План заходів Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) з національно-патріотичного виховання дошкільників на 2019-2020 навчальний рік

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                               педагогічною радою 02 вересня 2019 року

                                             Завідувач _______________ О.М. Лисак

 

План

заходів Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) з національно-патріотичного виховання дошкільників

на 2019-2020 навчальний рік

№ п\п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка

про виконання

І.

Організаційно-методична робота

1.

Систематизувати нормативно-правові та методичні документи з питань патріотичного виховання.

вересень

завідувач вихователь-методист

 

2.

Забезпечити висвітлення заходів національно-патріотичної спрямованості, які реалізуються закладом, на сайті ЗДО в рубриках: «Новини», «Дитина в соціумі».

протягом року

завідувач вихователь-методист

 

3.

Забезпечити організаційно-методичний супровід модернізації змістового наповнення національних куточків у всіх вікових групах.

вересень-листопад

завідувач вихователь-методист

 

4.

Систематизувати в методичному кабінеті та у вікових групах навчально-методичні посібники,  дитячу художню літературу з питань національно-патріотичного виховання.

вересень-листопад

вихователь-методист

вихователі

 

5.

Організувати в методичному кабінеті тематичну виставку «Виховуємо патріотів змалку».

жовтень

вихователь-методист

 

6.

З метою самоосвіти педагогів забезпечити опрацювання методич-них посібників національно-патріотичного спрямування.

протягом року

всі педагоги

 

7.

Забезпечити активне викори-стання в освітньому процесі народознавчих міні-музеїв, роз-міщених у групових приміщеннях та на коридорах ЗДО.

 

протягом року

всі педагоги

 

8.

Забезпечити активне викори-стання системи роботи з українознавства для всіх вікових груп «Нетрадиційні підходи до вирішення завдань з україно-знавства в ЗДО» (Семенюк Р.Ф.)

протягом року

вихователі всіх вікових груп

 

9.

Розробляти для педагогів змістове наповнення тематичного блоку «Україна - єдина країна» (сценарії, конспекти, дидактичний матеріал тощо)

протягом року

вихователь-методист вихователі

 

ІІ.

Робота з педагогами

1.

Опрацювати:

-        «Стратегію національно-патріотичного виховання» (затв. Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/2019)

 Листи МОН:

- «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах (від 25.07.2016 № 1/9-396)

- «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році» (від 16.08.2019 № 1\9-523)

серпень-вересень

педколектив

 

2.

Підготувати конспект до Дня знань у дитячому садку «Краса людини - її доброта»

до

02 вересня

педколектив

 

3.

Провести групові консультації-діалоги:

-       «Патріотичне виховання дошкільників засобами музики»;

-       «Патріотичне виховання дошкільників засобами фізичної культури»

 

 

 

05 лютого

 

 

12 лютого

вихователь-методист,

 

Денисюк О.М.

 

 

Момоток Т.Р.

 

4.

Продовжити оновлення групових міні-музеїв.    

Мета міні-музеїв: розширення освітнього простору ЗДО; залучення педагогів, батьків та дітей до пошукової, краєзнавчої, художньо-естетичної роботи; виховання шаноб-ливого ставлення до традицій, звичаїв та ремесел українського народу; формування потреби не лише зберігати духовні скарби українців, а й примно-жувати їх; виховувати патріотичні почуття та гордість за Україну.

протягом року

вихователі

 

5.

Брати активну участь в засіданнях творчої групи з реалізації науково-методичної проблеми з  національно-патріотичного виховання дошкільників.     

3-4 р\рік

Сенюк Н.Г., Грухаль М.К.,

Денисюк О.М., Момоток Т.Р.,

Шевчук Н.С., Семенюк Р.Ф.

 

6.

Провести відкриті покази занять.

Мета: дотримання інноваційних підходів до планування та організації освітнього процесу згідно вимог нової програми «Я у Світі» та БКДО; створення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи.

  • Тематичне заняття «Співчуття і доброта здатні творити дива» у старшій групі.

Мета: морально-етичне виховання дошкільників засобами ХМД, прищеп-лення толерантного ставлення до людей з особливими потребами)

  • Інтегроване заняття на тему «Маленькі кухарі» в середній групі.

Мета: формування комунікативних навичок дошкільників засобами трудового виховання.

  • Інтегроване заняття-квест на тему «Подорож Незнайка країна-ми світу» в середній групі.

Мета: ознайомлення дошкільників з елементарними географічними понят-тями (карта, країни світу, гори та рівнини, моря та океани, річки й озера, ліси й степи, пустелі, тварини, рослини)  

  • Заняття-брейн-ринг «Знавець казок» з елементами театра-лізованої діяльності в середній групі.

Мета: формування діалогічного мовлення малюків засобами театралізованої.

  • Тематичне заняття-розвага «Коли в серці живуть добринки» у старшій групі.

Мета: формування уявлення про моральні норми поведінки дитини, створення умов для виховання позитивних емоцій і моральних почуттів.

  • Урок доброти за творами Василя Сухомлинського на тему «Шануй тата й неньку - буде тобі скрізь гладенько»

Мета: забезпечення умов для морального виховання дітей; виховання у них поваги й доброзичливого ставлення до тих, хто їх оточує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.

 

 

 

 

 

19.12.

 

 

 

 

 

22.11.

