Циклограма оперативного контролю у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) на 2018-2019 н.р.

Напрями

Відповідальний працівник

Місяць

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

Освітній процес

вихователь-методист

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Профілактично-оздоровча робота

медична сестра

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

Харчування дітей

 

медична сестра

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Предметно-ігрове середовище

вихователь-методист

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

Взаємодія з батьками

завідувач

вихователь-методист

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

Режимні моменти

 

 

завідувач, вихователь-методист, медична сестра, завідувач господарства

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Навчально-методичне забезпечення

завідувач

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

Виконавча дисципліна

завідувач, вихователь-методист, медична сестра, завідувач господарства

+

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

Охорона праці та безпека життєдіяльно-сті

завідувач, вихователь-методист, медична сестра, завідувач господарства

+

 

+

+

 

 

+

 

 

+

 

+

Пожежна безпека

 

завідувач господарства

 

+

 

+

 

 

 

 

+

 

+

+

Цивільний захист

 

завідувач, вихователь-методист

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

Санітарно-гігієнічний режим

  медична сестра

завідувач господарства

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Правила внутрішнього розпорядку

 

завідувач, вихователь-методист, медична сестра, завідувач господарства

+

 

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

Виконання посадових обов'язків

 

 

завідувач, вихователь-методист, медична сестра, завідувач господарства

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Медичне обслуговування

завідувач

+

 

+

 

 

 

 

+

 

+

 

 

Фінансово-господарська діяльність 

завідувач

завідувач господарства

+

 

+

 

+

 

 

 

+

 

 

+

Оперативний контроль планується задля вивчення сукупності питань у діяльності закладу дошкільної освіти. За отриманою інформацією здійснюється:

- порівняння, узагальнення, аналіз, пошук причин, які викликали ту чи іншу проблему.

Такий вид контролю відіграє запобіжну роль. Адже директор ЗДО має змогу вчасно виявити явища, загрозливі для кінцевих результатів діяльності закладу.  

Оперативний контроль спрямований на:

- вивчення стану роботи педагогічного колективу та окремих вихователів на певному етапі;

- моніторинг щоденної інформації про хід та результати педагогічного процесу, виявлення причин, що порушують його перевірку;

- виконання попередніх пропозицій, окремих рішень тощо.

Для оперативного контролю добираються питання, найбільш важливі на певному етапі, вивчення яких допомогло б у розв'язанні передбачених річних завдань.

 Підготувала завідувач ЗДО Лисак О.М.