Орієнтовна програма систематичного (оперативного) контролю з охорони життя і зміцнення здоров'я дітей Квасилівського ЗДО (ясла-садок) на 2017-2022

І. Питання, які вимагають постійного контролю

1.     Результати медичного огляду дітей.

2.     Виконання інструкцій з охорони життя і здоров'я дітей.

3.     Валеокорекція протягом дня.

4.     Організація харчування.

5.      Виконання режиму дня.

6.     Виконання санепідрежиму.

7.     Дотримання здорового психологічного клімату у колективі.

ІІ. Питання, які вимагають контролю не менше одного разу в місяць

1.     Аналіз захворювання дітей.

2.     Виконання натуральних норм харчування.

3.     Проведення фізкультурних дозвіль, розваг.

ІІІ. Питання, які вимагають контролю не менше одного разу в квартал

1.     Аналіз дитячих захворювань.

2.     Проведення Днів здоров'я.

3.     Виконання програм за квартал.

ІV. Питання, які вимагають контролю двічі на рік

1.     Результативність корекційно-профілактичної роботи з дітьми, які мають відхилення в стані здоров'я (група ЧДХ, "Д" облік).

2.     Порівняльний аналіз результатів корекційно-розвивальної роботи.

3.     Динаміка ортопедичного статусу дітей.

4.     Оцінка рівня фізичної підготовленості дітей.

V. Перелік питань оперативного контролю

1.     Створення умов для фізичного виховання.

2.     Дотримання режиму дня і організація роботи групи з урахуванням специфіки сезону, дня тижня, загального настрою дітей.

3.     Підготовка, проведення і ефективність ранкової гімнастики і вправ після денного сну.

4.     Проведення загартувань, доцільне поєднання їх різних видів.

5.     Рухова активність дітей у розкладі дня.

6.     Сформованість культурно - гігієнічних навичок у дітей різних вікових груп.

7.     Організація з дітьми рухових й спортивних ігор протягом дня.

8.    Аналіз навичок й умінь дітей при виконанні основних рухів (лазіння, повзання) відповідно програмі (далі можна узяти будь - який вид основних рухів: біг, ходьба, стрибки, метання).

9.     Підсумки адаптації дітей.

10.   Аналіз проведення занять з фізкультури.