План роботи садового методичного об'єднання вихователів Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2019-2020 н.р.

Проблема «Використання ІКТ-технологій в освітньому процесі ЗДО».

Мета: ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку дошкільної освіти в умовах Нової української школи; оновлення і поглиблення знань педагогічних працівників з різних методик; активне використання інноваційних форм і засобів інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку; підвищення кваліфікації та професійного рівня педагогів, їх ІКТ-компетентності.  

Керівник садового МО: вихователь вищої категорії  Новосад Т.В.

№ п/п

 Зміст роботи

Дата 

Відповідальні

Рекомендована

література для опрацювання

І.

Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників  

1.  Ознайомлення з планом роботи садового методичного об'єднання вихователів на 2019-2020 навчальний рік. (Ознайомлення, керівник садового МО)

2.  Роль дидактичних ігор та мовленнєво-комунікативних вправ в системі засобів комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників. (Виставка-презентація дидактичних матеріалів)

3.  Діагностика рівня комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників. (Методична скарбничка для вихователів)

4.  Праця як засіб формування комунікативних навичок дошкільників. (Творчий звіт-презентація досвіду роботи)

5.  Практична частина:

  • Інтегроване заняття на тему «Маленькі кухарі» в середній групі.

Мета: формування комунікативних навичок дошкільників засобами трудового виховання.

6.  Вироблення методичних рекомендацій методичного об'єднання.

 

 

 

 

 13.19.2019

 

Новосад Т. В.

 

 

Грухаль М.К.

 

Семенюк Р.Ф.

 

 

Грухаль М.К.

 

 

 Новосад Т.В.

 

1. БКДО (2012).

2. Програма «Я у Світі» (2019)

3. А. Богуш. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. -Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

4. М. Кривоніс, О.Дроботій. Мовленнєвий розвиток майбутнього першокласника. -Х.: Вид-во «Ранок», 2013.

5.  Богуш А.М., Гавриш Н.В. Розвиток мовлення дітей пятого року життя», 2017.

6. Піроженко Т. Комуніка-тивно-мовленнєвий розвиток дошкільника. - Тернопіль, «Мандрівець», 2013.

7. Тур Л.В. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників. -Х.: ВГ «Основа», 2016.

8. Богуш А.  Гавриш Н. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах, 2014.

9. О.В. Фесенко. Організація трудової діяльності в дитячому садку.  -Х.: ВГ «Основа», 2018.

 

ІІ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування у дошкільників елементарних географічних понять

1.    Формування у дошкільників елементарних уявлень про планету Земля відповідно до вимог оновленої програми «Я у Світі».  (Методична скарбничка для вихователів).

2.   Роль дидактичних ігор та ігрових посібників у системі освітньої роботи з формування у дошкільників елементарних географічних понять (Виставка-презентація дидактичних матеріалів).

3.   Формування у дошкільників елементарних географічних понять засобами ознайомлення з природою рідного краю. (Творчий звіт-презентація досвіду роботи)

4.   Практична частина:

  • Інтегроване заняття-квест в середній групі на тему «Подорож країнами світу» (Колективний перегляд заняття)

Мета: застосування інтегрованого підходу до формування у дошкільників елементарних географічних понять.

5. Вироблення методичних рекомендацій методичного об'єднання.

6. Обговорення проєкту Програми КМУ щодо реформи дошкільної освіти з наданням зауважень та пропозицій (до 25 січня 2020 року).

22.01.2020

 

 

Семенюк Р.Ф.

 

Патій І.В.

 

 

Патій І.В.

 

 

Патій І.В.

 

 

Новосад Т.В.

 

Лисак О.М.

 

1.  БКДО (2012).

2.  Програми «Я у Світі» (2019).

3. Досвід роботи Патій І.В.

 http://leleka.rv.ua/formuvannya-u-doshkil-nykiv-elementarnyh-geografichnyh-ponyat-zasobamy-oznayomlennya-z-pryrodoyu-ridnogo-krayu.-obmin-dosvidom.htm

4. І. Терещенко. Де живе саламандра, або географія для дошкільників. Ж-л «Вихователь-методист» №6\2018.

