Про організацію та зміст освітнього процесу в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) у 2017-2018 н.р.відповідно до сучасних вимог

Зміст освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності в 2017/2018 навчальному році має відповідати основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти (2012р.). Основні орієнтири роботи дошкільної галузі висвітлені в інструктивно-методичних рекомендаціях МОН України "Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році». Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується освітніми програмами, у тому числі й програмами для дітей з особливими освітніми потребами, та навчально-методичною літературою, що затверджена або рекомендована Міністерством освіти і науки України.

У 2017/2018 навчальному році чинними є комплексні освітні програми:

- «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А.М.);

 - «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (авт. кол. Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.) - чинна до кінця навчального року;

- «Дитина», програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років (наук. кер. Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В.) - нова редакція 2015 року;

 - «Дитина в дошкільні роки», освітня програма (науковий керівник Крутій К.Л.) - нова редакція 2015 року;

- «Світ дитинства», комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів (наук. кер. Богуш А.М.) - нове видання 2015 року;

- «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. кол. Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.) - чинна до кінця навчального року;

- «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку (авт. Калуська Л.В.);

- «Я у Світі» (нова редакція 2014 року), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О.Л.);

 - «Стежина», програма для дошкільних навчальних закладів, які працюють за вальдорфською педагогікою (авт. Гончаренко А. М., Дятленко Н.М.).

Вважаємо за доцільне у 2016/2017 навчальному році продовжити освітній процес у ДНЗ за програмою «Я у Світі» (2014), за якою працювали у попередньому навчальному році.

Парціальні освітні програми:

-«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);

-«Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.);

-«Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.);

-«Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. Гунько С., Гусак Л.,  Лещенко З.);

- «Казкова фізкультура». Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.);

-«Скарбниця моралі». Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. Лохвицька Л.В.);

-   «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» (авт. Богуш А.М. та ін.);

-  «Дитина у світі дорожнього руху» (авт. Тимовський О.А., Репік І.А.);

- «Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу)», програма з фізкультурно-корекційної роботи у ДНЗ за авторською естетико-оздоровчою системою (авт. М. Єфименко, Мельниченко Ю.В.) та ін.

 Організація життєдіяльності дітей та планування освітньої роботи здійснюється у відповідності з виданими нормативно-правовими документами. Педагоги, як і раніше, мають право обирати зручні для себе форми графічного або текстового планування за режимними процесами, тематичними блоками, видами діяльності з урахуванням освітніх ліній нової редакції Базового компонента. Молодим педагогам рекомендується складати розширені плани освітньої діяльності з дошкільниками, додатково вести зошити з конспектами занять для своєї вікової групи.

 Примітка. Зручним у використанні є варіант календарно-перспективного планування освітньої роботи на друкованій основі за затвердженими педагогічною радою НВБ і темами дня у своєму ДНЗ (тобто, перший навчальний рік плани освітньої роботи можна друкувати, а на наступні роки - творчо їх використовувати із внесенням окремих змін і доповнень).

Деякі вихідні положення з методичних рекомендацій щодо планування освітньої роботи з дітьми раннього 

та дошкільного віку:

 • освітня робота вихователів у 2017-2018 навчальному році і надалі має відображатися у перспективних і календарних планах, складові яких взаємопов'язані за змістом. План має будуватися на основі блочно-тематичного підходу із врахуванням всіх дидактичних принципів: взаємозв'язку всіх розділів освітньої роботи та освітніх ліній БКДО, систематичності, послідовності, доступності, повторюваності матеріалу, диференційованого та індивідуального підходів до дітей;
 • з метою оптимізації планування та дієвого використання блочно- тематичного принципу у всіх видах дитячої діяльності (а не тільки на заняттях) методичними рекомендаціями МОН пропонується сьогодні вивчення та активне впровадження технології побудови освітнього процесу на основі методичного конструктора з використанням інтелектуальних та асоціативних карт, коректурних таблиць (автор Н.Гавриш). Приклади планування із використанням методичного конструктора наведені у фаховому журналі «Методична скарбничка вихователя» (правда, за дещо іншими як у нас НВБ і темами дня).
 • Основними структурними компонентами місячного перспективного плану залишаються (досить доцільним в умовах блочно-тематичного планування є помісячний комп'ютерний набір всіх структурних частин перспективного планування):

1.    Тематика інтегрованих навчально-виховних  блоків.

2.    По 2 комплекси ранкової гімнастики та гімнастики пробудження після сну.

3.    Загартовувальні процедури  (із зазначенням назв усіх процедур і норм (перебігу) загартування).

4.    Навчально-виховна робота, спрямована на розгортання сюжетно-рольової  гри (до 2-3-х ігор на місяць);

5.    Перспективне планування організованої навчально-пізнавальної діяльності на місяць (сітка занять із зазначенням теми та програмових завдань).

6.    Циклограма рухливих ігор (потижнево).

     Тема             НВБ

Дні

тижня

«Мій дитячий садок»

 

 

 

І-й тиждень

ІІ-й тиждень

ІІІ-й тиждень

ІV-й тиждень

Понеділок

-

-

-

-

-

 

 

 

Вівторок

 

 

 

 

Середа

 

 

 

 

Четвер

 

 

 

 

П'ятниця

 

 

 

 

 

7. Циклограма спостережень в природному та предметному довкіллі (див. верхню табличку).

