ПОЛОЖЕННЯ про веб-сайт Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом  Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

від  10.11.2016р. № 96

 

ПОЛОЖЕННЯ

про веб-сайт Квасилівського дошкільного навчального закладу

(ясла-садок)

 1.   Загальні положення

1.1.         Положення розроблене з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок), розширення інформаційного освітнього простору.

1.2.         Веб-сайт (далі Cайт) Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) створюється з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи закладу, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

1.3.         Сайт є одним із інструментів забезпечення навчальної та виховної діяльності Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих.

1.4.         Завідувач Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) призначає редактора сайту, який несе відповідальність за вирішення питань щодо розміщення інформації, її видалення чи оновлення.

1.5.         Створення і підтримка сайту є предметом діяльності команди Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок). Сайт - це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат діяльності дошкільного навчального закладу.

2.     Мета і завдання веб-сайту Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)

2.1.         Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) в районі, представлення  дошкільного закладу Інтернет-спільноті.

2.2.         Завдання:

-         позитивна презентація інформації про досягнення вихованців та педагогічного колективу, особливості Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок), історії його розвитку, про освітні програми та проекти;

-         систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок);

-         формування позитивного іміджу Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок);

-         здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного колективу;

-         створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: вихователів, вихованців, батьків, громадських організацій та зацікавлених осіб;

-         створення умов мережевої взаємодії Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) з іншими установами;

-         стимулювання творчої активності педагогів та вихованців;

-         підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів;

-         сприяння створенню в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури.

3. Інформаційний ресурс Сайту

3.1.         Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок), педагогічних працівників, вихованців, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

3.2.         Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.

3.3.         Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

-         контактна інформація про Квасилівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);

-         відомості про адміністрацію Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок);

-         довідкові матеріали про навчальні програми, порядок зарахування до Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок);

-         електронні версії організаційних документів  Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) (Концепція, Програма розвитку, Статут дошкільного закладу, локальні акти та положення);

-         матеріали з організації освітнього процесу, режиму організації життєдіяльності дошкільників;

-         навчально-методичні матеріали вихователів Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок);

-         електронні каталоги інформаційних ресурсів Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок);

-         інформація про події (свята, семінари, методичні об'єднання, педагогічні ради, конкурси);

-         матеріали про персоналії (завідувач, вихователь-методист, вихователі, практичний психолог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, ділові партнери).

3.4.         Заборонено розміщувати на сайті Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок):

-         інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські, релігійні та політичні ідеї;

-         інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

3.5.         Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу відділу освіти. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

3.6.         Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи творчих педагогів, адміністрації, батьків,  може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, посилання на які організовується із Сайту Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок).

4.       Організація інформаційного наповнення та супроводу Сайту

4.1.         Адміністрація Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) відповідає за змістове наповнення Сайту та його своєчасне оновлення.

4.2.         По кожному розділу Сайту (компоненту) визначаються відповідальні особи за підбір та надання відповідної інформації. Перелік обов'язкової інформації, яка подається, та відповідальність за її якість контролюється завідувачем Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок).

4.3.         Керівництво забезпеченням функціонування Сайту та його програмно-технічна підтримка покладається на адміністратора сайту.

4.4.         Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов'язана з експлуатацією Сайту:

-         зміна дизайну та структури;

-         розміщення нової та видалення застарілої інформації, публікація інформації з баз даних, розробка нових веб-сторінок;

-         реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

4.5.         Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов'язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.

4.6.         Інформація, яка підготовлена для розміщення на Сайті, надається в електронному вигляді адміністратору Сайту.

4.7.         В окремих випадках текстова інформація може бути надана у рукописному варіанті без помилок та виправлень, графічна - у вигляді фотокарток, схем, креслень - у такому випадку матеріали переносяться (скануються) на електронні носії під керівництвом адміністратора Сайту.

4.8.         Поточні зміни структури Сайту здійснюються адміністратором. Зміни концептуального характеру, погоджуються керівником навчального закладу.

4.9.         Оновлення Сайту здійснюється не менше одного разу на тиждень.

5. Виконання Законів України

5.1.         При підготовці матеріалів для розміщення в мережі Інтернет, адміністрація Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) та розробники Сайту зобов'язані забезпечити виконання вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про суспільну мораль».

5.2.         Розробники Сайту зобов'язані збирати письмові погодження учасників заходів (їх батьків), які надають право розробникам публікувати персональні дані вихованців та вихователів на сайті Квасилівського дошкільного навчального закладу (ясла-садок).

5.3.         Відомості про суб'єкт персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб'єкта персональних даних чи його законних представників.

5.4.         Інформація, висвітлена на сайті, повинна відповідати критеріям, зазначених у Законі України «Про суспільну мораль».