Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

ПЛАН роботи вихователя-методиста на вересень 2017 року

Відділ освіти Рівненської райдержадміністрації

Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

___________  О.М. Лисак

(підпис)

___________

(дата)

ПЛАН

роботи вихователя-методиста на вересень 2017 року 

№ з/п

Зміст роботи

Термін/строк виконання

Примітки

1.

Організація урочистого проведення Дня знань «Щоб у серці жила Україна».

01.09.2017

 

 

2.

Складання методичних рекомендацій щодо проведення моніторингу досягнень дітей дошкільного віку.

до 05.09.2017

 

 

3.

Перевірка маркування меблів відповідно до зросту дітей у різних групах.

до 01.09.2017

 

 

4.

Перевірка оформлення листків здоров'я в групах та ведення документації педагогами.

1р\міс

 

5.

Медико-педагогічний контроль організації занять з фізкультури з дітьми, які за станом здоров'я зараховані до спеціальної медичної групи. Формування списків дітей.

04.09.2017

 

 

6.

Аналізування:

-     стану підвищення кваліфікації педагогічними працівниками, які підлягають атестації у  навчальному році;

-     ведення документації педагогами;

-     стану адаптації дітей раннього віку до умов ДНЗ.

 

05.09.2017

1р\тижд.

2р\міс

 

7.

Планування участі педагогів, які атестуються в  навчальному році, у роботі методичних об'єднань та інших методичних заходів. Складання інформації про планову участь педагогів ДНЗ у різних формах методичної роботи.

до 05.09.2017

 

 

8.

Складання відомостей про освітній рівень педагогічних працівників ДНЗ (у відділ освіти).

05.09.2017

 

9.

Організація відзначення Всеукраїнського Дня дошкілля. Складання сценарію свята.

до 30.09.2017

 

 

10.

Проведення засідання членів творчої групи методичного кабінету щодо планування роботи з реалізації науково-методичної теми дошкільного навчального закладу.

07.09.2017

 

 

11.

Організація проведення групових батьківських зборів. Добірка відповідних матеріалів до теми зборів.

07.09.2017

 

12.

Обговорення та затвердження індиві-дуальних проблемних тем самоосвіти педагогів на поточний навчальний рік. Складання таблиці даних про роботу педагогів із самоосвіти. 

до 08.09.2017

 

13.

Організація наставництва над вихователями-початківцями. Складання плану роботи Школи молодого вихователя.

до 12.09.2017

 

14.

Вивчення змісту нових Державних стандартів для початкової ланки освіти.

до 13.09.2017

 

 

15.

Складання (корегування) програми розвитку дошкільного навчального закладу на 2017-2022 роки.

протягом місяця

 

 

16.

Підготовка проектів наказів:

- про організацію самоосвітньої діяльності педагогів у новому навчальному році;

- про проведення Тижнів знань з основ безпеки дитини та Днів здоров'я;

- про наставництво.

до 04.09.2017

 

 

17.

Ознайомлення з основними нормативно-правовими та іншими офіційними документами у сфері дошкільної освіти, що регулюють освітню діяльність дошкільних закладів у  навчальному році.

до 15.09.2017

 

 

18.

Розроблення:

- плану підготовки до засідання педагогічної ради

- положення про огляд-конкурс осередків розвивального середовища (рухової активності, природи, гри тощо) згідно з планом підготовки до засідання педагогічної ради

-плану проведення тематичного вивчення (відповідно до річного плану роботи)

- плану роботи на жовтень

до 04.09.2017

 

 

19.

Індивідуальне консультування педагогічних працівників з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності.

за потребою

 

 

20.

З метою підвищення якості освітнього процесу:

 - провести корегування річного планування тематичних НВБ для всіх вікових груп;

 - визначити його зміст у вікових групах, систематично складаючи календарно-перспективні плани роботи на 1-2 дні та на місяць;

 - систематично проводити співбесіди з педагогами, спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості дошкільної освіти.

 Протягом місяця

 

21.

Проведення педагогічної години  «Основні напрямки освітньої роботи у новому навчальному році. Граничні навантаження на дошкільників різних вікових категорій».

Мета: знайомити педагогічний колектив з інноваційними педагогічними технологіями, кращими педагогічними досвідами, новинками методичної літератури, фахової преси з питань впровадження нової редакції БКДО, програм розвитку дітей дошкільного  віку в умовах нової української школи.

01.09.2017

Див. слайди

22.

Проведення консультації для педагогів «Особливості організації освітнього процесу у новому навчальному році».

06.09.2017

 

23.

Організація роботи садового методичного об'єднання вихователів з проблеми «Використання ІКТ-технологій в освітньому просторі ДНЗ». Складання плану роботи на навчальний рік.

до 08.09.2017

 

24.

Складання (коригування) планів роботи гуртків «Маленькі актори», «Маленькі митці».

11.09.2017

 

25.

Засідання педагогічного клубу «Майстерня успіху»  з проблеми «Комплексна оцінка рівня розвитку дитини-дошкільника».  

Мета: систематизація знань щодо сутності та змісту роботи з перспективним педагогічним досвідом з означеної проблеми; удосконалення вміння використовувати ефективні методи і прийоми педагогічного моніторингу у контексті проблемної теми; отримання педагогами знань та практичних умінь з проведення комплексної оцінки рівня розвитку дошкільників.  

14.09.2017

 

26.

Проведення Днів методичного навчання педкадрів з метою:

  • оволодіння новими освітніми технологіями та педагогічними ідеями, новинками методичної літератури, сучасними підходами до планування освітнього процесу (практичні поради педпрацівникам);
  • надання методичної допомоги з питань самоосвіти.

щочетверга

 

27.

Моніторинг сайтів МОНУ, ІМЗО, управління освіти, відділу освіти РДА, РОІППО та ін.

щотижня

 

28.

Оновлення змістового наповнення сайту дошкільного навчального закладу.

щотижня

 

29.

Проведення педагогічної діагностики рівнів розвитку дітей на початок навчального року.

до 30.09.2017

 

30.

Розробка індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами.

Підготовка методичних рекомендацій «Організація і планування роботи з дітьми  з особливими освітніми потребами».

до 15.09.2017

 

31.

Складання циклограми оперативного контролю на навчальний рік. Проведення оперативного контролю за якістю освітнього процесу в ДНЗ (згідно циклограми).

Протягом місяця

 

32.

Складання структури методичної роботи на новий навчальний рік.

до 12.09.2017

 

33.

Складання та дотримання графіку роботи консультативного центру для батьків.

Складання плану роботи КЦ на рік.

до 08.09.2017

 

34.

Проведення консультації для батьків «Патріотичне виховання дошкільників».

15.09.2017

 

35.

Поповнення методичного кабінету матеріалами кращих досвідів роботи колег ДНЗ району, області, України.

постійно

 

36.

Ведення каталогу новинок фахової періодичної преси та методичної літератури на допомогу педагогічним працівникам та батькам.

постійно

 

37.

Погодження індивідуальних річних планів роботи музичного керівника, інструктора з фізкультури, керівників гуртків та календарних планів роботи педагогів на жовтень.

28-29.09.2017

 

 

 

Вихователь-методист      ______________        Р.Ф. Семенюк

Версія для друку

Інформація про використання публічних коштів

Корисне