Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

ПЛАН роботи вихователя-методиста на жовтень 2017 року

Відділ освіти Рівненської райдержадміністрації

 

Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач Квасилівського   закладу дошкільної освіти (ясла-садок)

 

___________  О.М. Лисак

(підпис)

___________

(дата)

ПЛАН

роботи вихователя-методиста на жовтень 2017 року

№ з/п

Зміст роботи

Термін/строк виконання

Примітки

1.

Оформлення списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації.

Ознайомлення педагогічних працівників з переліком документів, які необхідно подати до атестаційної комісії.

до 10 жовтня

Лисак О.М.

2.

Розроблення плану вивчення системи роботи педагогів, які атестуються

20-23 жовтня

 

 

3.

Перевірка відповідності обладнання фізкультурних куточків віку та потребам дітей.

до 17 жовтня

 

 

4.

Аналізування системи роботи, досвіду педагогічних працівників, стану освітнього процесу.

Відповідно до річного плану роботи  

 

5.

Аналізування:

- стану травматизму в дошкільному навчальному закладі за дев'ять місяців

-  проведення групових та загальних батьківських зборів

-  стану дотримання педагогами Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах

 

06 жовтня

до 26 жовтня

 

27 жовтня

 

Ковтун Л.М.

6.

Оцінювання рівня розвитку дітей дошкільного віку (перше).

Проведення індивідуальних консультацій щодо корегування освітнього процесу за результатами першого оцінювання рівня розвитку дітей дошкільного віку.

до 20 жовтня

 

 

7.

Підготовка аналітичної довідки щодо результатів першого оцінювання рівня розвитку дітей дошкільного віку.

Ознайомлення колективу з результатами першого оцінювання рівня розвитку дітей дошкільного віку.

до 30 жовтня

 

 

8.

Розроблення та подання на затвердження графіка проведення Свята осені в усіх вікових групах.

05-06 жовтня

 

музкерівники

9.

Розроблення та подання на затвердження сценарію свята «Посвята в козачата»

05 жовтня

інструктор з фізкультури

10.

Організація дистанційного навчання з проблеми «Самоосвіта педагогів ДНЗ: поняття, суть, основні завдання, вимоги». (Презентація електронного навчально-методичного посібника, схваленого творчою групою вихователів-методистів ДНЗ району від 26.04.2017р.)

05 жовтня

 

11.

Індивідуальне консультування педаго-гічних працівників з метою підвищення ефективності педагогічної діяльності.

за потребою

 

 

12.

Організація роботи Консультативного центру для батьків.

 

Відповідно до плану роботи   КЦ на  рік

 

13.

Проведення педагогічної години «Підготовка до Тижня знань з безпеки життєдіяльності дошкільників» 

10 жовтня

 

14.

Проведення психологічного порадника для педагогів та батьків «Тиск у спілкуванні з дітьми».

12 жовтня

 

Павлусь М.

15.

Проведення групової консультації «Пізнавальні прогулянки з дошкільниками»

12 жовтня

Малютіна О.

16.

Підготовка та проведення консультації для батьків «Профілактика комп'ютерної залежності у дитини»

13 жовтня

 

17.

Огляд періодичних фахових видань та новинок методичної літератури за ІІІ квартал поточного року.

11 жовтня

 

 

18.

Організація та проведення:

-  Дня Українського козацтва

-  Дня захисника України

-  Свята осені

-  Дня здоров'я у ДНЗ

 

12   жовтня

 

24-26 жовтня

31 жовтня

 

19.

Подання до атестаційної комісії списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації.

до 10 жовтня

 

Лисак О.М.

20.

Складання план-графіку проведення атестації та доведення його під розписку до відома осіб, які атестуються.

до 20 жовтня

 

21.

Подання до відповідного органу управління освітою звіту про травматизм і нещасні випадки в дошкільному навчальному закладі за дев'ять місяців.

до кінця місяця

Лисак О.М. Ковтун Л.М.

22.

Погодження календарних планів роботи педагогів на листопад

30 жовтня

 

23.

Проведення моніторингу навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ДНЗ

26-31 жовтня

 

24.

Підготовка та проведення загальних  батьківських  зборів з проблеми «Створення фундаменту успішності дитини в умовах освітньої реформи «Нова українська школа»

25 жовтня

 

25.

 

 

 

 

 

Вихователь-методист                             Р.Ф. Семенюк   

                                                                                             (підпис)

 

 

Версія для друку

Інформація про використання публічних коштів

Корисне