикорупційного законодавства при прийнятті управлінських рішень, виконанні посадових та робочих обов'язків  працівників Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради у 2022 році проведена відповідна робота  щодо запобігання корупції:

- виданий наказ по Квасилівському ЗДО від 04.01.2022р. № 1 о/д «Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупції на 2022 рік»;

- проведена роз'яснювальна робота  серед посадових осіб щодо заборон і обмежень, установлених антикорупційним законодавством України;

- забезпечене ефективне та раціональне використання комунального майна;

- забезпечене функціонування, ведення і своєчасне  оновлення веб-сайту Квасилівського ЗДО, інших електронних ресурсів, що містять інформацію необхідну для отримання освітніх послуг, згідно вимог чинного антикорупційного та освітнього законодавств;

- забезпечене інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних звітів (довідок) на сайті Квасилівського ЗДО;

-    забезпечено реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення дебіторської, кредиторської заборгованостей та дієвий контроль за дотриманням фінансової та розрахункової дисципліни;

-   забезпечений  системний контроль за дотриманням вимог чинного законодавства при укладені договорів, якістю та строками їх виконання;

-  скарг, звернень фізичних, юридичних осіб,  які вбачали б порушення чинного законодавства працівниками, керівними кадрами Квасилівського ЗДО до закладу не надходило;

- проводилася роз'яснювальна робота із педагогічними працівниками щодо персональної відповідальності за протиправні дії пов'язані із корупцією, хабарництвом, зловживанням службовим становищем, збиранням готівкових коштів із учасників освітнього процесу  (по закладу виданий наказ від 29 серпня 2021 року  № 26 а/г «Про дотримання законодавства щодо благодійних внесків батьків»);

- забезпечена об'єктивність атестації педагогічних працівників, керівних кадрів, вжиті заходи щодо усунення конфлікту інтересів;

- забезпечене систематичне звітування органів громадського самоврядування закладу освіти  про використання благодійних та спонсорських коштів, тощо.

- проведене повторне ознайомлення працівників закладу освіти із змістом Закону України «Про запобігання корупції» із змінами;

   Посадові особи Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради в повному обсязі забезпечили виконання запланованих  у закладі антикорупційних заходів.

Співпраця родин вихованців з закладом дошкільної освіти

Відповідно до наказу по закладу,  з метою налагодження партнерських стосунків і взає­модії з сім'єю на засадах відвертості, взаєморозуміння, гуманності з питань навчання і виховання дітей раннього та  дошкільного віку робота з батьками спрямовувалася на підвищення рівня їхніх знань щодо розвитку та виховання дітей.

        Колектив закладу неухильно дотримувався принципу партнерства як основи створення партнерських стосунків між педагогами і батьками, що сприяло для забезпечення дієвої системи різних форм співпраці з батьками реалізованої у 2022-2023 н/р, зокрема таких:

 • індивідуальні: вступне анкетування, попередні візити батьків з дітьми до закладу дошкільної освіти, співбесіди, консультації, телефонний зв'язок;
 • наочно-письмові: батьківські куточки, тематичні стенди, ширми, папки-пересувки, дошка оголошень, тематичні виставки, анкетування, скринька пропозицій;
 • групові: консультації, збори, вайбер-групи, зустріч з фахівцями закладу - практичним психологом, логопедом, медичною сестрою старшою, вихователем-методистом ;
 • колективні: батьківські онлайн конференції, тематичні зустрічі за «круглим столом», засідання батьківського комітету, дні відкритих дверей, перегляд ранків, спільні свята, спортивні змагання.

        Протягом попереднього навчального року, враховуючи дію карантину та воєнного стану у державі, активно впроваджувалися дистанційні форми спілкування з батьками через мобільні додатки: Viber, Facebook та для викладання матеріалів під час онлайн семінарів, майстер-класів, обговорення і представлення практичних матеріалів через сайт ЗДО.

        У закладі діють органи батьківського самоврядування: батьківські комітети у групах,  піклувальна рада. Батьки є повноправними учасниками освітнього  процесу, допомагають у вирішенні різноманітних організаційних та фінансових питань. Батьки залучаються до проведення різноманітних заходів. Дякуємо батькам, які активно співпрацювали з колективом закладу. Щира подяка батьківській громадськості за значну матеріальну підтримку діяльності нашого закладу. Завдяки співпраці з батьками досягнуто значних результатів у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку, вдосконаленні навчально-матеріальної бази.

