ДОВІДКА про результати тематичного вивчення «Особливості діяльності педагогічних працівників в інноваційному освітньому просторі»

від 03 грудня 2020 року

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту дошкільного навчального закладу, річного плану роботи Квасилівського ЗДО (ясла-садок), наказу завідувача за № 86 від 29 жовтня 2020 року в період з 09 по 20 листопада 2020 року в групі раннього віку № 3 (вихователі  Бідюк В.М., Верема Г.Ф.), молодшій групі № 4 (вихователі Шевчук Н.С., Левкович С.В.), молодшій групі № 13 (вихователі Цімох А.В., Українець І.В.),  середній групі № 9 (вихователі Меланчук Л.М., Вернюк С.В.), середній групі № 12 (вихователі Яремчук В.В., Павлюк Ю.А.) був проведений тематичний контроль «Особливості діяльності педагогічних працівників в інноваційному освітньому просторі», який охоплював основні питання:

1. Аналіз підвищення кваліфікації та підготовки педагогів з проблеми використання інноваційних педагогічних технологій у своїй професійній діяльності; володіння певними знаннями, вміннями й навичками щодо впровадження нових методик, технологій, методів, прийомів, засобів навчання і виховання дошкільників.

2. Місце індивідуально-диференційованого підходу у розвитку творчих здібностей, комунікативно-мовленнєвої активності та креативного мислення дошкільників.

3. Ефективність застосування ІКТ в оновленні змісту дошкільної освіти та створенні розвивального освітнього простору в групі.

4. Створення сучасної системи планування освітнього процесу з дошкільниками.

5. Презентація картотеки інноваційних педагогічних технологій та сучасних дидактичних матеріалів з індивідуальних проблемних тем самоосвіти педагогів.

Тематичний контроль здійснювали: завідувачка Лисак О.М. та вихователь-методист Семенюк Р.Ф.

По першому питанню тематичним контролем встановлено, що з метою підвищення кваліфікації та підготовки педагогів з проблеми використання інноваційних педагогічних технологій у професійній діяльності методичною службою ЗДО було підготовлено і проведено у дистанційному режимі для педагогів ряд методичних заходів.

  Групові консультації-діалоги, консультації-інструктажі:

 Інтерактивні семінари-практикуми:

 • Інтерактивний семінар-практикум з проблеми «Удосконалення професійної творчості педагогів»:

-      із психолого-педагогічним порадником для педагогічних працівників «Освіта для сталого розвитку - нова освітня технологія, а не модний тренд» (практичний психолог Віннічук Ю.М.) http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=1624 

-      консультацією-інструктажем на тему «STEM-освіта для дошкільників: особливості організації освітнього процесу» (вихователь Патій І.В.)

      http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=1625

 Садові методичні об'єднання вихователів з проблеми «Використання ІКТ-технологій в освітньому процесі ЗДО» з практичним показом сучасних форм роботи з дошкільниками та презентацією кращих зразків наочно-дидактичного матеріалу за напрямами:

 • «Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників» (13.12.2019)
 • «Формування у дошкільників елементарних географічних понять» (22.01.2020)
 • «Художньо-театралізована діяльність дошкільників» (04.02.2020)
 • «Моральне виховання дошкільників» (27.02.2020)
 • «Національно-патріотичне виховання дошкільників» (15.10.2020)
 • «Розвиток творчих здібностей дошкільників» (19.11.2020).

Тематичним контролем встановлено, що зростання професійної компетентності педагогів відбувається різними шляхами, це:

-       курсова перепідготовка при РОІППО (згідно план-графіку);

-       післякурсові завдання (курсові\випускні роботи, реферати);

-       консультування педагогів, участь у педгодинах;

-       підготовка виступів до педрад, семінарів-практикумів, консультацій тощо;

-       анкетування педагогів з різних аспектів дошкільної освіти;

-       взаємовідвідування педагогічного процесу;

-       розробка конспектів занять, системи роботи, дидактичних матеріалів та посібників тощо;

-       участь педагогів у різних формах методичної роботи в ЗДО;  

-       створення досвіду роботи з індивідуальних проблем самоосвіти та його узагальнення (Вернюк С.В., Павлюк Ю.А.);

-       вивчення досвіду колег та його впровадження;

-       самоосвітня діяльність (робота над індивідуальною проблемною темою, семінарів-практикумів, майстер-класів тощо):

-     систематичне ознайомлення з психолого-педагогічною та фаховою методичною літературою, нормативно-правовою базою з проблем дошкільної освіти, збір відповідної інформації;

-       творчий звіт з індивідуальних проблемних тем самоосвіти;

-       портфоліо педагога;

-       атестація педагогів (один раз у п'ять років) тощо.

