Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

Про організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами на 2015-2016 навчальний рік

 

УКРАЇНА

КВАСИЛІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК)

______________________________________________________________________________

НАКАЗ

  04 вересня 2015 року                         смт. Квасилів                                          № 60

 Про організацію та структуру 

методичної роботи з педагогічними

кадрами на 2015-2016 навчальний рік

          Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу у 2015-2016 навчальному році працюватиме над реалізацією  державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, виконанням Указів Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості  освіти  в Україні», від 25.06.2013    № 344/2013, «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»,  постанов Уряду України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», нормативно-інстуктивних документів Міністерства освіти і науки України, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, державних програм у галузі дошкільної освіти, Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, наказу відділу освіти Рівненської райдержадміністрації «Про  організацію та структуру методичної роботи з педагогічними кадрами району на 2015-2016 навчальний рік».

     На основі  вивчення результативності  освітнього  процесу, професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їх компетентності, враховуючи діагностичний аналіз, аналіз результатів роботи закладу за 2015-2016 і план роботи на 2015-2016 навчальний рік, з метою сприяння розвитку інноваційної діяльності у ДНЗ, забезпечення інформаційно-комунікативних зв'язків, організаційного та функціонального оновлення діяльності методичної служби,

 НАКАЗУЮ:

 1.    Розпочати роботу з науково-методичної проблеми навчальних закладів району «Реалізація компетентнісної парадигми в умовах модернізаційних змін в освіті» на 2015-2020 навчальні роки.

                   Протягом навчального року.

2.    Продовжити роботу з реалізації науково-методичної проблеми закладу «Формування цілісної, життєво компетентної особистості в умовах інноваційного розвитку дошкільної освіти» (IV етап впровадження).

Протягом навчального року за планом роботи.

3.    Організувати науково-методичну роботу згідно з Положенням про методичний кабінет дошкільного навчального закладу та відповідно до нормативних документів, які визначають напрямки розвитку дошкільної освіти.

                                                  Протягом навчального року.

4.    Підвищити якість науково-методичного супроводу та організовувати майстер-класи із залученням кращих педагогів, тренінги, і практикуми, мозкові штурми, рольові й ділові ігри, для педагогів і батьків тощо, в тому числі із застосуванням Інтернет-ресурсів.

5.    Надавати працівникам закладу дієву допомогу з питань організації освітнього процесу, в тому числі з дітьми з особливими потребами.

6.    Активізовувати творчий потенціал педагогів, стимулом до їхнього професійного саморозвитку й самоосвіти, а відтак і оновлення форм методичної роботи з кадрами, залучати вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізичної культури, психологів до оволодіння технологіями психолого-педагогічного проектування, організації освітньої роботи з дітьми на засадах особистісно-орієнтованого, діяльнісного інтегрованого підходів і налагодження тісної взаємодії між дітьми, педагогами і батьками.                                                                     

7.    Спрямувати роботу методичної служби в ДНЗ у 2015-2016 навчальному році за такими пріоритетними завданнями:

-         Становлення соціального здоров'я дошкільників в умовах ДНЗ і сім'ї.

-         Трудове виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку, формування практичних економічних умінь і навичок.

-         Національно-патріотичне виховання дошкільників.

-         Продовження роботи з формування мовленнєвої компетенції дошкільників засобами ознайомлення дітей з довкіллям.                                                                                                       

8.    Провести   систему   методичних заходів,   спрямованих    на   розвиток     творчої індивідуальності та творчого потенціалу педагогічних працівників, залучаючи їх до активної участі в індивідуальних та групових формах роботи ДНЗ та району:

8.1. Семінар для керівників і методистів ДНЗ району:

- Лисак О.М. - завідувач,

- Семенюк Р.Ф. - вихователь-методист.

8.2.  Інструктивно-методична нарада керівників ДНЗ району:

                - Лисак О.М. - завідувач.

8.3. Методичне об'єднання інструкторів з фізкультури ДНЗ району:

                   - Момоток Т.Р. - інструктор з фізкультури.

