Річний план роботи на 2018-2019рік

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

І. Організаційно – методична робота

1.

З метою підвищення фахової підготовки та професійної компетентності працювати шляхом самоосвіти над темою: «Відповідність вимогам професії медичної сестри в ДНЗ».

протягом року

Ковтун Л.М.

Решетнік Ю.Л.

 

2.

Розробити заходи щодо професійного самовдосконалення у міжкурсовий період та заповнити індивідуальну картку участі медичної сестри в роботі закладу.

до 01.10.2018

Ковтун Л.М.

Решетнік Ю.Л.

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

Забезпечити виконання вимог нормативно - законодавчої бази та методичних рекомендацій:

-         опрацювати лист МОН України від 12.10.2015 «Щодо організації інклюзивних груп»

-         здійснювати медичний супровід дітей з особливими освітніми потребами та інвалідністю.

 

 

 

 

До 10.09.2018

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

Ковтун Л.М.

 

 

 

                      Ковтун Л.М.

 

5.

Здійснювати облік дітей закладу та дітей  з ООП, оформити відповідну документацію.

До 08.09.2018

Ковтун Л.М.

 

6.

Використовувати у роботі матеріали фахових журналів: «Медична сестра ДНЗ», «Дошкільне виховання».

протягом року

Ковтун Л.М.

Решетнік Ю.Л.

 

7.

Продовжувати брати участь у роботі районного семінару медичних сестер старших, педрадах та нарадах закладу.

Згідно плану

Ковтун Л.М.

Решетнік Ю.Л.

 

8.

Брати участь у проведенні вебінарів МОН, отримуючи сертифікати, у робочих нарадах за підсумками перевірок в закладі.

Згідно плану

Ковтун Л.М.

Решетнік Ю.Л.

 

9.

Складати моніторинг показників пільгового контингенту в 2018-2019 навчальному році.

На 110 .09.201810 09 2019

Ковтун Л.М.

Решетнік Ю.Л.

 

10.

Систематично вести всю ділову документацію за номенклатурою справ та державною мовою.

Протягом року

Ковтун Л.М.

Решетнік Ю.Л.

 

11.

Поповнювати медичний кабінет лікарськими засобами та виробами медичного призначення відповідно до переліку рекомендацій МОЗ.

На 01.09.2018

1 09 2019

Ковтун Л.М.

 

12.

Вивчати передовий педагогічний досвід, досягнення науки, медицини з проблеми збереження і зміцнення здоров’я дітей.

постійно

Ковтун Л.М.

Решетнік Ю.Л.

 

 

ІІ. Лікувально – профілактична робота

1.

Підготувати аналіз захворювальності, поширеності захворювань за 2018 рік в порівнянні з 2017 та скласти заходи щодо  зниження захворювальності.

Вироб на рада 24 01 2019

Ковтун Л.М.

 

2.

Відповідно до наказу МОЗ №157 від 26.01.2018 р. прийом дітей до ЗДО здійснювати на основі медичної довідки №086/1/0 за результатами обов’язкового медичного огляду та ф.63/0

 

Ковтун Л.М.

 

3.

Сприяти проведенню медичного огляду дітей 6 років перед вступом до школи в присутності батьків закладі охорони здоровя

III – IV 2019

Ковтун Л.М.

 

4.

Провести підготовку дітей до медичного огляду зокрема:

-         антропометричні вимірювання

-         визначення гостроти зору

-         підготувати направлення для лабораторних обстежень

-         надати консультації батькам щодо проходження медогляду

I – II 2019

 

 

 

 

 

03.2019

 

Ковтун Л.М.

 

5.

Провести аналіз динаміки стану здоров’я дітей після огляду лікарем, довести до відома педагогів про стан здоров’я дітей, групу здоров’я, групу по фізкультурі та заповнити листки здоров’я. 

 

 

IX 2018

IX 2019

Ковтун Л.М.

 

6.

За результатами огляду інформувати батьків про стан здоров’я дітей та їх своєчасного взяття  на облік та їх оздоровлення.

V 2019

 

Ковтун Л.М.

 

7.

Підготувати списки дітей до наказу  директора, які віднесені до підготовчої та спецгрупи.

IX 2018 - 2019

Ковтун Л.М.

 

8.

Прийом дітей в заклад, які вже оформлені і з інших причин не відвідували до 7 днів здійснювати без довідки про епідоточення.

Протягом року

Ковтун Л.М.

вихователі

 

9.

Прийом дітей після перенесення захворювань здійснювати на основі довідки про хворобу.

Протягом року

вихователі

 

10.

Прийом дітей з порушенням календаря щеплень здійснювати на основі висновків ЛКК ….

08-09.2018

Ковтун Л.М.

 

11.

Щоквартально проводитианаліз

 захворюванності,  готувати акт до наказу директора та інформувати персонал на виробничих нарадах.

