План роботи Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) на літній оздоровчий період 2018 року

Аналіз фізкультурно-оздоровчої роботи за літній період

Робота з виховання здорової дитини у Квасилівському ЗДО (ясла-садок) визначається завданнями, які направлені на: формування, збереження та зміцнення фізичного здоров'я, розвиток рухових умінь, фізичних якостей; виховання у дітей свідомого ставлення до ведення здорового способу життя. Під час планування роботи влітку колектив закладу опирається на листи МОН України:

-  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» від 16.03. 2012 №1\9-198

- «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 №1\9-456

Завдання роботи з фізичного виховання дітей реалізуються в процесі організації режиму дня, раціонального харчування, гігієнічного виховання, загартування, організації і проведення комплексу різних організаційних форм з фізичного виховання в обсязі 5-6 годин у молодшій та середній групах, 6-7 годин у старших групах.

З метою повноцінного фізичного розвитку дітей дошкільного віку в Квасилівському ЗДО (ясла-садок) забезпечується проведення фізкультурно-оздоровчої роботи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультурні хвилинки, паузи, загартовувальні процедури), організація рухової активності у повсякденному житті (рухливі ігри, фізичні вправи на прогулянках, походи за межі дошкільного закладу, фізкультурні свята і розваги, самостійна рухова діяльність, дні здоров'я, індивідуальна робота з фізичного виховання), проведення занять з фізичної культури, які розглядаються як цілеспрямована та унормована форма організованої навчально-пізнавальної діяльності, що має на меті оптимізацію рухового режиму, формування та закріплення рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, надання дітям  спеціальних знань з фізичної культури.

Особливості організації освітньої роботи. Форми роботи.

1. Заняття з фізкультури - проводяться 5 разів на тиждень у всіх вікових групах, три з них - на спортивному майданчику.

2. Ранкова гімнастика. У теплу погоду проводиться на свіжому повітрі. Комплекс містить 2-3 спеціальні вправи для корекції постави та профілактики плоскостопості та 2 дихальні вправи для поліпшення дренажної функції легень і бронхів.

5. Фізкультурні хвилинки  (щоденно). Комплекс складається з 4-5 вправ. Кожна повторюється 4-6 разів. Тривалість  1-2 хв.

6.  Фізкультурні паузи (у перерві між заняттями: 6-8 хв (молодший дошкільний вік), 8-10 хв (старший дошкільний  вік). Вийняток становить, коли наступне заняття з фізкультури або музики.

7. Фізкультурно-спортивні свята - 1р\міс на свіжому повітрі. Тривалість -від 50 хв. до 1 год.

8. Фізкультурні розваги - 2 рази на місяць, як змагання з однолітками. Тривалість 30-40 хв, включаючи елементи спортивного змагання.

9. Динамічні рухливі перерви. Тривалість 35-40 хв, з яких не менше 25 хв відводиться на рухливу діяльність. Ігри та вправи мають розвивальний характер.

10. День здоров'я -1 раз на місяць (упродовж дня активна діяльність дітей на відкритому повітрі, зміст якої визначає вихователь).

11. Самостійна рухова діяльність - щоденно на свіжому повітрі, під наглядом вихователя. Характер і тривалість залежать від індивідуальних даних і потреб дітей.

12. Гімнастика пробудження - щоденно після денного сну під легку класичну музику. Тривалість від 5-10 хв, 5 вправ по 4-6 разів кожна.

13. Заняття з фізкультури - проводить інструктор з фізкультури (згідно розкладу).

Медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей

Уся освітня робота з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку здійснюється з урахуванням стану їх здоров'я, самопочуття, рівня фізичного та психічного розвитку і підготовленості дітей, родинних побажань і пропозицій. Фізичне виховання в Квасилівському ЗДО (ясла-садок) проводиться шляхом проведення  обов'язкових  занять відповідно до розкладу та режиму, виконання загартувальних процедур, фізкультурно-оздоровчих заходів. Сумарний обсяг рухової активності, що здійснюється дітьми у процесі щоденної життєдіяльності, базується на їх індивідуальних можливостях та задовольняє їх біологічну потребу в рухах. Вся ця робота ведеться з кожною дитиною відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО,   відповідних заходів до програми «Я у Світі». Діти розподіляються на медичні групи для фізкультурних занять і загартування. Це проводиться медичною сестрою на основі медичних оглядів.

Здійснюється педагогічна оцінка організації рухового режиму, змісту, методики проведення в режимі дня різних форм роботи з фізичного виховання. Проводиться диференційований аналіз за віковими категоріями, їх доцільність і достатність поєднання, систематичність, тривалість розподілу часу між структурними частинами, зміст, послідовність дібраних засобів, їхнє дозування:

- норми загартування;

- раціональність вибору способів організації дітей та використання інвентарю;

- відповідність вибору теми і змісту заходів окресленим завданням та обраній формі проведення, ступінь реалізації поставлених завдань.

Медико-педагогічний контроль здійснюється відповідно діючих вимог.

В ЗДО проводиться моніторинг фізичного розвитку вихованців:

- оцінка впливу різних фізкультурно-організаційних заходів на дитячий організм та ступеня фізичних і психічних навантажень на дитину;

- візуальна оцінка зовнішніх ознак втоми, підрахунок частоти дихання та пульсу;

- узагальнення даних про стан здоров'я та змісту показників захворюваності.

Ведеться контроль за санітарно-гігієнічними умовами:

- утримання місць для занять;

-утримання групових кімнат, фізкультурних осередків у групах, музичній залі, фізкультурного та ігрового майданчиків;

- стану фізкультурного обладнання та інвентарю в приміщеннях і на майданчиках;

- стану одягу та взуття дітей для прогулянок, різних форм роботи з фізичного виховання.

Проблеми оздоровлення дошкільнят, зміцнення та збереження їхнього здоров'я ніколи не втрачають своєї актуальності. Саме тому, відповідно до оновленого Закону України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», «Національної доктрини розвитку освіти», Базового компоненту дошкільної освіти оздоровчо-профілактична робота в дитячому садку  спрямована, насамперед, на охорону та зміцнення психічного та фізичного здоров'я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування  життєво необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей, формування культури здоров'я.  Щоденно в кожній віковій групі плануються рухливі ігри.

Особлива увага приділялась нетрадиційним формам оздоровлення дітей. Це: використання дихальної гімнастики та точкового масажу перед обідом (по 5 хвилин), пальчикова гімнастика - 5 хвилин перед полуденком, масажування долонь - 2-га половина дня, оздоровчі хвилинки впродовж дня; ходьба по ребристій дошці, килимках з нашитими ґудзиками, масажних доріжках та інше.

Систематично проводилися наскрізні провітрювання приміщень, прогулянки на свіжому повітрі, різноманітні форми фізкультурно-оздоровчої роботи. Найбільш результативними в плані оздоровлення дітей вихователі вважають такі оздоровчі технології: пальчикова гімнастика, дихальна гімнастика, фітотерапія, музикотерапія, точковий массаж, вітамінотерапія, загартування повітрям, сонцем, водою, ходьба босоніж, ходьба по «доріжці здоров'я».

Поєднання фізичних вправ із засобами загартування й народної фізичної культури сприяє поліпшенню фізичного та психічного здоров'я вихованців. Аналіз антропометричних показників дав можливість стверджувати, що в середньому за літній оздоровчий період вага кожної дитини збільшилась на 0.5-1 кг, зріст на 1-2 см, що відповідає нормі. Лікувально-оздоровча та профілактична робота проходила під керівництвом сестри медичної старшої Ковтун Л.М.

Однією з умов збереження та зміцнення здоров'я дитини, підвищення опору її організму до хвороб є повноцінне харчування. Організація харчування дітей здійснювалась згідно «Інструкції про організацію харчування дітей в ДНЗ», чинних санітарних норм та правил.

У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски (про денне меню), графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування. Ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

Дотримано вимог чинного законодавства щодо встановлення батьківської плати за харчування дітей в дитячих садках.   Кожен день о 10 годині ранку діти отримували фруктові соки, а під час обіду їх харчовий раціон доповнювали свіжі овочі. Збереження та зміцнення здоров'я дітей неможливе без валеологічної освіти дошкільнят та навчання їх поводження у надзвичайних ситуаціях. Відповідно до Концепції неперервної валеологічної освіти в Україні, робота педагогічного колективу спрямовувалась на формування у дітей елементарних уявлень, понять та знань про складові здоров'я людини та вплив довкілля та його зміцнення, формування практичних умінь та навичок для зміцнення здоров'я людини, виховання у дітей інтересу до зміцнення свого здоров'я. Ці завдання вирішувались в процесі різних видів діяльності: заняття, ігрова діяльность, бесіди, екскурсії, наочні форми роботи тощо.

Враховуючи актуальність проблеми, вихователі постійно працювали над формуванням культури здоров'я вихованців, прищеплювали розуміння пріоритету здорового способу життя, надавали ґрунтовні знання про основи здоров'я, щоб знання, уміння і навички перейшли у звичні, необхідні потреби.

Ефективність оздоровчої роботи визначалась правильно спрямованою роботою з батьками з даного питання. Під час консультацій, через оформлення батьківських куточків, папок-пересувок вихователі інформували родини про їх вплив на формування фізичного здоров'я дітей. До відома батьків були представлені напрямки формування культури здоров'я у дитячому садку, як саме і коли здійснюються оздоровчі заходи. Санбюлетні, консультації та рекомендації для батьків регулярно змінювалися у відповідності до запитів батьків. Були проведені загальні збори для батьків, діти яких вперше поступають у дитячий садок, з метою поширення інформації про дошкільний заклад, його режим роботи та оздоровчу спрямованість освітнього процесу, надання методичних порад щодо особливостей перебігу адаптації дітей до умов ДНЗ тощо.

Завдання педагогічного колективу на літньо-оздоровчий період 2018 року:

1.    Оздоровчі завдання:

  • створення оптимальних умов для зміцнення здоров'я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров'язбережувальних та здоров'яформувальних освітніх технологій;
  • дотримання розпорядку дня з урахуванням чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку дітей, забезпечення максимального перебування їх на свіжому повітрі, відповідності тривалості сну віку дітей;
  • підвищення ефективності освітньої роботи з питань особистої безпеки та безпеки життєдіяльності дітей;
  • оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності дітей протягом дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників;
  • забезпечення умов для загартування дитячого організму;
  • організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму.

2. Освітні завдання:

  • спрямування освітньої роботи на інтеграцію різних видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до дітей та комплексне вирішення освітніх завдань, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та чинною Програмою «Я у Світі»;
  • розвиток пізнавальних здібностей дошкільнят засобами ознайомлення дітей з природою влітку, використання епізодичних та довготривалих спостережень, дослідницько-пошукової роботи з дошкільниками, художньої літератури;
  • збагачення практичного досвіду дітей через залучення до різних специфічних видів дитячої діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової тощо;
  • планування життєдіяльності дітей за блочно-тематичним принципом.
Прикріплені файли