ПЛАН роботи вихователя-методиста на квітень 2023 року

Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)

      ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Квасилівського   закладу дошкільної освіти (ясла-садок)

___________  Ольга ЛИСАК

(підпис)

31.03.2023

(дата)

ПЛАН

роботи вихователя-методиста на квітень 2023 року 

№ з/п

Зміст роботи

Термін/строк виконання

Примітки

1.

Аналіз підсумків проведеного конкурсу на кращий авторський проєкт «Зонування групових приміщень та змістове наповнення групових осередків»

03.04.

 

2.

Розробка методичних рекомендацій для вихователів «Педагогічна діагностика в ЗДО».

04.04.

Див. матеріали сайту

3.

Облаштування виставки кращих ППД, педідей та інновацій педагогічних працівників ЗДО за результатами атестації

До 05.04.

 

4.

Складання інформації про участь педагогічних працівників у різних формах методичної роботи ЗДО та у засіданнях професійних спільнот ЗДО м. Рівне

Відповідно до плану роботи управління освіти

 

5.

Розміщення звітів за міжатестаційний період педагогів, які атестувалися, на їх сторінках (на сайті ЗДО)

До 07.04.

 

6.

Поширення серед педагогічних працівників критеріїв оцінювання рівня розвитку дитини раннього, молодшого, середнього та старшого дошкільного віку

До 07.04.

 

 

7.

Проведення внутрішнього моніторингу відповідно до Порядку проведення моніторингу якості освіти (наказ МОН від 16.01.2020 № 54) та Положення про ВСЗЯО у Квасилівському ЗДО. Здійснення підсумкового вивчення «Моніторинг якості освітнього процесу у ЗДО (враховуючи особливості діяльності ЗДО в умовах воєнного стану)

05.04.-12.05.

Робоча група

8

Організація:

- відзначення Всесвітнього дня здоров'я;

- участь у фестивалі ранкових зарядок «Рух заради здоров'я» до Всесвітнього дня здоров'я;

-  трудових десантів на майданчиках, квітниках, городах

 

07.04.

04-13.04.

упродовж місяця

 

9.

Поповнення новими експонатами міні-музею у закладі «Самобутня і неповторна писанка». Створення Великодніх композицій у вікових групах та на території ЗДО.

10-13.04.

 

10.

Групові консультації:

- «Які обов'язки вихователя в інклюзивній групі?»

- «Яким має бути професійний портрет інструктора з фізкультури?»

- «Безпека дитини у дитячому садку та у родині»

 

13.04.

20.04.

26.04.

 

О. Парчук

11.

Вивчення:

-  виконання рішень педагогічної ради

 

24.04.

 

-  стану ведення документації педагогами груп

Щотижня

 

-  організації і проведення тематичних занять і розваг до Тижня безпеки дитини

24-28.04.

 

-   стану роботи з батьками - оновлення матеріалів в інформаційних куточках для батьків та в консультативному центрі, проведення онлайн-батьківських зборів на тему «Виховуємо патріотів змалку»

До 28.04.

 

-   рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку з БЖД за результатами підсумкових занять з БЖД.

З 25-28.04.

 

12.

Аналіз виконання плану педагогічного наставництва. Проведення Тижня педагогічного звіту педагогів-початківців (План та матеріали самоосвіти; зразки календарно-перспективного планування освітнього процесу; конспекти занять; пам'ятки, виступи; дидактичний матеріал; картотеки дидактичного матеріалу; групові освітні осередки)

27.04.

І. Українець, І. Степанюк,    З. Грипич, М. Котяш,            А. Овдіюк, О. Денисюк

13.

Проведення:

- Тижня  безпеки дитини

24-28.04.

 

 

- групових батьківських зборів (відповідно до річного плану роботи)

До 28.04.

 

- анкетування батьків щодо роботи ЗДО та підготовки дітей до школи й шкільних навантажень.

До кінця місяця

Ю. Віннічук

14.

Аналізування рівня розвитку дошкільників та готовності випускників ЗДО до навчання у школі.

28.04.

 

15.

Огляд періодичних фахових видань та новинок методичної літератури за перший квартал поточного року.

Щотижня

 

16.

Обмін досвідом роботи з формування дошкільної зрілості та підготовки дітей до навчання у школі на сайті ЗДО.

Упродовж місяця

 

17.

Педагогічна година «Оцінка результативності роботи з охорони життя і безпеки життєдіяльності дошкільників»

27.04.

Вихователі старших вікових груп

18.

Складання звіту про підсумки проведення Тижня безпеки дитини.

28.04.

 

19.

Оформлення довідки про стан дитячого травматизму та нещасні випадки у ЗДО за І квартал поточного року.

28.04.

Ю. Решетнік

20.

Добірка актуальних пам'яток для роботи консультативного бюро для батьків «Збережемо життя і здоров'я кожної дитини».

до ТБД

Див. матеріали сайту

21.

Санітарно-просвітницька робота

-  з педагогами: «Особливості організації денного сну дошкільників»; «Миття іграшок та ігрового обладнання: основні вимоги»

-  з батьками - «Повітряно-тепловий режим у ЗДО: одягаємо дітей правильно»

-  з помічниками вихователів: «Обов'язки помічника вихователя у вихованні гігієнічних навичок у дітей»; «Організація оптимального питного режиму дітей»

-  з дітьми: «Виховання культурно-гігієнічних навичок»

Упродовж місяця

Ю. Решетнік

22.

Погодження планів роботи вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури на травень, сценаріїв випускних ранків.

До 28.04.

 

23.

Оновлення картотеки матеріалів, ППД, каталогу періодичних фахових видань, методичної літератури,

Упродовж місяця

 

24.

Співбесіди з педагогами щодо виконання планів роботи з підвищення професійного рівня з індивідуальних тем самоосвіти.

1р\міс та за потребою

 

25.

Уточнення списків дітей, які будуть вступати до першого класу.

До кінця місяця

 

26.

Розроблення та затвердження плану роботи на травень.

28.04.

 

Вихователь-методист                                    Р.Ф. Семенюк

                                         (підпис)