ЦИКЛОГРАМА здійснення внутрішнього контролю у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2018-2019 навчальний рік

Внутрішній контроль за освітнім процесом та діяльністю ЗДО в цілому по­винен бути спрямований на систематичне вивчен­ня стану роботи педагогічних працівників та всього колективу, вико­нання програми розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку і якісного провадження освітньої діяльності.

Контролювати означає не просто з'ясовувати, що зроблено, а що ні, а й детально вивчивши педагогічний процес, методи роботи педагогів, допомогти їм удосконалити свою майстерність. Справедлива і доброзичлива оцінка діяльності всіх членів колективу допомагає їм побачити свої слабкі і сильні сторони, вчить критично аналізувати свою робо­ту. Контроль, у якому фіксуються тільки недоліки, не може допомогти працівнику досягти високих ре­зультатів. 

Прикріплені файли