Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

План роботи садового методичного об'єднання вихователів Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) на 2016-2017 н.р.

Проблема «Організація освітнього процесу в ДНЗ відповідно до вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти та програм розвитку дитини дошкільного віку»

Мета: формувати професійну компетентність вихователів, продовжити знайомити їх з новими підходами до планування освітнього процесу в сучасному ДНЗ, реалізувати творчий потенціал педагогів.

   Керівник садового МО: вихователь вищої категорії  Чміль В.С.

№ п/п

 

Зміст роботи

Дата 

Відповідальні

Рекомендована

література для опрацювання

І.

Активізація мовлення дошкільників

1.  Ознайомлення з планом роботи садового методичного об'єднання вихователів на 2016-2017 навчальний рік. (Ознайомлення, Чміль В.С.)

2.   Значення мовних ігор і забав в активізації мовлення дошкільників (Методична скарбничка для вихователів)

3.  Практична частина:

 • Колективний перегляд та аналіз інтегрованого заняття з пріоритетом інтелектуально-мовленнєвих завдань в старшій групі на тему «Як чинити, щоб менше хворіти?»

Мета: доцільність використання мовних ігор, інтерактивних методів і вправ для активізації мовлення дошкільників.

 • Творчий звіт вихователя з індивідуальної проблеми самоосвіти «Мовні ігри та забави - засіб розвитку активного мовлення дошкільників». Презентація портфоліо вихователя, який атестується.

4.  Вироблення методичних рекомендацій методичного об'єднання.

 

 

 

 

 

24.11.2016

 Чміль В.С.

 

 Семенюк Р.Ф.

 

 

 

 

 

Левкович С.В.

 

 

 Левкович С.В.

 

 

 

Чміль В.С.

 

 

 

 

 

 

1. БКДО (2012).

2. Програми «Я у Світі» (2014), «Світ дитинства» (2015).

3. А. Богуш. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. -Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

 4. А. Богуш, Н. Гавриш. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку. -К.: Вид-во «Генеза», 2013.

5. Т. Піроженко. Комунікативно-мовленнєвий розвиток  дошкіль-ника. - Тернопіль: Мандрівець, 2013.

6. М.Кривоніс, О.Дроботій. Мовленнєвий розвиток майбут-нього першокласника. -Х.: Вид-во «Ранок», 2013.

7. С. Логвинчук. Дидактичні ігри, вправи, творчі завдання: розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників.  -Х.: ВГ «Основа», 2012.

8. О.М. Березіна, Т.О.Павловська. Мовні ігри та забави. - Тернопіль: Мальва-ОСО, 2006.

9. В. Сухар. Мовні ігри та вправи зі словом. - Х.: Ранок-НТ, 2007.

10.Л.Кахаєва. Мовленнєвий розвиток старших дошкільників. -Х.: ВГ «Основа», 2011.

ІІ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музично-театральна діяльність дошкільників

1.   Зміст та завдання музично-театральної діяльності дошкільників. (Методичні рекомендації)

2.   Практична частина:

 • Колективний перегляд роботи музично-театральної студії «Маленькі актори» (середній\старший дошкільний вік).

Мета: розвиток творчих музичних здібностей та обдарувань дошкільників засобом музично-театралізованого мистецтва.

 • Творчий звіт музкерівника з індивідуальної проблеми самоосвіти «Робота музично-театральної студії «Маленькі актори».
 • Презентація портфоліо педагога, який атестується.

3.Вироблення методичних рекомендацій методичного об'єднання.

12.12.2016

 Семенюк Р.Ф.

 

 

 

Денисюк О.М.

 

 

 

 Денисюк О.М.

 

Денисюк О.М.

 

Чміль В.С.

1. БКДО (2012).

2. Програми «Я у Світі» (2014), «Світ дитинства» (2015).

3. ППД  О.М.Денисюк «Музична гра-драматизація - засіб розвитку творчих музичних здіб-ностей дошкільників».

4. О.А. Павленко. Гармонійний розвиток дитини через казку. -Х.: ВГ «Основа», 2012.

5. Ж-л «Палітра педагога» 6\2013.

6. Ж-л «ДНЗ» №7\2014, 9\2014.

7. Грайлик. Парціальна програма з організації театралізованої діяльності в ДНЗ. О. Березіна. - Тернопіль: Мандрівець, 2014.

8. Гурткова робота в ДНЗ.

І. Романюк. Ж-л «Вихователь-методист» №10\2016

 ІІІ.

Логіко-математичний розвиток дошкільників

1.   Інноваційні технології логіко-математичного розвитку дошкільників. (Виступ-діалог)

2.   Практична частина:

 • Перегляд та аналіз інтегрованого заняття з пріоритетом логіко-математичних завдань на тему «Українська кухня».

Мета: розвиток логічного мислення дошкільників шляхом активного використання інноваційних технологій логіко-математичного спрямування.

 • Творчий звіт вихователя з індивідуальної проблеми самоосвіти «Інноваційні технології логіко-математичного розвитку дошкільників».
 • Презентація портфоліо педагога, який атестується.

3.     Вироблення методичних рекомендацій методичного об'єднання.

14.02.2017

 Чміль В.С.

 

 

Новосад Т.В.

 

 

 

 

 Новосад Т.В.

 

Новосад Т.В.

 

Семенюк Р.Ф.

 

1. БКДО (2012).

2. Програми «Я у Світі» (2014), «Світ дитинства» (2015)

3.  Ж-л «Палітра педагога» №2\2012, №2\2015.

4. Ж-л «Дошкільне виховання» №3\2012.

5. Газета «Дитячий садок» №1\2014.

6. Ж-л «Вихователь-методист» №3, 7, 10, 11\2014, №4, 5\2016

7. Розвиток логіко-мате-матичної компетенції дошкільників. В. Поздня-кова. - Х.: ВГ «Основа», 2011.

8. Математика для малят: варто пригадати ази. К.Щербакова («ПП» 2\2015).

 ІV.

Рання профорієнтація дошкільників в умовах ДНЗ та сім'ї

1.       Рання профорієнтація дошкільників засобами економічного виховання.    (Консультація-полілог)

2.        Практична частина

 • Колективний перегляд та аналіз інтегрованого заняття з пріоритетом соціально-економічних завдань на тему «Що кому потрібно для роботи? Наш сімейний бюджет».

Мета: розширення знань дітей про професії дорослих; формування соціально-економічної грамотності; виховання поваги до праці людей різних професій.

 • Творчий звіт з проблеми самоосвіти «Формування в дошкільників уявлень про професії дорослих».
 • Презентація портфоліо вихователя, який атестується.

3.  Вироблення методичних рекомендацій методичного об'єднання.

14.03.2017

 

 Семенюк Р.Ф.

 

 

 Малютіна О.В.

 

 

 

 

Малютіна О.В.

 

 Малютіна О.В.

Чміль В.С.

1. БКДО (2012).

2. Програми «Я у Світі» (2014), «Світ дитинства» (2015)

3.  Ж-л «Дошкільне виховання» №9\2012, №3, 4\2016.

4. Ж-л «Вихователь-методист» №12\2014, №3\2014, №3\2015, №3\2016.

5. Ж-л «Палітра педагога» №4\2014, №3\2015.

6. Л.В. Артемова. Ознайомлення дітей з працею дорослих. 1988.

7. Т. Тоцька. Формуван-ня ціннісного ставлення до праці за творами В.Сухомлинського. Старший дошкільний вік. - К.: Бібліотека «Шкільного світу», 201

 

 

Версія для друку

Інформація про використання публічних коштів

Корисне