Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

Навчально-методичне забезпечення у 2016-2017 навчальному році

1. «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні». - 2012.

2. Програма розвитку дитини дошкільного віку  «Я у Світі»

3. Парціальна програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В

4. Інструктивно-методичні рекомендації "Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році" лист МОН України від 16.06.2016 р. №1/9-315

5. «Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. Інструктивно-методичний лист МОН України   від 03.07.2009 № 1/9-455

6. «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України  від  06.06.2005  № 1/9-306.

7.«Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах». Лист Міністерства освіти і науки України  від  17.08.2005  № 1/9-431.

8.«Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України». Наказ МОН України  від  02.08.2005  № 458.

9. Інструктивно-методичні рекомендації "Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах». Лист Міністерства освіти і науки України від  02.09.2016  №1/9-456.

10. Інструктивно-методичні рекомендації "Про організацію роботи з музичного виховання у дошкільних навчальних закладах" від 02.09.2016 №1\9-454.

10. «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади». Інструктивно-методичний лист МОН України  від 18.12.2000  № 1/9-510.

11.«Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України    від  17.03.2006  № 1/9/153.

12. Перелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки  для використання в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році лист МОН України від 29.06.16 року № 1/9-332

Нормативно-правові документи:

1. Конституція України.

2. Конвенція «Про права дитини». - 1991.

3. Закон України «Про освіту». -1991.

4. Закон України «Про дошкільну освіту». - 2001.

5. Національна доктрина розвитку освіти. -2002.

6. Закон України «Про охорону дитинства». -2001.

7. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття).

8. Закон України «Про мови». - 2003.

 

Версія для друку

Інформація про використання публічних коштів

Корисне