1раз в квартал

Ковтун Л.М.

 

ІІІ. Організація харчування

1.

Скласти річний план контролю за харчуванням дітей в групах.

Вересень 2018

Решетнік Ю.Л.

 

2.

Контролювати дотримання  санітарно-гігієнічних норм на харчоблоці, зокрема під час

-         зберігання добових проб страв

-         обробки продуктів харчування

щоденно

Сестра медична з дієтичного харчування Решетнік Ю.Л.

 

3.

Здійснювати контроль за харчуванням дітей в групах.

щоденно

Сестра медична з дієтичного харчування Решетнік Ю.Л.

 

4.

Про результати контролю інформувати на виробничих нарадах та раді закладу.

Згідно плану закладу

Решетнік Ю.Л.

 

5.

Контролювати стан прибирального інвентарю на харчоблоці, температурний режим в холодильниках.

щоденно

Решетнік Ю.Л.

 

6.

Контролювати закладку продуктів на харчоблоці при приготуванні страв

-         відбір добових проб готових страв

-         графік видачі готових страв

щоденно

Решетнік Ю.Л.

 

7.

Оглядати працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання та вести необхідну документацію по харчуванню.

щоденно

Решетнік Ю.Л.

 

8.

Контролювати дотримання режиму харчування організацію питного режиму, контрольне зважування порцій, формування культурно-гігієнічних навичок.

щоденно

Решетнік Ю.Л.

 

9.

Щомісячно аналізувати виконання норм харчування, та вносити пропозиції щодо їх виконання.

1 раз в 10 днів, 1 раз в місяць

Решетнік Ю.Л.

 

10.

Щоквартально звітувати про виконання норм, оформляючи акти.

щоквартально

Решетнік Ю.Л.

 

11.

Щоквартально інформувати відділ освіти про виконання норм харчування та інформувати батьків про харчування дітей на засіданні піклувальної ради.

щоквартально

Решетнік Ю.Л.

 

12.

Поповнити та поновити  картотеку страв новими стравами.

щомісячно

Решетнік Ю.Л.

 

13.

Погодити перспективне меню з Держпродспоживслужбою Рівненського району.

До 01.06.2018

До 01.10.2018

Решетнік Ю.Л.

 

14.

Контролювати наявність супровідних документів під час завезення продуктів харчування якість завезених продуктів, терміни реалізації дотримання технології страв.

щоденно

Решетнік Ю.Л.

 

15.

Забезпечити дітей пільгового контингенту безкоштовним харчуванням відповідно до законодавства.

Протягом року

директор

 

16.

Провести анкетування батьків, щодо організації харчування у закладі.

1 ясельна, 11, 7, 13 листопад

Решетнік Ю.Л.

 

17.

Здійснити контроль за вихованням культурно-гігієнічних навичок в групах.

Гр. 12, 9, 14, 4 – 1 раз в квартал

Ковтун Л.М.

Решетнік Ю.Л.

 

18.

Організувати дієтичне харчування дітям, які потребують відповідно до норм законодавства.

За потребою

Решетнік Ю.Л.

 

IV.  Дотримання санітарного та протиепідемічного режиму

1.

Здійснювати контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму групових приміщень відповідно до вимог санітарного регламенту

 -  повітряно-тепловий режим

- утримання групових приміщень

- освітлення групових приміщень та обладнання.

Згідно графіку

Сестра медична старша

Ковтун  Л.М.

 

2.

Шляхом проведення бесід з батьками сприяти проведенню щеплень після огляду дітей лікарем, відповідно до чинних нормативів за згодою одного із батьків.

Згідно плану

Сестра медична старша

 Ковтун Л.М.

 

4.

Відповідно до санітарного регламенту провести комплекс лабораторних досліджень

-         піску на яйця гельмінтів

-         Обстеження мікроклімату, проведення якості прибирання, якості питної води, освітлення.

Згідно вимог лабораторного центру 26.03.2018 до 20.08.2018

директор

 

5.

Здійснювати контроль за дотриманням графіку зміни брудної білизни.

Раз в тиждень

Сестра медична старша

 Ковтун Л.М.

 

6.

Організувати та провести планове обстеження персоналу на кишкову паличку.

Червень 2018 - 2019

Сестра медична старша

 Ковтун Л.М.

 

7.

Проводити огляд  дітей на педикульоз.

Раз в місяць

Сестра медична старша

 Ковтун Л.М.

 

8.

Скласти план заходів по профілактиці грипу та ГРЗ на 2018 – 2019 рік.

Листопад 2018

Сестра медична старша

 Ковтун Л.М.

 

9.

Здійснювати контроль за режимом дня, навчальним навантаженням відповідно до віку  дитини.

Раз в місяць

Сестра медична старша

 Ковтун Л.М.