8.4. Методичне об'єднання вихователів груп раннього віку ДНЗ району:

         - Бідюк В.М. - вихователь групи раннього віку,

         - Брежицька О.В. - вихователь групи раннього віку.

8.5. Методичне об'єднання вихователів дошкільних груп ДНЗ району:

         - Левкович С.В. -  вихователь середньої групи,

         - Ничипорук М.В. -  вихователь старшої групи.

8.6. Семінар-практикум для медичних сестер:

        - Мацура Г.Ю. - сестра медична з дієтичного харчування.

 8.7. Методичне об'єднання музкерівників ДНЗ району:

       - Денисюк О.М. - музкерівник,

       - Ревер О.Є. - музкерівник.

  8.8. Школа молодого вихователя ДНЗ району:

       - Бернацька Г.Ю. - вихователь молодшої групи.

  8.9. Школа молодого спеціаліста в ДНЗ. Наставництво:

       - Брежицька О.В.,молодий спеціаліст -Гаврильчик О.В., наставник;

       - Ничипорук М.В., молодий спеціаліст - Патій І.В, наставник;

       - Лазаришина І.В., молодий спеціаліст - Тимошок Л.Д., наставник;

       - Бернацька Г.Ю., молодий спеціаліст - Шум М.М., наставник;

       - Левкович С.В., молодий спеціаліст - Шевчук Н.С., наставник.

  8.10. Методичне об'єднання практичних психологів ДНЗ району:

       - Турченюк І.О. - практичний психолог.

  8.11. Творча група вихователів-методистів:

       - Семенюк Р.Ф. - вихователь-методист.

  8.12. Садове методичне об'єднання вихователів з проблеми «Організація освітнього процесу в ДНЗ відповідно до вимог нової редакції БКДО та програми розвитку дошкільників»:

-  Яремчук В.В. - вихователь старшої групи,

-  Шум М.М. - вихователь молодшої групи,

-  Чміль В.С. - вихователь середньої групи,

-  Верема Г.Ф. - вихователь групи раннього віку,

-  Шевчук Н.С. - вихователь середньої групи,

-  Дахненко І.Р. - вихователь середньої групи,

-  Новосад Т.В. - вихователь молодшої групи,

-  Козлова М.В. - вихователь середньої групи,

-  Тимошок Л.Д. - вихователь старшої групи,

-  Павлюк Ю.А. - вихователь старшої групи;

-  Меланчук Л.М. - вихователь старшої групи,

-  Сенюк Н.Г. - вихователь середньої групи,

-  Грухаль М.К. - вихователь середньої  групи,

-  Бенюк О.В. - вихователь середньої групи,

-  Гаврильчик О.В. - вихователь групи раннього віку,

-  Вернюк С.В. - вихователь старшої групи,

-  Парчук О.М.- вихователь молодшої групи,

-  Круглик О.П.- вихователь молодшої групи,

-  Лазаришина І.В. - вихователь старшої групи,

-  Малютіна О.В. - вихователь молодшої групи,

8.13. Психологічний практикум з проблеми «Піклуватися про психологічне здоров'я дитини - основне завдання дорослих»:

      - Турченюк І.О. - практичний психолог.

8.14. Круглий стіл з проблеми «Основні критерії оцінки якості дошкільної освіти в ДНЗ: нові підходи»:

- Лисак О.М. - завідувач;

- Семенюк Р.Ф. - вихователь-методист;

- Турченюк І.О. - практичний психолог.

  8.15. Декада педінновацій з творчими звітами педагогів:

- Сенюк Н.Г. - вихователь середньої групи;

- Момоток Т.Р.- інструктор з фізкультури;

- Чміль В.С. -  вихователь середньої групи;

- Дахненко І.Р. - вихователь середньої групи;

- Вернюк С.В. - вихователь старшої групи;

- Бенюк С.В. - вихователь старшої групи;

- Ревер О.Є. - музичний керівник;

- Турченюк І.О. - практичний психолог.

