Як організувати прогулянку в ДНЗ весело і корисно? Консультація для вихователів

Прогулянки - важливий режимний момент в освітньому процесі ДНЗ. Традиційно прогулянка включає в себе: організацію з вихованцями спостережень за явищами природи (рослинним і тваринним світом, неживою природою), різноманітні ігри, трудову діяльність, спортивні вправи і самостійну діяльність дітей за їх вибором. Основне завдання вихователя при проведенні прогулянок полягає в забезпеченні активної, змістовної, різноманітної та цікавої для вихованців діяльності. При цьому необхідно рівномірно чергувати спокійну і рухову діяльності, розподіляти фізичне навантаження на дітей. Для того, щоб прогулянки були різноманітними і цікавими, вихователі щодня планують їх зміст, включаючи освітню складову і самостійну діяльність дошкільнят.

Самостійна і спільна діяльність з однолітками передбачає наявність різноманітного ігрового матеріалу та інвентарю. Сучасними вимогами до оновлення освітнього процесу в ДНЗ передбачається також і забезпечення максимальної різноманітності прогулянок як за змістом, так і за організацією.   Обов'язковими складовими всіх прогулянок є спільна діяльність дорослого з дітьми, спільна діяльність з однолітками і самостійна діяльність дитини. Спільна діяльність дорослого з дітьми в ході прогулянки проявляється особливо яскраво, коли здійснюється тісне спілкування між ними у всіх видах діяльності: ігровій, комунікативній, трудовій, руховій, експериментально-дослідній, музично-художній, продуктивній.

 Провідній ігровій діяльності дитини, за допомогою якої вона пізнає світ і органічно розвивається, на прогулянці відводиться особлива роль. Ігрові форми можна використовувати при організації індивідуальної, підгрупової або фронтальної роботи з вихованцями. Рухова діяльність на прогулянці також об'єднується з ігровою, при цьому вихователь зобов'язаний регулювати навантаження, спостерігаючи за станом дітей.

Педагог планує прогулянку з урахуванням безлічі факторів: погодних умов, віку дітей, їх пізнавальних інтересів, наявного матеріалу, тематики попередньої освітньої діяльності. Також необхідно передбачити можливість оздоровчого ефекту прогулянки. Правильно організована прогулянка - це найбільш доступний засіб загартовування дитячого організму.

Не слід відмовлятися від традиційної форми проведення прогулянок, більше того, вони повинні займати більшу частину часу в практиці організації освітньої роботи з дітьми. Але поряд з цим виділено й інші види прогулянок у ДНЗ.

Види прогулянок у ДНЗ

Прогулянки-пoходи являють собою організований вид діяльності, в ході якого вирішуються оздоровчі завдання, удосконалюються рухові навички та фізичні якості дітей, задовольняються їх пізнавальні потреби, виховується любов і естетичне ставлення до природи. Проводити їх слід з дітьми старшого дошкільного віку . Оптимальна кількість таких прогулянок дві - три на рік. Якщо проводити їх частіше, то ці прогулянки можуть втратити свою привабливість, у дітей знизиться до них інтерес.

Розважальні прогулянки з персонажем спрямовані на створення позитивного емоційного фону, емоційне і психологічне розвантаження дітей, задоволення їх потреби в руховій активності. Форми організації можуть бути різноманітними і варіативними, оскільки залежать не тільки від поставлених цілей і завдань, а й від тематичної спрямованості та смислової насиченості.

Прогулянки з персонажем добре використовувати для мотивації вихованців до певного виду діяльності. Персонаж допомагає зацікавити всіх дітей групи, залучити їх до спільної ігрової діяльності, спостережень, праці.

Прогулянка-подія присвячується певній темі (Дню космонавтики, Дню музики, Дню котів, Дню міста, Дню знань тощо) або події в дитячому садку (встановили новий ігровий комплекс, спортивне обладнання, оновили пісок у пісочницях та ін.) Прогулянка-подія (тематична прогулянка) допомагає вихователю підкреслити важливість події, уточнити їх знання, з'ясувати характер сприйняття певної теми. Прогулянки даного виду сприяють розумовому, моральному, естетичному вихованню, розвивають допитливість дошкільнят.

Спортивні прогулянки спрямовані на зміцнення здоров'я, профілактику стомлення, фізичний і розумовий розвиток, оптимізацію рухової активності дітей. При організації подібних прогулянок різноманітні види дитячої діяльності об'єднуються спортивною тематикою. Правильно організовані спортивні прогулянки надають загартовувальний вплив на дитячий організм в природних умовах, сприяють підвищенню рівня фізичної підготовленості дітей дошкільного віку. Акцент в ході проведення таких прогулянок робиться на формуванні фізичних якостей, вихованню інтересу до спорту та здорового способу життя. Отже, основні завдання, які реалізуються в ході спортивної прогулянки:

- організація активного спортивного відпочинку дітей;

- закріплення рухових навичок;

- розвиток фізичних та морально-вольових якостей дошкільників.

Вимоги до проведення спортивної прогулянки:

1. Проводиться в першу половину дня протягом навчального року (в літній період - 2-3 рази на тиждень).

2. Тривалість спортивної прогулянки має відповідати часу, визначеному режимом дня для певної вікової групи.

3. Мають бути забезпечені оптимальні умови для проведення ігор та вправ спортивного характеру.

4. Елементи спорту (зимові та літні) мають бути важливою складовою спортивної прогулянки в залежності від пори року та погодних умов.

Орієнтовна структура спортивної прогулянки:

1.  Організований перехід до місця проведення з виконанням низки загальнорозвивальних рухових завдань, подоланням посильних дітям перешкод.

2.  Спостереження в природі (за об'єктами довкілля).

3.  Дидактичні ігри спортивної тематики.

4.  Спортивні вправи, розваги, змагання, ігри-естафети, ігри з елементами спорту.

5.  Самостійна діяльність дітей. Індивідуальна робота з дітьми.

6.  Повернення до дошкільного закладу.

У прогулянках - трудових акціях переважають трудові доручення, вихованці долучаються до різних форм праці відповідно до сезону і погодних  умов. У дітей формується розуміння, що праця на природі - це не гра або розвага, а серйозне заняття. Вихователь підводить їх до розуміння необхідності праці, виховує бажання брати участь у роботах по догляду за рослинами, годівлі птахів, прибирання території (очищенню ігрового майданчику від листя, снігу та ін.). На таких прогулянках діти вчаться трудитися колективно, спільно. Підсумок виконаної дітьми роботи - це результат спільної праці всіх.

 Підготувала вихователь-методист Семенюк Р.Ф.