Аналіз самозвіту педагогічних працівників показав, що окремі вихователі перевірених груп з метою підвищення кваліфікації відвідали вебінари на різних освітніх платформах, про що засвідчують їх записи у щоденниках з підвищення професійного рівня та сертифікати:

 • «Як розвивати сильне мислення» (Яремчук В.В., Павлюк Ю.А.)
 • «Пошуково-дослідницька діяльність як складова виховного процесу у ЗДО» (Яремчук В.В., Павлюк Ю.А., Цімох А.В., Українець І.В., Левкович С.В., Шевчук Н.С.)
 • «Структура ефективного розвивального заняття у закладі дошкільної освіти» (Яремчук В.В., Павлюк Ю.А.)
 • «Розвиток мислення та мовлення як складова розвивальних занять для дошкільників» (Яремчук В.В., Павлюк Ю.А.)
 • «Методики інтелектуального розвитку дошкільників» (Яремчук В.В., Павлюк Ю.А., Цімох А.В., Українець І.В.)
 • «Лепбук як інструмент реалізації практичного та творчого навчання» (Яремчук В.В., Павлюк Ю.А., Левкович С.В., Шевчук Н.С.)
 • «Роль казки у розвитку та вихованні дитини дошкільного віку. ТРВЗ-інструменти» (Яремчук В.В., Павлюк Ю.А., Цімох А.В., Українець І.В., Левкович С.В., Шевчук Н.С.)
 • «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами ТРВЗ» (Яремчук В.В., Павлюк Ю.А., Левкович С.В.)
 • «Розвиток уяви у різні вікові періоди» (Яремчук В.В., Павлюк Ю.А., Цімох А.В., Українець І.В., Левкович С.В.)
 • «Організація прогулянок у ЗДО. Поради вихователю» (Цімох А.В., Українець І.В., Левкович С.В.)
 • «Сучасний вихователь ЗДО. Який він?» (Цімох А.В., Українець І.В., Шевчук Н.С.)
 • «Онлайн-інструменти для навчальних відео та скринкастів» (Левкович С.В.)
 • «Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників. Можливості платформи «Всеосвіта» для дистанційного навчання» (Левкович С.В., Шевчук Н.С.)
 • «Як обрати стиль спілкування з дитиною в умовах сьогодення. Прийом ефективної взаємодії» (Левкович С.В.)
 • «Взаємодія педагогічних працівників ЗДО з батьками. Педагогіка партнерства» (Левкович С.В., Шевчук Н.С.)
 • «Методика інтелектуального розвитку дошкільника. Блоки Дьєнеша, Палички Кюїзенера, «Шість дарів Фребеля», кола Ейлера» (Левкович С.В.)
 • «Новачок у ЗДО: завдання психолога» (Левкович С.В.)
 • «Як підготувати дитину до шкільного життя» (Левкович С.В.)
 • «Формування у дошкільників знань і навичок з безпеки життєдіяльності: інноваційні підходи» (Левкович С.В., Шевчук Н.С.)
 • «Методи казкотерапії в роботі педагога» (Левкович С.В.)
 • «Мнемотехніка для розвитку успішної особистості» (Левкович С.В., Шевчук Н.С.)

У ході тематичного контролю було вияснено, що у період карантину, коли пріоритетом є запровадження дистанційних форм підвищення кваліфікації та рівня самоосвіти педагогічних працівників, вихователі перевірених груп залишаються недостатньо активними у відвідуванні семінарів-практикумів, майстер-класів, вебінарів на різних освітянських платформах, у проведенні інтерактивних форм просвітницької роботи з батьками в режимі онлайн з актуальних проблем розвитку, навчання і виховання дошкільників. 

Інноваційні педагогічні технології - це систематичне й послідовне впровадження у практику роботи новаторських способів, методів і прийомів педагогічних дій та засобів. Перегляд та аналіз різних форм роботи в з дошкільниками у перевірених вікових групах та результати співбесід із педагогами показали, що для підвищення інтересу дітей до різних видів діяльності та розкриття пізнавальної теми дня вихователі використовують окремі інноваційні технології й методики, знають та дотримуються основних вимог до підготовки й проведення сучасних занять з дошкільниками, мають досвід організації та проведення інтегрованих занять як основної форми навчально-пізнавальної діяльності в ЗДО.

Перегляд та аналіз занять в молодшій групі №13 у вихователів-початківців Цімох А.В. та Українець І.В. показує, що педагоги забезпечують належні умови для розвитку, виховання і навчання дошкільників, проводять освітній процес з використанням традиційних та інноваційних підходів. Проте педагоги ще потребують практичної й консультативної допомоги у підготовці\проведенні занять з дотриманням сучасних вимог та використанні інтерактивних методів освітньої роботи з вихованцями.