 

10.

Здійснювати контроль за своєчасним проходженням медоглядів персоналом.

Червень 2018 – 2019, грудень 2018

Сестра медична старша

 Ковтун Л.М.

 

11.

При виникненні інфекційних захворювань контролювати виконання карантинних заходів у групах.

По мірі виникнення

Сестра медична старша

 Ковтун Л.М.

 

12.

Здійснювати щоденний контроль за станом здоров’я дітей.

Щоденно

Сестра медична старша

 Ковтун Л.М.

 

13.

Провести обстеження дітей на наявність гельмінтів та гостриків.

08 -09.2018 - 2019

Сестра медична старша

 Ковтун Л.М.

 

14.

Погодити план профілактичних щеплень на 2018 рік з амбулаторією.

10.2018

Сестра медична старша

 Ковтун Л.М.

 

15.

Забезпечити безпечні умови перебування дітей в ЗДО, дотримання особистої гігієни персоналом, дітьми, використання мспец огляду.

Протягом року

Сестра медична старша

 Ковтун Л.М.

 

16.

Своєчасно ізолювати дітей у разі виявлення захворювання в ізолятор, який облаштовано відповідно до положення про ізолятор.

По мірі виявлення

Сестра медична старша

 Ковтун Л.М.

 

17.

Під час карантину двічі на день оглядати дітей та вести листок нагляду.

По мірі виявлення

Сестра медична старша

Ковтун Л.М., вихователь

 

18.

Постійний контроль за збереженням і використанням миючих та дез.засобів.

постійно

Сестра медична старша

 Ковтун Л.М.

 

V. Медико –педагогічний контроль за станом фізичного розвитку дітей. Фізкультурно-оздоровча робота.

1.

Забезпечувати виконання вимог нормативного-законодавствчої бази та методичних рекомендацій щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи

-         Опрацювати лист МОН від 02.09.2016 №456

Протягом року

Ковтун Л.М.

Молоток Т.Р.

вихователі

 

2.

За результатами поглибленого медичного огляду провести розподіл обсягу фізичного навантаження на заняттях з фізкультури та ознайомити інструктора з фізкультури та вихователів з групами здоров’я та групами по фізкультурі дітей всіх груп.

До 01.10.2018 01 10 2019

Ковтун Л.М.

 

3.

Здійснювати контроль за проведенням обстежень фізичної підготовленості, розвитку рухів за середніми показниками (моніторинг фізичного розвитку) та динаміки.

09 - 10.2018

 

 

 

(вересень-травень)

Момоток Т.Р.

Ковтун Л.М.

 

 

4.

Здійснювати контроль за станом фізкультурного обладнання та інвентарю в приміщенні закладу та на майданчиках.

Квітень-серпень

Комісія ЗДО

 

5.

Здійснювати контроль за станом одягу та взуття для щоденного перебування в групах, на прогулянці та для занять з фізкультури.

Протягом року

Ковтун Л.М.

вихователі

 

6.

Здійснювати контроль за дотриманням працівниками інструкції з безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей.

Протягом року

Ковтун Л.М.

Лисак О.М.

Семенюк Р.Ф.

 

7.

Здійснювати контроль за санітарно-гігієнічним станом у музичній та фізкультурній залі, дотриманням графіків прибирання та кварцування приміщень.

Протягом року

Ковтун Л.М.

 

 

8.

Забезпечити медичний супровід навчально-виховного процесу:

-         Заповнити та довести до відома педагогів листки здоров’я дітей та індивідуальні рекомендації для дітей диспансерної групи

-         Антропометричні вимірювання

Протягом року

Ковтун Л.М.

 

9.

До проведення моніторингу якості освіти діяльності колективу в 2018-2019 н. р. підготувати звіт м/с та  м/с з дієт харчування.

Згідно плану

Ковтун Л.М.

Решетнік Ю.Л.

 

 

10.

Здійснювати моніторинг стану захворюваності  та  відвідуванності  Результати розглянути на нарадах закладу.

Щорюванностімісячно та щоквартально

Ковтун Л.М

 

11.

Підготувати для обговорення, внести корективи та схвалити  заходи на літній оздоровчий період.

V-VIII 2018

V-VIII 2019

Ковтун Л.М.

 

 

12.

Здійснювати контроль за проведенням оздоровчих заходів у групах  за дотриманням індивідуального підходу до дітей та нормативності під час проведення загартування.

Протягом року

Ковтун Л.М.

 

 

13.

Здійснювати контроль за дотриманням розкладу занять та режиму дня в групах.

щоденно

Ковтун Л.М.

Семенюк Р.Ф.

 

14.

Продовжувати здійснювати медичний контроль за проведенням фізкультурних занять, визначаючи фізичне навантаження та результати фіксувати у протоколах, розглядати на педрадах.

