Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

Про вивчення педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу, які атестуються у 2015-2016 н.р.

УКРАЇНА

КВАСИЛІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК)

______________________________________________________________________________

НАКАЗ

21 жовтня 2015 року                           смт. Квасилів                                          № 80

 Про вивчення педагогічної діяльності

педагогічних працівників закладу,

які атестуються у 2015-2016 н.р.

         Відповідно Законів України «Про освіту» від 23.05.91р. № 1060-ХII (зі змінами), «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 року №2628-III (зі змінами), рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, виданих Міністерством освіти і науки від 03.07.2002 року № 1/9-318, Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого Наказом МОН № 930 від 06.10.2010 року, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту № 1473 від 20.12.2011 року, з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу

 НАКАЗУЮ: 

         1. Вихователю-методисту Семенюк Р.Ф.:

        1.1. Скласти плани вивчення системи роботи педагогів закладу, які атестуються у 2015-2016 навчальному році:

         1) Сенюк Ніни Григорівни, вихователя;

         2) Чміль Валентини Степанівни, вихователя;

        3) Дахненко Іванни Романівни, вихователя;

        4) Бенюк Оксани Володимирівни, вихователя;

        5) Вернюк Світлану Володимирівну, вихователя;

        6) Павлюк Юлію Андріївну, вихователя;

        7) Момоток Тамари Ростиславівни, інструктора з фізкультури;

        8) Ревер Оксани Євгенівни, музичного керівника.

                                                                                                             До 30.10.2015 р.

        1.2. Організувати вивчення педагогічної діяльності педагогів, які атестуються.

                                                                                                            До 15.03.2016 р.

        1.3. Провести контроль за обстеженням рівнів  розвитку вихованців відповідно до БКДО та  Програми розвитку дитини дошкільного віку.

                                                                                       Вересень - січень -  березень.

        1.4. Вивчити стан роботи з батьками, провести аналіз наочної пропаганди для батьків, її зміст та актуальність.                    

Протягом навчального року.

        1.5. Узагальнити вивчення системи роботи педагогів:

  • дати аналітичну оцінку педагогічній діяльності;
  • результати висвітлити у характеристиках професійної діяльності педагогів у міжатестаційний період. Лютий 2015 року.

        1.6. Внести питання про відповідність займаній посаді та відповідність кваліфікаційній категорії кожного педагога на методичне  об'єднання.

        2. Атестаційній комісії:

        2.1. Провести вивчення системи роботи вихователів Сенюк Н.Г.,         Чміль В.С., Дахненко І.Р., Бенюк О.В., Вернюк С.В., Павлюк Ю.А., інструктора з фізкультури Момоток Т.Р., музкерівника Ревер О.Є.  шляхом: відвідування навчальних занять, вивчення рівня навчальних досягнень вихованців, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічними працівниками своїх посадових обов'язків,  участі у роботі методичних об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи тощо.

                                                                                           Протягом 2015-2016 н.р.

        2.2. Провести перегляд та аналіз навчально-виховних форм роботи з дітьми: заняття (інтегровані, комплексні; фронтальні, індивідуально-групові), міні-заняття, ігрову діяльність, режимні моменти, родинні заходи тощо, аналіз попередніх результатів, діагностику, анкетування, співбесіди, консультування, аналізу планування, виконання плану навчально-виховної роботи, створення належного розвивального предметно-ігрового середовища у групі у відповідності до Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок , аналізу навчально-виховної роботи тощо.

                                                                                             Протягом 2015-2016 н.р.

         2.3. Дотримуватися основних принципів атестації: відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

         3. Педагогам: Сенюк Н.Г., Чміль В.С., Дахненко І.Р., Бенюк О.В., Вернюк С.В., Павлюк Ю.А., Момоток Т.Р., Ревер О.Є.

        3.1. Підготувати до колективних переглядів  навчально-виховні заходи .

                                                                                               Протягом 2015-2016 н.р.

        3.2. Провести творчі звіти з реалізації проблем по самоосвіті.

                                                                                               Протягом 2015-2016 н.р.

        3.3. Брати активну участь у методичних заходах та громадському житті закладу.

                                                                                                          Постійно.

        4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

                Завідувач                                                                                              О.М.Лисак

Версія для друку

Інформація про використання публічних коштів

Корисне