8.16. Групові консультації:

- Семенюк Р.Ф. - вихователь-методист;

- Чміль В.С. - вихователь середної групи;

- Дахненко І.Р. - вихователь середньої групи;

- Меланчук Л.М. - вихователь старшої групи;

- Шум М.М. - вихователь молодшої групи;

- Павлюк Ю.А. - вихователь старшої групи;

- Сенюк Н.Г. - вихователь середньої групи.

 8.17. Школа-консультпункт для ДНЗ району:

- Лисак О.М. - завідувач;

- Семенюк Р.Ф. - вихователь-методист;

- Ковтун Л.М. - медична сестра старша;

- Момоток Т.Р. - інструктор з фізкультури;

- Денисюк О.М. - музкерівник;

- Шевчук Н.С. - вихователь середньої групи;

- Сенюк Н.Г. - вихователь середньої групи;

- Грухаль М.К. - вихователь середньої групи.

Протягом навчального року у відповідності до плану роботи.

9.З метою розвитку творчих здібностей дошкільників продовжити організацію гурткової роботи з дошкільниками:

-       з образотворчої діяльності «Маленькі митці» (керівник вихователь  Шевчук Н.С.);

-      з музично-театральної діяльності «Маленькі актори» (керівник музичний керівник Денисюк О.М.).

Протягом навчального року у відповідності до плану роботи.

10. Здійснювати систематичне вивчення умов забезпечення психофізичного    здоров'я та рівнів розвитку вихованців ДНЗ відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та програми  розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі».                                    

Протягом навчального року

11. Забезпечити подальше зміцнення предметно розвивально-ігрового простору для дітей всіх вікових груп у відповідності до Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу.                                                          

Постійно

12.     З метою забезпечення конституційних прав дітей пятирічного віку на здобуття дошкільної освіти та надання їм стартових можливостей напередодні вступу до школи, надання батькам психолого-педагогічної допомоги з питань розвитку, навчання і виховання дітей, що виховуються в умовах сім'ї, організувати роботу Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють:

 • Лисак О.М. - завідувач,
 • Семенюк Р.Ф. - вихователь-методист,
 • Ковтун Л.М. - старша медична сестра,
 • Денисюк О.М. - музичний керівник,
 • Ревер О.Є. - музичний керівник,
 • Турченюк І.О. - практичний психолог,
 • Яремчук В.В. - вихователь старшої групи,
 • Павлюк Ю.А. - вихователь старшої групи,
 • Меланчук Л.М. - вихователь старшої групи,
 • Вернюк С.В. - вихователь старшої групи,
 • Патій І.В. - вихователь старшої групи,
 • Нечипорук М.В. - вихователь старшої групи,
 • Тимошок Л.Д. - вихователь старшої групи,
 • Лазаришина І.В.- вихователь старшої групи.

                                                              Протягом навчального року у відповідності

до плану роботи Консультативного центру

13.    Направити на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників та сприяти виконанню докурсових завдань:

 • Новосад Т.В. - вихователя,
 • Тимошок Л.Д. - вихователя,
 • Меланчук Л.М. - вихователя,
 • Бенюк О.В. - вихователя,
 • Круглик О.П. - вихователя,
 • Малютіна О.В.- вихователя,
 • Турченюк І.О. - практичного психолога,
 • Левкович С.В.- вихователя.

Протягом навчального року відповідно до наказу відділу освіти.

14.Провести атестацію педагогічних працівників:

- Сенюк Н.Г. - вихователя;

- Момоток Т.Р.- інструктора з фізкультури;

- Чміль В.С. -  вихователя;

- Дахненко І.Р. - вихователя;

- Вернюк С.В. - вихователя;

- Бенюк С.В. - вихователя;

- Ревер О.Є. - музичного керівника;

- Павлюк Ю.А.- вихователя.

 До 15 березня 2016 року

15. Встановити у закладі методичний день - четвер.

        Протягом навчального року

16. Контроль за виконанням наказу покласти на вихователя-методиста Семенюк Р.Ф.

             Завідувач                                                                                                    О.М. Лисак

Версія для друку

Інформація про використання публічних коштів

Корисне