Умови доступності для навчання дітей з особливими освітніми потребами

УМОВИ,

створені у Квасилівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) для організації освітнього процесу з дітьми з особливими освітніми потребами (ООП):

 • доступність будівель і приміщень;
 • індивідуалізація освітнього процесу з урахуванням діагнозів дітей з ООП;
 • використання відповідних форм і методів освітньої роботи (використання корекційних програм);
 • психолого-педагогічний супровід;
 • дотримання законодавчої бази по інклюзії: можливість введення посади асистента вихователя (за умови складних психофізичних вад); доповнено класифікатор професій та їх передбачення Типовими штатними нормативами (1 асистент вихователя на 1 інклюзивну групу для організації корекційно-розвивальної роботи); визначені посадові обов'язки асистента вихователя;
 • забезпечення соціального середовища у закладі для вирішення проблем інклюзивної освіти (всі педагоги намагаються створювати у закладі радісну і доброзичливу атмосферу, формують позитивне ставлення вихованців та їх батьків до дітей з ООП);
 • відкритість освітнього закладу для відвідування дітьми з ООП (зміна поглядів, переконань, філософії, менталітету усіх учасників освітнього процесу - дітей, батьків, педагогів, обслуговуючого персоналу, що є важливим для створення у закладі оптимального комфортного середовища;
 • створення інклюзивного освітнього простору в закладі дошкільної освіти (забезпечення відповідного оснащення та обладнання освітнього процесу):

                - постійне поповнення змістового ігрового обладнання;

                - забезпечення демонстраційним та роздавальним матеріалом, індивідуальними картками зі спеціальними завданнями з різних розділів програми;

                - поповнення спеціального традиційного і нетрадиційного фізкультурного обладнання, ігрових м'яких модулів тощо;

 • створення групи індивідуального психолого-медико-педагогічного супроводу, з метою розробки системи роботи й заходів щодо оздоровчо-корекційної педагогічної роботи з дітьми з ООП та контролю за їх виконанням;
 • створення цілого ряду посібників, методичних рекомендацій, порадників на допомогу педагогам та батькам щодо роботи з дітьми з ООП (з вадами опорно-рухового апарату, затримкою мовлення, вадами зору);
 • здійснення прийому дітей з ООП до закладу дошкільної освіти відповідно до Положення про порядок загальної електронної реєстрації дітей для поступлення у Квасилівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) та правил прийому дітей до закладу (прийом дітей-інвалідів, які не мають протипоказань щодо відвідування дошкільних освітніх закладів, здійснюється за квотою вільних пільгових місць у закладі);
 • дітям, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, гарантується право на відвідування Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) з гнучким режимом роботи та, за рішенням Квасилівської селищної ради, - їх утримання у закладі за рахунок коштів місцевого бюджету;
 • створення раціональної системи фізкультурно-оздоровчої та лікувально-профілактичної роботи з урахуванням вимог програми для дітей загального розвитку та корекційних програм для дітей з ООП, а також вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів;
 • забезпечення інтеграції дітей з ООП у загальний освітній процес (освітній простір закладу для інклюзивних дітей - це неоціненний досвід; щоденне спілкування з однолітками, цілеспрямоване виховання поліпшує їх моторний, мовний, соціальний, особистісний, емоційний розвиток; ровесники відіграють роль еталонів і зразків для дітей з особливими освітніми потребами);
 • організація соціальної взаємодії між здоровими дітьми та дітьми з ООП, направленої на гармонізацію дитячих взаємовідносин;
 • створення адаптивно-освітнього простору, який задовольняє освітні потреби дитини з ООП;
 • забезпечення тісної співпраці з батьками, надання консультативної допомоги сім'ям, які виховують дітей з ООП, залучення законних представників до процесу навчання та виховання дитини, формування у них адекватного відношення до особливостей її розвитку, напрацювання оптимальних варіантів сімейного та суспільного виховання;
 • систематичне змістове наповнення та оновлення веб-сторінки Квасилівського ЗДО (ясла-садок) з обміну досвідом роботи з дітьми з ООП (Див. меню сайту: Інклюзивна освіта. Консультативний центр для батьків)

Впровадження інклюзивної форми навчання та виховання в закладі дошкільної освіти - це крок назустріч дитині, це нові підходи до навчання дітей з ООП: не дитина повинна підлаштовуватися під загальну систему навчання і виховання, а саму систему слід спрямовувати на задоволення потреб та інтересів кожної окремої дитини. Колектив Квасилівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) створює усі належні умови для виховання і розвитку дітей з особливими освітніми потребами.