ЗВІТ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ з реалізації науково-методичної проблеми Квасилівського ЗДО (ясла-садок) у 2017-2018 н.р. на засіданні методичної ради

Слайд 1. Членів методичної ради відділу освіти Рівненської РДА вітає педагогічний колектив Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок).

Слайд 2. За результатами анкетування педагогів Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) обрав на наступних п'ять років актуальну на сьогоднішній день науково-методичну проблему «Формування основ патріотичного виховання як засобу всебічного розвитку особистості майбутнього громадянина».

Слайд 3. Національно-патріотичне виховання дошкільників - дуже складний за своїм характером процес, який потребує, найперше,  озброєння педагогів відповідним методичним інструментарієм і усвідомлення ними потреби та важливості саме такої роботи з дошкільниками в умовах нових суспільно-політичних реалій в Україні після Революції гідності та обставин, пов'язаних з російською агресією на Сході.

Слайд 4. Складений змістовний план роботи з реалізації науково-методичної проблеми закладу на 2017-2022 роки, концепція, яка передбачає план дій та етапи роботи над проблемою.  

Метою нашої концепції є - пошук форм і методів освітньої роботи з національно-патріотичного виховання, що лежать в основі козацької, музейної, театральної педагогіки, українознавства; поширення серед дошкільників інформації про героїчні вчинки українців, справжніх патріотів України.

Слайд 5. Сьогодні наш заклад знаходиться на підготовчому етапі реалізації своєї науково-методичної проблеми:  

-   продовжуємо вивчати рівень її актуальності;

-   визначаємо основні завдання педагогічного колективу на навчальний рік, постійно вносимо корективи до річного плану роботи;

-   формуємо навчально-матеріальну базу тощо.

Слайд 6. Методичний кабінет ЗДО протягом навчального року систематично забезпечує інформаційну підтримку діяльності усіх структурних підрозділів методичної служби, координує форми і методи роботи, організовує систему методичних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження кращих ППД, інноваційних технологій, в тому числі й національно-патріотичного спрямування.

Слайд 7. Основними завданнями першого (діагностичного) етапу роботи над НМП закладу є:

 • Активне вивчення та аналіз літератури, фахової преси з проблеми.
 • Аналіз кращого досвіду роботи закладів дошкільної освіти з проблеми та його апробація.
 • Аналіз особистого досвіду кожного члена колективу з означеної проблеми.
 • Планування системи методичних заходів на навчальний рік.
 • Організація самоосвітньої діяльності педагогів та їх роботи над індивідуальними темами, пов'язаними з НМП закладу.
 • Створення теки кращих матеріалів з проблеми.
 • Організація національного освітнього простору в ЗДО.

Слайд 8. Одним із пріоритетних завдань Квасилівського ЗДО (ясла-садок) у 2017-2018 н.р. є інтеграція національно-патріотичного виховання в систему освітньої роботи з дошкільниками, яка включає:

 • тематичні заняття з українознавства та інтегровані заняття;
 • свята і розваги, козацькі ігри і забави;
 • бесіди патріотичного змісту;
 • повсякденні спостереження, дослідницько-пошукова діяльність;
 • екскурсії до пам'ятників та визначних місць селища;
 • віртуальні екскурсії до групових міні-музеїв;
 • уявні розповіді музейних експонатів;
 • слухання музики, виконання пісень;
 • конкурс читців поезії Т.Г. Шевченка;
 • читання і розповідання художніх творів, українських народних казок;
 • театралізації, ігри-драматизації;
 • дні народної гри;
 • дидактичні ігри патріотичного змісту;
 • Дні милосердя і доброти;
 • флешмоби;
 • виставки творчих робіт дітей та їх батьків;
 • зустрічі з учасниками бойових дій, видатними людьми селища тощо.

Слайд 9. На першій настановній педраді ретельно обговорювалися пріоритетні завдання закладу на навчальний рік та прийнято комплексний план заходів з національно-патріотичного виховання дошкільників, виконання яких поставлено на контроль протягом навчального року.

