Чому діти не хочуть виконувати трудові доручення?

Праця стає великим вихователем, коли вона входить у духовне життя наших вихованців,

дає радість дружби і товариства, розвиває допитливість, народжує хвилюючу радість подолання труднощів,

відкриває все нову і нову красу в навколишній світ.

В.О. Сухомлинський

Актуальність проблеми трудового виховання дітей зумовлена тим, що соціальне замовлення держави спрямоване на розвиток активної і відповідальної особистості: працьовитої, самостійної, яка має стійкий інтерес до трудової діяльності, потребу в праці.

На думку науковців працьовитість потрібно розвивати як одну з базових моральних якостей людини, що визначають у майбутньому її успішність. Сьогодні, якщо запитати дитину дошкільного або шкільного віку про те, що необхідно робити, аби життя склалося успішно, то навряд отримаємо відповідь «Працювати». У кращому випадку почуємо «Добре вчитися».

Ставлення сучасної дитини-дошкільника та молоді до праці змінилося. Щоб його поліпшити, необхідно переглянути системність знань про працю дорослих, змінити ставлення людей до праці і її значення, сформувати у дітей працелюбність, як одну з базових якостей особистості. Систему знань про працю дорослих діти отримують з різних джерел: від педагогів, з художньої літератури, мультфільмів, кінофільмів, бесід і розповідей дорослих або однолітків. Накопичення знань   відбувається у процесі спілкування з людьми різних професій та через спостереження за їх діяльністю. Звичайно, що все починається з родини.  

Швидкий темп життя сучасної сім'ї негативно впливає на трудове виховання дошкільників. Батьки намагаються дати дитині все у готовому вигляді. У батьків, які весь час кудись поспішають, немає часу чекати, поки їхня дитина сама умиється, одягнеться, розчеше волосся, застібне ґудзики... Звідси й виникають серйозні проблеми трудового виховання дошкільнят, а саме:

  • зниження рівня інтересу до праці;
  • формуються недостатні запаси знань про працю дорослих;
  • відсутнє бажання брати участь у повсякденній праці;
  • низький рівень сформованості трудових навичок у дітей, навичок самообслуговування.

Основним мотивом, що спонукає дітей до трудової діяльності, є бажання допомогти дорослому. У дошкільній педагогіці використовують три способи наближення дітей до праці дорослих:

  • спостереження за працею;
  • часткова допомога дорослим;
  • організація спільної діяльності дорослих і дітей, заохочення та похвала дитини за найменші трудові зусилля.

Слід зазначити, що ефективне трудове виховання спроможний забезпечити той, хто намагається створити позитивне емоційне оточення при організації праці дітей, продемонструвати їм власну зацікавленість у праці, брати участь у трудовій діяльності на правах партнера, заохочуючи дітей брати участь у спільній праці. При цьому головна мета дорослого - виховувати у дітей позитивне ставлення до праці, розвивати бажання вчитися ставати самостій-ним, умілим, здатним справлятися з перешкодами, надавати допомогу і підтримувати інших у разі потреби.

Не примушувати, а привчати працювати, систематично і послідовно, а це означає:

-      наголошувати на суспільній значущості праці;

-      стежити за тим, щоб усі види праці відповідали віковим можливостям дітей;

-      суворо дотримуватися вимог безпеки, норм навантаження, не допускати перевтоми дітей;

-      давати більше самостійності дітям;

-      створювати сприятливу психологічну атмосферу;

-      формувати у дітей доброзичливе ставлення до всіх учасників трудової діяльності, прагнення допомагати одне одному;

-      постійно спрямовувати увагу і зусилля дітей на якісне виконання трудових дій;

-      обов'язково  показувати дітям результати праці і почути похвалу від дорослих.

Найбільш ефективними є такі методи трудового виховання, як приклад дорослого, пояснення, показ. Варто використовувати також ігрові ситуації, ігрові прийоми, заохочення, поетичні тексти, пісні, примовки, художні твори про працю тощо.

Дуже важливим моментом у системі трудового виховання є твердження про те, що праця дозволяє найбільш повно і яскраво розкрити природні задатки і схильності дитини, у праці гартується особистість. 

Підготувала вихователь Грухаль М.К.