Тематичним контролем встановлено, що вихователі молодшої групи №4 Левкович С.В., Шевчук Н.С. активно впроваджують: методику використання схем-моделей для навчання дітей активної розповіді (Ткаченко Т.);  методику використання схем-моделей у лексико-граматичній роботі (Крутій К.); спадщину Василя Сухомлинського; технологію розвитку творчої особистості Т. Альтшуллера - ТРВЗ; методику розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання (Шульги А.); розвиваючі ігри: кубики та гру «Танграм» Нікітіних, круги Луллія та ін. Вихователі володіють інноваційними методами виховання та навчання творчого малюка: метод виокремлення протилежних властивостей;  постановка запитань; переформатування; генерування ідей; метод фокальних об'єктів; мозковий штурм; метод «Казки, але по новому»; метод вивчення віршів за допомогою мнемотаблиць тощо.

Аналіз освітньої роботи в середній групі №9 показав, що вихователі Меланчук Л.М. та Вернюк С.В. з метою активізації мовлення та розвитку креативного мислення дошкільників активно впроваджують на заняттях: інтерактивні методи навчання; відкриті та проблемні запитання; моделювання проблемних ситуацій, методи «Перевтілення» та «Входження в картину»; метод «Асоціації» та «Ланцюжок слів»; прийом «Навмисна помилка\провокація»; сучасні дидактичні ігри та вправи тощо.

Вихователь Вернюк С.В. узагальнила досвід роботи з актуальної індивідуальної проблеми самоосвіти у методичний посібник «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами інтерактивних технологій» та представила його на садовому методичному об'єднанні вихователів для схвалення і поширення з метою активного використання колегами у практиці роботи з дошкільниками інтерактивних технологій. В ході тематичного контролю вихователю Вернюк С.В. дана пропозиція - створити картотеку інтерактивних методів і вправ для активного використання в освітній роботі з дошкільниками та поширити серед усіх педагогічних працівників ЗДО.

Аналіз освітньої роботи в середній групі №12 показав, що вихователі Яремчук В.В. та Павлюк Ю.А. активно впроваджують інноваційні технології мовленнєвого розвитку та інноваційні підходи до роботи з казкою, інтерактивні методи навчання дошкільників, методологію ТРВЗ. Ефективно застосовують в освітній роботі з дітьми квест-технології.

Аналіз освітньої роботи у групі дітей раннього віку №3 показав, що вихователі Бідюк В.М. та Верема Г.Ф. в освітній роботі з дітьми використовують різні типи і види занять: тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані (заняття по підгрупах, в парах, четвірках та індивідуальні). Використовують різні форми проведення занять з малюками: заняття-гра, заняття-казка, заняття-театралізація, заняття-пошук, заняття-сюрприз тощо. На заняттях з образотворчої діяльності впроваджують нетрадиційні техніки малювання пальчиком, тичком тощо. Використовують як традиційні, так і  нетрадиційні методи і форми роботи з дітьми (сюрпризні моменти; моделювання ігрових проблемних ситуацій; ігри-драматизації; дослідницько-пошукова діяльність; розвивальні дидактичні ігри та вправи; нетрадиційні методи роботи з казкою; метод «Перевтілення» та інші).

Таким чином, аналіз педагогічної діяльності педагогів: Шевчук Н.С., Левкович С.В., Яремчук В.В., Павлюк Ю.А., Меланчук Л.М., Вернюк С.В., Цімох А.В., Українець І.В., Бідюк В.М., Верема Г.Ф. показав, що педагоги не припиняють працювати над підвищенням своєї кваліфікації, професійного рівня, власного творчого потенціалу. Вони мають необхідні якості, що допомагають їм творити, шукати нові ідеї та рішення.

По вивченню другого питання тематичного контролю було встановлено, що вихователі молодших груп №4, 13 (Шевчук Н.С., Левкович С.В., Цімох А.В., Українець І.В.), середніх груп №9, 12 (Меланчук Л.М., Вернюк С.В., Яремчук В.В., Павлюк Ю.А.), групи раннього віку №3 (Бідюк В.М., Верема Г.Ф.) приділяють достатньо уваги індивідуально-диференційованому підходу до виконання вимог освітньої програми, розвитку комунікативно-мовленнєвої активності, творчих здібностей та креативного мислення дошкільників засобами індивідуальних бесід з дітьми, тематичних міні-занять, роботі в парах та четвірках, дидактичних ігор різного спрямування тощо.

