Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

Використання ІКТ-технологій в освітньому процесі ДНЗ або Як зростати професійно

Обговорення в "загальному колі"

Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці освітнього процесу, пов'язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання. Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням освітнього процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності сучасного дошкільного навчального закладу. Інформаційне середовище - засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, батьків.

Основним призначенням служби інформаційного забезпечення є:

- формування інформаційного освітнього середовища ДНЗ, поетапне вирішення задач інформатизації освітнього процесу;

- упровадження нових інформаційних технологій в освітній і управлінський процеси;

- інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу;

- упровадження електронного документообігу.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі ДНЗ - це одна із самих нових та актуальних проблем у вітчизняній педагогіці. Специфіка введення персонального комп'ютера у процес виховання дошкільників в Україні полягає в тому, що комп'ютери спочатку використовуються в сім'ї, а тільки пізніше в дитячому садку - в умовах колективного виховання.

Комп'ютер же для педагогів стає потужним технічним засобом навчання дітей. Використання комп'ютера дозволяє розширити можливості педагога, створити базу для залучення дітей до простих комп'ютерних навчальних програм. На сьогоднішній день комп'ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі можуть застосовувати всі педагогічні працівники: вихователі, музичні керівники, психолог, методист. У багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, сюрпризності, незвичності, в них використовуються засоби заохочення, що так полюбляють діти. Застосування комп'ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону. Використання мультимедіа на заняттях не тільки збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей.

 Інформаційно-комунікаційні технології   успішно використовуються вже сьогодні як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі, роботі психолога, комірника, завгоспа, медичної сестри.

Використання ІКТ в управлінській діяльності

1. Робота в Інтернет-мережі.

2. Розрахунок стажу роботи працівників.

3. Співпраця з дошкільними закладами інших міст України тощо.

4. Створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків.

5. Робота з документацією (звіти, інформація в різні органи, накази, довідки тощо).

6. Участь у форумах, чатах, конференціях, вебінарах тощо.

7.Опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернету;

8. Створення портфоліо педагогічних працівників.

9. Оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді та ін.

Використання ІКТ у науково-методичній роботі

1. Оформлення ділової документації.

2. Проведення контрольно-аналітичної діяльності (підготовка схем аналізу, обробка даних, оформлення результативності роботи у вигляді графіків, діаграм; складання планів роботи різних методичних заходів;   рівень знань дітей з різних розділів програми, моніторинг якості дошкільної освіти тощо).

3. Робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу.

4.  Оформлення атестаційних матеріалів.

5. Розробка презентацій до семінарів, методичних об'єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вихователів.

6. Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під час проведення свят та розваг, режимних моментів, у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів, Днів відкритих дверей тощо).

7. Оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та художньої літератури.

8. Оформлення стендів, інформаційних куточків.

9. Оформлення буклетів, ППД роботи кращих вихователів, матеріалів для участі в різноманітних конкурсах тощо.

10. Накопичення ілюстративних матеріалів для випуску санбюлетнів, порад для батьків, оформлення презентацій, буклетів.

11. Обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами.

12. Виготовлення дидактичного матеріалу та посібників.

Використання ІКТ у психологічній роботі

1. Оформлення ділової документації.

2. Оформлення інформаційного куточка для педагогів та батьків.

3. Діагностування педагогів з використанням комп'ютерних діагностичних методик (тести Люшера, Равена, Векслера та ін.).

4. Діагностування дітей за допомогою комп'ютерних методик.

5. Обробка даних результатів проведених досліджень у вигляді схем, діаграм.

6. Корекційно-розвивальна робота з дітьми за допомогою розвивальних програм.

7. Розробка презентацій для виступу на семінарах, конференціях, батьківських зборах тощо.

8. Використання мультимедійного супроводу при проведенні тренінгів, психологічних ігор та ін.

9. Виготовлення дидактичного матеріалу.

 Інтернет робить дуже актуальним створення власних сайтів ДНЗ. Портал садка доступний для різних груп користувачів засобами Інтернет-технологій. Цей інформаційний ресурс призначений для надання дітям, їх батькам, педагогам різноманітної інформації про історію закладу, педагогічний колектив, про останні події, що відбулися у закладі тощо. Він надає можливість спілкування батьків і педагогів. Тут можна дізнатися про результати інноваційної діяльності садка, про зміцнення його матеріально-технічної бази. Окрім цього сайт ДНЗ стає для батьків джерелом інформації навчального, методичного або виховного характеру. На сторінках сайту батьки можуть отримати інформацію про методи зміцнення здоров'я дітей, їх безпеку, правила поведінки дитини в сім'ї та в суспільстві, корисні поради з навчання і виховання дошкільників. Телекомунікації дозволяють батькам у реальному режимі часу відстежувати освітній процес своїх дітей, отримувати інформацію про проблеми, що виникають у навчанні і поради, спрямовані на усунення конкретних проблем у взаємодії з педагогом.

Вирішення проблем формування професійної компетентності педагога в умовах інформатизації сучасної освіти потребує змін змісту наявної підготовки педагогічних кадрів та створення належних організаційно-педагогічних умов для впровадження сучасних комп'ютерних та інформаційних технологій в освітній процес. Саме тому вихователь-методист використовує різні форми роботи з педагогами:

- тижні педагогічної майстерності, у межах яких педагоги проводять відкриті покази, на яких представляють успішний досвід упровадження інформаційних технологій в освітній процес;

- майстер-класи, де вихователі вчаться методам і прийомам роботи з дітьми з використанням інформаційних технологій;

- педагогічні майстерні та наставництво, роботу в парах, де педагоги спілкуються та переймають досвід тих вихователів, які можуть посприяти в освоєнні та застосуванні нових технологій;

- навчальні та тематичні семінари, які проводить вихователь-методист з метою удосконалення вмінь та навичок вихователів. Наприклад: «Як створити мультимедійну презентацію», «Підготовка наочних та дидактичних матеріалів засобами Інтернет» тощо.

Адміністрація закладу також організовує та проводить в дошкільному навчальному закладі різні конкурси з активним використанням ІКТ:

  • на кращий малюнок до Тижня безпеки дитини;
  • цифрових фотопрезентацій «Моя сім'я»;
  • електронних методичних матеріалів і презентацій для занять;
  • інформаційних буклетів для батьків;
  • електронних групових тематичних стендів тощо.

У результаті впровадження в роботу дошкільного навчального закладу ІКТ можна очікувати такі результати:

1. Підвищення ефективності процесу навчання.

2. Активізація пізнавальної діяльності дітей.

3. Підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

4. Виявлення рівня психолого-педагогічної компетенції батьків.

5. Створення єдиного інформаційного середовища.

6. Створення активної, працездатної системи підтримки сімейного виховання через використання інформаційно-комп'ютерних технологій.

7. Забезпечення активної участі батьків у освітньому процесі ДНЗ.

8. Підвищення педагогічної культури членів родин вихованців тощо.

Підготувала вихователь-методист Семенюк Р.Ф.

Версія для друку

Інформація про використання публічних коштів

Корисне