План роботи садового методичного об'єднання вихователів Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2018-2019 н.р.

Проблема «Використання ІКТ-технологій в освітньому просторі ЗДО».

Мета: ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку дошкільної освіти в умовах Нової української школи; оновлення і поглиблення знань педагогічних працівників з різних методик; активне використання інноваційних форм і засобів інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку; систематичне підвищення загальнокультурного та професійного рівнів педагогів, їх ІКТ-компетентності.  

Керівник садового МО: вихователь вищої категорії  Новосад Т.В. 

№ п/п

 

Зміст роботи

Дата 

Відповідальні

Рекомендована

література для опрацювання

І.

Комунікативна гра як засіб розвитку культури спілкування дошкільників

 

1.  Ознайомлення з планом роботи садового методичного об'єднання вихователів на 2018-2019 навчальний рік. (Ознайомлення, керівник садового МО)

2.   Сучасні прийоми розвитку зв'язного мовлення дошкільників. (Консультація для вихователів)

3.  Критерії та показники мовленнєвої готовності дітей до школи. (Методична скарбничка для вихователів)

4.  Комунікативна гра як засіб розвитку культури спілкування дошкільників.

(Презентація досвіду роботи)

5.  Практична частина:

  • Контрольне заняття-квест з мовленнєвого спілкування у старшій групі на тему «Подружися з Мийдодіром» (Колективний перегляд)

Мета: формування культури спілкування дошкільників засобами комунікативних ігор; активне використання сучасних прийомів зв'язного мовлення дошкільників.

6.  Вироблення методичних рекомендацій методичного об'єднання.

 

 

 

 

 

 29.11.2018

 

 


Новосад Т. В.

 

Яремчук В.В.

 

 

Семенюк Р.Ф.

 

Яремчук В.В.

 

 

Яремчук В.В.

 

 

 

Новосад Т.В.

 

 

 

1.      1. БКДО (2012).

2.      2. Програми «Я у Світі» (2014), «Світ дитинства» (2015).

3.      3. А. Богуш. Мовленнєвий компонент дошкільної освіти. -Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

4.      4.  М.Кривоніс, О.Дроботій. Мовленнєвий розвиток майбутнього першоклас-ника. -Х.: Вид-во «Ранок», 2013.

5.    Богуш А.М., Гавриш Н.В. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку, 2013.

6.    Піроженко Т. Комуніка-тивно-мовленнєвий розвиток дошкільника. - Тернопіль, «Мандрівець», 2013.

7.    Шалімова Л.Л. Вивчаємо українську мову (молодший, середній, старший д. в.), 2014, 2017

8.    Полєвікова О.Б., Швець Т.А. Інтегровані заняття з пріоритетом мовленнєвої діяльності (молодший дошкільний вік). І, П півр., 2018.

10.Богуш А.  Гавриш Н. Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах, 2014.

11.Білан О. Навчаємо розповідати за ілюстраціями (старший дошкільний вік), 2013.

12. Богуш А., Гавриш Н. Вчимося розповідати  (скла-дання розповідей за серіями сюжетних картин на основі літературних творів), 2013.

ІІ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування національної самосвідомості дошкільників

1.   Художньо-продуктивна діяльність в ЗДО та її вплив на всебічний розвиток особистості: психолого-методичний аспект (Методична скарбничка для вихователів)

2.   Формування національної самосвідо-мості дошкільників засобами художньо-продуктивних видів діяльності. (Презентація досвіду роботи)

3.  Практична частина:

  • Інтегроване заняття в середній групі на тему «В гостях у гончара» (Колективний перегляд)

Мета: формування у дошкільників національної самосвідомості засобами художньо-продуктивних видів діяльності.

4. Вироблення методичних рекомендацій методичного об'єднання.

18.12.2018

 

Семенюк Р.Ф.

 

 

Шевчук Н.С.

 

 

Шевчук Н.С.

 

 

 

Новосад Т.В.

1.  БКДО (2012).

2.  Програми «Я у Світі» (2014).

3. Патріотичне виховання в ДНЗ. М.Л. Кривоніс,

О.Л. Дроботій. -Х. : Вид-во «Ранок», 2017.

4. Е.В. Фоменко. Формування національної самосвідомості. -Х.: ВГ «Основа», 2009.

5. Л.В. Калуська. Ремесла українського народу. В-цтво «Ранок-НТ», 2007.

6. Інтернетресурс

http://studcon.org/rozvytok-tvorchoyi-aktyvnosti-ditey-pid-chas-oznayomlennya-z-ukrayinskym-narodnym-mystectvom

 ІІІ.

Національно-патріотичне виховання дошкільників

1.   Методи національно-патріотичного виховання дошкільників (Методична скарбничка для вихователя)

2.   Національно-патріотичне виховання дошкільників засобами художньої літератури. (Презентація досвіду роботи)

3.   Народна іграшка як засіб національно-патріотичного виховання дошкільників.