В ході перевірки було відмічено, що в результаті педагогічної діагностики на початку навчального року у кожній віковій групі було виявлено чимало дітей з низьким\нижче середнім рівнями розвитку, які потребують подальшої індивідуальної допомоги в оволодінні різними видами компетенцій на кінець навчального року. У групі раннього віку виявлено таких 7 дітей; у молодшій групі №4 - 4 дітей; у молодшій групі №13 - 9 дітей; в середній групі №9 - 5 дітей; в середній групі №12 - 9 дітей. Вихователі пояснюють такі результати діагностики рівнів розвитку дошкільників тривалою перервою у відвідуванні дитячого садка, спричинену карантином (протягом шести місяців дошкільний заклад був закритий для відвідування дітей - з 13 березня по 03 вересня 2020 року). Таким чином, є необхідність посилити індивідуально-диференційовану роботу з дітьми нижче середнього рівня розвитку, в першу чергу з освітніх ліній «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в соціумі»,   та планувати з ними додаткові міні-заняття у другу половину дня

Вивчаючи трете питання тематичного контролю щодо визначення ефективності застосування ІКТ в оновленні змісту дошкільної освіти та створенні розвивального освітнього простору в групі можна зазначити, що  вихователі Шевчук Н.С., Левкович С.В., Цімох А.В., Українець І.В., Вернюк С.В., Меланчук Л.М., Яремчук В.В., Павлюк Ю.А., Бідюк В.М., Верема Г.Ф. впроваджують в освітній процес інформаційно-комунікаційні технології, які передбачають оновлення форм і методів роботи з дітьми, сприяють підвищенню якості освітнього процесу, активізації пізнавальної діяльності дітей. 

Так, вихователі молодшої групи №4 Шевчук Н.С. та Левкович С.В.   ефективно використовують навчальні відеоматеріали з метою оптимізації розумових процесів у дітей: як частину заняття для більш ефективної подачі нового матеріалу та для індивідуальної роботи з метою закріплення матеріалу. Для розвитку творчих здібностей дітей використовують епізодичний перегляд майстер-класів з образотворчої діяльності, музичних номерів. Для покращення емоційного настрою дітей використовують відео музичних руханок та комплексів фізкультхвилинок, вправ для очей, слухання колискових пісень перед денним сном тощо. Засобами ІКТ створили достатньо актуальних порадників та пам'яток для батьків, наприклад:

- «Навички самообслуговування дитини в 3-4 роки»

- «Що виховує дитячий садок?»

- «Правила безпеки»

- «Адаптація дитини до дитячого садка»

- «Миття іграшок при Сovid - 19»

- «Правила безпеки руху»

- «Вакцинація дітей»

- «Оберігайте своїх дітей! Вони найдорожче, що ми маємо!»

- «Завжди кажи «Ні!»

- «11 постулатів від Марії Монтессорі» та ін.

В ході тематичного контролю було відмічено, що розвивальний простір приміщення молодшої групи №4 умовно поділений на осередки: ігрової діяльності, образотворчої діяльності, народознавства, природничий, дитячого експериментування, музичний, бібліотечний, розвивального навчання, трудової діяльності, відпочинку та усамітнення, дорожнього руху, театралізованої діяльності, які наповнені цікавими і творчими матеріалами для дітей. Серед матеріалів значка кількість розвивальних дидактичних ігор і посібників, виготовлених засобами ІКТ та заламінованих.

Активно впроваджують ІКТ на заняттях (аудіо - та відеопрезентації, музичні руханки, музичний супровід під час продуктивних видів діяльності дітей, аудіоказки, показ «розумних» мультфільмів тощо), при виготовленні атрибутів для рухливих ігор, сучасних дидактичних ігор та демонстраційного матеріалу, мнемотаблиць, картотек, пам'яток та консультацій для батьків тощо вихователі середньої групи №12 Яремчук В.В., Павлюк Ю.А. та вихователі середньої групи №9 Меланчук Л.М., Вернюк С.В.

Аналізуючи освітній процес у групі дітей раннього віку №3, молодшій групі №13 тематичним контролем відмічено, що вихователі Бідюк В.М., Верема Г.Ф., Цімох А.В., Українець І.В. неодноразово використувують засоби ІКТ при: підготовці до занять; добірці й виготовленні сучасних дидактичних ігор та посібників; виготовленні наголівників до рухливих ігор та ігор-драматизацій, настільних ігор та різних видів театрів; матеріалів для занять з художньо-продуктивних видів діяльності, ознайомлення з довкіллям (природним, предметним, соціальним), сенсорики, мовленнєвого спілкування; при підготовці консультацій та пам'яток для батьків вихованців тощо.

В ході тематичного контролю було з'ясовано, що у вихователів перевірених груп ІКТ-технології стали домінуючим засобом при створенні досвіду роботи з індивідуальних проблемних тем самоосвіти:

-       «Розвиток креативності дошкільників засобами глинотерапії» (Шевчук Н.С.)

-       «Розвиток активного мовлення дошкільників засобами ейдетики» (Левкович С.В.)