 

 

 

 

 

 

 

 

04.02.

 

 

 

 

 

27.02.

 

 

 

 

 

 

 

27.02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станіцька Т.С.

 

 

 

 

 

Грухаль М.К.

 

 

 

 

 

Патій І.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Нестерчук А.Ф

 

 

 

 

 

Круглик О.П.

 

 

 

 

 

 

 

Корнійчук О.А

 

7.

Проведення Тижня рідної мови.  

Мета:  виховання шанобливого ставлення до рідної мови (її поетичного слова, народної пісні та гри, фольклору).

17-21.02.

вихователь-методист всі педагоги

 

8.

Проведення майстер-класу «Технологія виготовлення народних іграшок з глини»

Мета: збагачувати знання педагогів про народні звичаї і традиції українців; вправляти у різних техніках роботи з глиною; підвищувати теоретичний і професійний рівень педагогів, розвивати їх творчі здібності.

березень

Шевчук Н.С. вихователь-методист

 

9.

1.    Провести літературне свято-конкурс кращих читців поезії                Т.Г. Шевченка.

березень

вихователі старших груп

 

10.

 

 

Долучитися до волонтерської діяльності у допомозі воїнам, які знаходяться у зоні бойових дій.

протягом року за потребою

педагогічний колектив

 

ІІІ.

Робота з дітьми

1.

Провести День знань для дошкільників «Краса людини - її доброта».

02.09.

вихователі музкерівники інстр. з ф-ри

 

2.

Проведення заходів з дітьми до Міжнародного дня миру - 21 вересня:

- Інтегроване заняття «Ми за мир!»

- Проведення Ходи миру.  

20.09.

вихователі музкерівники інстр. з ф-ри

 

3.

Проводити бесіди народознавчого змісту в етнографічному (народознавчому) куточку.

протягом року

вихователі

 

4.

Проводити тематичні заняття з національно-патріотичного виховання за освітніми блоками:

- «Моя сім'я, моя родина» (середні, старші групи);

- «Я в дитячому садку» (середні групи);

- «Я і моє рідне селище» (середні групи);

- «Мій рідний край. Стежини і вулиці рідного краю» (старші групи);

- «Моя країна - Україна» (середні групи);

- «Моя країна - Україна. Державні символи і промисли України» (старші групи);

 - «Моя країна - Україна. Народні символи України» (старші групи);

- «Народи Землі. Країни-сусіди України» (старші групи);

- та ін. у відповідності до річного планування освітніх блоків.

протягом року

вихователі

 

5.

Залучати дітей до читання та обговорення творів про Україну, малу Батьківщину.

протягом року

вихователі

 

6.

Проводити екскурсії-огляди та заняття народознавчого спряму-вання у міні-музеях груп та ЗДО.

протягом року

вихователі

 

7.

Проводити з дітьми дидактичні ігри національно-патріотичного спрямування, народні рухливі та спортивно-патріотичні ігри.

протягом року

всі педагоги

 

8.

Провести фізкультурне свято у старших групах до Дня захисника Вітчизни «Посвята в козачата».

11.10.

вихователі інструктор з фіз-ри

 

9.

Спонукати дітей до участі у розмовах, бесідах про події, які відбуваються в Україні, рідному краї, про визначні місця рідного селища із використанням фотографій, ілюстрацій тощо.

протягом року

вихователі

 

10.

Проводити з дітьми свята і розваги, спрямовані на відро-дження національних звичаїв і традицій. Залучати дітей до актив-ної участі у національних святах та розвагах.

протягом року

вихователі музкерівники

 

11.

Залучати дітей до активної участі у заходах, приурочених Тижню рідної мови.

лютий

вихователі музкерівники

 

12.

Провести конкурс дитячих робіт «Сім кольорів дитинства»

2-3 р\рік

вихователі

 

13.

Провести тематичні екскурсії   до природних об'єктів та пам'ятних місць селища.

листопад, квітень

вихователі старших груп

 

14.

Організувати виставки дитячих робіт на тему: «Ми за мир!», «Сім кольорів дитинства».

 

квітень

вихователі всіх вікових груп

 

ІV.

Робота з батьками

 

1.

Провести анкетування з метою виявлення знань батьків щодо національно-патріотичного виховання дітей.                           

листопад

вихователь-методист, вихователі старших груп

 

2.

Залучати батьків до участі у виставках дитячих робіт, конкурсах, національних святах та розвагах.                                     

протягом року

педагогічний колектив

 

3.

Висвітлювати в батьківських куточках питання національно-патріотичного виховання дітей, розміщувати відповідні поради та рекомендації.

протягом року

педагогічний колектив

 

4.

Провести групові батьківські збори:

-       «Виховуємо добротою» (групи раннього віку);

-       «Особливості національно-патріотичного виховання молодших дошкільників» (групи молодшого дошкільного віку);

-       «Патріотизм плекається в родині» (групи середнього дошкільного віку);

-       «Родинне виховання дошкіль-ників за спадщиною Василя Сухомлинського» (групи стар-шого дошкільного віку).

 

квітень

 

вихователі

 

5.

Провести консультацію для батьків:

- «Виховання у дошкільників національно-патріотичних почуттів»

 

 

 

лютий

 

 

вихователь-методист

Семенюк Р.Ф.