(Презентація досвіду роботи)

4.   Практична частина.

  • Інтегроване заняття в молодшій групі на тему «Віночок для Катрусі». (Колективний перегляд)

Мета: формування у дошкільників національно-патріотичних почуттів засобами художньої літератури.

  • Заняття-розвага з українознавства на тему «В гості до народної іграшки» в молодшій групі. (Колективний перегляд)

Мета: формування національно-патріотичних почуттів дошкільників засобами народної іграшки.

5.   Вироблення методичних рекомендацій методичного об'єднання.

 30.01.2019

 

Семенюк Р.Ф.

 

Шум М.М.

 

 

Бернацька Г.Ю.

 

 

Шум М.М.

 

 

 

Бернацька Г.

 

 

 

Новосад Т.В.

1. БКДО (2012).

2. Програми «Я у Світі» (2014), «Світ дитинства» (2015)

3. І.І. Логвіненко, О.С. Тарасова, О.О. Христич, Л.А. Швайка. Патріотичне виховання в ДНЗ. -Х.: ВГ «Основа», 2016

4. Н.В. Кисіль. Школа маленьких патріотів. ВГ «Основа», 2016.

5. Н. Горох. Дидактичні ігри з лялькою. Ж-л «Палітра педагога», 4\2016.

Інтернет ресурс  

 

 ІV.

Формування сенсорно-пізнавальної

та математичної компетентності дітей раннього віку

1.  Зміст математичної компетентності дітей раннього віку відповідно програми «Я у Світі». (Методичний коментар)

2.  Роль дидактичних ігор у формуванні логіко-математичної компетентності дітей раннього віку. (Презентація досвіду роботи)

3.  Роль ігор-занять у сенсорно-пізнавальному  розвитку дітей раннього віку. (Презентація досвіду роботи)

4.  Практична частина.

  • Заняття-казка із сенсорного виховання у групі дітей раннього віку на тему «Цікавий день». (Колективний перегляд)

Мета: формування логіко-математичних здібностей малюків, дрібної моторики рук.

  • Заняття з елементами театралізації в групі дітей раннього віку на тему «Ми - маленькі пекарі». (Колективний перегляд)

Мета: формування сенсорно-пізнавальних здібностей малюків засобами казки.

4. Вироблення методичних рекомендацій методичного об'єднання.

05.02.2019

 


Семенюк Р.Ф.

 

Бідюк В.М.

 

 

Верема Г.Ф.

 

 

Бідюк В.М.

 

 

 

Верема Г.Ф.

 

 

Новосад Т.В.

1. БКДО (2012).

2. Програми «Я у Світі» (2014), «Світ дитинства» (2015)

3.  Т.О. Піроженко та ін. Ігрова  діяльність дошкільника: молодший дошкільний вік. В-цтво «Генеза», 2016.

4. І. Павлюченко. Математичні казочки, які полюбляють малюки. Ж-л «Палітра педагога» 4\2016.

5. Т.М. Пилипчук. Пальчикові казочки. Ж-л «ДНЗ» 7\2016

6. О. Решетняк. Доматематична підготовка дітей раннього віку: Монтессорі-підхід. Ж-л «Дошкільне виховання» 12\2017.

V.

Роль корекційно-розвивальної роботи

з дошкільниками

1. Особливості проведення корекційно-розвивальних занять у ЗДО. (Психологічний порадник з презентацією досвіду роботи)

2. Практична частина.

  • Корекційно-розвивальне заняття «Подорож у світ емоцій» у старшій групі. (Колективний перегляд)

Мета: розширити знання дітей про емоції радості і суму; формувати вміння виражати свої емоції за допомогою міміки та пантоміми; підтримувати бажання спілкуватися; розвивати емоційний інтелект дошкільників

3. Вироблення методичних рекомендацій методичного об'єднання.

 

14.03.2019

 


Павлусь М.М.

 

 

Павлусь М.М.

 

 

 

 

Семенюк Р.Ф.

Новосад Т.В.

1. БКДО (2012).

2. Програми «Я у Світі» (2014), «Світ дитинства» (2015)

3. М. Гетманська. Країна творчості і фантазії. Розви-вальна програма з обдаро-ваними та здібними дітьми старшого дошкільного віку. «Психолог дошкілля», 12\2012

4. С. Ладивір. Емоції в житті дитини. «Практичний психолог: дитячий садок», 5\2013.

5. Т. Вороніна. Дитячі образи впливають на життя. «Дошкілля», 5\2013.

6. А.Ю. Гузь. Заняття з дітьми старшого дошкільного віку, які мають порушення в емоційній сфері «Острів з піску», ж-л «ДНЗ» 10\2013.

7. В. Ланіна. Семінар-практикум для педагогів «Емоційно-ціннісний розвиток дитини». «Психолог дошкілля», 11\2013.

8. Формуємо емоційний інтелект дошкільника. Інтернетресурс.