-        «Виховання культури спілкування у дошкільників засобами дидактичних ігор» (Яремчук В.В.)

-       «Формування пізнавальних здібностей дошкільників засобами ігрової квест-технології» (Павлюк Ю.А.)

-       «Особливості використання ігрового методу у навчанні дошкільників елементів грамоти» (Меланчук Л.М.)

-       «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами інтерактивних технологій» (Вернюк С.В.)

-       «Сенсорно-пізнавальний  розвиток дітей раннього віку засобами дидактичних ігор» (Верема Г.Ф.)

-       «Розвиток активного мовлення дітей раннього віку засобами казкотерапії» (Бідюк В.М.)

-       «Використання художньої літератури і народної творчості у морально-етичному вихованні дошкільників» (Цімох А.В.)

-       «Розвиток креативного мислення дошкільників засобами логічних ігор і вправ» (Українець І.В.)

По четвертому питанню «Створення сучасної системи планування освітнього процесу з дошкільниками» проводився ретельний аналіз ділової документації педагогів, в тому числі і календарно-перспективного планування освітнього процесу з дошкільниками. Аналіз показав, що вихователі Шевчук Н.С., Левкович С.В., Меланчук Л.М., Вернюк С.В., Яремчук В.В., Павлюк Ю.А., Бідюк В.М., Верема Г.Ф.. Цімох А.В., Українець І.В. в основу планування беруть вимоги БКДО, освітньої програми «Я у Світі» та практичні поради творчої групи щодо блочно-тематичного планування освітнього процесу у ЗДО за пізнавальною темою освітнього блоку тижня та підтемою дня з дотриманням принципу інтеграції в усіх видах діяльності дітей. Для всіх вікових груп розроблене річне перспективне планування освітніх блоків та тематика на кожен день тижня.

Тематичним контролем відмічено, що при здійсненні планування освітньої роботи вихователі враховують віковий склад групи, рівні психологічного розвитку дітей, змістове наповнення розвивального предметно-ігрового середовища, орієнтовний тижневий розподіл занять та режим дня своєї вікової групи. Календарному плануванню освітнього процесу передує щомісячне перспективне планування.

За результатами тематичного контролю оновлено структуру перспективного планування освітнього процесу у групі раннього віку №3, молодшій групі №13, середній групі №9, оскільки перспективне планування не завжди відповідало календарному і навпаки. А саме, через календарне планування повинні проводитися, крім занять, всі інші специфічні види діяльності дітей, що сприяють їх всебічному розвитку: сюжетно-рольові ігри, дослідницько-пошукова діяльність, різні види праці, спостереження,  загартовування дітей, дидактичні та рухливі ігри протягом тижня\місяця тощо. На допомогу вихователям у плануванні освітнього процесу з дітьми є достатньо методичної літератури, дидактичного матеріалу та фахової преси у методичному кабінеті.

В ході тематичного контролю проведений аналіз навчально-методичного забезпечення у кожній віковій групі, яка перевірялася, та зроблений висновок, що навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у групі дітей раннього віку №3, молодших групах №4, 13, середніх групах №9, 12  відповідає сучасним вимогам: вихователі додатково придбали достатньо методичної літератури для планування освітнього процесу, дидактичного матеріалу та іншої яскравої наочності для дітей. Систематично дбають про зміцнення розвивального предметно-ігрового середовища, наповнення усіх розвивальних центрів у групових приміщеннях. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу здійснюється в основному за благодійні кошти батьків. На час перевірки було зроблено пропозицію окремим вихователям щодо вилучення з обігу застарілої методичної літератури і посібників і не використовувати її при складанні календарного і перспективного планування освітнього процесу з дошкільниками.

Вивчаючи п'яте питання тематичного контролю був проведений аналіз картотеки інноваційних педагогічних технологій та сучасних дидактичних матеріалів з індивідуальних проблемних тем самоосвіти педагогів. Так, на період перевірки вихователі групи раннього віку №3 Бідюк В.М. та Верема Г.Ф. збагатили освітнє середовище групи сучасними дидактичними іграми та ігровим матеріалом з різних освітніх ліній:

 • «Особистість дитини»: дидактичні ігри: «Де живуть мікроби?», «Що корисно для зубів?», «Куди зникають мікроби?»
 • «Дитина в природному довкіллі»: дидактичні ігри: «Коли цвіте ця квіточка?», «Хто що їсть?», «Хто де живе?», «Плоди та насіння», «День і ніч», «Космос у телескопі», «Знайди свій одяг», «Свійські тварини та птахи».

