Положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім'ї Квасилівського ДНЗ (ясла-садок)

                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач ______________ О.М. Лисак

Дата 30 серпня 2015 року

1. Загальні положення

1.1.Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім'ї (далі - консультативний центр), організовується при дошкільному навчальному закладі, що реалізовує освітні програми дошкільного виховання.

1.2. Консультативний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, наказами МОН, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням.

1.3. Консультативний центр створюється для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей віком від 2 місяців до 6(7) років, які виховуються в умовах сім'ї.

1.4. Консультативний центр - це одна з форм надання допомоги сім'ї у вихованні, навчанні і розвитку дітей дошкільного віку.

2. Мета і завдання діяльності Консультативного центру

2.1. Мета створення Консультативного центру:

 • забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання;
 • надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї. 

2.2. Головні завдання Консультативного центру:

 • надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім'ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
 • сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім'ї;
 • забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

3. Організація діяльності Консультативного центру

3.1. Основні форми діяльності Консультативного центру:

 • організація лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють;
 • організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі.

3.2. Консультативний центр  здійснює консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, з питань:

 • соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім'ї;
 • вікових, психофізіологічних особливості дітей;
 • психологічної готовності до навчання у школі;
 • профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім'ї;
 • організації ігрової діяльності;
 • організації харчування дітей вдома;
 • створення умов для загартування і оздоровлення;
 • соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

3.3. Робота з батьками або особами, які їх замінюють, в Консультативному центрі проводиться підгрупами та індивідуально.

3.4. Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів Консультаційного центру: вихователя-методиста, вихователів, практичного психолога,  медичного працівника, музкерівників, інструктора з фізкультури та інших фахівців.

3.5. Консультування батьків або осіб, які їх замінюють, може проводитись одним або декількома спеціалістами одночасно.

Кількість спеціалістів, залучених на громадських засадах до роботи в Консультативному центрі, визначається завідувачем дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Лисак Ольгою Миколаївною.

3.6. Для здійснення діяльності Консультативного центру необхідне ведення наступної документації:

 • журнал реєстрації звернень;
 • план роботи Консультативного центру, затверджений завідувачем дошкільного навчального закладу (ясла-садок);  
 • графік роботи Консультативного центру, затверджений завідувачем дошкільного навчального закладу (ясла-садок);  
 • аналіз роботи за рік.

3.7. Безпосереднє керівництво Консультативним центром здійснюється завідувачем Квасилівського ДНЗ (ясла-садок) Лисак О.М.