Вартість харчування дітей у Квасилівському ЗДО на 2023 рік

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ВИТЯГ З НАКАЗУ  від  21.12.2022    № 389- осн.    

Про порядок нарахування

батьківської плати у

закладах дошкільної освіти  

 1. Встановити з 01 січня  2023 року грошову норму вартості харчування одного дня на 1 дитину в закладах дошкільної освіти (групах)  для дітей   віком від 1 до 4 років – 45.00 грн.; для дітей  віком від 4 до 6 (7) років – 55.00 грн.

 2. Встановити батьківську плату за харчування в закладах дошкільної освіти у розмірі 70% від вартості харчування.

  3. Забезпечити триразовий режим харчування  дітей у закладах дошкільної освіти.

4. Забезпечити безкоштовне харчування у закладах дошкільної освіти дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з інвалідністю, дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних закладах (групах) та інклюзивних групах, дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»; дітям, батьки яких є учасниками АТО (ООС); дітям, з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітям, які мають статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітям із числа осіб, визначених у ст.10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дітям, батьки яких беруть (брали) участь у бойових діях внаслідок збройної агресії росії, на підставі підтверджуючого документа з військової частини.

5. Звільнити батьків або інших законних представників дитини, від плати за харчування дітей:        

- у сім'ях, сукупний дохід яких на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти.

   6. Забезпечити пільгову оплату за харчування в розмірі 50 % для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей. Нарівні з рідними дітьми враховувати падчерок та пасинків, які проживають у цій сім'ї, якщо вони не були враховані в сім'ї іншого з батьків, а також дітей, на яких оформлена опіка у зв’язку зі смертю батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням  до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування.

7. Підвищити персональну відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати (не пізніше 20 числа поточного місяця, за який вноситься плата).

8. Вживати дієві заходи щодо поліпшення стану виконання норм харчування та забезпечення постійного контролю за організацією харчування дітей у закладах дошкільної освіти.

   

Начальник

Управління освіти                                                                                                                  Богдан ТУРОВИЧ