 • «Мовлення дитини»: картотека дидактичних ігор і вправ з розвитку мови і мовленнєвого спілкування для дітей раннього віку; дидактичні посібники: «Ранкові ритуали привітання»; «Віршики для найменших» (з використанням мнемотаблиць), «З якої казки?», «Ми до тебе, казко, в гості завітали», «Мнемотаблиці за казками»;  шапочки-наголівники до ігор-драматизацій (за програмою).
 • «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»: дидактичні ігри: «Посади метелика на квіточку», «Якого кольору фрукти?», «Гра з прищіпками», «Жабка і жабенята», «Посадимо квіти на клумбу», «Знайди пари», «Допоможи Колобку».
 • «Дитина в соціумі»: дидактична гра «Український одяг»
 • «Гра дитини»: картотека рухливих ігор для дітей раннього віку; шапочки-наголівники до рухливих ігор: «Кошенята», «Курчата», «Літаки», «Лисички», «Козенята і вовк» та ін.; картотека дидактичних ігор для дітей раннього віку.

Аналіз змістового наповнення розвивальних осередків у середній групі №9 показав, що вихователі Вернюк С.В. та Меланчук Л.М. за період дистанційної роботи з дошкільниками в умовах карантину та на час перевірки значно збагатили освітній простір групи сучасним дидактичним та ігровим матеріалом. Створено: картотеку рухливих ігор для середньої групи; картотеку малорухливих ігор з фізичним дистанціюванням дітей; картотеку дидактичних ігор для середньої групи; картотеку пальчикової гімнастики; картотеку дидактичних ігор патріотичного змісту; картотеку інтелектуальних ігор і вправ для дошкільників. Виготовлені лепбуки: «Світ професій», «Осінні дарунки», «Безпека на дорозі». Осучаснені дидактичні ігри та посібники: «Вітамінний кошик», «Міркуємо по новому», «Корисна їжа», «Сімейні обов'язки», «Ознаки весни», «Мнемотаблиці за казками та оповіданнями      В. Сухомлинського», «Мнемозагадки з кошика», «Про що співає півник?», «Гарні та погані вчинки казкових героїв», «Допоможемо матусі», «Майстерня речень» тощо.

Аналіз картотеки інноваційних педагогічних технологій та сучасних дидактичних матеріалів з індивідуальних проблемних тем самоосвіти вихователів Левкович С.В. та Шевчук Н.С. показав, що у молодшій групі №4 станом на 01 листопада 2020 року значно збагатилося розвивальне предметно-ігрове середовище для дошкільників сучасним ігровим матеріалом та дидактичними посібниками:

 • круги Луллія: «Розкажи казку», «Космос», «Професії» (необхідні предмети і речі), «Професії» (транспорт, будівлі); «Чим гасити, якщо горить?»;
 • дидактичні ігри: «Розкажемо казку» (за мнемотаблицями), «Склади речення» (умовні позначення); «Хто? Що?» (за мнемосмужками); «Мікрофон»; «Огородник. Садівник»; «Планета сумує. Планета радіє»; «Кольорове містечко» (з прищіпками); «Знайди мій одяг» (з прищіпками); «Скільки речей в мішку»; «Як правильно сортувати сміття?» (освіта для сталого розвитку); «Смартфон» (гра-практикум з ОБЖД); «Знайди пару» (шкарпеток); «З чим вареники?»; «Знайди тінь. Осінь»; «Консервація»; «Органи чуття людини»; «Хто що їсть? Бабусин двір» (з прищіпками); «Каструлько, вари!»; «Допоможи мамі навести порядок на кухні» (гра на липучках); «Ввічливе чаювання»; «Скільки? Чого?»; «Чарівні яблучка»; «Гусеничка» та ін.

В ході тематичного контролю зроблений аналіз змістового наповнення та оновлення розвивальних осередків середньої групи №12 й відмічено, що вихователі Яремчук В.В. та Павлюк Ю.А. за період дистанційної роботи з дошкільниками приділили достатньо уваги виготовленню сучасного ігрового матеріалу з різних освітніх ліній. Створені:

 • картотека дидактичних ігор та вправ з освітньої лінії «Мовлення дитини» (на всі вікові групи);

- картотека віршованих привітань;

- «Логопедичні картки для обстеження звуковимови дітей»;

- мнемотаблиці: «Про пори року», «Розкажи казку», «Вчимо вірші», «Загадки-заперечення», «Розкажи про...», «Про професії дорослих», «Казки та оповідання В. Сухомлинського»;

- дидактичні ігри: «Вчимо правильно вживати прийменники», «Слова-близнюки», «Цікаві речення», «Барвисті рими», «Добро починається з тебе», «Що переплутав художник?», «В якому вчинку живе добро?», «Долоньки-склади», «Чарівний міст», «Гра з банками» тощо;

