ОПИТУВАЛЬНИК для самостійного визначення батьками рівня готовності дитини до шкільного навчання

Шановні батьки!

Пропонуємо вам самостійно визначити, наскільки ваша дитина готова до вступу до шко­ли. Ваші відверті відповіді на запитання опитувальника допоможуть запобігти можливим про­блемам на початковому етапі навчання дитини у школі.

Звертаємо вашу увагу на те, що всі перераховані знання та вміння є не обов'язковими, а лише бажаними. Пам'ятайте: дитина не має володіти всіма без винятку переліченими харак­теристиками та навичками.

Окрім відповідей «так» або «ні», на запитання опитувальника можна відповідати «за­вжди», «інколи», «часто», «зрідка», «ніколи».

Побутовий досвід дитини:

-     Чи доводилося дитині супроводжувати вас на пошту, у банк?

-     Чи їздили ви разом з нею громадським транспортом?

-     Чи виявляє дитина сталий інтерес до якої-небудь діяльності, чи має хобі?

-     Чи маєте ви змогу регулярно читати дитині книжки чи розповідати історії? Чи уважно й залюбки вона слухає, коли ви читаєте їй уголос?

-     Чи виникає у дитини бажання переглядати книжки самостійно? Чи проявляє вона ін­терес до читання?

-     Чи запитує дитина, що означають ті чи ті слова?

-  Чи орієнтується дитина в основних просторових поняттях (правий-лівий, зверху-зни­зу), чи розрізняє величини (великий-малий, довгий-короткий тощо)

-   Чи розуміє дитина найпростіші принципи класифікації, наприклад: знайти серед кількох картинок одну «зайву» або назвати речі, які можуть котитися і які не можуть тощо?

-     Чи може дитина втримати в пам'яті й виконати, принаймні, три вказівки?

-     Чи може дитина назвати більшість літер абетки?

-     Чи бере дитина участь в іграх інших дітей, чи ділиться з ними іграшками?

-     Чи дотримується вона черги, коли цього потребує ситуація?

-     Чи здатна дитина слухати інших, не перебиваючи?

-     Чи може дотримуватися загальних правил у грі з іншими дітьми?

-     Чи може дитина назвати основні предмети, які її оточують?

-     Чи легко дитині відповідати на запитання дорослих?

-     Чи може дитина пояснити призначення побутових речей,  як-от: пилосос, лійка, стіл тощо?

-     Чи може дитина пояснити, де розміщено певні предмети: над столом, за стільцем, на підлозі, біля стіни тощо?

-     Чи може дитина розповісти історію, описати випадок, що стався з нею?

-     Чи чітко дитина вимовляє слова, звуки?

-     Чи вміє дитина утворювати різні граматичні форми слів?

-     Чи здатна дитина брати участь у спільній розмові, розігрувати які-небудь ситуації?

Емоційний розвиток:

-     Чи весела дитина (удома та в колі товаришів]?

-     Чи сформувався в дитини образ себе як людини, яка багато чого може?

-     Чи легко дитині підлаштуватися до змін у звичному розпорядку дня, «переключати­ся» з одного завдання на інше?

-     Чи здатна дитина працювати самостійно, змагатися у виконанні завдань з іншими ді­тьми?

-     Чи бадьора та зацікавлена дитина?

Фізичний розвиток:

-     Чи добре дитина чує?

-     Чи добре вона бачить? Пам'ятайте, що навіть незначне, вчасно не скореговане зниження зору в дитини може стати причиною невстигання в навчанні, а надалі - при­звести до зниження самооцінки, проблем у поведінці.

-     Чи здатна дитина посидіти спокійно впродовж певного часу?

-     Чи розвинена в дитини координація моторних навичок? Наприклад, чи може вона вільно гратися м'ячем, стрибати, спускатися та підніматися сходами? За потреби про­консультуйтеся у дитячого невролога.

-     Чи здорова, активна та бадьора дитина?

Слухове та зорове сприймання:

-     Чи здатна дитина розпізнавати слова, які починаються з різних звуків, як-от: ліс-ніс, мак-лак?