Слайд 10. На вирішення НМП закладу річним планом роботи  передбачено ряд тематичних педагогічних рад, яким передує тематичний контроль. У листопаді місяці проведено тематичний контроль, в ході якого вивчався рівень виконання завдань національно-патріотичного виховання дошкільників, навчально-матеріальна база у вікових групах та були намічені шляхи подальшої освітньої роботи з даної проблеми.

Слайд 11. За результатами тематичного контролю 29 листопада було проведено педагогічну раду «Особливості національно-патріотичного виховання дошкільників у контексті «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», де одним із важливих її рішень було - удосконалити основні завдання національно-патріотичного виховання дітей різних вікових категорій та протягом навчального року тримати на контролі їх результативне виконання.

Слайд 12. Завдання національно-патріотичного виховання ускладнюються з кожним віковим періодом дітей. Враховуючи сьогоднішню соціально-економічну ситуацію в Україні, педаго-гічний колектив закладу бере на себе зобов'язання виконати ряд особливо значущих як для старших дошкільників, так і їхніх батьків, завдань національно-патріотичного виховання: 

 • Виховання у дитини любові і прихильності до своєї сім'ї, дому, дитячого садка, вулиці, селища, країни.
 • Розвиток інтересу до історії України, українських традицій, звичаїв, культури та побуту.
 • Ознайомлення дітей з Державними (Прапор, Герб, Гімн) та народними символами й оберегами.
 • Формування почуття поваги до інших народів, їх культури, традицій та звичаїв.
 • Ознайомлення з професіями дорослих, виховання поваги до праці та її результатів.
 • Формування елементарних знань дітей про права людини.

Слайд 13. Віднайти ефективні шляхи підвищення фахової компетентності педагогічних працівників та реалізації завдань національно-патріотичного виховання дошкільників допомагає творча група педагогів-професіоналів, які від початку і до завершення роботи з реалізації НМП закладу буде працювати над побудовою сучасної моделі освітньої технології та планування системи заходів, спрямованих на реалізацію завдань національно-патріотичного виховання дошкільників. Члени творчої групи періодично звітують про виконання намічених планів на засіданні педагогічної ради, на виробничих нарадах та педагогічних годинах.

Слайд 14. Творча група та весь педагогічний колектив керуються у своїй професійній діяльності опорною нормативною базою з національно-патріотичного виховання дошкільників. Вже на початку навчального року на одній з педагогічних годин було детально розглянуто першочергові завдання, поставлені перед закладами освіти Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Також вивчено зміст та завдання парціальної програми з національно-патріотичного виховання дошкільників «Україна - моя Батьківщина» й вирішено впродовж навчального року формувати теку цікавих практичних матеріалів з проблеми для роботи з дітьми раннього, молодшого, середнього та старшого дошкільного віку.

 Слайд 15. В колективі працює 32 педагоги. Кожен з них має індивідуальну тему самоосвіти, яка тісно пов'язана з НМП закладу. 10 педагогів мають власні напрацювання з проблеми національно-патріотичного виховання різними засобами:

-  художньо-продуктивної діяльності;

-  фізичного виховання;

-  художньої літератури;

-  музики;

-  народознавства, українознавства;

-  ознайомлення з природою рідного краю;

-  народної іграшки;

-  ознайомлення із символами та оберегами тощо.

Слайд 16. Фактично досвід роботи є у кожного педагогічного працівника, але завжди складність полягає в систематизації та структуруванні педагогічних здобутків. Першочерговим завданням є вибір форми опису своїх педагогічних надбань, адже презентація з досвіду роботи вихователя є важливою складовою успішної педагогічної атестації та участі у професійних конкурсах.

 Щороку наші педагогічні працівники на садовому методичному об'єднанні проводять творчі звіти з проблем самоосвіти та за атестаційний період. Цього року вперше творчі звіти педагогів будуть проводитися на педагогічній раді, як це вже чітко визначено новим Законом «Про освіту».

