План заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році

Відділ освіти Рівненської райдержадміністрації

Квасилівський ДНЗ (ясла-садок)

                   ЗАТВЕРДЖУЮ

        Завідувач Квасилівського ДНЗ (ясла-садок)

        19 жовтня  2018 р.            О.М. Лисак

                               (дата)                                               ( підпис)

План заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році

зп

Заходи

Термін

виконання

 

 

Відпові-

дальні

 

  Примітка

1

Унесення коректив до перспективного плану проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (за потреби)

вересень

завідувач методист

 

2

Ознайомлення педагогічних працівників з нормативно-правовими актами з питань атестації педагогічних працівників

вересень

завідувач методист

 

3

Видання наказу про створення атестаційної комісії та затвердження її складу

до 20 вересня

завідувач

 

4

Подання до атестаційної комісії списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та даних про проходження підвищення кваліфікації

до 10 жовтня

завідувач

 

5

Оформлення подань до атестаційної комісії навчального закладу про проведення позачергової атестації певних педагогічних працівників з метою присвоєння їм кваліфікаційних категорій/педагогічних звань (за потреби)

до 10 жовтня

завідувач або педрада

 

6

Оформлення заяв педагогів про проходження позачергової атестації, перенесення терміну атестації тощо (за потреби)

до 10 жовтня

завідувач

 

7

Оформлення стенда з питань атестації

жовтень

   методист

 

8

Розгляд документів, поданих до атестаційної комісії; ухвалення рішення щодо перенесення терміну атестації (якщо є відповідні заяви працівників); затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються, графіка роботи атестаційної комісії; доведення графіка проведення атестації до відома осіб, які атестуються, під підпис

до 20 жовтня

члени АК

 

9

Підготовка матеріалів щодо результативності роботи педагогічних працівників, які атестуються, у міжатестаційний період

листопад

члени АК

 

10

Випуск методичних бюлетенів, розроблення пам'яток, порад для педагогічних працівників

вересень-

березень

вихователь-

методист

 

11

Підготовлення необхідних форм документів для проведення атестації педагогічних працівників (бланки атестаційних листів установленого зразка, бюлетені для таємного голосування тощо)

листопад

члени АК

 

12

Вивчення рівня компетентності дітей з освітніх ліній БКДО; тестування педагогічних працівників для об'єктивного оцінювання їхньої роботи тощо

з 20 жовтня до 15 березня

члени АК

 

13

Відвідування занять, інших форм роботи з дітьми, які проводять педагогічні працівники, що атестуються

з 20 жовтня до 15 березня

члени АК

 

14

Ознайомлення з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних об'єднань, семінарів-практикумів, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією освітньої роботи

до 15 березня

члени АК

 

15

Анкетування батьків, педагогічних працівників для визначення рейтингу працівників, які атестуються

січень-лютий

практичний психолог

 

16

Складання та подання до атестаційної комісії характеристик діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період

до 1 березня

завідувач

 

17

Ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками їхньої діяльності

10 березня

члени АК

 

18

Підсумкове засідання атестаційної комісії

29.03.2019

голова АК

 

19

Вручення атестаційних листів педагогічним працівникам, які атестуються, під підпис

29.03.2019

завідувач

 

20

Подання клопотання до атестаційної комісії ІІ рівня про присвоєння певним педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання

29.03.2019

голова атестаційної комісії

 

21

Видання наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.

29.03.2019

завідувач

 

22

Доведення наказу про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань до відома педагогічних працівників під підпис та подання наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати

до 01.04.2019

завідувач

 

23

Оформлення особових справ педагогічних працівників, які атестувалися

травень

завідувач

 

24

Моніторинг атестації педагогічних працівників

травень

завідувач,

методист

 

 

 

                         ПОГОДЖЕНО

           Голова профспілкового комітету    _____________________ (Шум М.М.)                      (дата)