Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ у 2017/2018 навчальному році

Основні завдання

-  створення належних умов для отримання дітьми якісної дошкільної освіти (втілення сучасного освітнього середовища з метою становлення гармонійно розвиненої та творчої особистості)

-  реалізація принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації та інтегративності освітньої роботи

- забезпечення дієвості особистісно орієнтованого педагогічного впливу на вихованців ДНЗ

- забезпечення наступності між двома ланками освіти (закладення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи).

СУЧАСНИЙ ДНЗ - позитивний, динамічний простір, що оптимізує розвивальний та творчий потенціал дошкільників  і містить різноманітні розвивальні центри із сучасним ігровим сервісом для дітей.

Нормативно-правова база дошкільної освіти у 2017-2018 навчальному році

 • Конституція України;
 • Закони України: "Про освіту", "Про дошкільну освіту" (Проект змін до Закону знаходиться на розгляді у ВР), "Про охорону дитинства", "Про засади державної мовної політики", "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу";
 • Європейська Хартія регіональних мов або мов меншин;
 • Указ Президента "Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки" від 13.10.2015 №580\2015;
 • Базовий компонент дошкільної освіти України (оновлений);
 • Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОНУ від16.06.2015 №641);
 • Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено Постановою КМУ від 20.03.2003 №305);
 • Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом МОЗУ від 24.03.2016 №234);
 • Гранично допустиме навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (наказ МОНУ від 20.04.2015 №446);
 • Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році;
 • Інструктивно-методичні рекомендації:

      - «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році» (лист МОН України від 13.06.2017 № 1/9-322);

       - «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396);

       - «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»  (лист МОН України від 16.03.2012 № 1/9-198);

        - «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»   (лист МОН України від 02.09.2016 №1\9-456);

       - «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України від 02.09.2016 №1\9-454);

        - «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного  і молодшого шк ільного віку» (лист МОН України від 19.08.2011 № 1/9-634) та ін.

З 2017/2018 навчального року набувають чинність

- комплексна програма "Українське дошкілля"

 - програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

Програмно-методичний супровід  змісту дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами здійснюється  за окремими програмами і методиками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України або схваленими відповідними предметними комісіями  Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (Дивитися сайт МОНУ)

Інформувала вихователь-методист Семенюк Р.Ф.

Версія для друку

Інформація про використання публічних коштів

Корисне