Слайд 17. На першому етапі роботи з реалізації НМП закладу творчою групою було визначено основні педагогічні технології патріотичного виховання дошкільників, які вивчаємо і поетапно впроваджуємо, виходячи з можливостей дошкільного закладу, його матеріально-технічної бази та професійного досвіду педагогічного колективу.

На першому етапі перевагу надаємо таким сучасним освітнім технологіям, як:

-  козацька педагогіка

-  музейна педагогіка

-  театральна педагогіка

-  українознавство

Слайд 18. Козацька педагогіка - технологія високоефективної національної системи освіти, започаткована в результаті багатовікового визвольного козацького руху і є актуальною сьогодні. На її основі вивчаємо з дошкільниками: історію рідного краю, України, козацтва та його основні закони і правила, національні традиції і звичаї, виховуємо повагу до людей праці і її результатів.

Слайд 19. Результатом вивчення та впровадження елементів козацької педагогіки у нашому закладі є долучення всього колективу, дітей та батьків до святкування Дня Прапора. Захід щорічно проводиться масово, яскраво й урочисто. Досить ефективно і з користю для здоров'я проводимо в цей день  флешмоб - масовий оздоровчий забіг під гаслом «Під Прапором України».

Слайд 20. Ряд різноманітних заходів з елементами козацької педагогіки проводимо у День Незалежності України: урочисте свято, тематичні заняття, екскурсії до пам'ятних місць, віртуальні екскурсії до тематичних міні-музеїв груп, козацькі розваги, козацькі рухливі ігри (на даний час формуємо картотеку колишніх козацьких ігор, долучаючи до справи всіх педагогів та батьків) та інші заходи.

Слайд 21.  Не менш цікаво, урочисто і змістовно організовуємо День знань у дитячому садку. Цього року День знань втілював патріотичну ідею «Щоб у серці жила Україна!». Традиційно День знань розпочинаємо з урочистостей на свіжому повітрі, виконання Державного Гімну України, ранкової зарядки та привітань колективу і вихованців з початком навчального року. В цей день проводяться тематичні заняття патріотичного змісту в усіх 14 вікових групах.

Слайд 22. На засадах козацької педагогіки 14 жовтня (Покрова, День Українського козацтва, День захисників Вітчизни) вперше у нашому закладі було підготовлено і проведено цікавий спортивний захід «Посвята в козачата», у якому брали активну участь діти старшого дошкільного віку. Присутній на святі Старий козак ознайомив маленьких козачат із життям козаків у Запорізькій Січі, правилами співжиття, національною кухнею, звичаями, традиціями, козацькими законами й лицарськими правилами, козацькими іграми й забавами. На завершення свята вихованці склали козацьку присягу на вірність Україні та клятву у непорушності козацьких правил співжиття у колективі хлопчиків і дівчаток.

Слайд 23. Спираючись на досвід козацької педагогіки, робимо незабутніми у житті дитячого колективу й інші національні свята з їхніми традиціями, звичаями та обрядами:

-  ліплення вареників, ігри-розваги, веселі жарти й переспіви хлопчиків і дівчаток, кусання калити, козацькі ігри-естафети та змагання - на свято Андрія.

Слайд 24. Щороку наші вихованці чекають нагороди за свої добрі вчинки і діла у День Святого Миколая. Напередодні складають листи-прохання, листи-побажання Миколаю і з нетерпінням чекають зустрічі з ним - кому подарунок, а кому й різочка, хто що заслужив. Вперше у тісній співпраці зі школою та будинком культури було проведено у дошкільному закладі таке свято Миколая із залученням школярів - учасників драматичного гуртка. Ознайомившись із цікавою українською традицією святкування та помилувавшись артистизмом гуртківців, діти все ж таки отримали свої омріяні подарунки від Миколая.

Слайд 25. Вже доброю традицією стало у нашому закладі   проведення акції «Не будь байдужим!» з підготовки подарунків дітям Луганщини до Дня Святого Миколая з благодійною метою. Вже який рік підряд усім колективом і разом з дітьми та їхніми батьками готуємо такі подарунки на Схід. З цього приводу цьогоріч на електронну адресу Квасилівського ЗДО (ясла-садок) надійшов лист-подяка від працівників Петрівського ДНЗ №1 «Берізка» Луганської області, з якого було зрозуміло, що такі акції конче потрібні сьогодні і наші співвітчизники, а найперше діти, їх дуже потребують. 

