Нормативно-правова база для використання у ЗДО в 2021/2022 навчальному році

Для повноцінної освітньої роботи у новому навчальному році педпрацівникам ЗДО рекомендується опрацювати та забезпечити виконання нормативно-правової бази (відкривати за посиланнями):

- Постанова Головного санітарного лікаря України «Про затвердження протиепідемічних заходів у ЗДО на період карантину...» від 25.08.2021 №8 https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/Головний%20Санітарний%20лікар/2021/26.08/Постанова%20ГДСЛУ%208_ЄЦП.pdf

-  Базовий компонент дошкільної освіти від 12.01.2021

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

- «Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти» (від 16.03.2021 №1\9-148)

 https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/605/0be/86b/6050be86b4f68482865820.pdf

- «Щодо окремих питань діяльності   закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році» (від 10.08.2021 № 1/9-406) https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/83552/

- Переліку навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах дошкільної освіти у 2021-2022 навчальному році (лист МОН від 09.08.2021 № 1\9-404)

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-6Qn3PRPqSpDreBZkBFwaPO_ZVWwhAkO-FGGutGpmC8/edit#gid=1947501369

- «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти» (від 25.06.2020 №1\9-348) http://bud.in.ua/zakon/13-mon/549-25-06-2020-n-1-9-348-shchodo-stvorennya-inklyuzivnogo-osvitnogo-seredovishcha-v-zakladakh-doshkilnoji-osviti

- «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02. 2019 №1\11-1491)

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-ta-dotrimannya-vimog-z-pitan-ohoroni-praci-ta-bezpeki-zhittyediyalnosti-u-zakladah-doshkilnoyi-osviti

- «Про застосування державної мови в освітньому процесі» (від 17.09.2019 №1\9-581) https://mon.gov.ua/ua/npa/list-shodo-zastosuvannya-ukrayinskoyi-movi-v-osvitnij-galuzi

- «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти» (від 12.12.2019 № 1\9-765) https://rmk.rokosvita.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/Lyst-MON-medyko-pedagogichnyj-kontrol.pdf

- «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС\АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками» (від 12.12.2019 № 1\9-766) http://www.doshkillia.ua/wp-content/uploads/2019/12/Лист-МОН-Щодо-комунікації-з-дітьми-дошк.-віку.pdf

- «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 № 1/9-249)

https://ezavuch.mcfr.ua/npddoc.aspx?btx=4162847&npid=43568&npmid=94&utm_campaign=content_link&utm_medium=refer&utm_source=pedrada.com.ua

- «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» (від 13.11.2018 №1\9-691) https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-691729-18#Text

- «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (лист від 25.07.2016 № 1/9-396)

 https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKMTZFNm9obmZoTjg/view?resourcekey=0-LZZJQi7dhtZBRXA-y_f1NA