-     Чи може дитина повторити за дорослим декілька слів або цифр?

-     Чи здатна дитина переказати історію, зберігши основну думку і послідовність подій?

-     Чи здатна дитина розкласти по порядку (в логічній послідовності) серію з чотирьох рисунків?

-     Чи розуміє дитина, що читати правильно зліва направо?

-     Чи може дитина ідентифікувати схожі та несхожі форми? Наприклад, знайти картинку, яка не схожа на інші?

-     Чи може дитина зорово розрізняти букви й короткі слова, наприклад: [б]-[п], сум-шум, лоб-рот, кіт-лід?

Загальна та психологічна готовність до вступу в школу. Чи вміє дитина:

-     Пояснити за допомогою слів, а не показуючи пальцем, що вона хоче?

-     Розмовляти зв'язно, наприклад, «покажи мені...», «поясни, як...»?

-     Розуміти зміст того, про що їй читають?

-     Чітко вимовляти своє ім'я, прізвище? Чи пам'ятає свою домашню адресу?

-     Писати олівцем чи восковою крейдою на папері?

-     Користуватися фарбами, пластиліном, кольоровими олівцями, фломастерами?

-     Вирізати ножицями з тупими кінцями, до того ж рівно і не поранившись?

-     Слухати й виконувати отримані вказівки?

-     Уважно слухати, коли хтось із нею розмовляє?

-     Зосередитися мінімум на десять хвилин, щоб виконати отримане завдання?

-     Захоплено слухати, коли їй читають уголос або розповідають історії?

-     Позитивно оцінювати себе: я - людина, яка багато чого може?

-     «Підлаштовуватися», коли дорослі змінюють тему розмови?

-     Виявляти інтерес до предметів та явищ, які її оточують?

-     Добре ладнати з іншими дітьми, без значних конфліктів і образ?

Ваші взаємини з дитиною, ваша роль у підготовці її до навчання (важливо відповідати чесно):

-     Чи подобається вам ваша дитина?

-     Чи дивитеся ви на дитину, коли вона з вами розмовляє?

-     Чи справді ви слухаєте те, про що дитина говорить?

-     Чи намагаєтеся ви викликати в дитини відчуття значимості того, про що вона го­ворить?

-     Чи виправляєте ви вимову дитини?

-     Чи дозволяєте ви дитині припускатися помилок?

-     Чи хвалите ви дитину, чи обіймаєте її?

-     Чи говорите дитині про свої почуття?

-     Чи ви смієтеся, жартуєте разом із нею?

-     Чи щодня ви відводите час для читання дитині книжок і для бесід із нею?

-     Чи граєте ви з дитиною в ігри?

-     Чи підтримуєте ви захоплення та інтереси дитини?

-     Чи є у дитини хоча б одна-дві власні книжки?

-     Чи є у дитини вдома власна кімната чи особливе місце - «особиста територія»?

-     Чи намагаєтеся ви показати дитині приклад, читаючи газети, журнали, книжки, вияв­ляючи інтерес до навколишніх подіями?

-     Чи обговорюєте ви з дитиною і з усією родиною щось цікаве з прочитаного або почу­того вами?

-     Чи намагаєтеся ви сказати все за дитину, перш ніж вона сама встигне відкрити рота: наприклад, у магазині, на прийомі у лікаря або в інших ситуаціях?

-     Чи дивитеся ви телевізор разом із дитиною?

-     Чи ставите ви дитині запитання за змістом побаченого по телевізору?

-     Чи обмежуєте ви перегляд дитиною телевізора, користування комп'ютером, планше­том тощо?

-     Чи намагаєтеся ходити з дитиною на звичайні, «безцільні» прогулянки?

-     Чи були ви з дитиною в зоопарку, у театрі, у музеї? Чи збираєтеся піти куди-небудь із нею найближчим часом?

Дякуємо!

Підготували: практичний психолог Павлусь М.М., вихователь-методист Семенюк Р.Ф., вихователь Храпко С.А.