Про нову редакцію програми «Я у Світі» (2014)

 Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» в новій редакції повністю відповідає структурі Базового компонента дошкільної освіти.

Надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН від 24.06.2014 № 750).

У Програмі відображено вимоги до оновленого змісту освіти дитини від народження до шести (семи) років життя, а саме до її розвиненості, вихованості й навченості впродовж дошкільного дитинства.

Програма складається з двох частин:

Частина І містить інваріантну складову змісту освіти дітей від народження до трьох років.

Матеріали частини І Програми викладено за сімома освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Діяльність дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Над оновленням Програми працювали науковці під керівництвом Олени Леонтіївни Кононко, завідувача кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, д-ра психол. наук, професора.

Матеріали кожної освітньої лінії структуровано за рамкою-схемою, що містить такі елементи:

  • Вікові можливості (для кожного року життя)
  • Основні освітні завдання (чітко окреслені розвивальні, навчальні та виховні завдання)
  • Організація життєдіяльності
  • Показники компетентності дитини на кінець кожного вікового періоду

Частина ІІ містить інваріантну й варіативну складові змісту освіти дітей молодшого та старшого дошкільного віку.

Ці складові представлені такими освітніми лініями:

  • інваріантна складова - «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Діяльність дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини»;
  • варіативна складова - «Комп'ютерна грамота», «Іноземна мова (англійська)», «Хореографія», «Шахи».

Матеріали Програми структуровано відповідно до психологічного віку. Водночас з урахуванням потреб практиків у кожному психологічному віці виокремлено особливості паспортного віку.

Матеріали кожної освітньої лінії структуровано за рамкою-схемою, що містить такі елементи:

  • Вікові можливості (для кожного року життя)
  • Основні освітні завдання (чітко окреслені розвивальні, навчальні та виховні завдання)
  • Організація життєдіяльності
  • Показники компетентності дитини на кінець кожного вікового періоду

Додатки до Програми містять орієнтовні розпорядок дня дітей, розподіл занять на тиждень, музичний репертуар, переліки художніх творів та інші практичні матеріали для роботи з дітьми.

Програма легко сприймається за своєю структурою, складовими кожного розділу та створює простір для використання різних педагогічних технологій, прояву творчості й гнучкості у підході до кожної дитини.