        Результативними заходами, які створюють завжди гарний настрій, сприяють позитивному психологічному мікроклімату у колективі учасників освітнього процесу, створюють імідж нашого закладу, є музичні свята організовані на високому рівні керівниками музичними Денисюк Оленою, Ревер Оксаною, спільно з педагогами та батьками. Це осінні, новорічні, випускні та інші свята. Пригадуємо чарівні історії, в яких наші вихованці  демонстрували музично-мистецькі здібності та таланти: «Осінні пригоди мишенят», «Осіння яблунька», «Осінь в Україні», «Гарбузик-карапузик», «Як Колобок осінь шукав», «Гарбузові змагання», «Як Катруся Миколая зустрічала», «Гостинці від Миколая», «Як звірята до свята Святого Миколая готувалися», «Різдв'яна казка», «Свято Стрітення», «Подорож Україною», «Наша мова калинова», «Як хмаринка із сонечком мирилися», «Промінці і жабенята будуть матінку вітати», «Весна і мама», «Весна в капелюшку», «Хай буде весна», «Няня для кошеняток і курчаток», «У чарівній країні дитинства» та багато інших.  Найчастіше допомагали організувати сюрпризні моменти персонажі: Чарівниця-осінь, Козак, Фея,  Зимонька, Весна, Кізонька, Вовк,  Королева, Курочка,  Жабк-чарівниця, Чарівник, Лісовичок, Ангел, Сніговик, Ялиночка, Лисичка, Гарбуз, Диня, Дощик  та інші, які найчастіше створювали педагоги: Патій Ірина, Павлюк Юлія, Круглик Ольга,  Левкович Софія, Храпко Світлана, Бернацька Галина, Новосад Тетяна, Парчук Ольга Денисюк Ольга, Малютіна Ольга, Котяш Марія, Степанюк Ірина, Українець Інна.

Організація роботи консультативного центру для батьків або інших законних представників дітей, які  виховуютьсяв умовах сім'ї

        На підставі наказу по ЗДО, керуючись Інструктивно-методичними листами МОН «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади», від 18.12.2000 №1/9-510, «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04 10.2007 №1/9-583, «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» від 17.12.2008 № 1/9-611, Наказом МОН молоді та спорту від 30.06.2011 №714 «Про затвердження Примірного положення про Консультативний центр для батькiв або осiб, якi їx замiнюють i дiтей, якi виховуються в умовах ciм'ї», у закладі активно працював Консультативний центр для батькiв або інших законних представників  дiтей, якi виховуються в умовах ciм'ї  у Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) Рівненської міської ради у 2022-2023 навчальному році.       

Консультативний центр протягом року здійснював завдання:

- забезпечення єдиних вимог i наступностi сiмейного i суспiльного виховання;

- надання безкоштовної психолого-педа­гогiчної допомоги батькам або особам, якi їх замiнюють, пiдтримки рiзнобiчного розвитку дiтей, якi виховуються в умовах сім'ї. 

- надання всебiчної допомоги сім'ї у роз­витку, вихованнi та навчаннi дiтей, якi вихову­ються в умовах сім'ї, вiдповiдно до їх задаткiв, нахилiв, здiбностей, iндивiдуальних, психiчних та фiзичних особливостей, культурних потреб;

- сприяння соцiалiзації дiтей дошкiльно­го віку, якi виховуються в умовах ciм'ї;

- забезпечення взаємодiї: мiж дошкiль­ним навчальним закладом й iншими органiза­цiями соцiальної i медичної пiдтримки дiтей i батькiв або осiб, якi їх замiнюють.

        Основновною формою дiяльностi Консульта­тивного центру стали - iндивiдуальні та групові консультацiї для батькiв або осіб, які їх заміняють.

        Консультативний центр здiй­снював консультативну допомогу батькам або особам, якi їх замiнюють, з питань:

- соцiалiзацiї: дiтей дошкiльного віку, якi виховуються в умовах сім'ї;

- вiкових, психофiзiологiчних особливос­тей дiтей;

- психологiчної rотовностi до навчання у школi;

- профiлактики вiдхилень у фiзичному, психiчному i соцiальному розвитку дiтей до­шкiльного віку, якi виховуються в умовах ciм'ї;

- організації ігрової дiяльностi;

- органiзацiї харчування дiтей вдома;

- створення умов для загартування i оздо­ровлення;

- соцiального захисту дiтей iз рiзних ка­тегорiй сiмей;

- забезпечення безпеки в умовах воєнного стану.

