Вас вітає Квасилівський ЗДО
(ясла-садок)

Чергове засідання інтерактивного педагогічного клубу «Майстерня успіху»

05.10.2017

05 жовтня 2017 року  в Квасилівському ДНЗ (ясла-садок) відбулося чергове засідання інтерактивного педагогічного клубу «Майстерня успіху» з проблеми «Самоосвіта педагогів:основні завдання та вимоги в контексті нового Закону України «Про освіту».

План роботи

1.  Поняття самоосвіти, її суть та мотиви. Інформальна освіта.

2.  Основні вимоги до самоосвіти педагогів та вибору тематики індивідуальної проблеми.

3.  Алгоритм роботи над проблемою самоосвіти.

4.  Етапи роботи над проблемою самоосвіти.

5.  Узагальнення результатів самоосвіти педагогів.

На засіданні педагогічного клубу розглянуто проблему реалізації права кожної особи на здобуття різних видів освіти: формальної, неформальної та інформальної освіти педагогічних працівників у рамках нового Закону України "Про освіту" ст. 8 (від 05.09.2017 №2145-VIII). Інформальна освіта (самоосвіта) - це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов'язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

Самоосвіта - це провідна форма вдосконалення професійної майстерності, що полягяє в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і об'єктивних потреб освітнього закладу.

Закон України "Про освіту" спонукає педагога нової формації до підвищення власної професійної майстерності, а саме:

- систематично ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної та фахової методичної літератури;

- вивчати та впроваджувати кращі досвіти колег, сучасні досягнення науки і практики, нові освітні технології;

- поглиблено працювати над певною індивідуальною темою, проблемою самоосвіти, освітнім проектом;

- брати активну участь у різних інноваційних формах методичної роботи;

- активізувати експериментально-пошукову діяльність;

- розробляти власні методики, системи роботи з певних напрямків освітньої діяльності;

- обмінюватися власними здобутками в професійній діяльності, розвивати інноваційні процеси у закладі освіти тощо.

На засіданні педагогічного клубу розглянуто питання узагальнення результатів самоосвітньої діяльності педагогічних працівників, форми творчого звіту.  Увагу зосереджено на найважливіших результатах самоосвіти кожного педагога - вдосконалення освітньої роботи з вихованцями, високі результати освітнього процесу та показники розвитку дошкільників, зростання професійної майстерності педагога.

Педагог нової формації - це передусім особистість, яка неперервно працює над своїм розвитком, самовдосконаленням, відкрита до всього нового, вміє добирати найбільш ефективні прийоми, засоби, технології навчання та виховання для реалізації поставлених завдань, легко відмовляється від штампів і стереотипів у освітній діяльності і в житті загалом.

У педагогічному клубі працювали 28 педагогів дошкільного навчального закладу на чолі із завідувачем О.М. Лисак. Засідання клубу підготувала і провела вихователь-методист Р.Ф. Семенюк.

 

Інформація про використання публічних коштів

Корисне