Графічна план-схема календарного планування освітнього процесу за видами діяльності в групі дітей раннього віку

 

                                       Форми роботи з дітьми. Завдання                                                                                                     

         Види діяльності.  Лінії розвитку                                

 Ігрова діяльність

Різні види ігор (будівельно-конструктивні, ігри з піском та водою, настільно-друковані, сюжетно-рольові, народні ігри). Назва гри. Мета. Матеріал.

Організована навчально-пізнавальна діяльність  (Ігри-заняття)

 Тема. Тип (фронтальне, групове,індивідуально-групове, індивідуальне).    Вид (тематичне, комплексне, інтегроване, контрольне).

Програмові завдання.

Матеріал. Обладнання.

Хід заняття (запитання, сюрпризні моменти).

Ускладнення до занять (старша підгрупа)

Трудова діяльність     

Виховання культурно-гігієнічних навичок (згідно програми).

Самообслуговування (під час прийому їжі, миття рук, одягання, роздягання).

Господарсько-побутова праця.

Сенсорно-пізнавальний, природничо-екологічний розвиток

Виконання ігрових завдань логіко-математичного змісту

Спостереження в природі (живій, неживій). ДПД.

Ознайомлення з довкіллям: природним, предметним (бесіди про найближче оточення, працю  дорослих, явища в природі, тварин, рослин тощо).

Цільові прогулянки, екскурсії.

Читання творів художньої літератури.

Фізичний розвиток

Рухливі ігри та ігрові вправи (назва, мета, матеріал).

Заняття з фізкультури на свіжому повітрі.

Самостійна рухова діяльність.

Мовленнєвий розвиток

Мовленнєві ігри та вправи (на формування словникового запасу, граматичної правильності мовлення, звукової культури).

Бесіди (колективні та індивідуальні).

Читання та розповідання за змістом твору тощо.

Соціально-моральний та емоційно-ціннісний розвиток

Бесіди морально-етичного спрямування. Вирішення моральних ситуацій.

Сюжетно-рольові ігри та заняття (на формування навичок соціально-моральної поведінки).

Знайомство та поведінка з оточуючими людьми.

Художньо-естетичний  розвиток

Ігрова діяльність. Свята та розваги.

СХД (образотворча, музична, театралізована, художньо-мовленнєва). Ознайомлення з творами мистецтва.

Креативний  розвиток   Ігри-заняття з логіки, математики, розвивальні ігри.

Моделювання проблемних ситуацій  (завдання на розвиток мислення, пам'яті, уяви).