Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

ПЛАН роботи вихователя-методиста на листопад 2017 року

Відділ освіти Рівненської райдержадміністрації

Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок)

__________  О.М. Лисак

(підпис)

___________

(дата)

ПЛАН

роботи вихователя-методиста на листопад 2017 року

№ з/п

Зміст роботи

Термін/строк виконання

Примітки

1.

Забезпечити участь педагогів у методичних заходах району:

-  методичному об'єднанні вихователів на базі Великожитинського ДНЗ;

-  Школі молодого вихователя на базі Білокриницького ДНЗ;

-  методичному об'єднанні інструкторів з фізкультури на базі Олександрійського ДНЗ;

-  інструктивно-методичній нараді керівників ДНЗ

 

02.11.2017Бернацька Г.Ю.

09.11.2017 Цімох А.В.

 

14.11.2017 Момоток Т.Р.

21.11.2017 Лисак О.М.

 

2.

Складання звіту про проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності в ЗДО.

01.11.2017

 

3.

Розроблення плану проведення тематичного контролю:

- «Інтеграція національно-патріотичного виховання в систему роботи ЗДО».

06-17.11.2017

 

4.

Розроблення «Положення про огляд-конкурс міні-музеїв у групових приміщеннях».

06.11.2017

 

5.

Засідання ПМПК з питань інклюзивної освіти в молодшій групі №13.

 01.11.2017

 

 

6.

Вивчення стану адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу.

до 10.11.2017

 

 

7.

Вивчення роботи педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році.

У відповідності до складеного плану-графіку

 

8.

Надання методичної допомоги педагогам, які братимуть участь в огляді-конкурсі на кращий міні-музей групи.

За потребою

 

 

9.

Вивчення роботи інструктора з фізкультури на заняттях з дітьми, які за станом здоров'я належать до спеціальної медичної групи.

07.11.2017

 

 

10.

Проведення групової консультації для вихователів «Стилі батьківського виховання»

09.11.2017

Новосад Т.В.

 

11.

Проведення групової консультації для батьків «Як виховувати творчу дитину?»

09.11.2017 Меланчук Л.М.

 

12.

Передплата фахових видань на наступний рік.

до 15.11.2017

 

13.

Проведення семінару-практикуму з проблеми «Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в рамках впровадження концепції «Нової української школи»

Мета:  подальше вивчення змісту та структури нових державних стандартів дошкільної та початкової освіти; запровадження інновацій щодо гармонійного розвитку особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя.  

План роботи

1. Створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи. (Виступ-повідомлення)

2.  Вектор наступності державних стандартів дошкільної і початкової освіти. (Обговорення в «загальному колі»)

3. Психологічна готовність старших дошкільників до викликів початкової школи. (Психологічна просвіта педагогів)

Практична частина

1.  Модель випускника ДНЗ:

-  діти, які готові до навчання;

-  діти, які умовно готові до навчання;

-  діти, які не готові до навчання.

(Робота в малих групах)

2. Неготовність дитини до школи: як правильно вчинити батькам. (Вироблення психолого-педагогічного порадника)

23.11.2017

 

14.

Проведення огляду-конкурсу на кращий у групі міні-музей.

Мета міні-музеїв: розширення освітнього простору ДНЗ; залучення педагогів, батьків та дітей до пошукової, краєзнавчої, художньо-естетичної роботи; виховання шанобливого ставлення до традицій, звичаїв та ремесл українського народу; формування потреби не лише зберігати духовні скарби українців, а й примножувати їх; виховувати патріотичні почуття та гордість за Україну.

29.11.2017

 

 

15.

Складання довідки за результатами первинної педагогічної діагностики рівнів розвитку дітей усіх вікових груп та виконання ними державних стандартів дошкільної освіти.

до 25.11.2017

 

16.

Співбесіди з педагогами щодо виконання планів роботи з підвищення професійного рівня з індивідуальних проблем самоосвіти.

до 25.11.2017

 

 

17.

Організація природоохоронної акції «Годівничка для зимуючих птахів».

25-31.11.2017

 

 

18.

Організація відкритого показу та  взаємовідвідування:

  • Інтегроване заняття в середній групі з пріоритетом мовленнєвих завдань на тему «Моя безпека» (МС + ОБЖД + елементи грамоти + художньо-продуктивна діяльність)

Мета: розвиток активного мовлення, звукової культури дітей засобами цікавих дидактичних ігор та вправ, освітніх ігрових ситуацій тощо.

30.11.2017

Меланчук Л.М.

 

19.

Організація роботи садового методичного об'єднання вихователів з проблеми «Використання ІКТ-технологій в освітньому просторі ДНЗ».

Мета: ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку дошкільної освіти в умовах нової української школи; оновлення і поглиблення знань педагогічних працівників з різних методик; активне використання інноваційних форм і засобів інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку; систематичне підвищення загальнокультурного та професійного рівнів педагогів, їх ІКТ-компетентності.

30.11.2017

 

20.

Організація дистанційного навчання. З метою самоосвіти, підвищення теоретичного та фахового рівня опрацювати з педагогами матеріали доробку «Пласт» - національна скаутська організація України» (Сайт Пласту  http://www.plast.org.ua/_new/)

до 31.11.2017

 

 

21.

Підготовка та проведення Дня здоров'я у ЗДО.

31.11.2017

 

22.

Погодження календарних планів освітньої роботи педагогів на грудень.

30-31.11.2017

 

 

23.

Ведення каталогу новинок фахової періодичної преси та методичної літератури на допомогу педагогічним працівникам та батькам.

Протягом місяця

 

24.

Розробка методичних рекомендацій з питань проведення кваліметричної оцінки якості дошкільної освіти в ДНЗ (до майстер-класу з вихователями-методистами ЗДО району)

До 01.12.2017

 

25.

Добірка матеріалів для роботи консультативного центру для батьків та їх  висвітлення на сайті ДНЗ.

1р\міс

 

26.

Ведення номенклатури справ та поповнення тематичних папок сучасними матеріалами.

Протягом місяця

 

27.

Розробка методичних рекомендацій з морально-духовного та національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

Протягом місяця

 

28.

Систематизація кращих конспектів занять з різних освітніх ліній БКДО, інтегрованих занять.

Протягом місяця

 

29.

Обладнання стенду «Новинки методичної літератури».

1р\міс

 

30.

Оформлення плану роботи на грудень

31.11.2017

 

31.

Моніторинг сайтів МОНУ, ІМЗО, управління освіти, відділу освіти РДА, РОІППО та ін.

Протягом місяця

 

32.

 

 

 

33.

 

 

 


Вихователь-методист                                     Р.Ф. Семенюк

Версія для друку

Інформація про використання публічних коштів

Корисне