щомісячно

Ковтун Л.М.

 

15.

Оптимізувати роботу з фізичного виховання, впроваджуючи профілактично-оздоровчі вправи та прийоми валеологічної освіти.

Протягом року

Інструктор з фізкультури

Вихователі

 

16.

Створити влітку оздоровчі центри  на майданчиках:

-         «Доріжки здоров’я»

-         Надувні басейни з водою

-         Виносні масажери

-         Ходіння босоніж по піску

До 01.06.2018-2019

Вихователі

 

17.

Здійснювати контроль за проведенням індивідуальної роботи з фізичного виховання з дітьми, які її потребують.

1 раз в квартал

Ковтун Л.М.

Семенюк Р.Ф.

Момоток Т.Р.

 

18.

Підготувати поради вихователям щодо застосування в режимі дня здоров’я збережувальних технологій, елементів сучасних новітніх технологій.

До 01.06.2019

Ковтун Л.М.

Семенюк Р.Ф

 

19.

Провести семінар: «Валеологізація навчального процесу –основа здоров’я дітей»

 

Ковтун Л.М.

Семенюк Р.Ф

Сенюк Н.Г.

 

20.

Забезпечити максимальне перебування дітей на свіжому повітрі, проведення занять, організація питного режиму на протязі оздоровчого періоду та провести аналіз роботи.

Протягом серпня

Ковтун Л.М.

Семенюк Р.Ф

Вихователі

 

VI. Санітарно-просвітницька робота з батьками, персоналом, дітьми.

1.

Активізувати просвітницьку роботу серед родин вихованців щодо збереження та зміцнення здоров’я з раннього дитинства:

-         Провести анкетування батьків

-         Тестування педпрацівників

-         Готувати рекомендації на веб-сайтГотуємо  дитину до поступлення  в  ДНЗ

Протягом року

 

 

 

XII 2018

 

20 01 2019

 

Вихователі

Ковтун Л.М.

Семенюк Р.Ф.

Решетнік Ю.Л.

 

 

 

 

 

 

2.

Продовжувати роботу консульпункту, поповнюючи папку з рекомендаціями для батьків, діти яких здобувають освіту вдома.

 

Ковтун Л.М.

Семенюк Р.Ф.

Лисак О.М.

 

3.

Проводити бесіди, консультації з батьками з питань раціонального харчування, профілактики захворювань, попередження травматизму, поповнювати куточки в групах матеріалами пам’яток.

За потребою

Вихователі

Ковтун Л.М.

Решетнік Ю.Л.

 

 

 

4.

Провести інструктаж з персоналом щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму в оздоровчий період.

03.08.2018

Ковтун Л.М.

 

 

5.

Провести батьківські збори для батьків, діти яких вступають до закладу в 2019р.

13.06.201813 06  2019

Ковтун Л.М.

Лисак О.М.

Павлусь М.М.

 

6.

Забезпечити участь батьків у проведенні зборів майбутніх першокласників в закладі та школі.

1 01 2019

Вихователі

 

7.

Поповнити інформаційні куточки для батьків матеріалами з питань оздоровлення,загартування, профілактичних знань, літнього відпочинку та помістити рекомендації на сайт:

-         Організація літнього відпочинку  та харчування

-         8 рекомендацій педіатрів про харчування

-         Безпека влітку:  профілактичні поради

-         Відпочинок дитини в місті: поради батькам

-         Відпочинок на дачі

-         Відпочинок на морі: поради батькам

-         Пам’ятки для батьків щодо питного режиму влітку.

31.05.20183105 2019

Ковтун Л.М.

Решетнік Ю.Л,

 

8.

Провести консультації з педагогами:

-         Надання долікарської допомоги при тепловому вражені та сонячних опіках

-         Про систему загартування влітку (обговорення законодавчої бази)

-         Як діяти при укусах кліщів, ос, бджіл

-         Профілактично-оздоровча робота з ослабленими дітьми

-         Сценарій свята «Як Вовчик профілактикам ГРЗ і грипу навчився»

 

 

 

 

 

 

03.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

09.09.2018

 

 

 

 

Ковтун Л.М.

 

 

9.

Провести заняття з помічниками:

-         Методи проведення дезінфекції

-         Проведеня генерального прибирання та кварцування груп

-         Як виховувати культуру харчування

 

12.09.201817 01 2019

 

 

 

 

05.092018

 

Ковтун Л.М.

 

 

 

 

Решетнік Ю.Л.

 

10.

З кухарями бесіди за темами:

-          дотримання санітарно-гігієнічних норм у харчуванні

-         Домедична допомога за опіків

-         Генеральне та поточне прибирання харчоблоку.

 

05.09.2018

10.10.2018

05.11.2018

Ковтун Л.М.

Решетнік Ю.Л.