Органiзація психолого-педагогiчної допомоги батькам або особам, якi їх замiню­ють, проводилася на основі iнтеграцiї: дiяльностi спецiалiстiв Консультативного центру: вихователя-методиста, вихо­вателів, практичного психолога, медичних працiвників та iнших фа­хiвцiв.

Інформування батьків про тематику консультацій, що проводяться постійно-діючим консультативним центром при Квасилівському  ЗДО, здійснювали через сайт закладу.

Вихователь-методист Семенюк Раїса виконувала керівну активізуючу роль в організації консультативного центру. Тематика консультацій готувалася за напрямами:

- специфічні особливості, характерні ознаки кожного етапу дошкільного дитинства;

- важливість соціалізації дітей;

- підготовка дошкільника до вступу до школи тощо.

 Практичний  психолог  Віннічук Юлія упродовж навчального року надавала консультації з метою збереження психічного здоров'я у період воєнного стану: педагогам, батькам, вихованцям, в тому числі внутрішньо переміщеним особам.

Нагороди колективу протягом 2022-2023 навчального року:

- диплом  за активну участь у  «Фестивалі ранкової зарядки «Рух заради здоров'я», організованому КЗ «РМЦФЗН «Спорт для всіх»;

- кубок та диплом  за ІІ місце  серед дошкільнят м. Рівне - учасників спортивного свята «Веселі старти», організованому КЗ «РМЦФЗН «Спорт для всіх».

Зміцнення матеріально-технічної, навчально-методичної бази ЗДО, проведення ремонтних робіт:

- проведений  ремонт з переоснащення підвальних приміщень закладу у найпростіші укриття;

- облаштували внутрішній простір приміщень укриття необхідним обладнанням для розміщення вихованців і працівників закладу та організації освітнього процесу в укриттях на період сигналу про небезпеку; облаштували  осередки за інтересами; створили яскраві розвивальні посібники «Стіни, що говорять, розвивають...»;

        Враховуючи воєнний стан у державі з причини агресії рф та нестабільність в електричному та тепловому постачанні Квасилівський ЗДО в поточному році  забезпечений альтернативними джерелами живлення та обладнанням:

 • генератор бензиновий 7,5 kw (благодійно)
 • дизель генератор 8,5 kw за ціною 122915.00 грн.
 • дизель генератор 60 kw за ціною 860000.00 грн.
 • нагрівач повітря (комплект) за ціною 60700.00 грн.
 • зарядна станція - павербанк за ціною 42000.00 грн.
 • буржуйки на дровах 4 од. за ціною 1 - 8400.00 грн.
 • фляги для води 4 од. за ціною 1 - 890.00 грн.
 • каністра для палива за ціною 380.00 грн.

- поповнені альтернативні засоби  освітлення:  ліхтарі;

- замінені електричні лампочки розжарювання на LED-лампи;

- проведений ремонт стелі та стін у роздягальній кімнаті групи № 3;

- придбані та встановлені ванночки для проведення загартувальних процедур у туалетних кімнатах груп № 9,12;

- придбаний пилосос у групу № 11;

- придбаний бойлер у групу № 14;

- фізкультурний майданчик поповнений спортивним обладнання:

-         стійка баскетбольна;

-         колода гімнастична;

-         грибки гімнастичні.

- фізкультурна зала нашого закладу поповнена фізкультурним обладнанням:

 • м'ячі (футбольні) - 20 шт.;
 • обручі дитячі - 20 шт.;
 • скакалки - 20 шт.;
 • насос.

- музична зала поповнена дитячими музичними інструментами та оладнанням:

-          бубни - 4 шт.;

-          гітари - 2 шт.;

-          металофони - 4 шт.

-          дзвоники діатонічні;

-          свищики глиняні, дерев'яні;

-           сопілки;

-          кольорові стаканчики, кольорові дзвіночки;

-          стрічки, хустинки, полотна тканини - національних кольорів;

-          фотоштори - вишиванка. 

- методичний кабінет поповнено сучасною методичною літературою, посібниками, картотеками, методичними розробками;

- у процесі проведення огляду-конкурсу «Зонування групових приміщень та змістове наповнення групових осередків» у всіх групових приміщеннях значно збагатилося оснащення і наповнення предметно-ігрових розвивальних центрів для діяльності дітей за інтересами

- кабінет практичного психолога поповнено обладнанням :

 • балансир для рук та розвитку зорово-моторної координації,
 • балансир для утримання рівноваги,
 • балансир-лабіринт,
 • балансир-доріжка,
 • балансборд для мозкової стимуляції
 • балансир-гойдалка.