5. Г. Бєлєнька, О. Половіна. Дошкільнятам про світ природи. Діти четвертого року життя. -К.: «Генеза», 2018.

6. Г. Бєлєнька, О. Половіна. Дошкільнятам про світ природи. Діти п'ятого року життя. -К.: «Генеза», 2016.

6. Р.Семенюк. Формування у дошкільників елементар-тарних уявлень про планету Земля відповідно до вимог оновленої програми «Я у Світі» (2019).  Методична скарб-ничка для вихователів. http://leleka.rv.ua/formuvannya-u-doshkil-nykiv-elementarnyh-uyavlen-pro-planetu-zemlya-vidpovidno-do-vymog-onovlenoyi-programy-ya-u-sviti-2019-.-metodychna-skarbnychka-dlya.html

5. Інтернетресурс

 ІІІ.

Художньо-театралізована діяльність

1.  Завдання оновленої програми «Я у Світі» щодо організації театралізовано-ігрової діяльності в ЗДО.  (Методична скарбничка для вихователів)  

2.   Театралізована діяльність як умова формування діамонологічної компетент-ності дошкільників  (Презентація досвіду роботи)

3.   Роль дидактичних ігор, посібників та ігрового обладнання в організації театралізованої діяльності дошкільників.   (Виставка-презентація дидактичних матеріалів).

4.   Практична частина.

  • Заняття-брейн-ринг «Знавець казок» з елементами театралізованої діяльності в середній групі №2. (Колективний перегляд)

5.  Вироблення методичних рекомендацій методичного об'єднання.

04.02.2020

 

 

Семенюк Р.Ф.

 

Нестерчук А.Ф.

 

 

 

Нестерчук А.Ф

Новосад Т.В.

1. БКДО (2012).

2.  Програми «Я у Світі» (2019).

3. Досвід роботи Нестерчук А.Ф. Театралі-зована діяльність як умова формування діамонологіч-ної компетентності дошкільників. 

4. Г.В. Мартиненко. Театралізована діяльність в дитячому садку. ВГ «Основа», 2018.

5.  О.М. Березіна.

 Грайлик. Програма з організації театральної діяльності в дошкільному навчальному закладі. - Тернопіль: Мандрівець, 2014.

ІV.

Моральне виховання сучасних дошкільників

1.  Завдання морального виховання дошкільників відповідно програми «Я у Світі». (Методичний коментар)

2.   Моральне виховання дошкільників засобами художнього слова. (Презентація досвіду роботи)

3.   Морально-етичне виховання дошкільників за творами В. Сухомлинського.

(Презентація досвіду роботи)

4.  Роль дидактичних ігор, посібників та ігрового обладнання в організації освітньої роботи з морального виховання дошкільників.   (Виставка-презентація дидактичних матеріалів).

5.  Практична частина

  • Тематичне заняття-розвага «Коли в серці живуть добринки» у старшій групі.

Мета: формування уявлення про моральні норми поведінки дитини, створення умов для виховання позитивних емоцій і моральних почуттів.

  • Урок доброти за творами Василя Сухомлинського на тему «Найгарніша мама» в молодшій групі.

Мета: забезпечення умов для морального виховання дітей; виховання у них поваги й доброзичливого ставлення до тих, хто їх оточує.

6. Вироблення методичних рекомендацій садового методичного об'єднання вихователів.

27.02.2020


Семенюк Р.Ф.

 

Круглик О.П.

 

Корнійчук О.А.

 

Круглик О.П.

Корнійчук О.А.

 

 

Круглик О.П.

 

Корнійчук О.А.

 

 

Новосад Т.В.

1. БКДО (2012).

2.  Програми «Я у Світі» (2019).

3. Досвід роботи вихователя Круглик О.П.

4. Досвід роботи вихователя Корнійчук О.А.

5. Ж-л «ДНЗ» 3\2014.

6. Ж-л «Вихователь-методист» 3\2014

7. Ж-л «ПП» 3\2017

8. Ж-л «ДВ» 8, 12\2018

9. Ж-л «ДВ» 4\2019

10. Програма

Л. Лохвицької «Скарбниця моралі»