 Лист-подяка  колективу Квасилівського ДНЗ (ясла-садок), його вихованцям та батькам  за благодійну допомогу дітям Луганщини до Св. Миколая
Доброго дня! З щирими привітанням та словами подяки до Вас звертається  колектив Петрівського ДНЗ № 1 «Берізка», його вихованці та їх батьки. Наш дитячий садок знаходиться в зоні АТО дуже близько до лінії розмежування між горезвісним містечком Щастя і селищем Станиця Луганська, про які Ви мабуть не раз чули, як про одні з найгарячіших точок Луганщини. Ми щиро вдячні Вашому садочку дітям та їх батькам, за подарунки, які нам передали військові. Усіх нас до глибини душі схвилювала увага до наших дітей, цей вчинок торкнув серця наших малят та  батьків, і на їх  душі ліг маленький промінчик світла. Ваша допомога - є безцінною! Це зернятко добра, посіяне в душі малят, обов'язково проросте і зацвіте яскравим вінком любові, радості, надії. Поки в нашій країні є люди з чуйними серцями, спроможні відкликатися на чужу біду, дарувати увагу і тепло своїх сердець - ніколи не згасне надія на щасливе дитинство.
 Нехай вся доброта, яку Ви надаєте людям, повертається всім Вам і Вашим родинам тією ж добротою, світлом і радістю. Ми ще раз дякуємо Вам за допомогу, увагу та турботу, за людяність та душевну щедрість, за чуйність.
Ваша  підтримка і подарунки нашім дітям - це впевненість у завтрашньому дні і надія на те, що все у нас наладиться і наступить мир та спокій.
З повагою до Вас колектив Петрівського ДНЗ № 1 "Берізка" Луганської області Станично-Луганського району, вихованці та їх батьки

http://leleka.rv.ua/lyst-podyaka-kolektyvu-kvasylivs-kogo-dnz-yasla-sadok-yogo-vyhovancyam-ta-bat-kam.html

Слайд 26. Починаючи  з 19 грудня у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) було розпочато парад із 14-ти новорічно-різдвяних свят. Традиції святкування переносяться ще з давніх-давен, вносяться інновації - і все це залишає незабутні враження у дітлахів та їх батьків. А головне, діти вчаться шанувати і поважати національні звичаї і традиції і разом з дорослими примножувати їх кращі зразки.  Маємо тісну співпрацю зі школою, коли Різдвяний вертеп нам готують і показують школярі Квасилівського НВК «школа-ліцей» (керівник Пасєка Руслана Богданівна)

Слайд 27. Вже стало доброю традицією у заклади дошкільної освіти впроваджувати музейну педагогіку, яка розглядає музей як місце, де виховуються почуття і формується особистісне емоційне ставлення до певних історичних подій, фактів, історико-культурної спадщини, побуту, звичаїв і традицій українського народу. З цією метою силами педагогічного колективу, дітей і їхніх батьків створюються у закладах народознавчі музеї. 

Враховуючи можливості і простір дошкільного закладу, більш ефективними сьогодні стають міні-музеї - це осередки, які облаштовані відповідно до певної теми і можуть містити, крім «музейних експонатів», дитячі роботи, фотоматеріали, ілюстрації, короткі описи експонатів, відповідну дитячу літературу та ін. Вони є частиною сучасного освітнього простору дитячого садка, де відбуваються заняття, екскурсії, експериментально-дослідницька, самостійна діяльність дітей та інші сучасні форми роботи з ними.

Слайд 28. З метою заохочення педагогів, дітей та батьків до активної і творчої співпраці у зміцненні національно-патріотичного осередку в групі, створення умов для всебічного розвитку дітей дошкільного віку з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) був оголошений огляд-конкурс на кращий міні-музей групи у відповідності до розробленого Положення (листопад 2017), підсумки якого були підведені на засіданні педагогічної ради.