- інклюзивні групи поповнені дидактичними матеріалами та ігровими посібниками: дидактичні гри з різних розділів програми,  дерев'яні сортери (розвивальні іграшки), кольорове пір'я для дихальних вправ, конструктор для розвитку дрібної моторики, сортувальні матеріли (гудзики, кольорові камінці) для визначення кольорів, ігри з піпетками та фарбами на воді, су-джо кільця для пальчикової гімнастики, ігри з кубиками;  добірки: кінезіологічних вправ, чистомовок, пальчикові гімнастики, корекційні вправи, мнемосмужки та мнемотаблиці.

-  для логопедичного кабінету придбані та виготовлені: ігри-шнурівки (розвиток дрібної моторики),  логопедичне коло (автоматизація звуків), матеріали для розвитку артикуляційного апарату, ігри з прищіпками та кольоровими помпонами, пальчиковий театр, конструктор, сортер з геометричними фігурами, логопедичні зошити на кожний звук, су-джо кільця, кульки-їжаки; стежинки для автоматизації та диференціації звуків, логопедичне лото, альбом для корекції звуків, презентації на шиплячі та свистячі для старших груп.

-  для коридорів придбані за благодійні кошти та розміщені розвивальні посібники із серії «Стіни говорять та розвивають»:

 • посібник «Сонячна система»;
 • посібник «Вагончики та фігурки звірят з геометричними фігурами та математичними знаками»;
 • посібник «Кольорові олівці з цифрами та математичними знаками»;
 • посібник «Дерево чарівних слів»;
 • посібник «Парасольки емоцій»;
 • посібник «Дні тижня»;
 • посібник «Парканчик з буквами».

        Постійно проводилася робота із зміцнення сучасного розвивального ігрового простору для дітей всіх вікових груп у відповідності до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (від 19.12.2017 №1633).

Перспективи розвитку закладу:

          З урахуванням реалій сьогодення та збройної агресії рф питання створення безпечного, комфортного, інклюзивного середовища для всіх учасників освітнього процесу та підвищення якості освітньої діяльності у Квасилівському ЗДО і надалі залишаються пріоритетними.

        У 2023/2024 навчальному році колектив Квасилівського ЗДО буде продовжувати процес розбудови  ВСЗЯО на основі Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Квасилівському ЗДО. Здійснювати Програму стратегічного розвитку Квасилівського ЗДО на 2022-2027, схвалену педагогічною радою 30.05.2022року за Проєктом 2 «Здобувачі дошкільної освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду».

        Плануємо розпочати облаштування ресурсної кімнати у вивільненому груповому приміщенні.

        Плануємо виконати заходи щодо підготовки приміщення, території та обладнання до нового навчального року та опалювального періоду:

- провести ремонт гідранта біля групи № 13;

- провести частковий ремонт опалювальної системи у підвальному приміщенні під групою № 5;

- провести ремонт дахів тіньових навісів (заміна шиферу на металопрофіль)  груп № 7, № 10;

- виготовити кухонні меблі у кімнату для миття та зберігання посуду групи № 8;

- провести повірку приладу обліку теплової енергії;

- оформити стіни тіньових навісів груп № 7, № 11 розвивальними малюнками;

- провести фарбування та лакування підлоги у всіх групах та фарбування підлоги в укриттях;

- провести ремонт та фарбування обладнання на території закладу;

- провести  фарбування металевої частини огорожі;

- придбати кухонні шафи для буфетної  групи № 8;

- прибати гардини у групові приміщення № 12,13;

- провести поточну інвентаризацію господарських будівель Квасилівського ЗДО, з метою перереєстрації об'єктів речових прав на нерухоме майно з Квасилівської селищної ради на Рівненську міську раду;

- та багато інших заходів.

Проблеми закладу:

 • потребують заміни дахи тіньових навісів на майданчиках груп № 11,13; № 12, 9, (шифер на металопрофіль);
 • потребує ремонту асфальтований майданчик вуличного руху, асфальтовані доріжки навколо приміщення закладу та асфальтована під'їздна дорога на території закладу;
 • у ході самоаналізу роботи відповідно до Концепції безпеки закладів освіти (схваленої КМУ від 07.04.2023 № 301-р) було відмічено окремі недоліки, серед яких:
 • відсутність встановленого порядку організації охорони із залученням органів поліції (в т.ч. відеоспостереження) та пропускного режиму у закладі;
 • відсутність пожежної сигналізації.