 • картотека дидактичних ігор з освітньої лінії «Дитина в природному довкіллі»;
 • картотека дидактичних ігор з освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (сенсорика);
 • картотека дидактичних ігор з освітньої лінії «Особистість дитини» (БЖД);
 • картотека дидактичних ігор з освітньої лінії «Дитина в соціумі» (патріотичне виховання);

Аналізуючи інноваційний освітній простір молодшої групи №13, зроблено наступні висновки: вихователі Цімох А.В. та Українець І.В. за період дистанційної роботи з вихованцями та за станом на 01 листопада 2020 року збагатили розвивальні осередки у груповому приміщенні та оновили ігрові куточки для дошкільників. Створені та виготовлені:

 • картотека спостережень (осінь);
 • картотека осінніх прогулянок;
 • картотека дидактичних ігор з ознайомлення з природним довкіллям;
 • картотека бесід для дітей дошкільного віку;
 • картотека віршованих привітань;
 • картотека дидактичних ігор із сенсорики;
 • картотека дидактичних ігор з патріотичного виховання;
 • картотека дидактичних ігор з безпеки життєдіяльності;
 • картотека ігор для дошкільників «Граємо на дистанції»;
 • збірка дидактичних та рухливих ігор на тему «Комахи»;
 • збірка кращих дитячих ігор для приміщень;
 • дидактичні ігри: «Вітаміни для дитини», «Емоції та почуття», «Знайди тінь. Осінь», «Кольорові візерунки», «Добрий чи злий» (казкові герої), «Знайди мій одяг» (для хлопчиків і дівчаток), «Тато, мама і малюк» (свійські та дикі тварини), «Моє - наше», «Подарунок чи різочку», «Що корисно для зубів?», «Збережемо очі - збережемо зір», «Якого героя не стало?» та ін.
 • мнемотаблиці «Професії», «Вчимо вірші», «Казки та оповідання В. Сухомлинського» тощо.

 За результатами тематичного контролю можна зробити висновки, що вихователі молодших груп №4, 13 (Шевчук Н.С., Левкович С.В., Цімох А.В., Українець І.В.), середніх груп №9, 12 (Меланчук Л.М., Вернюк С.В., Яремчук В.В., Павлюк Ю.А.), групи раннього віку №3 (Бідюк В.М., Верема Г.Ф.) приділяють увагу зміцненню розвивального предметно-ігрового середовища у групах, оновленню навчально-дидактичної бази і сучасного ігрового матеріалу для проведення занять та інших форм і видів діяльності з дошкільниками. У своїй педагогічній інноваційній діяльності активно використовують перспективний досвід роботи своїх колег:  з образотворчої діяльності Шевчук Н.С.; з українознавства та мовленнєвого спілкування дітей раннього віку Семенюк Р.Ф.; з основ здоров'я (валеології та ОБЖД) Сенюк Н.Г.; з фізичного розвитку дошкільників Момоток Т.Р.; з мовленнєвого розвитку Грухаль М.К. та ін. Вихователі дотримуються сучасних підходів до підготовки і проведення освітнього процесу, активно використовуючи інноваційні види занять, проводячи здебільшого їх по підгрупах та надаючи переваги інтегрованим заняттям, відмовляючись від класно-урочної системи навчання і виховання дошкільнят. Чисті предметні заняття здебільшого замінюються заняттями-мандрівками, подорожами, заняттями-казкою з достатньою кількістю розвивального багатоваріативного і яскравого диференційованого матеріалу, обладнання, зацікавлюючих і сюрпризних моментів. Добре слугують у підготовці і проведенні інноваційних занять педагогічні ідеї, системи роботи та практичні поради В.Л. Сухар (мовленнєвий розвиток, ознайомлення з довкіллям, інноваційні підходи до проведення прогулянки), С.А. Ігнатьєвої (логіко-математичний розвиток), Л.Б. Фесюкової (розвиток творчого мислення дошкільників засобами казки) та інші.

Проте аналіз рівня інноваційної діяльності педагогів, які перевірялися, свідчить про необхідність подальшого підвищення їх кваліфікації та удосконалення професійної майстерності з різних напрямів дошкільної освіти. З цією метою рекомендується опрацювати оновлені методики розвитку, навчання й виховання дошкільників:

-  Степанова Т.М. Формування елементарних математичних уявлень у дошкільників. Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

-  Піроженко Т.О. Ігрова діяльність дошкільника. Освітня лінія «Гра дитини»

-  Бєлєнька Г., Половіна О. Дошкільнятам про світ природи. Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»

-  Богуш А.М., Гавриш Н.В. Розвиток мовлення дітей. Освітня лінія «Мовлення дитини»

-  Дичківська І.М. та ін. Соціальний розвиток дитини. Освітня лінія «Дитина в соціумі» та ін.

