Завдання морального виховання дошкільників (за Л.В. Лохвицькою). Консультація для батьків

Молодший дошкільний вік

 • Забезпечувати умови для морального виховання дошкільників.
 • Виховувати у дитини повагу й доброзичливе ставлення до тих, хто її оточує.
 • Формувати елементарні уявлення про те, що таке «добре» і що таке «погано».
 • Розвивати партнерські взаємини між дітьми у грі, під час спілкування.
 • Формувати в дітей початковий практичний досвід моральної поведінки в оточенні ровесників (уміння діяти за правилами).
 • Виховувати в дітей гуманні почуття та елементарні уявлення про доброту, чуйність, взаємодопомогу, дружелюбність, увагу до дорослих і ровесників.
 • Формувати вміння співпереживати, співчувати на основі розвитку в них емоційного відгуку.
 • Удосконалювати форми ввічливого звертання до дорослих та ровесників.
 • Стимулювати у дітей прагнення різними вчинками перевіряти значущість прийнятих моральних правил і обов'язків.
 • Розвивати прагнення до самостійності (в окресленні меж допустимої поведінки), проявів моральності у взаєминах з дорослими і дітьми.
 • Формувати позитивну самооцінку дитини в процесі спілкування з дорослим.

Середній дошкільний вік

 • Формувати уявлення про моральні норми взаємин між людьми: доброзичливість, турботливість, чесність, правдивість; виховувати чуйне ставлення до близьких.
 • Забезпечувати становлення моральної позиції дитини, розвивати ціннісні орієнтири, інтереси і потреби.
 • Створювати умови для виховання позитивних емоцій і моральних почуттів (повага до близьких, доброзичливість, бажання допомогти одне одному, ввічливість та ін.).
 • Розвивати дружні взаємини між дітьми, прояви турботи про ровесників та інших дітей.
 • Сприяти усвідомленню дітьми морального змісту правил поведінки й прагнення керувати ними у власних вчинках.
 • Стимулювати розвиток потреби поводитися відповідно до встановлених норм, що сприяє налагодженню взаємин із ровесниками і дорослими та формуванню моральних основ поведінки.
 • Виховувати гуманні почуття: чуйність (уміння запропонувати свої послуги, допомогу, поспівчувати, поступитися), бажання бути справедливим (під час розподілу ролей, іграшок, обов'язків враховувати інтереси ровесників).
 • Розвивати у дітей здатність до емоційної чуйності, співпереживання, уміння вирішувати конфлікти.
 • Удосконалювати форми ввічливого звертання дітей до дорослих і ровесників. Виховувати намагання поводитися стримано.
 • Вчити правильно оцінювати власні вчинки і вчинки ровесників.
 • Формувати здатність до оцінювання власних вчинків з погляду їх наслідків для інших і для самої себе.

Старший дошкільний вік

 • Розкрити дітям особистісний зміст моральних цінностей (справедливість, чесність, доброта, повага тощо).
 • Формувати у дітей моральні еталони поведінки на основі засвоєння ними норм і правил.
 • Закріпити уявлення про моральну поведінку, що засвоєні попередньо; сприяти опануванню нових - проявляти уважність, турботу, привітність, взаємодопомогу.
 • Виховувати доброзичливість, дружні, товариські взаємини з однолітками та іншими людьми.
 • Продовжувати культивувати вміння з повагою ставитися до старших, виконувати їхні вимоги, встановлені правила поведінки.
 • Розвивати емоції та моральні мотиви поведінки, які сприяють налагодженню міжособистісних взаємин із дорослими та однолітками. Навчати дітей бути чуйними до ровесників і старших, розвивати здатність до співпереживання, вміння вирішувати конфлікти, бажання допомогти.
 • Продовжувати формувати етичні уявлення дітей про добро, чуйність, правдивість, справедливість, сміливість і боягузтво, скромність і зазнайство; виховувати гуманні почуття і негативне ставлення до аморальних якостей.
 • Посилити увагу до формування основ морально-вольових якостей особистості дитини: організованості, дисциплінованості, самостійності в поведінці, взаєминах і спільній діяльності, відповідальності і наполегливості в досягненні позитивних цілей.
 • Виховувати етично-оцінні засоби спілкування. Навчати дітей встановлювати контакт під час спілкування.
 • Формувати вміння адекватно оцінювати свої вчинки та вчинки інших людей.
 • Продовжувати формувати звички культурної поведінки, сприяти спілкуванню з ровесниками і дорослими; виховувати культуру діяльності, прагнення досягати позитивного результату в індивідуальній і спільній діяльності. Вдосконалювати знання правил і навички поводження у громадських місцях.

Підготувала вихователь-методист Семенюк Р.Ф.