Кадровий склад Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) за станом на 01 січня 2018 року

Штатні одиниці:     всього - 74,05

 

 • адміністративний і учбово-допоміжний персонал (завідувач, практичний психолог, вихователь-методист) - 3,5
 • педагогічних працівників (вихователі, музкерівники, інструктор з фізкультури) - 31.65
 • спеціалістів (заступник завідувача господарства, діловод, сестра медична старша, сестра медична з дієтичного харчування, головний бухгалбер, бухгалтер) - 6
 • молодшого обслуговуючого персоналу - 32,90

 

Кількість працівників (фізичних осіб):  всього - 70

 

 • педагогічних працівників - 34
 • медичних працівників - 2
 • молодшого обслуговуючого персоналу - 34

 

Педагогічний колектив має достатньо високий освітній рівень:  

 • 30 педагогів мають вищу освіту, що складає 83%,
 • 4 педагогів - середню спеціальну 17%, 
 • 2 педагоги навчаються у вищому закладі освіти та здобувають фахову освіту.

За результатами атестації педагогічним працівникам, які досягли високих показників у роботі присвоєні педагогічні звання:

 • 5 педагогам присвоєне педагогічне звання «Вихователь-методист»,
 • 1 педагогу - звання «Старший вихователь».

За високі досягнення у праці працівники закладу нагороджені:

 • 4 педагоги - почесним знаком «Відмінник України»;
 • за результатами експериментальної роботи 2 педагоги- почесним знаком «Софія Русова»;
 • неодноразово - грамотами відділу освіти Рівненської райдержадміністрації, управління освіти Рівненської облдержадміністрації, МОН України;
 • до державних свят, ювілеїв закладу, особистих ювілеїв - грамотами Квасилівської селищної ради та грошовими винагородами.

Кількість штатних одиниць, навантаження, оплата праці регламентується штатним розписом, тарифікаційними списками, затвердженими згідно вимог.

У закладі розроблені та затверджені правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки для всіх посад, з якими кожний працівник ознайомлений при прийомі на роботу та повторно - 2 рази на рік (дані інструкції видані на кожну групу, службу; контрольний пакет інструкцій знаходиться у громадського інспектора).

Щорічно розробляються та погоджуються з колективом на виробничих нарадах графіки:

 • роботи працівників (на навчальний рік, затверджені наказом),
 • відпусток працівників (на календарний рік), за погодженням з профспілковим комітетом.

Облік робочого часу здійснюється щоденно у табелі встановленого зразка. Кожний працівник відмічає свій прихід на роботу та закінчення робочого часу у спеціальному журналі.

Трудові книжки ведуться відповідно до "Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників";  зберігаються відповідно вимог; обліковуються у книзі обліку руху трудових книжок.

Організаційні питання діяльності закладу вирішуються на виробничих нарадах, зборах трудового колективу та батьків, раді закладу, засіданнях профкому. Питання, які розглядаються, та контроль за їх виконанням фіксуються у протоколах.