Про впровадження інклюзивної освіти у закладі дошкільної освіти. Наказ №78 від 11.09.2018

УКРАЇНА

КВАСИЛІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК)

НАКАЗ

11 вересня 2018 року                         смт. Квасилів                                          № 78

Про впровадження інклюзивної

освіти у закладі дошкільної освіти

На виконання ЗУ «Про дошкільну освіту» (статті 2, 3, 9, 11, 12, 14, 19, 23, 28, 33), постанови КМУ «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад» від 29.07.2015 №530, наказу МОНУ та МОЗУ від 06.02.2015 №104\52 «Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» від 12.10.2015 р. № 1\9-487, дотримання Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) від 10.09.2018 р., з метою забезпечення права дитини з особливими освітніми потребами на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, налагодження конструктивної взаємодії між учасниками освітнього процесу та об'єднання зусиль дошкільного закладу, лікарської амбулаторії і батьків у створенні оптимальних умов  для навчання, виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах ЗДО

НАКАЗУЮ:

1.     Запровадити співпрацю з управліннями охорони здоров'я, соціального захисту населення та службами у справах дітей, ПМПК (інклюзивно-ресурсним центром), лікарською амбулаторією з метою своєчасного виявлення та обліку дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей з інвалідністю, надання їм освітніх та соціальних послуг у закладі дошкільної освіти.

Команді психолого-педагогічного супроводу. Протягом року

          2. Сестрі медичній старшій Ковтун Л.М.

        2.1. Поновити банк даних дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей з інвалідністю, на підставі медичних висновків, представлених батьками у заклад.

                                                                                     Після прийому дітей у заклад.

        2.2. Отримати згоду кожного з батьків на обробку персональних даних.

                                                                                         При прийомі дітей у заклад.              

        2.3. Надавати консультативну допомогу батькам дітей з особливими освітніми потребами з питань оздоровчо-корекційної роботи в умовах сім'ї.

                                                                                                                       Постійно.

        3. Вихователю-методисту Семенюк Р.Ф.

         3.1. Скласти План заходів педагогічного колективу з дітьми з ООП на 2018-2019 навчальний рік та довести його до відома педагогічних працівників.

До 15.09.2018 р.

3.2. Розробити систему роботи з дітьми з особливими освітніми потребами на 2018-2019 навчальний рік та винести для обговорення в колективі.

                                                                                                             До 15.09.2018 р.

        3.3. Розробити методичні рекомендації з питань організації освітньої роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.           

                                                                                                                               До 15.09.2018 р.

        3.4. Провести консультації для педагогічного колективу з метою забезпечення виконання завдань програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами.

                                                                                                                  Вересень.

        3.5. Здійснити підбір навчально-методичного та ігрового забезпечення освітнього процесу з дітьми з особливими освітніми потребами.

                                                                               До 15.09.2018р. та протягом року.

        3.5. Узгодити спільно з вихователями критерії оцінювання досягнень дітей з особливими освітніми потребами на початок та кінець навчального року.

                                                                                                         Вересень 2018 р.

         4. Вихователям, інструктору з фізкультури, музичним керівникам:

         4. 1. Здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами  шляхом:

  • ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо здійснення інклюзивної освіти дошкільників;
  • здійснення спостереження за дітьми з особливими освітніми потребами, їх індивідуальними особливостями, емоційним та фізичним станом, можливостями;
  • проведення педагогічної діагностики, індивідуальних бесід, вивчення продуктів діяльності дітей з особливими освітніми потребами, з метою визначення рівнів їх розвитку;
  • забезпечення участі у складанні індивідуальних програм розвитку для дітей з ООП, в тому числі з інвалідністю (за потребою);
  • створення оптимальних умов та підготовки універсального дизайну, проведення розумного пристосування розвивального середовища для занять з дітьми з особливими освітніми потребами;
  • налагодження співпраці з батьками та відповідними спеціалістами для інклюзивного навчання і виховання дітей з ООП.

                                                                                                                        Постійно.

        4.2. Сприяти виконанню вимог БКДО щодо дітей з ООП, враховуючи їх задатки, нахили, здібності, індивідуальні психічні та фізичні можливості, та у тій формі, яка для кожної особистості є найбільш оптимальною.

Протягом року.

        4.3. Проводити просвітницьку роботу (різними формами) з батьками дітей з особливими освітніми потребами.

                                                                           Постійно.

        4.4. Проводити моніторинг рівня виконання програми дітьми з ООП.

                                                                                           Вересень, січень, травень.

        5. Практичному психологу Павлусь М.М.

        5.1.Організувати психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами шляхом вивчення та моніторингу психічного розвитку дітей, надання їм корекційно-розвиткових послуг та проведення корекційно-розвиткових занять відповідно до чинного законодавства.

                                                                                                              Протягом року.

        5.2. Провести добірку діагностичного інструментарію для забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

 Вересень, жовтень та протягом року.

         5.3. Скласти практичні поради педагогам, які працюють з дитиною з особливими освітніми потребами, та проводити просвітницьку роботу щодо формування психологічної готовності учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі.     

Жовтень, листопад та протягом року.                   

        6. Контроль за виконанням наказу покласти на команду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

 

Завідувач                                                                                                 О.М. Лисак