В результаті конкурсу освітній простір груп та дошкільного закладу в цілому збагатився 14 яскравими, змістовними і художньо-естетичними міні-музеями, які стали ефективним засобом формування національної самосвідомості вихованців.

Слайд 29. Міні-музеї національно-патріотичного спрямування у вікових групах створені з метою розширення освітнього простору у закладі, залучення дітей, батьків та педагогів до пошукової, краєзнавчої роботи, до вивчення історії, культури, природи рідного краю, народних ремесел, традицій та звичаїв українців; формування потреби не лише зберігати духовні скарби українців, а й примножувати їх; виховувати патріотичні почуття та гордість за Україну.

Слайд 30. Тематика міні-музеїв сама різна. Це:

 • міні-музей українського побуту;
 • міні-музей виробів народних умільців;
 • міні-музей писанки
 • міні-музей народної іграшки
 • міні-музей народної гри та іграшки
 • міні-музей хліба та ін.

Слайд 31. В окремих групах створено навіть по два і більше міні-музеї, як от:

 • міні-музей української культури і побуту та міні-музей транспорту;
 • міні-музей українського села, міні-музей української світлиці та міні-музей світла...

Слайд 32. Крім створення групових міні-музеїв у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) завершено спільні освітні проекти педагогічного колективу, в результаті яких сучасний освітній простір закладу збагатився цінними розвивальними осередками:

 • міні-музей «Люби і знай свій рідний край - Квасилів».

Слайд 33. З метою ознайомлення дошкільників із сучасним мистецтвом українців у закладі створено міні-музей «Квілінгових фантазій». Експонати міні-музею періодично доповнюються роботами дітей та молодих педагогів-початківців.

Слайд 34. З метою ознайомлення дошкільників із сучасним мистецтвом українців у закладі створено ще один не менш цінний для них міні-музей «Вишиваємо стрічками», до облаштування якого активно залучалися діти, батьки вихованців та педагоги дошкільного закладу.

Слайд 35. Ефективним засобом формування естетичної культури та ознайомлення дошкільників з національним декоративно-прикладним мистецтвом є міні-музей петриківського розпису, до створення якого було залучено кілька творчих та обдарованих вихователів.

Слайд 36. З метою формування мистецького світогляду та розвитку творчих художніх здібностей вихованців у закладі створено міні-музей живопису. Тут вихователі практикують різні інноваційні технології у роботі з картиною. Керівником проекту Надією Шевчук узагальнений досвід роботи у методичній розробці «Використання творів живопису як засобу розвитку творчої уяви та художніх здібностей дошкільників», де описує різні експерименти з картиною та інтерактивні технології, в основі яких - картина.

Слайд 37. За результатами ще одного огляду-конкурсу у закладі силами педагогічних працівників, дітей та їхніх батьків було створено яскравий, художньо-естетичний міні-музей «Лялька-мотанка - берегиня роду», який став потужним засобом ознайомлення дошкільників з національним мистецтвом українців, народними символами та оберегами, прилучення дітей до української культури, обрядів.

Слайд 38. У Квасилівському ЗДО (ясла-садок) наприкінці минулого навчального року був запущений освітній проект «Декоративні пластилінові розписи». Гордістю нашого педагогічного колективу сьогодні є новостворений міні-музей сучасного українського мистецтва «Декоративні пластилінові розписи», до облаштування якого були залучені всі педагоги. Міні-музей нараховує біля 20 картин-декоративних розписів, які є копією відомих картин українських художників, проте виконані не пензлем і фарбами, а в техніці «пластилінографія». Ідеї створення таких декоративних картин ми ще не бачили в практиці роботи жодної освітньої установи та в жодних соціальних мережах.

 Здійснення освітнього проекту продовжується донині. Міні-музей декоративних пластилінових розписів періодично поповнюється новими яскравими експонатами.

На сайті Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на знак подяки нашим педагогам розміщена стаття з цього приводу «У вихователів Квасилівського ЗДО (ясла-садок) не тільки золоте серце, а й золоті руки».

