Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

Про впровадження інклюзивної освіти в ДНЗ (Наказ)

 

 

УКРАЇНА

КВАСИЛІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК)

_______________________________________________________________________

НАКАЗ

 

09 вересня 2016 року                         смт. Квасилів                                          № 63

 

Про впровадження інклюзивної

освіти у закладі

 

        З метою забезпечення дошкільною освітою дітей з особливими освітніми потребами, налагодження конструктивної взаємодії між учасниками освітнього процесу та об'єднання зусиль дошкільного навчального закладу, лікарської амбулаторії і батьків у створенні оптимальних умов  для їх навчання, виховання і розвитку в умовах ДНЗ

 

НАКАЗУЮ:

1. Для координації діяльності всіх учасників освітнього процесу створити групу психолого-медико-педагогічного супроводу (ПМПС) дітей з особливими освітніми потребами у складі:

- завідувача Лисак О.М.

- вихователя-методиста Семенюк Р.Ф.

- медичної сестри старшої Ковтун Л.М.

- інструктора з фізкультури Момоток Т.Р.

- практичного психолога Турченюк І.О.

- вихователів вікових груп, у яких виховуються діти з особливими освітніми потребами

         2. Сестрі медичній старшій Ковтун Л.М.:

       2.1. Провести облік дітей з особливими потребами на підставі медичних висновків, пред'явлених батьками у заклад.

                                                                                     Після прийому дітей у заклад.

       2.2. Отримати згоду кожного з батьків на обробку персональних даних.

                                                                                         При прийомі дітей у заклад.

     2.3. Розробити заходи щодо оздоровчо-корекційної роботи з даними дітьми.                                                                                                 До 19.09.2014р.

       2.4. Надавати консультативну допомогу батькам дітей з особливими освітніми потребами з питань оздоровчо-корекційної роботи в умовах сім'ї.

                                                                                                              Постійно.

      3. Вихователю-методисту Семенюк Р.Ф.

       3.1. Скласти план роботи педагогічного колективу з дітьми з особливими освітніми потребами та винести для обговорення в колективі.

                                                                                                              До 19.09.2014р.

      3.2. Розробити методичні рекомендації з питань організації освітньої роботи з дітьми з особливими потребами.     

                                                                                                                               До 25.09. 2014р.

      3.3. Провести консультації для педагогічного колективу з метою організації системи роботи з дітьми з вадами психофізичного розвитку.

                                                                                                                  Жовтень.

      3.4.Здійснити підбір навчально-методичного забезпечення освітнього процесу,  спрямованого на виконання корекційно-розвивального та навчально-виховного процесів дітей з особливими освітніми потребами.

                                                                                                           До 25.09.2014р.

      3.5. Розробити спільно з вихователями критерії оцінювання досягнень  дітей з особливими освітніми проблемами.

                                                                                                         Вересень 2014р.

      4. Вихователям, інструктору з фізкультури, музичним керівникам:

      4.1. Здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами  шляхом:

- ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо здійснення інклюзивної освіти дошкільників;

- здійснення спостереження за дітьми з особливими освітніми потребами в різних видах діяльності, їх індивідуальними особливостями, поведінкою, емоційним та фізичним станом, потенційними можливостями;

- проведення педагогічної діагностики, індивідуальних бесід, вивчення продуктів діяльності дітей з особливими освітніми потребами, з метою визначення рівнів їх розвитку;

- складання індивідуальних програм розвитку для кожної дитини з обмеженими можливостями здоров'я;

- створення оптимальних умов та підготовки предметно-ігрового розвивального середовища для занять з дітьми, що мають обмежені можливості здоров'я;

- включення дитини з вадами розвитку в освітній процес, координації дитячої діяльності, дозування навантажень;

- налагодження співпраці з батьками та відповідними спеціалістами для інклюзивного навчання та виховання дітей.

                                                                                                                        Постійно.

      4.2. Проводити просвітницьку роботу (різними формами) з батьками дітей з особливими освітніми  потребами.

                                                                           Постійно.

      4.3. Проводити моніторинг освітньої діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

                                                                                           Вересень, січень, травень.

      5. Практичному психологу:

      5.1.Організувати психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами через психологічне забезпечення індивідуальних освітніх програм.

                                                                                                              Протягом року.

      5.2. Провести добір діагностичного інструментарію, рекомендованого для роботи з різними категоріями дітей відповідно до наявного дефекту розвитку та провести психологічну діагностику дітей з особливими освітніми потребами.

                                   Вересень, жовтень.

      5.3. Проводити корекційно-відновлювальну роботу з дітьми з особливими освітніми потребами у відповідності до системи розроблених заходів у ДНЗ та новітніх досягнень у галузі корекційної педагогіки, спеціальної психології.

                                                                                                               Протягом року.

      5.4. Формувати психологічну готовність педагогів до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами шляхом організації навчальних тренінгів.

                                                                                                               Щоквартально.                                                                                                              

     5.5. Проводити моніторинг результативності корекційно-відновлювальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, з метою виявлення і прогнозування можливих проблем розвитку та їх усунення.

                        Щоквартально.

     5.6. Скласти практичні поради педагогам, які працюють з дитиною з особливими освітніми потребами (відповідно до стану її здоров'я та розвитку).

    Жовтень, листопад.

     6. Контроль  стану  здійснення  психолого-педагогічного супроводу дітей з  особливими  освітніми  потребами  покласти  на  сестру  медичну  старшу

Ковтун Л.М. та вихователя-методиста Семенюк Р.Ф.

     7.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Завідувач                                                                                                                                О.М.Лисак

 

Версія для друку

Інформація про використання публічних коштів

Корисне