Вихователям перевірених груп надалі потрібно налагоджувати тісну співпрацю з батьками, залучаючи їх до освітнього процесу задля досягнення основних цілей - виховання здорової, життєво компетентної, творчої особистості дитини, виконання Державних стандартів дошкільної освіти. З цією метою активізувати дистанційні форми спілкування з батьками вихованців, особливо у дні, коли дитина відсутня у дитячому садку:

- представляти практичні матеріали дітей групи;

- спілкуватися та викладати практичні порадники, консультації, інші матеріали під час онлайн-семінарів, майстер-класів;

- розміщувати відеозаняття з дітьми на сайті ЗДО чи у вайбері тощо.

В результаті тематичного контролю винесені важливі пропозиції педагогам щодо питань:

- удосконалення механізмів підвищення кваліфікації та інноваційної діяльності в ЗДО;

- підвищення дослідницької роботи, навчання осмислювати, аналізувати, порівнювати результати своєї роботи з роботою кращих педагогів;

- ширшого використання в освітньому процесі  сучасного дидактичного матеріалу та посібників, спрямованих на  розвиток активного мовлення, креативного мислення та творчих здібностей дошкільників (схематичних зображень (друдлів), схем-моделей, символів, карт розумових дій, ребусів, кросвордів, піктограм, мнемотаблиць, логічних ігор тощо);

- активного використання інтерактивних методів та творчих завдань на заняттях з дошкільниками.

Проєкт рішення педради від 03.12.2020 року 

 По першому питанню:

1.  Зняти з контролю рішення педагогічної ради від 30.09.2020 року як такі, що виконані.

По другому питанню:

1.  Розширювати напрями, форми та види підвищення кваліфікації й інноваційної діяльності педагогічних працівників, які б сприяли підвищенню ефективності освітнього процесу і якості дошкільної освіти.

Всім педагогічним працівникам. Протягом року.

2. Внести пропозиції до плану підвищення кваліфікації та затвердити орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2021 рік.

Всім педагогічним працівникам. До 25 грудня 2020 року.

3. Опрацювати Шкалу оцінювання якості освітнього процесу і закладах дошкільної освіти - ECERC-3.

Всім педагогічним працівникам. До кінця грудня 2020 року.

4. Створити картотеку інтерактивних методів і вправ на допомогу вихователям у підвищенні ефективності занять та з метою активізації комунікативної діяльності дошкільників, розвитку їх творчих здібностей і креативного мислення.

Вихователю Вернюк С.В., вихователю-методисту Семенюк Р.Ф. До 10.12.2020 року

5. Схвалити досвід роботи практичного психолога Віннічук Ю.М. з проблеми «Розвиток емоційного інтелекту як передумова розвитку інноваційної особистості» та рекомендувати його для використання у роботі з дошкільниками та батьками.

Всім педагогічним працівникам. Протягом року

6. Посилити відповідальність за дотримання протиепідемічних правил під час організації занять та інших режимних моментів.

Всім педагогічним працівникам. Постійно

7.  Взяти до уваги довідку за результатами тематичного контролю у групі дітей раннього віку №3, в молодших групах №4, 13, середніх групах №9, 12.

                Вихователям: Бідюк В.М., Веремі Г.Ф., Шевчук Н.С., Левкович С.В., Цімох А.В., Українець І.В., Меланчук Л.М., Вернюк С.В., Яремчук В.В., Павлюк Ю.А. та всім педагогічним працівникам. До 10.12.2020 року

8. Опрацювати оновлені методики розвитку, навчання й виховання дошкільників з різних освітніх ліній, наявних у методичному кабінеті та за допомогою інтернету.

Вихователям-початківцям Українець І.В., Цімох А.В. До кінця грудня 2020 року.

9. Надати консультативну і практичну допомогу вихователям-початківцям  у підготовці та проведенні різних видів занять з дошкільниками з дотриманням сучасних вимог та у використанні інтерактивних методів освітньої роботи з вихованцями.

Вихователю-методисту Семенюк Р.Ф. До 10.12.2020 року

10. Привести у відповідність до сучасних вимог перспективне планування освітньої роботи з дошкільниками, враховуючи основні структурні компоненти щомісячного перспективного плану.

Всім педагогічним працівникам. До кінця грудня 2020 року.

11. Широко використовувати в освітньому процесі сучасний, багатоваріативний, розвивальний дидактичний матеріал та посібники, спрямовані на  розвиток активного мовлення, креативного мислення та творчих здібностей дошкільників.

Всім педагогічним працівникам. Протягом року

12.Опрацьовувати сучасні технології про сталий розвиток та STEM-освіту для дошкільників та впроваджувати їх основні ідеї у роботу з вихованцями.

Всім педагогічним працівникам. Протягом року.