Слайд 39. Немаловажливе значення у патріотичному вихованні дошкільників має впровадження театральної педагогіки в освітній процес, яка через сценічні засоби і театральну дію допомагає нам формувати творчу особистість. У театральній педагогіці широко використовуємо твори сучасного українського літературного мистецтва, народну казку, які допомагають розрізняти добро і зло, виховувати у дошкільників кращі риси українця.

Слайд 40. Першою умовою успішної освітньої роботи з прилучення вихованців до українського театрального мистецтва є створення сучасного театрального середовища у ЗДО. Тісно співпрацюючи з батьками, маємо достатню базу для проведення даного напряму роботи: яскраві декорації, ширми, костюми, театральну атрибутику.

Слайд 41. На даний час у закладі розроблена авторська програма музично-театральної студії «Маленькі актори», яка структурована за віковими категоріями і адаптована музичним керівником Оленою Денисюк для дітей, у яких виявляються неабиякі театральні (артистичні) та ораторські здібності.

Слайд 42. Вже традиційно у період новорічно-різдвяних свят проводиться звіт роботи музично-театральної студії перед батьками вихованців та колективом дошкільного закладу, де діти із захопленням грають ролі маленьких акторів у самих яскравих сучасних виставах. (див. «Фотогалерею» сайту).

Слайд 43. Досить результативно, на нашу думку, вибудовується система українознавчої роботи у Квасилівському ЗДО (ясла-садок). Колектив працює за авторською програмою з українознавства та має неабиякий досвід роботи. На даний час плануємо удосконалювати цей напрям. З цією метою введено до розкладу занять спеціальні заняття з українознавства у кожній віковій групі та моніторинг рівня засвоєння програми на кінець навчального року. Для проведення занять з українознавства створена відповідна навчально-матеріальна база, яку періодично поповнюємо.

Слайд 44. Проблему національно-патріотичного виховання розвиваємо у тісній співпраці з батьками вихованців, залучаючи їх до різних форм роботи: створення міні-музеїв, роботи консультативного центру (матеріали висвітлюються періодично на сайті), спільних свят і розваг, зустрічей з учасниками АТО та ін.

Слайд 45. Для успішної реалізації науково-методичної проблеми прагнемо забезпечити важливі умови:

 • командний підхід до справи всіх учасників освітнього процесу;
 • створення українського національного середовища у закладі;
 • тісна співпраця з батьками вихованців.

Слайд 46. На початковому етапі реалізації науково-методичної проблеми закладу зроблено чимало. Проте до завершення навчального року планується вирішення ще ряду важливих завдань, що забезпечить досягнення поставлених педагогічним колективом намічених результатів:

 • Збагачення досвіду роботи з проблеми національно-патріотичного виховання дошкільників.
 • Вдосконалення професійної майстерності педагогів.
 • Створення результативної системи роботи з національно-патріотичного виховання дошкільників та його інтеграції в освітній процес.
 • Запровадження нових освітніх технологій, сучасних засобів патріотичного виховання дошкільників.
 • Розширення уявлення дітей про Україну, її історичну й культурну спадщину; формування національно-патріотичних почуттів.
 • Створення сучасного національного освітнього простору ЗДО.
 • Оновлення змісту дошкільної освіти в умовах запровадження освітньої реформи «Нова українська школа».

Слайд 47.  Плануємо завершити навчальний рік урочистостями  до Дня захисту дітей, та ще раз нагадати маленьким громадянам нашої незалежної і єдиної України про їхні права. Дитина маленька - а права її великі.

Слайд 48. Матеріали з реалізації НМП та освітньої діяльності закладу систематично розміщуємо та оновлюємо на сайті Квасилівського ЗДО (ясла-садок), де відстежуємо щоденно до тисячі відвідувачів, і це нас радує  та надихає.

Маємо гарний і творчий колектив, який впевненими кроками йде до оновлення змісту дошкільної освіти в умовах запровадження освітньої реформи «Нова українська школа».

Слайд 49. Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію