ПЛАН роботи вихователя-методиста на травень 2023 року

 Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)

       ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Квасилівського   закладу  дошкільної освіти (ясла-садок)

___________  Ольга ЛИСАК

(підпис)

27.04.2023 року

ПЛАН

роботи вихователя-методиста на травень 2023 року

№ з/п

Зміст роботи

Термін/строк виконання

Примітки

1.

Складання інформації про участь педагогічних працівників у різних формах методичної роботи ЗДО та у засіданнях професійних спільнот ЗДО м. Рівне

Відповідно до плану роботи управління освіти

 

2.

Проведення:

- педагогічної години «Оцінка результативності роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності дошкільників». Звіт про проведення Тижня безпеки дитини.

 

01.05.

 

- цільового інструктажу для батьків Консультативного центру на випадок надзвичайної ситуації в умовах воєнного стану в Україні.

02.05.

 

- робочої наради з творчою групою з підготовки проєкту плану роботи Квасилівського ЗДО на  новий навчальний рік.

15-16.05.

 

- заходів з підготовки груп до роботи у літній період в умовах воєнного стану.

17.05.

 

- моніторингу оцінювання динаміки розвитку дітей з ООП на кінець навчального року.

04-05.05.

 

- медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури

08-12.05.

 

- моніторингу якості дошкільної освіти в ЗДО за результатами педагогічної діагностики дітей в усіх вікових групах

15-22.05.

 

 

Перегляд та аналіз контрольно-оцінювальних занять з різних розділів програми у старших групах ЗДО.

02-14.05.

 

3.

Перевірка:

-     дотримання режиму дня

03-04.05.

 

-     ведення документації педагогами

1р\тиждень

 

-     готовності ЗДО до роботи у літній період в умовах воєнного стану

25-31.05.

 

4.

Аналізування:

-      виконання Плану педагогічного наставництва на 2022/2023 навчальний рік

03.05.

 

 

-      звітів педагогів-початківців про результати педагогічного наставництва у 2022/2023 навчальному році

10.05.

 

-      виконання Плану роботи консультатив-ного центру для батьків за 2022/2023 навчальний рік

03.05.

 

-      рівня готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання;

17-18.05.

 

- виконання рішень попередньої педагогічної ради від 09.03.2023

24.05.

 

-      виконання річних завдань закладу

25.05.

 

-      якості освітнього процесу та рівня сформованості життєвої компетентності вихованців усіх вікових груп.

До 25.05.

 

5.

Вивчення:

-      участі педагогів у методичній роботі упродовж року;

-      ефективності взаємодії зі школою відповідно до плану роботи;

-      роботи з педагогами-початківцями. 

до 29.05.

 

6.

Оформлення:

-     матеріалів педагогічного наставництва

04.05

 

- довідки про результати моніторингу оцінювання динаміки розвитку дітей з ООП на кінець навчального року

09.05.

 

-     довідки про результати медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури

12.05.

 

-     довідки про результати моніторингу якості дошкільної освіти

23.05.

 

-     матеріалів моніторингу динаміки розвитку дітей з ООП;

24.05.

 

-     плану підготовки ЗДО до літнього   періоду;

25.05.

 

-     методичних рекомендацій щодо освітньої діяльності ЗДО у літній

період в умовах воєнного стану:

  • системи загартування для дітей усіх вікових груп;
  • організації рухової активності протягом дня;
  • значення питного режиму для збереження здоров'я дітей;

10-12.05.

 

 

 

 

 

- самоаналізу діяльності методичного кабінету щодо забезпечення документами, методичною літературою, фаховими виданнями, методичними розробками за напрямом «Освітнє середовище ЗДО»

23.05.

 

 

- аналізу роботи ЗДО за  навчальний рік.

25.05.

 

7.

Організація:

- відзначення Дня матері, Дня вишиванки, Міжнародного дня захисту дітей;

- проведення Спартакіади-2023;

- проведення випускних ранків для дітей старшого дошкільного віку.

За графіками

 

 

8.

Опитування батьків щодо термінів оздоровлення дітей поза ЗДО протягом літнього періоду.

22-24.05.

 

9.

Консультація для педагогів  на тему «Перспективно-календарне планування освітньої роботи в ЗДО у літній період в умовах воєнного стану».

25.05.

 

https://vseosvita.ua/library/perspektyvno-kalendarne-planuvannia-osvitnoi-roboty-v-zdo-u-litnii-period-v-umovakh-voiennoho-stanu-696682.html

10.

Передплата періодичної преси на друге півріччя.

До 31.05.

 

11.

Затвердження режиму дня та розкладу занять, плану проведення свят та розваг для усіх вікових груп на літній  період в умовах воєнного стану.

24.05.

 

12.

Проведення консультації для педагогів «Завдання педагогічного колективу ЗДО на літній період в умовах воєнного стану: оздоровчі, освітні»

26.05.

 

13.

Складання звіту в управління освіти про результати моніторингу освітнього процесу, рівня розвитку дошкільників на кінець навчального року.

До 31.05.

 

14.

Підготовка та проведення підсумкової педагогічної ради «Моніторинг якості дошкільної освіти»

25.05.

 

15.

Складання та обговорення Проєкту плану роботи ЗДО на 2023/2024 навчальний рік

До 31.05.

 

16.

Огляд періодичних видань та нової нормативно-правової бази.

Щотижня

 

17.

 Використання в освітньому процесі публікацій психолого-педагогічного та методичного спрямування із сайту МОН «Сучасне дошкілля під крилами захисту». https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/suchasne-doshkillya-pid-krilami-zahistu

Упродовж місяця

 

18.

Формування на допомогу педагогічним працівникам теки інформаційно-освітніх матеріалів оновленого довідника «У разі надзвичайної ситуації або війни» (добірка порад, як захистити себе у кризовій ситуації). https://www.adm-km.gov.ua/wpcontent/uploads/2022/02/Довідник_у_разі_надзвичайної_ситуації_або_війни.pdf

Упродовж місяця

 

19.

Поповнення картотеки дидактичних матеріалів для роботи з дітьми з ООП

Упродовж місяця

 

20.

Поповнення каталогу фахових видань для педагогічних працівників ЗДО. Ведення каталогу

Щотижня

 

21.

Складання плану заходів до Дня захисту дітей.

До 31.05.

 

22.

Складання Плану роботи на червень 2023 року

31.05.

 

 

Вихователь-методист ____________   Раїса СЕМЕНЮК

                                      (підпис)