План заходів педагогічного колективу з дітьми з особливими освітніми потребами на 2018-2019 навчальний рік

Квасилівський ЗДО (ясла-садок)

 

                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач _____________ О.М. Лисак

                                                                                                                             Дата  10 вересня 2018 року

№ п\п

Зміст роботи

Дата

 

Відповідальний

Примітка

 про виконання

1.

Ознайомлення з анамнезом, медич-ними і психолого-педагогічними доку-ментами дитини.

до 10.09.

ст. медсестра

пр. психолог

 

2.

Створення команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП. Проведення обліку дітей з особливими освітніми потребами.

до 12.09.

пр. психолог

ст. медсестра

 

 

3.

Опрацювання програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами:

-      Програма розвитку дошкільників з порушеннями опорно-рухового апарату. М.М. Єфименко та ін.

-      Програма розвитку дітей з порушеннями зору від 3 до 6 років. Л.С. Вавіна та ін.

-      «Віконечко». Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років. Т.В. Сак та ін.

-      Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення: програмно-методичний комплекс.  Л.І. Трофименко.

-       Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недо-розвитком мовлення: програмно-методичний комплекс. Ю.В. Рібцун

до 28.09.

педколектив

 

4.

Проведення психолого-педагогічного консиліуму «Система роботи з дітьми з особливими освітніми потребами».

вересень травень

завідувач

методист

ст. медсестра

пр. психолог

інстр. з ф-ри

вихователі

 

5.

Створення системи фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми, з метою спрямування зусиль вихователів, які працюють з дитиною з особливими освітніми потребами, на охорону і зміцнення її здоров'я, особистісний розвиток, корекцію наявних відхилень.

вересень

команда психолого-педагогічного супроводу (КППС)

 

6.

Складання комплексної програми фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі дня дошкільників для всіх вікових груп, в тому числі для дітей з ООП.

до 07.09.

пр. психолог

ст. медсестра

методист

 

7.

Удосконалення річного перспек-тивного планування освітньої діяльності в ЗДО з інтеграцією в освітній процес інклюзивних цінностей.

вересень

КППС

 

8.

Проведення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у відповідності до Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) :

-      інтеграція дитини з вадами розвитку в освітній процес групи;

-      спостереження за емоційним  та фізичним станом особливої дитини;

-      діагностика (опитування) дітей з метою визначення рівня їх розвитку та створення індивідуальної програми розвитку для кожної дитини;

-      координація загальної діяльності дити-ни з особливими освітніми потребами, дозування її навантаження;

-      створення оптимальних умов та підго-товка предметно-ігрового розвивального середовища для занять дитини з особливими освітніми потребами;

-      налагодження співпраці із спеціалі-зованими ЗДО для дітей з особливими освітніми потребами тощо.

протягом року

КППС

 

9.

Складання методичних рекомендацій (методичних порадників) з питань організації освітньої роботи з дітьми з особливими освітніми  потребами.

вересень та протягом року

методист

пр. психолог

 

10.

Підбір та організація виставки навчально-методичного забезпечення освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами.

3р\рік

КППС

 

11.

Систематичне проведення просвітницької роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами:

-      індивідуальне консультування   батьків «Інклюзивна освіта: навчаємо дитину разом»;

-      проведення індивідуальних бесід;

-      анкетування батьків;

-      «Поштова скринька»;

-      інформаційний вісник для батьків «Вікові особливості дітей»;

-      батьківський лекторій «Нові Державні стандарти дошкільної освіти: вимоги сьогодення»;

-      створення «Бібліотечки для батьків»

 

пр. року

 

 

методист

пр. психолог

ст. медсестра

вихователі

 

 

 

 

12.

Розробка критеріїв оцінювання досягнень особливої дитини.

Моніторинг освітньої діяльності.

вересень січень травень

пр. психолог

методист вихователі

 

13.

Апробація інноваційних форм, методів, технологій роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

пр. року

педколектив

 

14.

Контроль стану здійснення психолого-медико-педагогічного супроводу дітей  з особливими освітніми потребами.

3р\рік

завідувач

методист

ст. медсестра

 

15.

Співпраця з районним інклюзивно-ресурсним центром з питань впровадження інклюзивних цінностей в освітній процес ЗДО.

протягом року

КППС

 

16.

Розгляд питання впровадження  інклюзивної освіти дошкільників на педагогічній раді з прийняттям відповідних рішень.

вересень

травень

завідувач

 

17.

Висвітлення проблем інклюзивної освіти на сайті Квасилівського ЗДО (ясла-садок)

протягом року

завідувач

методист

пр. психолог

ст. медсестра

вихователі

інстр. з ф-ри