Портрет ідеального першокласника. Педагогічний всеобуч

1. Педагогічна готовність:

 • навички читання;
 • навички лічби і розв'язування простих задач;
 • навички малювання;
 • уміння розгорнуто відповідати на запитання;
 • великий словниковий запас;
 • загальна обізнаність.

2. Інтелектуальна готовність:

 • розвинена уява; добра пам'ять;
 • уміння орієнтуватись у просторі та часі;
 • розвинене наочно-образне мислення (уміння виділяти суттєве в явищах навколишнього середовища, уміння порівнювати їх, бачити їхню подібність і відмінність);
 • розвинена дрібна моторика (володіння олівцем, ручкою, ножицями, навички малювання);
 • передумови абстрактно-логічного мислення (здатність розуміти символи та формулювати запитання, самостійно розмірковувати, знаходити причини явищ, робити прості висновки).

3. Мотиваційна готовність:

 • намагання засвоїти роль школяра (бажання ходити до школи), прийняття системи вимог, які ставлять школа та вчитель.

4. Емоційно-вольова готовність:

 • уміння керувати своєю поведінкою;
 • збереження працездатності протягом одного уроку і протягом навчального дня;
 • емоційна стійкість (регуляція емоцій);
 • уміння стримувати свої імпульси (наприклад, не перебивати інших під час розмови);
 • уміння продовжувати дію, докладаючи до цього вольові зусилля.

5. Комунікативна готовність:

 • бажання спілкуватися з дорослими та дітьми;
 • уміння встановлювати контакти з учителем; збереження відчуття дистанції;
 • здатність до особистісного контакту з дорослим (на противагу ситуативному);
 • уміння встановлювати контакт з однолітками;
 • уміння увійти в дитячий колектив і знайти своє місце в ньому;
 • уміння виконувати роботу разом.