8. Циклограма дослідницько-пошукової діяльності (потижнево).

9. Циклограма дидактичних ігор (див. табличку).

10. Циклограма трудової діяльності (див. табличку).

11. Свята, розваги, тематичні тижні (здоров'я, фізкультури, знань з безпеки життєдіяльності, рідної мови, екології, мистецтва тощо) (форма роботи, тема, дата проведення).

12. Піші переходи (потижнево).

13. Робота з батьками (форма роботи, тема, дата проведення).

14. Організація розвивального середовища (природного, предметного, соціального).

15. Усна народна творчість (добірка творів на місяць) тощо.

 • Рекомендується і надалі широко використовувати і передбачати календарним плануванням такі види (тематичні, комплексні, контрольні, інтегровані заняття) та типи занять (індивідуально-групові (до 8 дітей), групові (до 15 дітей), фронтальні (вся група).
 • В жодному випадку не допускається пропущення в календарному плануванні окремих видів занять та діяльності дітей: пішохідні переходи, усі види ігор, театралізована діяльність (в розклад вводити окремі заняття), розваги, фізкультура на свіжому повітрі, екскурсії, самостійна художньо-продуктивна діяльність дітей, трудова діяльність тощо.
 • Задля підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку у цьому навчальному році педагогічним колективам дошкільних навчальних закладів потрібно зорієнтувати та планувати свою освітню діяльність за такими пріоритетними напрямами роботи:

- національно-патріотичне виховання;

- економічне виховання (соціально-фінансова освіта);

- формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

- музичне виховання.

 • Посилюється увага музичному вихованню в ДНЗ засобами гри. Однією з найдієвіших форм ефективного музичного розвитку дошкільників є музично-дидактична гра та музична гра-драматизація. У серпневому журналі «Музичний керівник» подано цілий ряд методичних рекомендацій з використання інтерактивних музично-дидактичних ігор, які сприяють розвитку музичних здібностей дошкільників на музичних заняттях та у повсякденні; подано приклад створення таких ігор (в тому числі й авторських) за допомогою комп'ютерної програми.
 • Пріоритетного значення у плануванні освітньої роботи в цьому навчальному році варто надавати таким засобам розвитку дошкільників:

-  творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізована, гра-драматизація);

- художня література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою.

 • На допомогу педагогічним працівникам у правильній організації і плануванні освітнього процесу в ДНЗ МОН України щорічно проводить окремі тематичні вебінари, про дату яких можна дізнаватися із сайту МОН та порталу освітян України «Педрада». Напередодні потрібно лише зареєструватися і відіслати свої запитання до організаторів вебінару.
 • Посилюється увага до організації взаємодії ДНЗ з батьками (активне введення в освітній процес інноваційних форм роботи з батьками). Для популяризації просвітницької роботи з батьками та активного залучення їх до освітнього процесу рекомендується відводити окремі сторінки на веб-сайтах ДНЗ (консультативні центри для батьків) та активно висвітлювати результати роботи з батьками вихованців на своїх сайтах.
 • Звертаємо увагу! З метою забезпечення рівного доступу дітей з особливими потребами до якісної дошкільної освіти, продовжується прийом у групи загального розвитку інклюзивних дітей і особливістю освітнього процесу з ними є його корекційна спрямованість (врахування вимог корекційних програм щодо дітей з особливими освітніми потребами, за потреби введення асистентів вихователя (чи асистентів дитини).
 • Перш, ніж приступати до складання річного перспективного та календарного планів роботи, педагогічним працівникам потрібно провести глибоке діагностичне дослідження дітей (перші два тижні вересня) для того, щоб з'ясувати стан здоров'я, потенційні можливості кожного малюка (знання, вміння, навички), особливості психіки, інтереси і нахили та підібрати індивідуальну програму розвитку для кожної дитини (що вона вже знає, що їй не вдається, із якими завданнями програми зачекати, з яких розділів програми вже варто давати ускладнені завдання тощо); для проведення занять з великим інтелектуальним навантаженням рекомендується і надалі розподіляти дітей на підгрупи за їх психологічним віком (молодша, старша).

       Педагогічна діагностика  повинна ґрунтуватися:

- на безпосередньому спостереженні за дитиною на заняттях та у різних видах діяльності (існує безліч спеціальних методик);

- на використанні лише ігрових методів і прийомів у роботі з дітьми;

- на опитуванні батьків, бесідах з дітьми та іншими членами родини;

- на аналізі продуктів творчої діяльності дітей тощо.

12 вересня 2016 року ТОВ МЦФЕР за сприяння  МОН України проводить у Києві семінар-практикум з проблеми «Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини» та запрошує взяти участь усіх бажаючих педагогічних працівників дошкілля.

(Видані нові методичні рекомендації: «Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини» (130 грн); «Організаційно-розпорядча документація дошкільного закладу» - вимоги та практичні рекомендації щодо організації діловодства і оформлення документів, звітів у ДНЗ (280 грн)

 •  На початку зошита з календарного планування освітнього процесу рекомендується виносити: 

- групи дітей за психологічним віком (молодша, старша);

- групи по фізкультурі, а також «інклюзивних дітей» своєї групи і методи роботи з ними (див. «Система роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) на 2017-2018 н.р.».

                                                                             Підготувала вихователь-методист Семенюк Р.Ф.