За якою нормативною базою працювати ЗДО у 2022/2023 навчальному році

Працюємо з нормативними документами

За якою нормативною базою працювати ЗДО у 2022/2023 навчальному році

Напрям діяльності

Нормативно-правові документи

Діловодство в закладі дошкільної освіти

Національний стандарт ДСТУ 4163:2020 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» (наказ ДП «Український науково-дослідний i навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 01.07.2020 № 144)

Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (наказ Мін'юсту від 18.06.2015 № 1000/5)

Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах (наказ МОН 01.10.2012 № 1059): ті пункти, що не суперечать ДСТУ 4163:2020 та Наказу Мін'юсту від 18.06.2015 № 1000/5

Діяльність закладу дошкільної освіти

Стаття 11 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III

Положення про заклад дошкільної освіти (постанова КМУ від 12.03.2003 № 305 у редакції постанови КМУ від 27.01.2021 № 86)

Професійний стандарт «Вихователь дошкільної освіти» (наказ Міністерства економіки України від 19.10.2021 № 755-21)

Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік (лист МОН від 07.07.2021 № 1/9-344)

Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році (лист МОН від 27.07.2022 № 1/8504-22)

Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) (постанова МОЗ від 22.09.2020 № 55)

Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину (лист МОН від 23.04.2020 № 1/9-219)

Про надання інформації (лист МОН від 15.03.2022 № 1/3463-22)

Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні (лист МОН від 02.04.2022 № 1/3845-22)

Діяльність методичного кабінету

Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 372)

Організація освітнього процесу

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності (наказ МОН від 20.04.2015 № 446)

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН від 02.09.2016 № 1/9-454)

Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН від 02.09.2016 № 1/9-456)

Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами (лист МОН від 20.10.2016 № 1/9-561)

Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (лист МОН від 19.04.2018 № 1/9-249)

Щодо надання додаткових освітніх послуг в дошкільних навчальних закладах (лист МОН від 23.11.2015 № 1/9-560)

Методичні рекомендації щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками (лист МОН від 12.12.2019 №1/9-766)

 

Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні (лист МОН від 29.03.2022 № 1/3737-22)

Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій» (лист МОН від 04.04.2022 № 1/3872-22)

Зміст освітньої роботи з дітьми

Базовий компонент дошкільної освіти (наказ МОН від 12.01.2021 № 33)

Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти (лист МОН від 16.03.2021 № 1/9-148)

Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти (лист МОН від 09.12.2019 № 1/9-750)

Інклюзивна освіта дітей

Стаття 19 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти (наказ МОН України від 08.06.2018 № 609)

Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти (постанова КМУ 10.04.2019 № 530)

Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти (лист МОН від 25.06.2020 № 1/9-348)

Про методичні рекомендації щодо визначення освітніх труднощів та рівнів підтримки у дітей раннього та дошкільного віку (лист МОН від 08.06.2022 № 4/1196-22)

Моніторинг якості освіти

Порядок проведення моніторингу якості освіти (наказ МОН від 16.01.2020 № 54)

Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері дошкільної освіти (наказ МОН від 05.08.2019 № 1070)

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти (наказ Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71)

Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти (лист МОН від 12.12.2019 № 1/9-765)

Тарифікаційний список педагогічних працівників

Щодо педагогічного навантаження практичного психолога закладу дошкільної освіти комбінованого типу зі спеціальними та інклюзивними групами (лист МОН від 09.11.2020 № 6/1340-20)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин (Закон України від 01.07.2022 № 2352-ІХ)

Атестація педагогічних працівників

Стаття 32 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 06.10.2010 № 930)

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (постанова КМУ від 21.08.2019 № 800)

Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) (наказ МОН від 31.03.2021 № 397)

Про затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо запобігання проявам насильства (наказ МОН від 30.09.2020 № 1214)

Про затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників (наказ МОН від 23.04.2021 № 457)

Безпека життєдіяльності

Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти (лист МОН від 14.02.2019 № 1/11-1491)

Методичні рекомендації щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях (лист МОН від 25.04.2022 № 1/4428-22)